Cuvinte care rimează cu războiul; rime cu războiul
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "războiul":

Sus

Rime de gradul 1:

boiul zgâmboiul priboiul baboiul tărăboiul baraboiul oboiul năboiul buboiul briboiul băboiul șiboiul drâmboiul bărboiul
Sus

Rime de gradul 2:

soiul usturoiul roiul noroiul butoiul trifoiul strigoiul puroiul pițigoiul gunoiul ciocoiul cotoiul șuvoiul pisoiul păpușoiul convoiul țărănoiul puhoiul mușuroiul croiul cimpoiul altoiul toiul țoiul rățoiul copoiul coroiul șiroiul moroiul ghionoiul caprifoiul porcoiul marțafoiul cioroiul cintezoiul ogoiul văduvoiul piscoiul broscoiul sloiul șarampoiul vrăbioiul portaltoiul zăvoiul vulpoiul mierloiul maimuțoiul coiul bibiloiul omoiul țăpoiul păsăroiul vistavoiul viespoiul slugoiul purcoiul paroiul linguroiul zmeoiul zgripțoroiul zaicoiul țurloiul iepuroiul dropioiul bâzoiul oloiul șerpoiul prepelițoiul odivoiul muscoiul furcoiul dipnoiul calindroiul băiețoiul pietroiul pupăzoiul chiaburoiul picheroiul cerceloiul bărzoiul tălpoiul cataroiul măturoiul ciuroiul bijoiul vădăoiul lebădoiul urloiul năsoiul băltoiul țuțuroiul măsoiul cărțoiul tătăroiul tâlhăroiul stroiul pepenoiul ofițeroiul moțpănoiul momițoiul mâțoiul lupoiul volintiroiul soldățoiul milităroiul pungoiul săbioiul sufloiul pitoiul melițoiul gogoloiul găzdoiul căciuloiul fătoiul cosoiul căldăroiul buzoiul prundoiul mămăligoiul săcoiul tontoroiul lădoiul hududoiul inimoiul lăcătoiul moviloiul
Sus

Rime de gradul 3:

