Cuvinte care rimează cu radiotelemecanicii; rime cu radiotelemecanicii
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "radiotelemecanicii":

Sus

Rime de gradul 1:

tehnicii puternicii mecanicii electronicii cronicii britanicii armonicii vrednicii voinicii veșnicii tonicii tectonicii casnicii arhitectonicii temeinicii statornicii josnicii electrotehnicii duminicii ucenicii strașnicii războinicii pustnicii potrivnicii paznicii nestatornicii împuternicii furnicii fățarnicii clinicii canonicii botanicii tunicii pipernicii netrebnicii nemernicii ionicii îndeletnicii îndărătnicii bunicii zădărnicii vremelnicii vornicii silnicii schimnicii rândunicii mucenicii hidrotehnicii crainicii zburdălnicii filarmonicii dornicii cucernicii căsnicii politehnicii paharnicii năprasnicii logodnicii ispravnicii duhovnicii dărnicii zootehnicii radiotehnicii destoinicii becisnicii vârstnicii sfetnicii rodnicii panicii obrăznicii datornicii atotputernicii arnicii volnicii trăinicii stolnicii năstrușnicii mnemotehnicii ibovnicii crâsnicii agrotehnicii țârcovnicii samavolnicii postelnicii popilnicii hotărnicii habotnicii electromecanicii birnicii zavistnicii tufănicii străbunicii pogonicii localnicii geotectonicii astenicii putinicii poroinicii slugărnicii nevrednicii bionicii agrozootehnicii platnicii pidosnicii paleobotanicii nevolnicii isprăvnicii învrednicii geobotanicii fățărnicii narodnicii dumesnicii cătușnicii vistiernicii pravoslavnicii polcovnicii nimicnicii hidromecanicii frenicii fotomecanicii scutelnicii schizofrenicii restatornicii policlinicii netemeinicii lainicii înveșnicii gornicii geotehnicii trudnicii pirotehnicii bănicii bobornicii telemecanicii poslușnicii etnobotanicii dumbravnicii învoinicii tăinicii fotocronicii smântânicii răzbunicii neotectonicii lăinicii dajnicii ulițarnicii tapoșnicii sotnicii hărnicii cinovnicii pâinicii antonicii rascolnicii psihotehnicii năprăsnicii antirăzboinicii psihastenicii năsilnicii nacealnicii minicronicii hidroponicii terotehnicii
Sus

Rime de gradul 2:

