Cuvinte care rimează cu sângerete; rime cu sângerete
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "sângerete":

Sus

Rime de gradul 1:

perete operete erete zbierete gherete berete
Sus

Rime de gradul 2:

concrete interprete secrete burete portrete șirete decrete regrete crete discrete țigarete carete anahorete librete cabarete margarete indiscrete arete barete egrete florete frete minarete autoportrete șarete jarete livrete motorete chiurete portțigarete lazarete
Sus

Rime de gradul 3:

capete complete degete fete pete poete repete sunete dublete epitete încete rachete suflete violete planete alfabete balete bilete cete îmbete proaspete schelete anchete biciclete caiete casete desfete ghete incomplete oaspete pachete sete știulete vinete baghete bete bugete cornete fremete nete palete vedete bonete buchete cabinete colete comitete motociclete pecete rozete sâmbete scapete secete toalete ultraviolete atlete banchete bufete carnete castravete creștete etichete filete gazete lunete parchete plete recapete spete sticlete țipete trăsnete trompete ascete biete brunete closete cugete cvartete diete jachete machete marionete rețete scaiete scripete tablete vuiete cuplete amanete brevete brichete castaniete corsete fațete încumete molete motete navete parapete șervete statuete tunete umblete versete camete cochete manșete nămete pamflete răsunete ștafete sumete ultrasunete zâmbete flașnete gemete gete planșete proxenete robinete siluete vagonete videocasete zumzete amulete bazinete bocete chiuvete clarinete foșnete menuete omlete piruete pocnete scumpete serviete sonete tapete vaiete analfabete ascomicete baionete chete orbete urlete cabriolete duete estete pichete plânsete poșete proclete răcnete scenete trosnete viniete camionete cașete centripete cotlete cvintete falsete huiete plachete rașchete salopete șevalete volete ciuciulete crevete foamete furgonete mugete octete răgete șansonete șosete stilete barbete colonete comete desuete dezbete pistolete sipete tete zăgnete canțonete caschete eprubete manete scâncete țiclete verighete boschete carpete croșete luete paratrăsnete pastete pensete reglete ștachete zvâcnete băiete bavete catete goelete mochete pipete pregete soviete terțete triciclete triolete vizete babete calțavete făgete ochete rânjete tichete arbalete autocamionete benchete boghete curcubete giruete îndelete jarcalete lanțete tonete triplete vrăbete casolete necomplete
Sus

Rime de gradul 4:

