Cuvinte care rimează cu prescrie; rime cu prescrie
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "prescrie":

Sus

Rime de gradul 1:

scrie înscrie descrie transcrie proscrie subscrie circumscrie retranscrie conscrie rescrie exînscrie cuscrie
Sus

Rime de gradul 2:

sicrie acrie acromicrie
Sus

Rime de gradul 3:

teorie proprie materie mărie istorie industrie categorie varie spinărie sperie serie purpurie perie pălărie meserie memorie galerie datorie căsătorie călătorie bucurie bacterie arie zgârie victorie trandafirie timpurie tărie provizorie patrie obligatorie murdărie marie gospodărie furie contradictorie cavalerie bucătărie broderie bijuterie aurie accesorie geometrie zidărie traiectorie simetrie mărturie lenjerie jucărie înfurie glorie florie șmecherie rafinărie primărie mizerie înșelătorie infanterie farfurie factorie copilărie cofetărie caroserie cancelarie baterie alburie tăbăcărie salarie periferie patiserie parfumerie operatorie mândrie măiestrie închirie improprie escrocherie curie chirie călărie boierie vorbărie viorie pielărie oscilatorie motorie mierie draperie decembrie ctitorie croitorie carie avarie vrăjitorie turnătorie tâmplărie strie ștrengărie scamatorie pușcărie prefăcătorie negustorie malarie cizmărie barbarie albăstrie vopsitorie tranzitorie țesătorie tapiserie sticlărie pirpirie măcelărie loterie iluzorie galanterie fierărie dulgherie crescătorie contrarie centurie calorie bufonerie alegorie feciorie vistierie trie tapițerie tâlhărie rufărie parie oratorie ondulatorie octombrie librărie lemnărie intemperie inginerie ianuarie euforie eforie definitorie bălărie aleatorie podgorie piraterie negrie mistrie marochinărie isterie injurie fumurie exproprie expatrie dogărie călugărie brutărie brumărie sihăstrie reverie prerie potlogărie păcurie oțelărie orie notorie legătorie dregătorie doctorie dizenterie difterie bizarerie azurie anterie ambulatorie trigonometrie topitorie spălătorie simbrie septembrie ospătărie orfevrărie olărie noiembrie moratorie inventarie imprimerie fotogrammetrie februarie confrerie cerșetorie camaraderie articulatorie aproprie tuciurie sufragerie scorie repatrie psihiatrie pirostrie pedanterie militărie mașinărie judecătorie infirmerie gazetărie actorie antropometrie turbărie sonerie rotărie preistorie posesorie feerie derizorie comicărie clorurie chihlimbarie ceainărie brie bisturie argintărie aporie urticarie plumburie pledoarie pepenărie monetărie mercerie jonglerie jandarmerie ipohondrie flecărie fantasmagorie dioptrie coțcărie cojocărie blănărie berărie telemetrie topometrie zmeurie tutungerie surie prigorie penurie pediatrie papetărie lumânărie izomerie giratorie geriatrie găinărie forjărie enorie curățătorie coterie clovnerie candrie bulgărie bostănărie asterie asimetrie stadimetrie planimetrie gravimetrie calorimetrie albuminurie sângerie plugărie mitocondrie meschinărie măgărie kilocalorie dendrometrie cochetărie casierie braserie bigoterie electrometrie anemometrie vânătorie tahimetrie seniorie porcărie pețitorie pescărie pasmanterie microsporie meritorie grădinărie francmasonerie fotometrie executorie decurie crematorie cămătărie boiangerie barie anurie altimetrie radiogoniometrie vrie probatorie porumbărie metamerie lefterie interferometrie idolatrie drogherie cumetrie ciubotărie ceasornicărie volumetrie granulometrie ergometrie prăfărie modelărie incurie holoturie frizerie eliminatorie compensatorie ceaprăzărie butaforie aurărie absolutorie sociometrie seismometrie areometrie zețărie zapcierie vărzărie timonerie suflerie stâncărie spătărie rotatorie protoierie plăcintărie păstorie oierie lăptărie eterie distilerie conăcărie cărbunărie bombonerie arhierie albinărie tonometrie taheometrie econometrie audiometrie higrometrie walkirie stupărie stereometrie spițerie radiometrie preoperatorie pantofărie otarie meșterie mesagerie înserie hulubărie hematurie harbuzărie furcărie ebenisterie curelărie butnărie boscărie asprie goniometrie colorimetrie astrometrie viermărie văcărie torcătorie spirometrie reparatorie pulberărie peremptorie păstrăvărie panglicărie gigacalorie fermecătorie făurărie darie cominatorie cocserie cărămidărie afumătorie acidimetrie radiotelemetrie manometrie acetonurie vexatorie uscătorie șurubărie premilitărie porfirie poltronerie pliroforie parigorie osmometrie orezărie misandrie lampisterie divinatorie discriminatorie cherestegerie cartometrie căprie arhondărie amărie alămărie acorie zaharimetrie densimetrie aneurie polarimetrie strungărie sofisticărie restitutorie prunărie plopărie ozonometrie orzărie oligurie masonerie marchetărie hurie foniatrie fazanerie declinatorie combinatorie