viul unghiul teritoriul studiul spațiul serviciul puiul propriul principiul ochiul obiceiul mușchiul mediul fiul domeniul cenușiul aiul uleiul trunchiul rinichiul purpuriul paiul orificiul mănunchiul genunchiul cuiul calciul aluminiul triunghiul traiul temeiul teiul stadiul sodiul sediul scaiul pustiul provizoriul premiul potasiul municipiul magneziul luciul imperiul fluviul exercițiul edificiul craniul craiul consiliul ardeiul accesoriul viciul vestigiul siliciul schiul salariul repertoriul rachiul puștiul portocaliul oratoriul meiul meciul litigiul incendiul griul graiul detaliul criteriul colegiul cheiul ceaiul capriciul biciul unchiul sacrificiul rugbiul pistruiul memoriul măscăriciul mălaiul deceniul comentariul cleiul buhaiul beneficiul ariciul zgârciul țiul țițeiul sigiliul scenariul remediul refugiul raiul prestigiul prejudiciul patrimoniul omagiul oficiul impropriul holteiul geniul domiciliul căpătâiul caliciul călcâiul brânciul beiul voleiul vioriul uraniul uliul tramvaiul terciul taxiul susaiul staniul stagiul sicriul privilegiul palavragiul orgoliul opiul odagaciul nunțiul mucegaiul lipiciul licuriciul hocheiul fotoliul elogiul cortegiul chiul baciul artificiul amfibiul alaiul zbârciul vizitiul vătuiul scandalagiul preludiul poleiul piciul participiul pardesiul naiul interviul gonaciul evantaiul doliul costreiul corciul burghiul asediul armoniul surguciul secuiul junghiul indiciul gutuiul contrariul condeiul bengaliul baiul trăgaciul tociul supliciul plaiul lămâiul concediul chipiul bordeiul beciul bâlciul amoniul zapciul vraciul vătraiul travestiul tălmaciul subterfugiul sanatoriul sacrilegiul rărunchiul polițaiul pliul pariul mileniul mehenghiul martiriul heliul guturaiul grindeiul fugaciul dreptunghiul cornaciul conciliul cârpaciul antimoniul acvariul întâiul vinciul șasiul samuraiul reteveiul radiul pricoliciul peniul interogatoriul guaraniul gruiul ghiveciul cucuiul coteiul azuriul anteriul ambulatoriul troliul surugiul straiul stibiul șfichiul putregaiul priveghiul ospiciul moratoriul mineiul interludiul gimnaziul epiteliul echinocțiul curechiul cristeiul cobaiul clocoticiul breiul bariul auditoriul ageamiul adagiul rodiul pușcociul puchiul meniul diluviul deochiul covaciul ciul zgârieciul vitraliul vanadiul țuguiul tuciul toriul sufragiul spurcaciul șerlaiul scatiul promontoriul paladiul ovreiul orologiul ghizdeiul ghiul dubiul dragaveiul compendiul bisturiul armistițiul vișiniul tuiul tinichigiul seraiul putineiul popenchiul poneiul pogoniciul onorariul naufragiul litiul latifundiul hangiul gerunziul deliciul damblagiul crâmpeiul colocviul chirpiciul boldeiul beilerbeiul barcagiul auspiciul zmeuriul zirconiul zarzavagiul tripoliul travaliul stronțiul solstițiul siciul seleniul saschiul priciul panarițiul miceliul lințoliul interstițiul deuteriul ceriul cârmaciul briciul bidiviul beriliul alibiul achiul hindiul prezidiul pezevenchiul monoraiul mahalagiul lambriul juriul foliul culiul colofoniul chiulangiul alcaliul zurbagiul zavergiul ughiul țareviciul știubeiul steiul solfegiul sandviciul pomanagiul mușteriul deliul crochiul crematoriul clenciul atriul arpegiul zavragiul spahiul somoteiul scobaiul sacagiul puciul probatoriul păcăliciul măluriciul ivoriul interfluviul îmblăciul danciul curmeiul consistoriul cadmiul tremuriciul striul sariul raliul parodonțiul parameciul papugiul oprobriul niobiul loriul gurguiul giuvaiergiul cordenciul ciuleiul chilipirgiul burjuiul bufleiul brăduiul boiangiul actiniul absolutoriul pipiul țuțuiul șoriciul prichiciul planetariul pezevenghiul patriciul osmiul nogaiul lefegiul iridiul hasmațuchiul hameiul etuiul bigudiul teleschiul tarabagiul saigiul rediul rechizitoriul ravagiul povarnagiul pospaiul natriul eufoniul cusurgiul covaliul climacteriul cafegiul benghiul zamparagiul vinăriciul tutungiul tuleiul testimoniul săcuiul punciul portofoliul portcheiul periheliul parascânteiul mujdeiul moftangiul martirologiul kaliul kakiul jărăgaiul hicoriul herghelegiul haraciul florilegiul eluviul coriul consorțiul cherciul camionagiul beșliul afeliul terariul subsidiul safariul rozariul renghiul prezbiteriul mucilagiul huciul erodiul emeriul derbiul conciul budăiul bibiul arbiul yterbiul țambalagiul sinedriul șfeiul pretoriul pecariul năpruiul coluviul colodiul cioveiul cazangiul californiul baptisteriul tritiul trenciul relicvariul reclamagiul portochelariul lapislazuliul gârbaciul endoteliul duraluminiul delfinariul condroniul chirigiul cesiul abagiul smeciul șalvaragiul purgatoriul plutoniul pazvangiul osmanliul miniul marsupiul macaragiul lutețiul lustragiul harachiriul grisaiul fișiul fanaragiul deluviul conabiul cherestegiul arniciul aluviul scheciul ruliul răzbiciul proluviul plasmodiul microinterviul matrimoniul măsaiul mâncăriciul macagiul hleiul hagiul hafniul grecoteiul cadiul alodiul stipendiul solariul sacerdoțiul refectoriul racursiul rablagiul prosceniul pilangiul parlagiul hindichiul ghiociul gârliciul gagiul frontispiciul europiul dăscăliciul columbiul bocceagiul bobsleiul tufecciul tambuchiul ichiul gleiul germaniul deserviciul curiul caravanseraiul boghiul bogasiul americiul tulumbagiul slaiul salepgiul pastramagiul muftiul mischiul miniinterviul haruspiciul geamgiul contracciul cazacliul capugiul bragagiul bostangiul albeiul vivariul tricliniul ruteniul ralantiul praxiul penaltiul lampagiul indiul gadoliniul erbiul canalagiul comițiul valiul suflaiul sohariciul schingiul potpuriul mungiul milihenriul lapidariul iaurgiul hidroniul harabagiul exordiul duelgiul dendrariul ciurechiul cantaragiul buriul toptangiul sevaiul poloniul misirliul lignofoliul fermiul clinciul splaiul reniul precipițiul pericraniul pambriul maiul limonagiul interspațiul internunțiul geraniul dichiul casiul casiopeiul calemgiul tegliciul tablagiul simigiul șapcaliul samariul postludiul pilafgiul muscalagiul monopodiul impluviul funducliul corneciul cofeiul cichirgiul boteiul arcaciul țigâiul terbiul scandiul rahagiul pedigriul nobeliul miralaiul laviul interstadiul giulgiul garguiul franciul demiul satârgiul rubidiul roșteiul naingiul frotiul efluviul contraserviciul ciorbagiul cambiul basmangiul amfiteriul achingiul technețiul taliul streiul pungociul preventoriul peculiul pavagiul mindirigiul megateriul mangalagiul mânaciul luptaciul holmiul galiul extispiciul dreptaciul disprosiul celțiul calatidiul bușmachiul bucvariul brânaciul binagiul antracoteriul tuliul sortilegiul periodonțiul mendeleeviul meconiul marfagiul glasiul feroaluminiul epiul cupiul cenobiul batiul pancrațiul paleoteriul morfiul micafoliul manubriul episceniul emonctoriul einsteiniul vomitoriul urbariul tabulariul șimiul neptuniul hiposceniul halvagiul hâciul edecliul dichiciul cealmagiul cârjaliul boraciul biliargiul triforiul topciul tarapangiul staminodiul sinclinoriul sincițiul simpodiul regifugiul perdegiul minirugbiul masalagiul gluciniul emporiul echingiul ciubucciul câștiul capanliul caldarâmgiul caicciul acerateriul contrainterogatoriul sulgiul sacnasiul protactiniul promețiul periteliul licopodiul dinoteriul condominiul silențiul rapakiwiul pleiocaziul otcupciul fumegaiul comitagiul ciațiul binișliul autoamfibiul serpentariul peșchegiul peciul narghelegiul burhaiul astrăgaciul trieniul spiraiul sclaiul pompagiul perdelegiul paliciul nișangiul mehtupciul lenchiul ibrișimgiul gâdiliciul endocraniul osmiridiul hăciul talhâșciul sardiul parcagiul pandemoniul musiul ciumpeiul bucraniul tumbelechiul soldiul semispațiul portschiul combinagiul teleinterviul peșingiul miliariul lactariul culucciul mezoteliul coroniul bimileniul astatiniul radiocalciul sforaciul ioniul soitariul ragaciul cișmegiul pozitroniul calemcheriul afuzaliul filaliul șaiul protiul coscenariul copaiul automacaragiul odiul renciul spumegaiul magnaliul maxi-taxiul
Sus

