Cuvinte care rimează cu putregaiul; rime cu putregaiul
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "putregaiul":

Sus

Rime de gradul 1:

mucegaiul nogaiul jărăgaiul fumegaiul spumegaiul
Sus

Rime de gradul 2:

aiul paiul traiul scaiul craiul graiul ceaiul mălaiul buhaiul raiul tramvaiul susaiul alaiul naiul evantaiul baiul plaiul vătraiul polițaiul guturaiul samuraiul straiul cobaiul șerlaiul seraiul monoraiul scobaiul pospaiul grisaiul măsaiul caravanseraiul slaiul suflaiul sevaiul splaiul maiul miralaiul burhaiul spiraiul sclaiul șaiul copaiul
Sus

Rime de gradul 3:

viul unghiul teritoriul studiul spațiul serviciul războiul puiul propriul principiul ochiul obiceiul mușchiul mediul fiul domeniul cenușiul uleiul trunchiul soiul rinichiul purpuriul orificiul mănunchiul genunchiul cuiul calciul aluminiul usturoiul triunghiul temeiul teiul stadiul sodiul sediul roiul pustiul provizoriul premiul potasiul noroiul municipiul magneziul luciul imperiul fluviul exercițiul edificiul craniul consiliul butoiul ardeiul accesoriul viciul vestigiul trifoiul strigoiul siliciul schiul salariul repertoriul rachiul puștiul puroiul portocaliul pițigoiul oratoriul meiul meciul litigiul incendiul gunoiul griul detaliul criteriul colegiul cheiul capriciul boiul biciul unchiul sacrificiul rugbiul pistruiul memoriul măscăriciul deceniul comentariul cleiul ciocoiul beneficiul ariciul zgârciul țiul țițeiul sigiliul scenariul remediul refugiul prestigiul prejudiciul patrimoniul omagiul oficiul impropriul holteiul geniul domiciliul cotoiul căpătâiul caliciul călcâiul brânciul beiul voleiul vioriul uraniul uliul terciul taxiul șuvoiul staniul stagiul sicriul privilegiul pisoiul păpușoiul palavragiul orgoliul opiul odagaciul nunțiul lipiciul licuriciul hocheiul fotoliul elogiul cortegiul convoiul chiul baciul artificiul amfibiul zgâmboiul zbârciul vizitiul vătuiul țărănoiul scandalagiul puhoiul preludiul poleiul piciul participiul pardesiul mușuroiul interviul gonaciul doliul croiul costreiul corciul cimpoiul burghiul asediul armoniul altoiul toiul țoiul surguciul secuiul rățoiul priboiul junghiul indiciul gutuiul copoiul contrariul condeiul bengaliul baboiul trăgaciul tociul tărăboiul supliciul lămâiul coroiul concediul chipiul bordeiul beciul bâlciul amoniul zapciul vraciul travestiul tălmaciul subterfugiul șiroiul sanatoriul sacrilegiul rărunchiul pliul pariul moroiul mileniul mehenghiul martiriul heliul grindeiul ghionoiul fugaciul dreptunghiul cornaciul conciliul cârpaciul caprifoiul baraboiul antimoniul acvariul întâiul vinciul șasiul reteveiul radiul pricoliciul porcoiul peniul oboiul marțafoiul interogatoriul guaraniul gruiul ghiveciul cucuiul coteiul cioroiul cintezoiul azuriul anteriul ambulatoriul troliul surugiul stibiul șfichiul priveghiul ospiciul ogoiul moratoriul mineiul interludiul gimnaziul epiteliul echinocțiul curechiul cristeiul clocoticiul breiul bariul auditoriul ageamiul adagiul văduvoiul rodiul pușcociul puchiul meniul diluviul deochiul covaciul ciul zgârieciul vitraliul vanadiul țuguiul tuciul toriul sufragiul spurcaciul scatiul promontoriul piscoiul paladiul ovreiul orologiul năboiul ghizdeiul ghiul dubiul dragaveiul compendiul broscoiul bisturiul armistițiul vișiniul tuiul tinichigiul sloiul șarampoiul putineiul popenchiul poneiul pogoniciul onorariul naufragiul litiul latifundiul hangiul gerunziul deliciul damblagiul