colăcărie cauliflorie catigorie cășărie căprărie broscărie bărbierie aerometrie somatometrie magnetometrie conimetrie biometrie alcalimetrie actinometrie lăcărie stufărie șolticărie sărărie prohibitorie pitărie ostentatorie nitrobacterie leprozerie ierbărie glicozurie frigorie fonometrie excorie egolatrie dantelărie cazangerie cascadorie călcătorie bragagerie bioinginerie badinerie apărie tensometrie pirometrie glodărie vărărie trezorerie subînchirie stenahorie simigerie sensitometrie sculărie puricărie pretimpurie nucărie negurie micrometrie mezelărie maimuțărie diorie culegătorie bumbăcărie birjărie băjenărie axonometrie anticărie albitorie abagerie sonometrie refractometrie polimetrie piezometrie pelvimetrie hipsometrie hidrometrie dinamometrie pădurărie tautomerie signorie sforărie șelărie protoistorie profirie oscilometrie optometrie neobligatorie mustărie lamaserie lăcătușărie hiperclorhidrie hemoglobinurie fățărie estimatorie dilatometrie craniometrie coletărie ceadirie cânepărie bogasierie cavernometrie zoolatrie trapezărie reinventarie rachierie prisăcărie popicărie pietrărie pânzărie oxalurie orologerie ninsorie megacalorie măscărie feronerie ergasterie disurie covrigărie becerie ascuțitorie armurărie arămărie antimaterie pluviometrie limnimetrie iodometrie batimetrie azoturie șulerie schelărie rotiserie peptonurie păcurărie minuterie menajerie marmorie luxurie franzelărie esteziometrie drăcărie derogatorie deluzorie corăbierie compromisorie clădărie cefalometrie cârnățărie cărnărie astrolatrie titrimetrie psihometrie nectarie votrie văsărie tinichigerie teslărie șerpărie răsurie proteinurie postoperatorie planarie oftalmometrie muscărie iodurie hematimetrie giuvaiergerie fratrie flăcărie dulcegărie disimetrie căzănărie brânzărie termometrie radiomanometrie potențiometrie odometrie manganometrie glucometrie tutunărie tufărie serdărie remuneratorie redhibitorie promisorie prolanurie preserie prăfurie plutărie perjărie păpușărie olfactometrie fumărie focometrie florărie flaterie dilatorie dedicatorie cozerie cosmiatrie contributorie contrabaterie comisorie chițibușărie bradiartrie angarie farfurărie tachinărie stămbărie sedimentometrie progerie potcovărie picanterie opincărie opacimetrie mătăsărie iaurgerie destinatorie cristalometrie carmangerie burie spectrometrie oxidimetrie ecometrie alcoolmetrie acumetrie cetonurie spectrofotometrie tandurie subrogatorie stoichiometrie șoricărie scorțișorie rescizorie recursorie poliurie poliandrie plezanterie plăpumărie perierie parodontometrie paiațărie ornicărie oranjerie mezomerie mahmurie lutărie lumânărărie lămpărie hipiatrie halucinatorie ghețărie frânghierie filarie exhibitorie enterobacterie deprecatorie cuțitărie crengărie ciorăpărie chinezărie cerbărie cărturărie ablefarie poligonometrie conductometrie viespărie urobacterie tulburie săpunărie pudibonderie prundărie poterie petitorie pelticărie mâncătorie indicanurie hămurărie fructărie cusătorie velărie peticărie dicasterie cerometrie bălăcărie anartrie anaclorhidrie uranometrie țevărie slugărie slădărie salahorie rogatorie rezolutorie piurie nisipărie mungerie microbacterie matrițerie jimblărie iconolatrie fânărie eleuterie demonolatrie colurie colbărie calciurie berbecărie bărbărie anovarie aminoacidurie ambidextrie pediometrie dozimetrie cronometrie visătorie trăgătorie șălvirie postăvărie pirolatrie picnometrie jacquerie găitănărie căldărărie fotoelasticimetrie tocilărie sifonărie rocărie neuropsihiatrie lupărie arhipăstorie nefelometrie vinărie străjerie semințerie rudărie politicărie pieptănătorie perucherie oțetărie momițărie meșteșugărie mămulărie maltozurie lustragerie lânărie îngrășătorie hematometrie fumegărie disartrie cucerie ciupercărie cariometrie barimetrie amoniurie țuicărie țiglărie sumănărie repertorie premonitorie năsturărie muschetărie morărie jitărie humărie hăinărie ginandrie bucherie electrogravimetrie mamelucărie pufărie marinărie cirtometrie portperie porțelănărie ploșnițărie pepinierie pentozurie lactozurie izometrie găzărie angelolatrie telefonometrie telebiometrie inclinometrie exponometrie cilindrurie vulpărie stolerie slugerie sfigmometrie rășinărie piersicărie păunărie metateorie hidrocorie grizumetrie reînchirie moșnegărie creatinurie ciubucărie autolibrărie stereoizomerie ofiolatrie îndosarie aerofotogrammetrie stereofotogrammetrie hipometrie autoperie astrofotometrie trișerie disforie căruțărie calinerie antropolatrie tucerie taxidărie pedopsihiatrie ginerie columbărie pompierie reometrie geofotogrammetrie alicărie tipometrie pandajmetrie scândurărie osărie cosmofotogrammetrie sociopsihiatrie spoitorie solzărie iuncherie
Sus

