Cuvinte care rimează cu săptămână; rime cu săptămână
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "săptămână": (vezi și săptămâna)

Sus

Rime de gradul 1:

rămână
Sus

Rime de gradul 2:

română mână amână îndemână aromână înmână meglenoromână macedoromână istroromână
Sus

Rime de gradul 3:

până lână bătrână stăpână fântână stână vână păgână frână încăpățână înfrână zână smântână desfrână căpățână afână îngână țâțână spână dezlână cadână țărână hâțână zgâlțână hapsână
Sus

Rime de gradul 4:

acționă adună persoană rădăcină bună țină plană sarcină cină coloană termină comună conțină creștină plină desemnă determină devină disciplină doctrină pună puțină externă penă fină tulpină funcționă galbenă germană scenă susțină haină romană imagină zonă împreună însemnă înseamnă internă italiană lină lumină lună marină mașină medicină membrană vină mină pană albină asemănă atârnă semănă blană bovină brună cetățeană coarnă condamnă confecționă consoană pagină destină dețină domină pomană elimină examină făină găină genă grădină urină hrană iarnă îmbină turnă înclină îndemnă indiană rană otomană latină rețină subterană menționă prietenă proteină nebună răsturnă taină antrenă ruină rășină prăjină vitamină clătină clatină contamină uzină coroană ovină persană declină odihnă prună doamnă dojană emană fiziciană tună șină furtună geană guvernă impresionă închină însărcină legănă toamnă matematiciană venă predomină minciună mlaștină sună regină alternă subordonă antenă stamină tonă semnă pricină bobină bomboană buruiană cabină reacționă sanguină pernă colină combină condiționă daună vană senină egipteană porcină teoreticiană turbină pieptănă poznă icoană răzbună indigenă patroană intenționă toană măcină macină alună montană perenă ordonă prevină abandonă recepționă alienă alină anină ardeleană toxină balenă bârnă benzină patină campioană ocnă origină consemnă coordonă rugină profană cunună datină depănă desenă splină dună perfecționă răsună emoționă faună pășună rafină zdruncină ilumină impregnă întâmpină jenă banană minună muziciană staționă nocturnă abonă albumină aprovizionă armeană polonă bornă cană capcană cavernă scarmănă putină suspină râvnă scărmănă selecționă măslină cumpănă rușină ornă soluționă salină pasionă elenă tehniciană revoluționă fasonă gelatină gleznă goană platină secționă înverșună streașină leșină marnă mediană orășeană meridiană poiană afină amină satană anemonă arenă asasină palatină balerină parafină bufonă cabană tărăgănă canadiană caprină caznă vizuină slănină soprană strachină oxigenă curteană dezbină doină taurină sprânceană extermină șifonă ucraineană hemoglobină urnă indignă înmagazină înstrăină tirană lagună mană predestină virgină achenă achiziționă alenă antiaeriană scarpină sancționă benă benedictină tihnă bulboană căină cantină caravană vitrină tribună savană slavonă pelerină stagnă cisternă strună scărpină glicerină grindină împuțină intonă învecină lamină meteahnă retină norvegiană spioană aglutină sabină anghină patronă țelină beznă carenă tescovină cetonă cocaină colecționă coțofană cucoană culmină cumană dărăpănă dărapănă dăună detronă detună diurnă egumenă elină raționă felină fracționă olivină germină globulină graficiană scarlatină rogojină heroină sânziană igienă împăună incarnă inoportună lacună submină țarină slovenă castană nană violină acetonă asană prelimină semilună baștină bretonă cabalină cangrenă cartonă catenă cătină chinină congestionă coreeană cormană tină crăcană crâncenă demisionă dominicană donă spionă șicană surdină fascină figurină goarnă scheună halogenă hermină hibernă îmbufnă încoronă incrimină înscăună insignă întronă lanternă lighioană macedoneană mișună preîntâmpină morfină nonă adamantină returnă amazoană angină angrenă anilină asiriană vizionă broboană smirnă carabină cătană patriciană dină dolină dugheană tatonă paragină feniciană filigrană zgrepțănă gogomană siriană iacobină împopoțonă încrâncenă însenină învenină ranchiună latrină liană tamburină lungană strană mandolină mătrăgună mieună miaună moină neghină serpentină aldină aplană bahnă balonă bernardină boștină bulină văgăună cabotină capitonă cârnă cetină chestionă sirenă tibetană cortină crăcănă decepționă resemnă discrimină distonă fredonă fuzionă gențiană havană iernă încotoșmănă încunună îngemănă înrădăcină înturnă jivină logodnă smochină rutină vișină mireană napolitană terebentină adrenalină afgană tensionă bășină zibelină gospodină căpșună wagneriană concubină pepsină consternă veterană decană decernă opină descărnă disemină siciliană fibrină flexionă prigoană grandomană gudronă pătlagină împănă importună indisciplină înzorzonă mandarină toscană proporționă retoromană muselină nicotină nună adiționă ajună ambiționă trenă antipirină arvună valeriană peregrină balivernă ternă catalană vaccină ciornă clină stană cocină columnă conglutină contorsionă depană predetermină dextrină deziluzionă dezvirgină diamantină esteticiană garnizoană pensionă gorgonă hoțomană îmbună sarazină împricină seină îngreună întină ladină lucernă melanină mișină morenă tachină atenționă tamponă balsamină bonă boroană pleasnă cafeină calamină cantonă cășună cazeină tocană damnă dană darabană dezrădăcină prosternă eroină eșalonă farmazoană fricționă prihană haznă iluzionă impulsionă insulină lignină logiciană ocheană madonă matroană menghină naftalină nitroglicerină noatenă acetilenă alumină sulfină surmenă aspirină subvenționă badijonă zârnă berlină celestină comeseană concreționă slatină descongestionă verbină dimensionă egrenă ergotină etilenă fană tranzacționă pațachină tartină urdină vrană înscenă prăștină magiciană sonă melomană subsemnă milițiană mormonă satină pectină torsionă pomină răcovină atropină barbacană beladonă betonă turkmenă penicilină birmană tușină botină pralină caledoniană camănă sonatină piscină trichină cezariană chenzină zoană telecabină ravenă zmăcină concertină crinolină damigeană desărcină deturnă tartană direcționă echidnă fetișcană fisionă xenomană foliculină vădană povarnă sterlină zmacină histamină înstrună stupină lidiană lituaniană ruteană macaroană șoaldină mandrină melamină meseană mușină academiciană acotiledonă reincarnă aerodină ovaționă reexamină țâfnă avenă becațină braconă bucoavnă bufnă puchină cantilenă ocarină vaselină catehumenă chitină claxonă clonă colaționă creionă țapină moșmoană spină olefină etalonă etenă etiopiană rezină tronă geneticiană gheenă tetină hidrogenă hoanghină iguană sugestionă ozenă pavană mucină acroleină asezonă barcană baritină bernă zootehniciană brigantină goldană bulonă carantină tavernă ozonă codină concesionă concluzionă contrasemnă peptonă curtezană degazolină draglină tretină etamină pianină gardină grenadină percheziționă îndoctrină rovină sagnă lucarnă mescalină poansonă mreană saturnină narcomană nimfomană recombină pogană amfitrioană anatoxină antitoxină autoguvernă recondiționă baroană relaționă călină cavatină chelnă chinchină statisticiană concetățeană stornă cramponă damaschină valonă dejună obstină sultanină duzină ratină eșantionă faină festonă formalină gazonă gestionă gherghină telefonă terțină hienă ileană oină plombagină jalonă talonă lanolină raznă repugnă margarină migrenă podină novocaină piculină parafernă amfetamină randalină sadină auxină basnă boacănă calcină calpuzană camelină chilnă turmalină ursulină corhană reabonă crosnă decontamină dentină desetină detensionă detonă dezbobină senă digitalină drezină efemină pistonă timonă fumigenă gadină gâtlană gratină saponină urotropină heparină sterină procesomană indemnă strălumină interacționă înțoțonă levantină zeină mătăcină semiconsoană mignonă sardină sumeriană suprasarcină peneplenă troahnă avanscenă babană oncogenă tăciună butadienă pulpană cârlană supradimensionă plafonă clorofiliană codană reînturnă convulsionă copertină corneană creatină demină deparafină stricnină vitelină sifonă ergotoxină redimensionă ricană galenă gazolină ghilotină gramaticiană rodină heliotropină scizionă padină îndătină jiană lavină lesbiană lindină megatonă șablonă motorină obligeană acridină alchenă scopolamină răscrăcănă bubalină capelină capsomană purină cheratină codeină terilenă consună cremonă ondină degudronă designă despreună vervenă distorsionă șanfrenă sextină revaccină oleină geofiziciană guanină încolonă înțină repagină loționă sericină mejdină mielină răscracănă spaționă neeuclidiană neurină alexină amandină astrofiziciană bogătană boșimană butanonă butonă ocină chimozină raionă unidimensionă smaltină priceasnă echină estonă estoniană savarină glicină goștină renină practiciană izocronă prolactină trambulină semanticiană melană sahariană șagrină
Sus