fabricii servicii sălbaticii practicii politicii plasticii opticii muzicii micii medicii logicii istoricii indicii graficii fizicii criticii catolicii caracteristicii bisericii anticii terapeuticii sistematicii semanticii ritmicii republicii poeticii orificii nimicii metricii melodicii matematicii liricii lingvisticii inamicii fricii foneticii esteticii domesticii cromaticii comicii americii alcoolicii acusticii stilisticii sovieticii simbolicii satiricii romanticii piedicii picii panglicii oblicii liturgicii geneticii farmaceuticii epicii edificii diplomaticii dinamicii didacticii cosmeticii ceramicii aerodinamicii vicii tematicii statisticii scoicii retoricii replicii piticii olimpicii mozaicii misticii maicii ghicii eticii energeticii complicii capricii calicii bășicii vezicii urzicii țuicii tragicii staticii sacrificii rubricii puricii predicii novicii metodicii măscăricii ludovicii hidraulicii gramaticii gimnasticii eroticii dogmaticii clericii atleticii aritmeticii aricii aeronauticii tacticii prejudicii oficii mojicii miticii metafizicii fericii dialecticii causticii asiaticii scolasticii pitulicii pisicii nauticii lipicii licuricii condicii artificii amicii acrobaticii zbicii polemicii pneumaticii pitagoreicii păduricii ereticii electroacusticii clicii bibilicii bezmeticii beneficii bazilicii problematicii plăticii peticii pelticii molaticii geofizicii cineticii ciberneticii chicii veneticii suveicii stoicii publicisticii pricii preistoricii ofticii nefericii mimicii heraldicii fanaticii doicii dieteticii colicii bolșevicii asceticii termodinamicii semioticii pragmaticii piersicii memorialisticii împleticii gnosticii geodezicii beletristicii angelicii informaticii urbanisticii topicii scepticii sălbăticii pricolicii ostaticii mămicii hidrostaticii dezmeticii balisticii automaticii acordicii trăsuricii teicii sinopticii sicii ospicii maleficii folcloristicii flușturaticii epilepticii dielectricii clocoticii cerbicii sofisticii sciaticii hermeneuticii diftericii biofizicii bibicii silogisticii scurteicii prostaticii patristicii onomasticii numismaticii nevăstuicii leicii jurnalisticii găicii fluturaticii ferestruicii cinematicii cațaveicii astronauticii apologeticii tăticii puicii paraliticii obstetricii levănțicii grămăticii enigmisticii delicii cinegeticii auspicii astmaticii anemicii aerostaticii lecticii vlădicii saricii papagalicii nevroticii limbricii hidrodinamicii gagicii ftizicii faunisticii electrostaticii colericii chiticii birlicii astrofizicii agnosticii suplicii strabicii orăsticii meteoricii logisticii doftoricii țarevicii stocasticii psihofizicii pontificii păsăruicii istericii distroficii cazuisticii buraticii axiomaticii antiscorbuticii șăicii pugilisticii portretisticii plicii păcălicii măluricii laricii electrodinamicii dalmaticii autocriticii anecdoticii alicii șeicii poticii peisagisticii nevesticii neogramaticii muzeisticii lueticii fisticii echilibristicii dropicii copeicii bubericii arhivisticii ventrilicii tificii telematicii slavisticii sipicii sinonimicii psihoterapeuticii patricii paranoicii nefriticii firfiricii diabeticii criminalisticii balalaicii zaicii tadjicii știricii psiholingvisticii negrilicii glipticii euristicii eseisticii vulturicii țățicii opinticii malaricii hidropicii halieuticii dioptricii dentisticii cipicii chembricii antroponomasticii termoacusticii teleleicii sfragisticii peripateticii orientalisticii nuvelisticii masticii iranisticii hidroacusticii fițuicii encausticii antimalaricii afazicii simbolisticii scorbuticii răzbicii papricii moșulicii meteoriticii mărgicii imunogeneticii geodinamicii ciovicii antilueticii termoenergeticii scienticii pluticii mutulicii moșicii holericii eristicii daicii burticii balcanisticii artriticii anghelicii zooterapeuticii târlicii securicii preromanticii poșidicii năfuricii menșevicii majolicii irmilicii hipoacuzicii culicii cirenaicii antiastmaticii amnezicii superficii gesticii geopoliticii cosmonauticii agogicii sociolingvisticii secăricii porucicii frontispicii egocentricii dăscălicii cloroticii troicii toponomasticii timofticii țaicii radiogeneticii ocultisticii neolingvisticii nășicii motonauticii magnetostaticii deservicii citogeneticii zambilicii scenaristicii roboticii păpuricii muicii indianisticii hedonisticii haruspicii fărâmicii etnolingvisticii cărăruicii cămășuicii băbăicii picioicii pasticii paicii ortopticii omileticii legăturicii germanisticii eugeneticii beșlicii balicii arabisticii americanisticii paleoastronauticii tușicii soharicii
Sus

Rime de gradul 3:

