Cuvinte care rimează cu puberale; rime cu puberale
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "puberale":

Sus

Rime de gradul 1:

minerale generale laterale numerale liberale federale multilaterale bilaterale unilaterale camerale literale viscerale siderale serale ponderale colaterale bicamerale humerale echilaterale ureterale trilaterale vesperale unicamerale monocamerale umerale parenterale puerperale
Sus

Rime de gradul 2:

naturale morale culturale centrale parale corale vertebrale temporale supranaturale structurale rurale orale litorale integrale cerebrale catedrale teatrale spirale pastorale murale macarale hidrocentrale imorale florale arhitecturale plurale electorale corporale spectrale orchestrale timbrale termocentrale australe picturale nenaturale magistrale pleurale pectorale diametrale ventrale miniaturale bacarale virale tumorale sculpturale caricaturale intervertebrale guturale darale astrale angarale ancestrale uretrale turale carale sacrale mitrale cadastrale amorale sudorale profesorale mascarale interastrale farfarale regizorale arbitrale extemporale doctorale zagarale succesorale neutrale procedurale dirijorale cumbarale conjecturale canarale anaforale sepulcrale palpebrale neurale claustrale atemporale microhidrocentrale crurale inaugurale heliocentrale carvasarale antivirale agorale umorale poporale conjuncturale rostrale catarale prefectorale perimetrale urale rectorale hurale decemvirale stercorale sofrale satarale preelectorale geamparale estrale centumvirale poliedrale niprale postelectorale femurale debarale suturale intracerebrale
Sus

Rime de gradul 3:

