Cuvinte care rimează cu solnița; rime cu solnița
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "solnița": (vezi și solniță)

Sus

Rime de gradul 1:

vârtelnița urechelnița șurubelnița găselnița cădelnița velnița cristelnița bolnița fofelnița delnița scrumelnița medelnița colnița zolnița stelnița crăpelnița chibritelnița zăvolnița suvelnița șerbetelnița
Sus

Rime de gradul 2:

granița temnița pivnița bufnița ploșnița banița pernița penița întemnița burnița roinița donița alunița râșnița pojarnița coropișnița clopotnița grădinița răsadnița ranița dranița babornița coșnița botnița ferfenița cununița blănița pelinița pavecernița jitnița tarnița păduchernița ocnița hrenița ciobănița vifornița varnița cușnița bișnița bahornița mucarnița maghernița domnița cornița boleșnița oreșnița cabanița studenița păunița lubenița gropnița tocănița poienița parachernița gârnița cănița acarnița tiparnița garnița cărnița albinița șușănița cătănița pipernița păcornița luminița gonița coronița cenușernița barmanița mesernița zaharnița tainița mocănița gazornița dohotnița pâinița lojnița întărnița băcănița tămâiernița posconița polunoșnița oranița mranița inița cetinița bujenița sladnița mucenița fântânița stupinița nisiparnița nabedernița iconița cuconița cărpinița papornița mamornița puiernița tălanița ruginița neghinița bunița anafornița vranița nascornița oloinița ochenița vătmănița destărnița șișcornița doinița perinița gălbinița codănița mlăștinița muciornița jupânița făzănița bătătornița rocarnița păstrugarnița jupanița
Sus

Rime de gradul 3:

vița ița zeița polița pestrița schița rămășița bobița șuvița sulița călugărița arșița actrița ulița pielița matrița foița căpița tăblița spița piulița notița bubulița undița rotița melița guița fetița prepelița pojghița mlădița codița trâmbița sughița săpunarița lădița împestrița gaița bădița fița gărgărița crăița cosița cârtița babița veverița răzmerița nojița mița cratița bentița rapița porumbița măselarița lișița garofița frunzulița fărâmița cobilița chichița musculița momița măgărița jurubița covița chișița căciulița albăstrița troița șopârlița șița scărița rochița păstorița mușița lelița lapovița gropița furculița alvița usturoița turița păștița miorița diavolița cruciulița bărbița tămâița scufița sabița rarița portița pictorița oița lingurița jintița hachița dumitrița dedița pungulița lița lavița târtița șopârlaița plevaița matița împelița căița vinerița veninarița ușița ștrengărița stelița rărița movilița iglița hudița galița costița bivolița linarița insulița inărița gemănarița fumărița doctorița chelnerița vătășița văcărița tartorița primărița praftorița petița pârpărița gurița cofița chiselița caracatița bundița altița albumița ziulița turtița pușculița plevița lintița limbarița gogorița degetarița codălbița cizmulița căprița broscarița băieșița albița zămoșița văduvița odăița lostrița lămâița drobița chirighița casierița puricarița pescărița pelinarița ospătărița nebunarița joimărița hulubița cuișorița beldița băița albilița acărița văpaița trupița tapița strungărița mierlița meșterița gârlița dentița bumbăcarița birtășița băltița vinarița șuița sculptorița scăfița rușulița puiculița plescavița morărița mironosița hangița glădița frăgulița crița copăița chelărița bubița belșița zețărița toplița școlărița fustița arendășița vorbulița vărgulița tășculița sudorița strămurarița scândurița pieptănarița pănușița nisiparița mămița lămpița înspița groșița dăscălița copilița cherațița ceșculița brișculița arhondărița tălpița straița neiculița negelarița ialovița chingulița chicherița cârciumărița boierița băcița spicherița sârmulița ploița olița ochelarița ghimparița gârbița dăltița crâșmulița cheița bombița zgărdița zgăibulița zarafița tăvița rotilița pufulița patrița noița huița frizerița cănărița brândușița bluzulița tigăița șubulița slugulița rotărița prispulița noptița mânușița mahalagița gâtița dungulița cojița câșița mangalița horaița chiculița cămărășița bărbierița telălița tătărița sumulița strungulița primăvărița poștărița ploschița petlița olărița negustorița mătrița mămulița măiculița leiculița lăcrimița clăița chibița broscărița țuiculița săpunărița plămânărița nostița macaragița crăculița cantonierița boltița bărdița podărița brumărița actorița vulturița vornicița vetrița vedrița ușulița urmulița sovârvarița șoferița scrumbița puntița prunculița paterița păcurărița norița năfrămița minerița măsărița limbricarița inarița ierbulița gentulița frunzița flenderița crucița cotărița colița șubița sticlulița sobița slujbulița pădurița moșierița leița crâmpița corfița bătăița felcerița factorița bartița tobița știuculița șlibovița pulmonarița pliscarița idolița gâzulița gașperița gâsculița gărdurarița durița vlașița sălbulița răzeșița picolița moimița jordița împărătița găinărița furchița pânzulița tovărășița sitița plăpumița munculița iobăgița grofița grindulița gâscărița gâscarița diecița checherița cârpulița umbrița trântorița tălpășița ștempărița sicaița șeulița sacovița pălmița ometița notătița mânurița mândrulița lunculița fălcarița desăgărița cumetrița vulpița vrăcița ursărița luntrița crengulița cleștița surlița holdița antetrupița tortița sălița rudița prisăcărița pretorița păstrăvița nurița luntrășița lânărița fotița firmulița culmița țundrița țolița șipculița prescurița paracliserița papagalița gușulița flintulița duduița contrapiulița fundița culminărița tătița iepurarița
Sus

Definiții din DEX:

SÓLNIȚĂ, solnițe, s. f. 1. Vas mic în care se servește sarea (și piperul) la masă; conținutul acestui vas. ♦ (Pop.) Vas (de lemn) în care se păstrează sarea la bucătărie. 2. (Pop.) Cavitate situată deasupra ochilor la cai. – Din bg., scr. solnica.

SÓLNIŢ//Ă ~e f. 1) Vas mic în care se ţine şi se serveşte sarea la masă. 2) Conţinutul unui asemenea vas. /<bulg., sb. solnica

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

SÓLNIŢĂ s. (pop.) sărăriţă, (reg.) ocniţă, sarniţă, sărărie, sărător, sărelniţă, (Munt., Dobr. şi prin Mold.) sărar, (prin Maram. şi Bucov.) slatină, (Ban.) solăriţă. (Şi-a mai pus sare în mâncare din ~.)

SÓLNIŢĂ s. v. piuliţă.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.018s