Definiții din DEX:

PRESCRÍE, prescríu, vb. III. 1. Tranz. A indica, a arăta; (p. spec.) a recomanda medicamentele sau tratamentul de care are nevoie un bolnav. 2. Tranz. A stabili cu precizie ceea ce trebuie făcut; a dispune, a hotărî. 3. Refl. pasiv (Despre pedepse penale, drepturi de proprietate etc.) A se stinge, a înceta prin prescripție (2); a-și pierde valabilitatea. 4. Tranz. (Înv.) A transcrie un text. – Din fr. prescrire (după scrie).

A PRESCRÍE prescríu tranz. 1) (medicamente sau tratamente) A recomanda (în scris) în scopul însănătoşirii; a sfătui să urmeze cu scrupulozitate; a indica. ~ unui bolnav odihnă absolută. 2) rar (indicaţii, instrucţiuni, interdicţii etc.) A fixa ca obligatoriu. 3) (pedepse penale, obligaţii băneşti etc.) A face să piardă valabilitatea printr-o prescripţie; a anula. /<fr. prescrire

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

PRESCRÍE vb. 1. v. prevedea. 2. (MED.) a indica, a recomanda, (pop.) a scrie. (Îi ~ un tratament.) 3. (JUR.) a se stinge, (înv.) a se prescribălui. (Pedeapsa s-a ~.)

PRESCRÍE vb. v. comanda, copia, decide, descrie, dispune, expune, fixa, hotărî, înfăţişa, ordona, porunci, prezenta, reda, reproduce, stabili, statornici, transcrie, zugrăvi.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.041s