vocale verticale vegetale vale tropicale totale substantivale speciale sociale sexuale sale reale principale personale parțiale oficiale normale naționale muzicale mondiale moale metale materiale locale intervale internaționale inițiale industriale goale fundamentale egale comerciale cereale cale artificiale animale ale adverbiale verbale universale tradiționale superficiale spirituale semnale regale radicale petale ovale ornamentale orizontale originale orientale navale medievale medicale manuale legale intelectuale instrumentale individuale gramaticale funcționale formale finale feudale esențiale cristale convenționale controale chirurgicale capitale canale anuale adjectivale actuale zale vizuale vitale transversale spitale spațiale rituale raționale răscoale profesionale poștale poale penale pedale pale occidentale oale nazale modale mintale medicinale jale intestinale ideale fecale experimentale excepționale domoale continentale cardinale bucale anormale migdale tribunale tonale terminale teritoriale senzoriale scoale potențiale monumentale mantale longitudinale lexicale inegale imperiale ilegale genitale foale diferențiale criminale congenitale coloniale coloidale circumstanțiale brutale basmale anale agale abdominale vamale termale seriale sepale sentimentale renale regionale proporționale primordiale postverbale politicale pistoale papale ocoale nominale memoriale jurnale hale haimanale fluviale fiscale eventuale ecuatoriale ceremoniale banale bale babale arteriale accidentale portocale zecimale vasale triviale tale suprarenale ocazionale mototoale meridionale homosexuale gravitaționale globale gale frontale familiale fale dorsale digitale colosale boreale areale uzuale subtropicale substanțiale statale senzuale rotocoale rivale ocale natale mortale monahale migale marginale fatale episcopale emoționale dumitale dialectale diagonale constituționale conjugale cauzale balamale abisale abale vaginale tablale șale reziduale pumnale provinciale pașale opale năvale municipale minimale mahalale hidrotermale guvernamentale gamopetale filiale exale dialipetale condiționale apetale amigdale zodiacale zăbale variaționale torențiale săptămânale reumatismale rasiale radiale patriarhale paradoxale panamale matahale lacrimale labiale infernale epiteliale encefale editoriale dictatoriale deverbale dandanale comunale bengale zicale virginale seminale scale pușlamale protocoale pascale palatale ombilicale nupțiale nicovale mentale marțiale leale iraționale incidentale impersonale imateriale furnale focale escale decimale dale axiale amicale virtuale țambale smoale sarmale sandale sacerdotale punctuale provensale procentuale poligonale parietale neesențiale menstruale loiale intonaționale hexagonale cordiale cervicale cazmale canibale bestiale arsenale adiționale zaharicale zonale vectoriale triumfale tridimensionale signale septentrionale pontificale piedestale ordinale orbitale madrigale fenomenale faciale elicoidale damblale cromozomiale clericale batale alpacale aerospațiale curmale stradale stomacale sindicale prezidențiale piramidale parentale operaționale occipitale mușamale ministeriale linguale informaționale infinitezimale imparțiale hormonale haznale halvale graduale estivale duodenale dimensionale dentale confidențiale conceptuale compoziționale colegiale cherhanale catastrofale cabale autumnale anticoncepționale yale voliționale tribale transcendentale țoale tarlale târcoale tangențiale sinoviale principiale prepoziționale ortogonale maximale matrimoniale marghioale interstițiale geniale fundale frugale cruciale coxale corticale coaxiale centrifugale binale bienale atonale anticlinale ambientale zurbale unciale trapezoidale textuale sucale spinale senzaționale semivocale procesuale pineale pestilențiale peritoneale pasionale ovoidale ogivale nelegale nasoale mutuale mediale mașinale malale liceale joviale inghinale glaciale fetale existențiale ducale diminutivale cavale carnale canavale autocefale audiovizuale artizanale zenitale venale țesale temperamentale taftale sinusoidale sinodale sinclinale senatoriale sacramentale rafale proverbiale potricale obstetricale noționale molale microintervale mercuriale contractuale cazuale cambiale antisociale anomale corticosuprarenale gastrointestinale păcale taclale sucursale penticostale patrimoniale paftale nodale mucavale matale halimale gingivale corecționale cimbale cerebrospinale antifeudale aluviale vezicale triale traheale taigale sofale șandramale romboidale preferențiale pluviale perineale neraționale neoficiale matinale letale instituționale geosinclinale extraconjugale eluviale elipsoidale educaționale echinocțiale duminicale dotale dangale conjuncționale comportamentale centripetale cardamale cacealmale branhiale brahicefale bacanale azimutale astragale apicale aeronavale zenanale zalhanale vestale trufandale sferoidale senioriale rectale parodontale paranormale osanale obiectuale instinctuale imemoriale iacale eparhiale direcționale cvartale crotale costale confesionale competiționale centezimale caudale bisexuale anticlericale transformaționale vatale unidimensionale tibiale subecuatoriale sternale stadiale sacale prostovoale pronominale postnatale ortale omagiale obovale muzeale monoclinale maniacale macale intercostale insurecționale inerțiale dolihocefale conflictuale chimvale ascensionale amoniacale acefale batiale zarpale voievodale uredinale trimestriale tetragonale tarapanale scofale rezidențiale prepalatale prenatale oficinale octogonale multinaționale monopetale mensuale masalale infracționale gioale falbalale demențiale cincinale cealmale bimensuale agonale vernale raiale parohiale nemetale multianuale maritale labiodentale interstadiale harabale glotale epicontinentale discoidale bronhiale bimetale verzale trigonale tasmale sexagesimale saxanale repertoriale redacționale pohfale patronale participiale multifuncționale mezotermale martingale lineale interstatale intenționale informale infinitivale inactuale gripale gestuale gamosepale exponențiale domeniale directoriale dârdale ciulamale chintale cantonale bilabiale antale multidimensionale transnaționale teologale semimetale secvențiale sanatoriale samale relaționale providențiale obsesionale meningeale hibernale furdale filozofale epocale dârvale cubitale contextuale concoidale cecale bianuale autocontroale arhiepiscopale anevrismale acioale vicinale urogenitale unionale trisepale tripetale subliminale sezonale sapiențiale referențiale președințiale pijamale percale paușale patalamale mardale jejunale heterosexuale dumisale disepale capamale biomedicale bicefale baclavale agroindustriale intercontinentale unipetale situaționale raionale protale pietonale pentagonale pârjoale monosepale monocristale matriarhale interzonale intertropicale girodirecționale dipetale departamentale delictuale decizionale coronale consistoriale categoriale canoniale brahiale bifocale armoriale arhetipale antireumatismale tinctoriale semestriale prenupțiale postpalatale politonale picromigdale permutaționale optimale opoziționale notariale nevricale neguvernamentale monopodiale megalocefale ispoale inchizitoriale fluidale extremale decadale caracteriale brioale bazilicale altitudinale afocale afixale pluridimensionale vaccinale uzinale urinale țucale transsexuale testimoniale spiroidale semifinale șabanale prandiale pocale pentasepale paternale partale neprincipiale neconvenționale macrocefale harșale geotermale genitivale duodecimale dodecagonale decagonale conaționale chenzinale arsenicale absidiale medulosuprarenale interconfesionale sortimentale psihosociale precordiale postnominale poghibale pentapetale opționale nugale interdigitale gimnaziale geale duale comițiale colocviale antenatale anticonstituționale trienale staminale sermaiale șenale sagitale previzionale prefixale poziționale natantoale mormântale mangafale locmale laringale istericale interdentale halcale fanale extradotale expoziționale curiale circumorbitale antipodale zumaricale ulemale tranziționale tabulhanale segmentale reducționale premiale precontractuale perspectivale parafernale novitale microcefale liliale hemoroidale evenimențiale dispersionale decenale craniale conversaționale carenale bisanuale alodiale acrocefale tensionale subnormale subcorticale șmale sincipitale perlinguale organizaționale ocupaționale nivopluviale neactuale încurcale incrementale impresariale heptagonale edictale diencefale decanale consensuale conoidale configuraționale compartimentale aptitudinale apsidale apoziționale telejurnale standoale stamboale promoționale prejudiciale paramedicale otrocoale numenale nepunctuale musacale motivaționale mitocondriale meritale matriceale maternale manageriale intrazonale habituale consubstanțiale conjunctivale chinoviale azonale acomerciale vătale
Sus

Definiții din DEX:

PUBERÁL, -Ă, puberali, -e, adj. (Livr.) Care aparține pubertății, privitor la pubertate. – Puber + suf. -al.

PUBERÁL ~ă (~i, ~e) livr. Care ţine de pubertate; propriu pubertăţii. Transformări ~e. /puber + suf. ~al

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.028s