vocii turcii specii rocii porcii plăcii muncii grecii epocii dulcii dacii ciupercii adâncii zăpăcii vacii stâncii sacii răsucii provincii păcii mărcii mânecii francii dracii crucii copacii băncii poruncii nenorocii furcii cardiacii butucii bibliotecii bărcii austriecii zgârcii sucii salcii rătăcii răcii racii prostănacii nucii năucii măciucii farmacii fălcii cucii colacii cocii bucii brâncii berbecii becii vecii tracii tocii tecii tăbăcii scotocii sărăcii pocii papucii opincii născocii mijlocii melcii mătcii macii lăncii gândacii ducii copcii clocii bobocii ancii zbârcii strălucii stârcii stângacii stâlcii socii șipcii pruncii prorocii nălucii mucii luncii lucii încolăcii haiducii escrocii dovlecii curcii buimăcii bocii șoarecii șepcii remorcii liliecii crăcii clăcii chircii cazacii bulbucii bacii țigăncii tălmăcii îndulcii încâlcii gonacii etruscii dobitocii cracii corcii clăbucii burlacii bracii bascii bălăcii aracii barăcii tabacii surgucii smucii scâncii potecii ipotecii ghiocii focii dărăcii cozonacii clipocii bocancii zglăvocii vălătucii trăgacii țărăncii spălăcii slovacii răscrucii pritocii maniocii lozincii îndobitocii închircii îmbrâncii hălcii găocii fascii drăcii diecii călcii bătucii zburătăcii vracii ulucii tălmacii șuncii leucii învălătucii gâlcii fugacii discotecii cotcodăcii cârpacii bursucii arhiducii țurcii scofâlcii poșircii pitacii perucii juncii fâstâcii brotacii streptococii știucii saltimbancii prepelecii mormolocii îndrăcii iacii culbecii cornacii cinzecii chiștocii zăvelcii tilincii stângăcii stăncii stafilococii palăncii olacii judecii holercii flocii covacii bumbăcii bondocii arăcii zgâriecii zapcii țărcii spurcacii polcii plătcii pitpalacii ortacii norocii năpârcii maniacii hârcii hăbăucii descâlcii coșărcii concii calmucii burcii bulucii broatecii balercii aztecii zgăncii tărbăcii sponcii scripcii răstălmăcii prusacii prisăcii parmacii nurcii mânătărcii libărcii lăptucii ieruncii hrepcii eunucii ceucii caterincii boccii babalâcii zevzecii stocii sorocii sălcii mamelucii godacii filmotecii cârmacii burlăcii vârcolacii tăbârcii storcii pogăcii opăcii înfurcii hăbucii fonotecii descolăcii dedulcii cotocii budincii bojocii acacii turetcii sfrânciocii pneumococii pitărcii pestelcii palincii comănacii cartotecii buiecii alivencii novacii năpârstocii haidamacii gripcii fundacii dancii conăcii cârpăcii brecii uzbecii țâncii pecii paramecii motocii mazurcii martacii lotcii jărcii dibăcii colăcii cinematecii bagecii uncii tăbâltocii speluncii pinacotecii înzecii cosacii cocostârcii butelcii butcii zdelcii spelcii spârcii smotocii neogrecii mutelcii matracucii dezrăsucii contumacii ciracii bulcii bojdeucii bașbuzucii alopecii zămcii pelincii oscii mestecii jiletcii încrucii chercii votcii turlăcii siminocii râncii popândocii parsecii malacii felucii echinococii cisticercii afurcii subspecii sangeacii ornitorincii mârzacii încincii hrincii guguștiucii gonococii dădăcii cârcăiecii ventrilocii vasilcii răstocii râcii postoroncii popincii mlăcii cufundacii mahorcii funducii fototecii cripălcii burăcii babacii vinotecii șorecii setcii plăncii ortăcii obrocii mâțucii lavracii încolătăcii covăcii bihuncii bărdacii sumacii rohătcii pișorcii osteomalacii macacii jăcii eutocii crijacii bulumacii brebenocii tufeccii toltecii tolomacii taracii porumbacii odontocii năpătcii mâtcii mâlcii letcii horilcii videotecii sărăntocii păstârnacii gânsacii fenecii contraccii cercopitecii butorcii turmacii trincii țâțucii semimijlocii nătântocii mustăcii junincii gliptotecii clăpcii bosniacii semiremorcii
Sus

Definiții din DEX:

RADIOTELEMECÁNICĂ s. f. Ramură a telemecanicii care folosește undele radio pentru emiterea și recepționarea comenzilor. [Pr.: -di-o-] – Radio1- + telemecanică.

RADIOTELEMECÁNICĂ f. Metodă de dirijare a proceselor tehnice de la distanţă prin intermediul undelor radio. [Sil. -di-o-] /radio- + telemecanică

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.029s