Cuvinte care rimează cu pronunța; rime cu pronunța
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "pronunța": (vezi și pronunță)

Sus

Rime de gradul 1:

anunța renunța pronunța denunța enunța autodenunța
Sus

Rime de gradul 2:

grăunța zgrăbunța
Sus

Rime de gradul 3:

substanța prezența credința cunoștința sămânța distanța existența ființa importanța tendința influența întrebuința știința voința suferința conștiința rezistența diferența dorința esența evidența experiența frecvența inflorescența instanța violența locuința nuanța siguranța absența aparența cadența ușurința componența conferința consecința corespondența încredința independența inteligența rezonanța sentința proeminența zdreanța referința abundența valența alianța amenința balanța reședința bunăvoința cerința circumstanța concordanța consistența cuviința dependența desființa secvența ședința înființa insistența proveniența speranța preferința asistența competența eleganța excrescența faianța finanța indiferența înștiința insuficiența performanța stăruința alternanța concurența consonanța constanța deficiența exigența folosința îngăduința iscusința transparența umilința neputința obișnuința permanența aroganța străduința coincidența divergența somnolența reprezentanța protuberanța încuviința prudența privința trebuința nesiguranța scadența perseverența putința silința uzanța adeverința adolescența ambianța apartenența chitanța circumferința clanța decadența disonanța eficiența urgența interferența licența reverența romanța recunoștința necuviința sârguința vacanța aderența chibzuința desinența ignoranța incidența indulgența toleranța năzuința neglijența ordonanța biruința confidența consecvența creanța demența descendența echivalența excelența extravaganța indolența însămânța audiența căința carența catrința cutezanța decența diligența făgăduința impertinența incandescența inocența intermitența luminescența providența pocăința preponderența abstinența afluența cârlionța conveniența dependința discordanța socotința penitența persistența potența coerența coexistența degenerescența dința elocvența vehemența interdependența ștanța nesocotința neștiința portanța cotoroanța velința deferența exuberanța fluorescența încunoștința indecența insolența intoleranța necredința ambulanța doleanța regența reticența vigilența stanța prisosința ascendența confluența deșănța imprudența inconsecvența inexistența restanța chintesența congruența eflorescența hanța impotența inconstanța inconștiența reactanța nechibzuința neființa recurența redundanța predominanța asonanța cloanța convergența priința disidența rezidența inductanța intransigența supraabundența subzistența contingența virulența efervescența reminiscența reînființa garanța incompetența intendența locotenența condoleanța clemența convalescența remanența fosforescența stridența jurisprudența luminanța nevoința complezența condescendența continența cotreanța culanța impaciența obediența penetranța subsidența concomitența eminența incoerența suficiența tărăboanța ajutorința autofinanța birefringența discrepanța elocința emergența fluența paciența repugnanța bărbânța conductanța consultanța incontinența recrudescența suculența distonanța prestanța inadvertența ambivalența conivența covalența difluența pseudoștiința iminența ineficiența ineleganța ingerința solvența tangența opulența reluctanța precedența pregnanța concrescența echidistanța recalcitranța tumescența neconsecvența radianța preeminența absolvența anevoința arborescența audiofrecvența reordonanța relevanța pința polivalența concupiscența confiența corigența turgescența grandilocvența inapetența incongruența omnipotența pasiența delincvența impedanța manutanța transhumanța nesăbuința omniprezența refringența bioluminescența electrovalența teleconferința tăgăduința munificența ocurența purulența admitanța carboanța corpolența temperanța sălășluința redevența inconsistența latența sapiența emitanța evanescența fotoluminescența juruința turbulența nerecunoștința nonșalanța nonviolența pestilența dehiscența dominanța flatulența remitența termorezistența mezalianța renitența preexistența intemperanța prevalența
Sus

Rime de gradul 4:

