Cuvinte care rimează cu rezerva; rime cu rezerva
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "rezerva": (vezi și rezervă)

Sus

Rime de gradul 1:

prezerva
Sus

Rime de gradul 2:

serva observa conserva enerva verva inerva autoconserva semiconserva autoobserva teleobserva
Sus

Rime de gradul 3:

câtorva larva zarva morva cociorva varva
Sus

Rime de gradul 4:

ceva cineva substantiva nava eleva obiectiva diminutiva împotriva grava negativa cultiva aeronava slava rezolva activa câtva octava conjunctiva alternativa deriva definitiva perspectiva promova undeva sclava locomotiva isprava inițiativa otrava lava arhiva dizolva măduva releva reactiva saliva valva subiectiva altcineva salva ofensiva greva inactiva deprava gâlceava priva agrava captiva brava altceva văduva vulva milostiva seva motiva guraliva potcoava pleava pava cooperativa adecva tentativa tava stiva tigva vâlva nova defensiva agava renova coșcova prerogativa ava ova directiva breva zăbava invectiva ogiva snoava hava relicva recidiva dumbrava potriva cândva brașoava silva eschiva halva adjectiva epava cumva prospectiva inova coliva slova decava oliva canava careva preleva excava arhitrava diva sugativa cuva autoclava conviva mangrova roșcova astronava etuva enclava mucava expectativa molitva degreva etrava morava prova sorcova andiva cliva pirograva supernova silicva stava intervieva aviva motonava autodizolva pancova leva estiva postava zurbava dezactiva depava carava voroava carboava contraotrava baclava iznoava cosmonava otava semioclusiva cucova dreava selva reagrava laticlava decuva paleoslava vuva aprova misiva batava contraofensiva altcareva contraoctava plava anticva altundeva altcumva tiva niscaiva încotrova coșava altcândva oareceva otova
Sus

Definiții din DEX:

REZERVÁ, rezérv, vb. I. Tranz. A păstra ceva pentru cineva sau pentru ceva; a pune deoparte, a reține, a opri. (Refl.) Mă rezerv pentru banchet. ◊ Expr. A-și rezerva dreptul = a-și păstra pentru sine dreptul de a... ♦ (Mai ales la pasiv) A atribui, a destina exclusiv (sau special) unei persoane sau unui grup. ♦ A destina (exclusiv) pentru un anumit scop. ♦ Fig. A hărăzi, a meni. – Din fr. réserver.

REZÉRVĂ, rezerve, s. f. 1. Cantitate de alimente, de obiecte, de bani, de materiale etc. pusă deoparte și păstrată pentru a fi întrebuințată mai târziu; depozit. ♦ (Ec. pol.) Rezerve de stat = cantitate de bunuri materiale dintre cele mai importante acumulate și centralizate cu scopul de a asigura continuitatea procesului de producție și necesitățile de consum ale populației, în cazul ivirii unor greutăți neprevăzute. Rezerve interne = posibilități existente într-o întreprindere, a căror descoperire și folosire permit, fără investiții suplimentare mari, să se realizeze cantități sporite de produse. (Fin.) Rezervă-aur = cantitatea de aur pe care o păstrează băncile de emisiune ca garanție pentru biletele de bancă puse în circulație și pentru lichidarea datoriilor către alte țări, în cazul când acestea nu pot fi achitate prin livrări de mărfuri obișnuite. Rezervă lichidă = a) totalitatea mijloacelor bănești, existente sub orice formă, negrevate de nici o sarcină, disponibile la o bancă, la o întreprindere etc.; b) aurul disponibil în monede sau în lingouri, precum și valutele și devizele liber convertibile în aur, destinate operațiilor internaționale. Rezervă bugetară = parte din veniturile unui buget, constituită ca rezervă în scopul acoperirii unor cheltuieli neprevăzute sau în cazul nerealizării integrale a veniturilor. (Jur.) Rezervă succesorală (sau legală) = parte dintr-o avere succesorală de care testatorul nu poate dispune liber, fiind rezervată de drept unor anumiți moștenitori. (Fiziol.) Rezervă alcalină = cantitate de bicarbonat de sodiu din plasmă, exprimată în cm3 de bioxid de carbon care se degajează din 100 ml de plasmă la presiunea parțială a bioxidului de carbon de 40 mm mercur și la temperatura corpului. ♦ Cantitate de substanțe minerale utile pe care le conține un zăcământ. 2. Cameră de spital în care se internează un singur bolnav sau cel mult doi. 3. Parte din armată care nu se află sub arme, formată din persoane care au satisfăcut serviciul militar, și care este solicitată numai în caz de război sau de concentrare; trupe neangajate în luptă, păstrate pentru a interveni la nevoie. ◊ Ofițer de rezervă = ofițer care nu face parte din cadrele active ale armatei. ♦ Persoană, grup de persoane, obiect etc. destinate să ia locul altora în anumite condiții sau împrejurări. ◊ Loc. adj. De rezervă = care poate înlocui, la nevoie, o piesă tehnică, un obiect, o persoană. ♦ Spec. (Sport) Jucător care înlocuiește, la nevoie, pe unul dintre jucătorii titulari angajați în competiție. 4. Obiecție, îndoială, lipsă de încredere. ♦ Loc. adv. Fără rezervă = fără reticențe; cu totul, în întregime. Sub toate rezervele = fără nici o garanție. Cu multă rezervă sau cu toată rezerva = cu îndoială, fără siguranță, fără a-și lua răspunderea pentru autenticitatea, veridicitatea,exactitatea sau oportunitatea unui fapt. ♦ Loc. prep. Sub rezerva... = cu condiția... ♦ (Jur.) Manifestare prin care un stat, devenit parte la un tratat, declară că vrea să excludă sau să limiteze aplicarea anumitor clauze cuprinse în acest tratat, ori să le atribuie un anumit înțeles. ♦ Fig. Prudență, circumspecție; discreție; reticență; p. ext. răceală, indiferență; jenă. – Din fr. réserve.

