Cuvinte care rimează cu prezenta; rime cu prezenta
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "prezenta": (vezi și prezentă prezența prezență)

Sus

Rime de gradul 1:

reprezenta
Sus

Rime de gradul 2:

agenta curenta alimenta frecventa lenta orienta studenta violenta atenta descendenta inventa sedimenta concurenta clienta corespondenta experimenta fermenta reglementa absenta accidenta adolescenta comenta dezorienta documenta exponenta patenta placenta regenta renta suplimenta tangenta urgenta amprenta fragmenta pacienta turmenta absolventa contingenta fundamenta intendenta ornamenta argumenta dementa impertinenta lamenta menta tenta segmenta augmenta cimenta condimenta intenta parlamenta pretendenta compartimenta delincventa fenta implementa supraalimenta deponenta cementa detenta pigmenta confidenta convalescenta impacienta instrumenta insurgenta subalimenta referenta rezidenta abstinenta agrementa disidenta înregimenta reorienta condescendenta penitenta complimenta confluenta
Sus

Rime de gradul 3:

cânta planta președinta reprezentanta savanta sfânta constanta nunta panta participanta ținta varianta anta avânta cvinta frământa înainta încânta alinta fabricanta fonta plăcinta protestanta toanta determinanta geanta incinta înfrunta înmormânta înspăimânta monta muzicanta zvânta amanta confrunta conta fanta garanta manta vicepreședinta comercianta crunta ignoranta înfierbânta intriganta militanta cuvânta demonta transplanta afronta binecuvânta decoloranta dizolvanta încrunta arginta basculanta descânta ponta emigranta implanta reclamanta contractanta electroizolanta figuranta ginta infanta practicanta rezultanta sfrunta diletanta fondanta guvernanta janta sconta aspiranta banta cuanta flinta împlânta imprimanta înveșmânta manipulanta traficanta debutanta speculanta suspanta trânta comedianta decanta deconta montanta ocupanta poanta remonta spăimânta aconta adresanta antanta atacanta bacanta invarianta manifestanta replanta sânta simpatizanta apunta consultanta debitanta deodoranta discriminanta imigranta medianta mordanta sibilanta acanta curanta demonstranta junta sectanta solicitanta spiranta amianta chinta cursanta geranta
Sus

Rime de gradul 4:

aceasta acesta ajuta arăta armata arta bucata căpăta carta căuta cerceta completa consta data derivata dezvolta executa exercita exista fapta fata făta formata fosta gusta imita înceta îndrepta îngusta insecta judecata limita lupta manifesta mata milita născuta nota parazita pata pesta plata poarta poeta purta purtata repeta respecta rezulta ridicata scurta spata specialista sta suporta suta transporta treapta unealta vita accepta adapta adopta afecta agita atâta artista asculta aștepta atesta balta bătuta bolta cearta coasta compacta comporta condamnata conducta corecta cuta defecta denota durata exporta harta împrumuta îndepărta interpreta merita necunoscuta pasta perfecta racheta revista roata rupta secreta secta soarta uita vârsta venita vesta violeta planeta aresta arhitecta asta ăsta bruta burta ceata certa cita constata contracta coordonata copta creasta delimita depărta deșerta deștepta deținuta dezgusta discuta disputa evita exploata fericita fusta ierta îmbăta importa invita iubita iuta lista mărita muta nevasta păta pluta pofta porta poșta profita proiecta reflecta revolta rezista săgeata sălta saluta solista sonata ta trata ținuta achita adunata ancheta asista avocata bicicleta candidata caseta casta chimista conduita copita costa cota crusta cugeta cvarta depozita desfăta excita gata gheata înghețata înota insulta întrista mixta necesita orbita parașuta picta precipita privata prostituata raporta recita recolta regreta relata săruta seta sita strâmta suita toarta vizita solicita acuzata anecdota bagheta bancnota bata batista bileta cantata ciocolata contesta delta deputata dilata reușita economista ezita fota fremăta fripta gloata halta hidrata incita infecta insista instrumentista întărâta intersecta leucocita lopata ordonata paleta persecuta persista pianista pista prescurta publicista redacta salata sculpta sluta turta valuta vedeta ziarista boneta capta consulta coperta cravata cresta creta cumpăta edita exalta facilita ferita flota găleata imputa invitata jurista limbuta lingvista materialista medita mita motocicleta mulțumita năpasta nepoata opta palpita presta protesta răchita răsplata rata recruta rozeta sâmbăta scăpăta seceta șoapta sorta suspecta țigareta toaleta tocata traista văita admonesta aristocrata atleta bauxita cataracta celta cometa dalta delegata devota discredita dumneata elita eseista eticheta experta explicita felicita gazeta injecta irita luneta monocotiledonata oculta oferta opereta pleata preta recăpăta redata refracta ruta sanscrita șchiopăta strănuta trompeta vata violonista vomita acosta acredita acrobata ajusta alăpta apreta argata asceta asorta bâta bota botanista calota capota cineasta colonista conecta copista cosmonauta covata devasta dieta dormita dota escorta flata grota guta împacheta inculpata întreținuta jacheta lăcusta macheta marioneta pregeta repurta rețeta riposta saprofita sexta strămuta tableta tricota turista volta vota adnota alerta aorta biochimista bricheta castanieta ciuta complota consista croata cucuta debuta delecta detecta dezinfecta dicta fațeta folclorista îmbărbăta încumeta învârtita moleta naveta numerota ofta organista ospăta patriota periclita pilota prejudecata puncta retracta statueta surescita tomata alpinista amputa bancheta borta camăta căputa careta celesta cocheta cocota comuta croșeta cumnata decapita festa gravita împrospăta încleșta literata manșeta mușcata pita premedita reconforta scruta selecta soneta ștafeta suscita tasta tracta ursita vruta permuta afta anahoreta asfalta birocrata breveta colecta cuscuta debilita dentista deporta deshidrata farmacista flașneta forfota geta haita hepatita infesta inspecta ispita maltrata pirita planșeta posta proxeneta recepta regata scenarista silueta stalactita țeasta testa uzita văieta videocaseta activista amuleta anarhista anatomista automobilista bancruta catapulta chiuveta cripta debita decolta depista dezerta excepta fileta fotbalista înnopta înseta intercepta labiata margareta mărgărita omleta pirueta plita rabota servieta șleahta vegeta agata artrita asalta ascomiceta baioneta beregata bereta bronșita carota cheta chita clătita coabita complotista corlata degusta descompleta dinamita ebonita epata glota granata incrusta înfometa lăuta pipota protagonista reabilita săgeta șamota scelerata xerofita adenita afacerista avorta barata cabrioleta coexista cohorta deconcerta deconecta dendrita deruta detesta esteta exulta fregata horbota învolta licita molesta moralista obiecta poșeta prostata rulota sceneta securista serata stalagmita subzista teracota termita trompetista urbanista vinieta voluta abilita aeronauta aiesta amaneta areta ausculta bacalaureata balista bareta camioneta carmelita cașeta ceramista ciubota colita conjunctivita credita curta decrepita decreta detracta egreta enterita escamota floreta înfrupta ista jurnalista meningita miniaturista paieta pivota placheta poiata poliomielita prelata propagandista rașcheta redingota salopeta surata șuta zloata partita adăsta agonisita amigdalita balasta briofita colorista comandita comparatista compatrioata concerta concertista conțopista contrasta creveta ebenista freta furgoneta ghereta iluzionista portretista postdata pteridofita redeștepta reedita reexporta resuscita retorta șansoneta șoseta sputa tapeta tractorista tresălta azvârlita agnata aista altista arterita bachelita barbeta biciclista boicota caricaturista cazemata coloneta criminalista dermatita dezbăta dolomita fabulista interconecta nomenclaturista orientalista osteita pafta pancarta popota sabota supralicita țârâita tarta teta zăgneata canțoneta acolita acotiledonata africata aiepta barita betonista cascheta cirta composta contralta coopta cuarta curcubeta deparazita documentarista electrocuta eprubeta excerpta excursionista gambeta gastrita gimnasta harpista hitita închista luminista maneta marcota memorialista muscheta nevrita pertracta plasta preexista pretexta propta reduta reporta șareta stomatita tuta vaginita verigheta bafta baletista carpeta cementita chitarista clavecinista clipita colporta conjurata cornista descleșta dogmatista erata gagista germanista ingurgita învârsta lueta marinata modelista moscovita nefrita nestemata oculista penseta pepita percuta pregusta preselecta prospecta repercuta sorbita ștacheta subsemnata sulfata supraexcita suprasolicita transmuta viorista modista afreta alienista băiata baveta cateta clematita corista coverta decolmata decontracta dermita encefalita epacta exorta goeleta impozita
Sus

Definiții din DEX:

PREZÉNT2, -Ă, prezenți, -te, adj., s. n. I. Adj. 1. Care se află în același loc cu vorbitorul sau în locul la care se referă vorbitorul: de față. ♦ (Cu valoare de interjecție) Formulă prin care cei de față răspund la apelul nominal. ♦ Existent. 2. Care se petrece în timpul vieții vorbitorului sau în epoca la care el se referă; actual, contemporan; care se petrece chiar acum, în momentul de față. ♦ De care ești conștient, la care te gândești sau care te preocupă la un moment dat. II. S. n. 1. Perioadă de timp variabilă, concepută ca o unitate distinctă între trecut și viitor; epoca, timpul actual, contemporan; contemporaneitate; p. ext. situație actuală. ◊ Loc. adv. În prezent = azi, acum. 2. (Gram.) Timp al verbului care arată că o acțiune se petrece în momentul vorbirii sau că este de durată. ◊ Prezent istoric = prezent cu valoare de perfect, care se întrebuințează de obicei în narațiune pentru a da stilului o mai mare forță de evocare. – Din lat. praesens, -ntis, fr. présent.