Definiții din DEX:

RĂZBÓI1, războaie, s. n. Conflict armat (de durată) între două sau mai multe grupuri, categorii sociale sau state, pentru realizarea unor interese economice și politice; răzbel. Război civil = luptă armată între două sau mai multe grupări politice de orientări diferite din interiorul unui stat în vederea schimbării ordinii politice și de stat sau pentru menținerea celei existente. Război rece = stare de încordare, de tensiune în relațiile internaționale, provocată de politica de ostilitate a unor state față de altele, care nu ia totuși forma unui conflict armat. Război psihologic = stare de tensiune, de hărțuială nervoasă, psihică, inițiată și întreținută cu scopul de a zdruncina moralul forțelor adverse și de a demoraliza populația. Stare de război = beligeranță. ♦ Fig. Ceartă; neînțelegere, vrajbă, gâlceavă. – Din sl. razboj „ucidere, jaf”.

RĂZBÓI2, războaie, s. n. 1. Mașină de lucru folosită pentru confecționarea țesăturilor din fibre textile. 2. Unealtă casnică de țesut; argea, stative. – Din bg., scr. razboj.

RĂZB//ÓI1 ~oáie n. 1) Conflict armat între două sau mai multe state, grupuri sociale etc. ~ mondial. ~ colonial. ♢ ~ de eliberare naţională luptă armată a popoarelor împotriva cotropitorilor străini în vederea cuceririi independenţei şi apărării suveranităţii statului. ~ rece stare de tensiune în relaţiile internaţionale, caracterizată prin menţinerea unei încordări permanente între statele cu orânduiri sociale diferite. 2) fig. Schimb de vorbe răstite, adesea ofensatoare; sfadă; ceartă. /<sl. razboj

RĂZB//ÓI2 ~oáie n. 1) Instalaţie casnică alcătuită din două suluri, iţe şi vătale, folosită la confecţionarea ţesăturilor. A ţese ceva la ~. 2) Maşină de ţesut, folosită în industrie. 3) pop. Covor mare de perete, bogat ornamentat. /<sb. razboj

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

RĂZBÓI s. 1. (pop.) stative (pl.), (reg.) argea, teară. (A ţese ceva la ~.) 2. cal, căluşel. (~ la moara de vânt.)

RĂZBÓI s. (MIL.) 1. conflict, (înv. şi pop.) bătaie, răzbel, (reg.) bozgun, (înv.) harţă, oaste, oştenie, oştenire, oştire, oştit. (S-a iscat un ~.) 2. (înv.) nepace. (Stare de ~.)

RĂZBÓI s. v. bătălie, car, chingă, gherghef, încăierare, înfruntare, jug, luptă, punte.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.024s