aceste acte activitate admite alimente alte autoritate bate bucate calitate cantitate capacitate carte câte cavitate crește cunoaște curte cuvinte date denumește dinte dragoste elemente emite este foarte frate greutate îmbrăcăminte înainte încălțăminte insecte intensitate jumătate lapte limite lipsește mate moarte momente multe munte naște noapte parte permite peste pește plante președinte proprietate poate rapoarte realitate recunoaște șapte scoate sfârșite societate spate străbate texte toate totalitate transmite tratamente te unitate varietate abate antichitate articulate cetate cinste coaste colectivitate combate comite comunitate constante cute defecte demnitate desparte dicotiledonate dificultate divinitate extremitate facultate frunte înlocuiește libertate liniște localitate moluște neașteptate părăsește părinte paste personalitate posibilitate rupte sensibilitate trimite uite universitate urăște urâte văzute veste accidente ante aromate cântărește caște citate clește conformitate conte coordonate creste cuminte densitate departe dinainte dreptate fuste impuritate încercate iute late liste majoritate minte modalitate muște necesitate neliniște niște oaste particularitate plecate poveste prăjite punte sănătate scăzute specialitate terminate tonalitate triste electricitate afinitate auzite calamitate caste claritate compozite compromite cote debite dezbate egalitate excite faste furate juste lactate maturitate minute mixte noutate pacoste păstorește piște promite răutate securitate sfătuiește site sonoritate subunitate suite toante umiditate veșminte virtute zbate abilitate actualitate apucate batiste bunătate duritate entitate exactitate excremente grăunte identitate imposibilitate incapacitate înfundate însemnătate iște năucește nedreptate originalitate paște piste primate priveliște probabilitate pute rănite rugăminte sărăcește sărite seriozitate simplitate snopește solemnitate stabilitate statornicește superioritate turte virtuozitate amabilitate aplecate continuitate curiozitate depășite descrește expresivitate fante favorite fermitate festivitate fidelitate generozitate gravitate mite năpaste nesimțite omite ostenește prioritate puritate renaște severitate sinceritate străinătate subtilitate tăcute vecinătate vicepreședinte vietate diversitate fertilitate aminte amonte andante antecedente aparte bărbierește bute captivitate celenterate infirmitate integritate lamelibranhiate moaște mobilitate naționalitate nevăzute obște ocolite ornate ostilitate pajiște popularitate prorocește publicitate răzbate regularitate remite robește saturate staroste vanitate zeitate imunitate adiacente animozitate asperitate bâte boante bote brutalitate capote ciocoiește conjugate contabilitate debilitate diriginte elasticitate ereditate fatalitate grote inactivitate inegalitate inferioritate întâietate linte minoritate monstruozitate necinste pasivitate salinitate singurătate tegumente turiste utilitate vitalitate acvaforte absurditate arogante autenticitate eficacitate falsitate ferocitate formalitate gândite individualitate inserate mente naivitate neregularitate păscute pietate productivitate rigiditate solidaritate soliditate sterilitate suveranitate valabilitate conductibilitate etate acuitate castitate demite ebrietate flăcăiește forte imoralitate ingeniozitate instabilitate mentalitate moralitate mucozitate nălucește nepregătite nervozitate obscuritate oiște perspicacitate ponte porumbiște rapiditate senzualitate sinuozitate stupiditate tenacitate umanitate vizibilitate responsabilitate afte cărate celebritate comoditate complexitate discontinuitate disponibilitate exclusivitate facilitate fecunditate fetește imobilitate imparicopitate infidelitate insensibilitate karate obiectivitate obscenitate onestitate plasticitate prosperitate pubertate semețește sihăstrește surditate timiditate triște viconte viscozitate voluptate vulgaritate eternitate sobrietate agate artificialitate bobote finalitate flexibilitate ghicite impetuozitate infante înserate inventivitate jurate lehamite luminozitate minuțiozitate nemâncate opreliște papalitate permeabilitate porozitate probitate radioactivitate retransmite schimnicește seninătate simultaneitate variabilitate virginitate inutilitate aciditate banalitate berbecește burghezește carate caritate cordate culpabilitate dexteritate diformitate duplicitate ilegalitate imbecilitate imensitate infinitate înghesuite lealitate legitate meticulozitate nuntește omogenitate pluralitate raritate reciprocitate scrupulozitate servitute staniște sufletește temeritate afectivitate agresivitate ambiguitate bente brăzdate cecitate copitate flagelate florinte fraternitate graviditate intimitate invaliditate lăudate legalitate loialitate mărunțite miluiește muzicalitate oseminte periodicitate pianoforte posteritate prețiozitate rigurozitate rivalitate sărbătorește săturate șerbește șoptite spontaneitate surzește termite uniformitate urate viclenește paliditate anxietate austeritate braniște concrește dibuite dualitate durabilitate echitate excentricitate fixitate generalitate inechitate învește longevitate maiestate negândite norocește nulitate ospitalitate paricopitate perversitate precupețește pustietate serozitate sorginte trânte trinitate zapciește arhonte arierate briofite cauzalitate concavitate convexitate deoparte deplinătate excitabilitate familiaritate homosexualitate lașitate mediocritate miriște obezitate opacitate pteridofite regalitate relativitate religiozitate suzeranitate conștiinciozitate superficialitate agnate amurgește ariniște aviditate bacante boiște burlăcește capilaritate confrate copreședinte grădiște inexactitate monumentalitate oportunitate paritate perplexitate readmite scripte sexualitate silnicește tarte toxicitate trivialitate unanimitate veleitate virilitate intelectualitate supraconductibilitate acotiledonate ariditate decomandate emotivitate enormitate funcționalitate fuște murgește ogorăște păpușoiște polaritate punctualitate receptivitate retrimite simplicitate somptuozitate specificitate zoofite hipersensibilitate incompatibilitate acante asiduitate atrocitate contrarietate docilitate edentate eventualitate firește imparțialitate ineficacitate maternitate mortalitate neutralitate oficialitate penalitate primordialitate universalitate validitate vraiște deșelate accesibilitate actualmente adversitate fluiditate ingenuitate luciditate multiplicitate nebulozitate orbește politonalitate rentabilitate rezistivitate ritmicitate senilitate solvabilitate spiritualitate subiectivitate talofite trifoiște veridicitate vivacitate fotoconductibilitate proporționalitate susceptibilitate acarinate bestialitate ciuște complicitate frivolitate impasibilitate melodicitate placiditate pudicitate reactivitate renglote românește scabrozitate scumpătate siliște spermatofite istorlalte istelalte isteilalte audibilitate bonitate capiște criminalitate etanșeitate inductivitate iritabilitate liberalitate motorizate nuditate pergamute rariște sațietate scârnăvește solubilitate tipizate ungulate anterioritate clandestinitate compatibilitate coroniște cupiditate expansivitate farniente grațiozitate ieste impietate indemnitate municipalitate neclaritate nestabilitate papiste proximitate salubritate serviabilitate somitate urbanitate vilozitate zariște acraniate aculeate amniote calozitate feudalitate improprietate inviolabilitate irascibilitate irealitate jariște latinitate legitimitate maleabilitate miazănoapte moralicește motricitate nodozitate onorabilitate periculozitate plinătate
Sus

Definiții din DEX:

SÂNGERÉTE, sângereți, s. m. (Reg.) Preparat alimentar sub formă de cârnat umplut și cu sânge. – Sângera + suf. -ete.

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

SÂNGERÉTE s. (reg.) gâlbaş, groiză, măietic, păsătic, sângeoi, tişcă, vireş. (Cârnatul numit ~.)

SÂNGERÉTE s. v. caltaboş.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.015s