PREZÉNT1, prezente, s. n. (Înv.) Dar, cadou. – Din fr. présent.

PREZENTÁ, prezínt, vb. I. 1. Tranz. și refl. A (se) face cunoscut celor de față, spunând numele, ocupația etc.; a face cunoștință (cu cineva); a (se) recomanda. ♦ Refl. A deveni prezent în memorie, a apărea în memorie ♦ Tranz. A înfățișa (publicului) un spectacol, aspectele unei activități, rezultatul unor cercetări etc. 2. Refl. A apărea, a se înfățișa într-un anumit loc sau în fața cuiva pentru a răspunde unei anumite obligații sau pentru a oferi ori a solicita ceva. ◊ Refl. și tranz. Spec. A (se) înfățișa la un examen, la un concurs, la alegeri etc. 3. Tranz. A pune înainte, a înmâna, a oferi, a da. ◊ Expr. A prezenta arma = a da onorul cu arma. 4. Tranz. (Despre lucruri supuse unei examinări) A avea o anumită însușire, caracteristică. ♦ Refl. A avea aparența de..., a se înfățișa ca... – Din fr. présenter, lat. praesentare.

PREZÉNȚĂ, prezențe, s. f. Faptul de a fi prezent undeva; existența cuiva sau a ceva într-un loc sau într-un timp anumit. ◊ Listă (sau caiet, condică) de prezență = listă (sau caiet, condică) în care semnează cei prezenți la un curs, la serviciu etc. Prezență de spirit = promptitudine demonstrată de cineva în împrejurări dificile sau neprevăzute. ◊ Loc. prep. În prezența (cuiva) = fiind de față (cineva); în fața, înaintea (cuiva). ♦ Existență. ♦ Manifestare a unei personalități (de prestigiu). – Din fr. présence.

PREZÉN//T1 ~tă (~ţi, ~te) 1) Care este de faţă; aflat acolo unde se vorbeşte sau se face ceva. ♢ ~! formulă de răspuns a celui care este) aici! de faţă! 2) (despre acţiuni, procese) Care are loc în timpul de faţă; actual. /<lat. praesens, ~ntis, fr. présent

A PREZENTÁ prezínt tranz. 1) A aduce în prezenţa (cuiva), menţionând numele şi alte informaţii, pentru a face să fie cunoscut; a recomanda. 2) (obiecte) A pune în faţă; a înfăţişa; a arăta. ♢ ~ arma a mânui arma într-un mod special pentru a da onorul. 3) (lucrări, proiecte, planuri etc.) A aduce spre examinare, expunând vederii sau făcând cunoscut conţinutul (pe scurt). 4) (spectacole, emisiuni, reprezentaţii etc.) A face cunoscut publicului (interpretând, expunând etc.). 5) (candidaţi) A face să fie înscris în calitate de participant (la un concurs, la alegeri etc.). 6) A însemna prin sine; a constitui; a reprezenta. /<fr. présenter, lat. praesentare

A SE PREZENTÁ mă prezínt intranz. 1) (despre persoane) A apărea în propria persoană (în faţa unei autorităţi); a-şi face apariţia personal (undeva); a se înfăţişa; a compărea. 2) A apărea sub un anumit aspect, într-o formă concretă (ca alt obiect sau persoană); a se înfăţişa. ♢ ~ bine (sau rău) a produce (la prima vedere) o impresie bună (sau rea). /<fr. présenter, lat. praesentare

PREZÉNŢ//Ă ~e f. Faptul de a fi prezent undeva. ♢ Condică de ~ condică în care semnează persoanele prezente. ~ de spirit promptitudine în situaţiile imprevizibile. În ~a cuiva de faţă cu cineva. A face act de ~ a asista undeva numai de formă (din datorie sau din politeţe). /<fr. présence

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

PREZÉNT s. v. atenţie, cadou, dar, surpriză.

PREZENTÁ vb. 1. a (se) recomanda, (înv.) a (se) sistisi. (Mă ~ Popescu; l-am ~ lui ...) 2. v. exprima. 3. v. transmite. 4. v. reprezenta. 5. v. oferi. 6. v. zugrăvi. 7. v. descrie. 8. v. povesti. 9. v. rosti. 10. v. preda. 11. v. înfăţişa. 12. a se înfăţişa. (Virusul se ~ sub formă de corpusculi.)

PREZENTÁ vb. v. constitui, fi, forma, însemna, reprezenta.

PREZÉNŢĂ s. 1. (înv.) asistenţă, parisie. (În ~ autorităţilor ...) 2. v. existenţă.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.011s