crâmpeiul colocviul chirpiciul boldeiul beilerbeiul barcagiul auspiciul zmeuriul zirconiul zarzavagiul vrăbioiul tripoliul travaliul stronțiul solstițiul siciul seleniul saschiul priciul portaltoiul panarițiul miceliul lințoliul interstițiul deuteriul ceriul cârmaciul briciul bidiviul beriliul alibiul achiul hindiul zăvoiul vulpoiul prezidiul pezevenchiul mierloiul maimuțoiul mahalagiul lambriul juriul foliul culiul colofoniul coiul chiulangiul bibiloiul alcaliul zurbagiul zavergiul ughiul țareviciul știubeiul steiul solfegiul sandviciul pomanagiul omoiul mușteriul deliul crochiul crematoriul clenciul buboiul atriul arpegiul zavragiul țăpoiul spahiul somoteiul sacagiul puciul probatoriul păsăroiul păcăliciul măluriciul ivoriul interfluviul îmblăciul danciul curmeiul consistoriul cadmiul briboiul vistavoiul viespoiul tremuriciul striul slugoiul sariul raliul purcoiul paroiul parodonțiul parameciul papugiul oprobriul niobiul loriul gurguiul giuvaiergiul cordenciul ciuleiul chilipirgiul burjuiul bufleiul brăduiul boiangiul actiniul absolutoriul pipiul țuțuiul șoriciul prichiciul planetariul pezevenghiul patriciul osmiul linguroiul lefegiul iridiul hasmațuchiul hameiul etuiul bigudiul zmeoiul zgripțoroiul zaicoiul țurloiul teleschiul tarabagiul saigiul rediul rechizitoriul ravagiul povarnagiul natriul iepuroiul eufoniul dropioiul cusurgiul covaliul climacteriul cafegiul benghiul bâzoiul zamparagiul vinăriciul tutungiul tuleiul testimoniul săcuiul punciul portofoliul portcheiul periheliul parascânteiul oloiul mujdeiul moftangiul martirologiul kaliul kakiul hicoriul herghelegiul haraciul florilegiul eluviul coriul consorțiul cherciul camionagiul beșliul afeliul terariul subsidiul safariul rozariul renghiul prezbiteriul mucilagiul huciul erodiul emeriul derbiul conciul budăiul bibiul arbiul yterbiul țambalagiul sinedriul șfeiul șerpoiul pretoriul prepelițoiul pecariul odivoiul năpruiul muscoiul furcoiul dipnoiul coluviul colodiul cioveiul cazangiul calindroiul californiul baptisteriul băiețoiul băboiul tritiul trenciul relicvariul reclamagiul portochelariul pietroiul lapislazuliul gârbaciul endoteliul duraluminiul delfinariul condroniul chirigiul cesiul abagiul smeciul șalvaragiul purgatoriul pupăzoiul plutoniul pazvangiul osmanliul miniul marsupiul macaragiul lutețiul lustragiul harachiriul fișiul fanaragiul deluviul conabiul chiaburoiul cherestegiul arniciul aluviul scheciul ruliul răzbiciul proluviul plasmodiul picheroiul microinterviul matrimoniul mâncăriciul macagiul hleiul hagiul hafniul grecoteiul cerceloiul cadiul bărzoiul alodiul tălpoiul stipendiul solariul șiboiul sacerdoțiul refectoriul racursiul rablagiul prosceniul pilangiul parlagiul hindichiul ghiociul gârliciul gagiul frontispiciul europiul dăscăliciul columbiul cataroiul bocceagiul bobsleiul tufecciul tambuchiul ichiul gleiul germaniul deserviciul curiul boghiul bogasiul americiul tulumbagiul salepgiul pastramagiul muftiul mischiul miniinterviul măturoiul haruspiciul geamgiul drâmboiul contracciul ciuroiul cazacliul capugiul bragagiul bostangiul bijoiul albeiul vivariul vădăoiul tricliniul ruteniul ralantiul praxiul penaltiul lebădoiul lampagiul indiul gadoliniul erbiul canalagiul comițiul valiul urloiul sohariciul schingiul potpuriul năsoiul mungiul milihenriul lapidariul iaurgiul hidroniul harabagiul exordiul duelgiul dendrariul ciurechiul cantaragiul buriul bărboiul băltoiul