A REZERVÁ rezérv tranz. 1) (locuri, bilete etc.) A lăsa în rezervă; a păstra; a reţine. ♢ A-şi ~ dreptul a păstra pentru sine dreptul de a ... 2) fig. (despre soartă, providenţă etc.) A stabili dinainte; a hărăzi; a meni; a sorti; a ursi; a soroci; a predestina. /<fr. réserver

REZÉRV//Ă ~e f. 1) Totalitate de bunuri materiale puse la păstrare pentru a fi folosite în caz de nevoie. ♢ ~e ale producţiei posibili-tăţi neutilizate pentru sporirea producţiei. ~e interne posibilităţi nefolosite de care dispune o întreprindere pentru sporirea producţiei, fără investiţii suplimentare. ~ de muncă tineri din şcolile polivalente care se pregătesc să îmbrăţişeze diverse specialităţi. ~ de aur (sau ~-aur) fond centralizat de aur care se păs-trează în băncile centrale sau în trezoreria unui stat. ~e naturale cantitate de substanţe minerale utile aflate în scoarţa terestră. ~ succesorială parte dintr-o avere succesorială de care testatarul nu poate dispune liber, fiind rezervată unor anumiţi moştenitori. 2) Cate-gorie de cetăţeni care au satisfăcut serviciul militar şi care urmează a fi mobilizaţi în caz de război. Ofiţer de ~. 3) Unitate militară neangajată, care intervine în luptă în caz de necesitate. 4) Persoană sau obiect care poate fi folosit în caz de nevoie; disponibilitate. 5) Lipsă de încredere; neîncredere; îndoială. A avea ~e faţă de cineva. ♢ Fără ~ (sau ~e) în întregime; necondiţionat. Cu multă ~ fără a garanta exactitatea şi autenticitatea unui fapt. Sub ~a ... cu condiţia ... [G.-D. rezervei] /<fr. réserve

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

REZERVÁ vb. 1. a reţine. (I-a ~ un bilet la teatru.) 2. a opri, a păstra, a reţine. (Ţi-am ~ nişte măsline.) 3. a opri, a păstra, a ţine. (I-a ~ loc la rând.)

REZERVÁ vb. v. da, destina, hărăzi, hotărí, meni, orândui, predestina, rândui, sorti, ursi.

REZÉRVĂ s. 1. (înv.) rezervaţie. (Mai are o ~ de alimente.) 2. v. marjă. 3. v. îndoială. 4. v. reţinere. 5. reticenţă, reţinere, (livr.) parcimonie. (O ~ neîntemeiată a cuiva.) 6. v. critică.

REZÉRVĂ s. v. răceală.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.017s