viața suprafața curăța fața forța ața cântăreața căruța gheața hoața înălța învăța scoarța ița vița piața agăța dimineața granița îngheța maimuța zeița terța pestrița polița rămășița ațâța bobița ceața creața schița rața moața mustața actrița arșița călugărița răsfăța cruța înfrumuseța șuvița sulița căpița căsuța mâța dulceața foița fortăreața greața temnița matrița ulița pielița pivnița bășicuța bubulița bufnița dezmăța tărâța spița verdeața tăblița notița piulița prefața banița dezgheța fetița rotița scânteiuța guița încălța înhăța melița undița sforța ploșnița povața albeața speța burnița cocoța codița torța drăguța fâneața țâța întemnița mlădița steluța paiața penița pernița pojghița prepelița vârtelnița bădița bălța boroboața cața cutiuța trâmbița stareța dezvăța sughița gaița împestrița lădița liniuța săpunarița plăcuța precupeața alunița babița cârtița cosița crăița descălța desculța donița gărgărița săbiuța fița roinița măsuța sticluța urechelnița târgoveața becața bentița cămăruța clopotnița veverița coropișnița cratița țața harța râșnița răzmerița mița roșeața nojița pojarnița chichița cobilița divorța drumeața fărâmița vărguța frunzulița garofița grădinița rapița lișița măselarița mătreața porumbița albăstrița babornița căciulița cădelnița chișița covița dranița găselnița ranița zimța stăncuța răsadnița șurubelnița jurubița solnița măgărița măicuța momița moța musculița muzicuța tărtăcuța părăluța pernuța alvița coșnița șopârlița furculița troița șița scărița gropița velnița rochița lăbărța lapovița lelița mușița păstorița postfața alteța usturoița băncuța bărbița botnița ruscuța caragața tăicuța cristelnița cruciulița diavolița înfăța miorița turița păștița bărbuța tămâița bisericuța blănița sabița cununița dedița dumitrița ferfenița scufița hachița rarița jintița lingurița săniuța oița pictorița piedicuța portița bolnița sumuța crenguța pungulița strungăreața jitnița lavița lița pavecernița pelinița așchiuța târtița căița ciobănița cotruța desfăța hrenița împelița matița zăbăluța șopârlaița ocnița păduchernița tarnița panglicuța periuța plevaița vinerița băbuța bahornița bișnița bivolița vifornița costița rărița veninarița cușnița puicuța stelița fâța fofelnița ușița ștrengărița galița hudița splinuța iglița tăgârța movilița negreața panseluța varnița văcuța boarța boleșnița brâncuța broscuța pisicuța chelnerița cornița doctorița domnița fumărița gemănarița inărița insulița linarița maghernița mămăruța sâneața mânecuța mucarnița albiuța albumița altița primărița vătășița văcărița bundița cabanița cămășuța caracatița chichineața chiselița cofița tartorița gurița mierța mogâldeața neguța oreșnița pârpărița petița praftorița albița băieșița studenița soața brișcuța broscarița căprița cizmulița codălbița cotineața degetarița delnița turtița furcuța gogorița gropnița hăinuța ziulița limbarița lintița lubenița salța pușculița păunița plevița acarnița zămoșița boața văduvița ța cănița casierița chirighița tocănița drobița feliuța gârnița smălța lămâița lostrița măriuța țărăncuța odăița parachernița poienița acărița albilița albinița albinuța băița beldița cărnița scrumelnița condicuța corobeața cuișorița punguța puricarița găgăuța garnița hulubița tiparnița joimărița vrăbiuța trăistuța nebunarița ospătărița pelinarița pescărița băltița birtășița bumbăcarița cafeluța văpaița cătănița ceșcuța tapița coteneața dentița frăguța franzeluța gârlița strungărița huța șușănița măgăreața meșterița mierlița mierluța trupița umbreluța potecuța barmanița belșița bubița cenușernița chelărița cocuța colnița copăița coronița coștereața crăcuța crița vinarița sculptorița șuița forfecuța frăgulița glădița gonița hangița rușulița interfața puiculița luminița mânuța medelnița mieluța mironosița morărița mustăreața tărăbuța păcornița scăfița păscuța reînălța perdeluța pipernița plescavița polcuța arendășița zolnița toplița școlărița fustița leicuța mesernița zețărița arhondărița sudorița brișculița ceșculița cherațița chilimoața chiliuța copilița vărgulița dăscălița zaharnița dohotnița tășculița strămurarița gazornița scândurița groșița ineața înspița sluguța lămpița tainița mămița vorbulița stelnița mocănița nisiparița pănușița străduța pieptănarița ploscuța băcănița băcița boierița cârciumărița chicherița chifteluța chingulița straița găinăța ialovița întărnița lojnița tălpița zăluța negelarița neiculița pâinița tămâiernița băsmăluța bombița bujenița cătănuța cetinița cheița chibritelnița chinguța chivuța teleguța suprafortăreața crăpelnița crâșmulița dăltița spicherița gârbița spinuța ghimparița inița mranița năfrămuța nuieluța ochelarița olița sârmulița oranița unghiuța pitărcuța ploița urzicuța podeața polunoșnița posconița tășcuța bărbiuța bluzulița zgărduța brândușița bunicuța cănărița zăvolnița tăvița pufulița fântânița frizerița huița pruncuța mucenița zarafița zăvelcuța sladnița noița olcuța zgărdița patrița zgăibulița rotilița stupinița șubulița cărpinița câșița scurteicuța cojița prispulița cuconița sprâncenuța sardeluța dungulița rotărița frânghiuța gâtița iconița ieduța împopoța slugulița tigăița mahalagița mânușița mărgeluța nabedernița nisiparnița noptița străchinuța amărăluța amăruța bărbierița bărdăcuța bocceluța cămărășița chiculița ghetuța horaița huțuța mamornița mangalița papornița primăvărița chibița clăița puiernița drughineața farfuriuța lăcrimița leiculița măiculița mămulița mătrița miruța mrenuța negustorița ulceluța olărița petlița plăcintuța ploschița pohoața
Sus

Definiții din DEX:

PRONUNȚÁ, pronunț, vb. I. 1. Tranz. A emite, a rosti sunete, silabe, cuvinte, propoziții, fraze; a articula. ♦ A ține un discurs, o cuvântare etc. 2. Tranz. A da o hotărâre, o sentință judecătorească; a declara ceva în virtutea autorității cu care este învestit. 3. Refl. A-și spune părerea, a-și da avizul; a lua atitudine. – Din lat. pronuntiare, fr. prononcer.

A PRONUNŢÁ pronúnţ tranz. 1) (sunete, silabe, cuvinte etc.) A emite cu ajutorul organelor vorbirii; a rosti; a articula. 2) (sentinţe, hotărâri etc.) A declara potrivit prevederilor legii; a aduce la cunoştinţa publicului după dezbaterile legale. /<lat. pronuntiare, fr. prononcer

A SE PRONUNŢÁ mă pronúnţ intranz. A-şi spune părerea; a se rosti. /<lat. pronuntiare, fr. prononcer

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

PRONUNŢÁ vb. 1. a articula, a emite, a rosti. (A ~ desluşit sunetele.) 2. a rosti, (înv.) a proforisi. (~ literele pe rând.) 3. a (se) spune. (În Moldova, „picior” se ~ „chicior”.) 4. v. scoate. 5. v. formula. 6. (JUR.) a rosti. (A ~ sentinţa.) 7. a rosti, a ţine. (A ~ un discurs.) 8. (rar) a se rosti. (Se ~ într-o problemă.) 9. v. declara.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.037s