toptangiul poloniul misirliul lignofoliul fermiul clinciul reniul precipițiul pericraniul pambriul limonagiul interspațiul internunțiul geraniul dichiul casiul casiopeiul calemgiul țuțuroiul tegliciul tablagiul simigiul șapcaliul samariul postludiul pilafgiul muscalagiul monopodiul măsoiul impluviul funducliul corneciul cofeiul cichirgiul cărțoiul boteiul arcaciul țigâiul terbiul tătăroiul tâlhăroiul stroiul scandiul rahagiul pepenoiul pedigriul ofițeroiul nobeliul moțpănoiul momițoiul mâțoiul lupoiul laviul interstadiul giulgiul garguiul franciul demiul volintiroiul soldățoiul satârgiul rubidiul roșteiul naingiul milităroiul frotiul efluviul contraserviciul ciorbagiul cambiul basmangiul amfiteriul achingiul technețiul taliul streiul pungoiul pungociul preventoriul peculiul pavagiul mindirigiul megateriul mangalagiul mânaciul luptaciul holmiul galiul extispiciul dreptaciul disprosiul celțiul calatidiul bușmachiul bucvariul brânaciul binagiul antracoteriul tuliul sortilegiul săbioiul periodonțiul mendeleeviul meconiul marfagiul glasiul feroaluminiul epiul cupiul cenobiul batiul pancrațiul paleoteriul morfiul micafoliul manubriul episceniul emonctoriul einsteiniul vomitoriul urbariul tabulariul sufloiul șimiul pitoiul neptuniul melițoiul hiposceniul halvagiul hâciul gogoloiul edecliul dichiciul cealmagiul cârjaliul boraciul biliargiul triforiul topciul tarapangiul staminodiul sinclinoriul sincițiul simpodiul regifugiul perdegiul minirugbiul masalagiul gluciniul emporiul echingiul ciubucciul câștiul capanliul caldarâmgiul caicciul acerateriul contrainterogatoriul sulgiul sacnasiul protactiniul promețiul periteliul licopodiul găzdoiul dinoteriul condominiul silențiul rapakiwiul pleiocaziul otcupciul comitagiul ciațiul căciuloiul binișliul autoamfibiul serpentariul peșchegiul peciul narghelegiul fătoiul cosoiul căldăroiul buzoiul astrăgaciul trieniul prundoiul pompagiul perdelegiul paliciul nișangiul mehtupciul mămăligoiul lenchiul ibrișimgiul gâdiliciul endocraniul săcoiul osmiridiul hăciul tontoroiul talhâșciul sardiul parcagiul pandemoniul musiul ciumpeiul bucraniul tumbelechiul soldiul semispațiul portschiul combinagiul teleinterviul peșingiul miliariul lădoiul lactariul hududoiul culucciul mezoteliul coroniul bimileniul astatiniul radiocalciul inimoiul sforaciul lăcătoiul ioniul soitariul moviloiul ragaciul cișmegiul pozitroniul calemcheriul afuzaliul filaliul protiul coscenariul automacaragiul odiul renciul magnaliul maxi-taxiul
Sus

Definiții din DEX:

PUTREGÁI, putregaiuri, s. n. 1. Lemn sau plantă putredă; p. ext. masă de materie vegetală descompusă; putreziciune, putrejune. ♦ Fig. Epitet depreciativ dat unui om bătrân și neputincios. 2. Boală a plantelor provocată de unele ciuperci. 3. Fig. Ceea ce este rău și vătămător societății. ♦ Lepădătură. – Probabil contaminare între putred și mucegai.

PUTREGÁ//I ~iuri n. 1) Substanţă organică putredă; putreziciune. 2) (nume generic) Boală a plantelor provocată de ciuperci şi de bacterii. 3) fig. (cu sens colectiv) Totalitate a elementelor degradate ale unei societaţi; pleavă; drojdie. 4) Om neputincios (din cauza bolii sau a bătrâneţii). /Din putred şi mucegai

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

PUTREGÁI s. (rar) putrezitură, (înv. şi reg.) putreganie. (Un ~ de lemn.)

PUTREGÁI s. v. lepădătură, licurici.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.010s