Definiții din DEX:

SĂPTĂMẤNĂ, săptămâni, s. f. Perioadă de șapte zile consecutive, care se socotește (la noi) de luni dimineața până duminică seara și care se repetă de cincizeci și două de ori într-un an; p. gener. perioadă de șapte zile consecutive. ◊ (În cultul religiei creștine) Săptămâna Mare (sau a Patimilor) = ultima săptămână înainte de Paști. Săptămâna luminată (sau albă) = săptămâna care începe cu duminica Paștilor. Săptămâna brânzei = prima săptămână din postul Paștilor, în care Biserica ortodoxă permite să se mănânce lapte și derivatele lui. ◊ Expr. A fi (sau a intra) în săptămâna oarbă (sau chioară) = a nu-și da seama de realitate, a acționa pe negândite. ♦ (Cu determinări în genitiv) Interval de șapte zile consacrat în mod oficial unei anumite activități. Săptămâna cărții. ♦ (La pl.) Timp nedeterminat, cuprinzând un număr mare de zile. – Lat. septimana.

SĂPTĂMÂN//Ă ~i f. 1) Interval de timp egal cu şapte zile succesive (socotit de luni dimineaţa până duminică seara). 2) Orice perioadă de şapte zile consecutive. ~a poeziei. ~a cărţii. ♢ ~ de muncă numărul zilelor (sau al orelor) lucrătoare din cursul unei săptămâni calendaristice. [ G.-D. săptămânii] /<lat. septimana

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

SĂPTĂMÂNĂ s. 1. (înv.) sâmbătă. (Vine la noi de două ori pe ~.) 2. (BIS.) săptămâna mare = săptămâna patimilor; săptămâna patimilor = săptămâna mare.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.046s