Cuvinte care rimează cu pragul; rime cu pragul
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "pragul":

Sus

Rime de gradul 1:

dragul șiragul fragul hădăragul nădragul
Sus

Rime de gradul 2:

magul steagul ciomagul cheagul pribeagul esofagul iobagul briceagul zigzagul vileagul omagul arhipelagul rămășagul moșneagul toiagul beteagul meleagul antropofagul baltagul arțagul bacteriofagul desagul sarcofagul hematofagul chepeneagul furtișagul borceagul gagul ciormoiagul macrofagul coagul orceagul hogeagul sfoiagul posmagul chișleagul vălmășagul areopagul căpeneagul quasagul bedreagul huceagul chitonagul necrofagul gulagul monofagul bunceagul colceagul entomofagul bibliofagul moloșagul feleșagul pișleagul periteagul pârțagul măslagul paliagul șmagul tălmășagul fumuiagul drumeagul învălmășagul ripeagul acvadagul
Sus

Rime de gradul 3:

lungul largul rangul frigul vulgul plugul belșugul cârligul câștigul târgul dialogul nătângul drogul jugul catargul digul analogul negul teologul meșteșugul slăbănogul dramaturgul covrigul biologul pedagogul fulgul hodorogul strungul stogul catalogul rugul amurgul filologul vicleșugul pisălogul colegul drugul omologul muzicologul zălogul murgul sociologul jegul febrifugul geologul tăvălugul diftongul arheologul psihologul chirurgul fiziologul pocinogul pologul ringul pipirigul monologul tălpigul ștreangul crângul dogul astrologul belciugul boșorogul demagogul milogul bigul prologul vermifugul gangul coșciugul zoologul antropologul piciorongul ergul gongul gogul beteșugul bârlogul ideologul pilugul brandenburgul mineralogul etimologul zbârciogul inorogul calorifugul gigul vikingul burgul batogul buldogul cucurigul șomoiogul speologul transfugul mogul bitangul microbiologul hârciogul mitingul heringul țipirigul bacteriologul pecenegul aisbergul chepengul entomologul stomatologul epilogul meteorologul sorgul dopingul viitorologul potlogul pedologul tehnologul karlingul etnologul strategul lupingul oftalmologul stănogul minciogul răsfugul grogul cartingul paleontologul virusologul insectifugul răzlogul oncologul șilingul bizantinologul mitologul scriptologul futurologul iahtingul japanologul patologul ginecologul tenifugul parchingul neurologul driblingul balcanologul semasiologul drângul antidumpingul balneologul hangul parazitologul smogul anatomopatologul bumerangul pelasgul crugul ornitologul sfarogul oceanologul zbengul politologul demiurgul opregul histologul etnomuzicologul meringul terfelogul colagogul grafologul egiptologul cancerologul quislingul runologul părângul ontologul epidemiologul taumaturgul trogul metalurgul urologul moftologul agrobiologul otorinolaringologul treningul vigul africanologul farmacologul pudingul hotnogul scientologul radiologul bembergul fasungul semitologul venerologul dendrologul decalogul năvlegul aerologul metodologul hipologul fixingul ihtiologul talvegul tumurugul fofologul dârlogul bibliologul potângul embriologul sanscritologul presingul semiologul glaciologul ecologul micologul șpringul ftiziologul hematologul algologul cosmologul criminologul alergologul sinologul fitingul neologul fenomenologul dermatologul motoplugul martalogul teatrologul culturologul pfenigul paremiologul fonologul hidrologul cardiologul gerontologul foburgul prieteșugul buiandrugul necrologul climatologul traumatologul merengul muzeologul reflexologul otologul merceologul frazeologul apologul eminescologul textologul toxicologul ufologul lexicologul laringologul fiongul tubingul șezlongul endocrinologul odontologul dialectologul vulcanologul ojogul schetingul reumatologul erpetologul enologul rinologul turcologul gastroenterologul emenagogul hepatologul motologul iconologul osteologul sirologul etologul telerecordingul citologul paingul inframicrobiologul pârgul defectologul fiziopatologul megaergul potamologul sexologul hidragogul seismologul potnogul rislingul metrologul pechingul polemologul triftongul hidrobiologul țiclingul măiugul asiriologul pomologul psihopatologul mistagogul lemingul malariologul vandrugul arhistrategul filigranologul rolgangul cliringul monoftongul lichenologul etruscologul blumingul pneumologul hidrogeologul țugul dantologul paleoantropologul anesteziologul paludologul agrogeologul papirologul agrometeorologul sarongul radiobiologul târnogul vangul pacfongul geomorfologul imunopatologul crosingul hemerologul zălugul tracologul cosmetologul gergul ultrademagogul craniologul psihopedagogul smochingul șepingul astrobiologul paleozoologul paleoetnologul misologul castingul herțogul martirologul carcafungul branciogul microsociologul psihagogul cârciogul bioclimatologul epagogul teledialogul morfopatologul cotrogul psihosociologul șantungul biospeologul biometeorologul contradigul lănțugul antischetingul fitopatologul tefelugul prelargul tălhărășugul bankingul
Sus

Rime de gradul 4:

obiectul banul corpul copilul bărbatul podul statul contactul spiritul conducătorul conul planul piciorul dansul diminutivul aspectul omul opusul pământul parul autorul părul darul studiul spațiul primul catul șeful răul râul războiul romul capătul capul romanul satul semnul sensul câtul procedeul procesul produsul calul sistemul punctul cercul centrul raportul serviciul românul cuvântul lichidul locul altul fenomenul vehicul faptul vârful vehiculul agentul genul actul golul gradul grupul aerul zeul organul insul jocul evul ansamblul gerul dreptul elementul domnul momentul termenul modul domeniul unul numărul matul nodul micul tubul calcul răspunsul palatul gâtul dracul sacul respectul restul dicționarul globul însul înțelesul mersul magazinul metrul cuptorul patul ciclul leul contractul învelișul nasul proprietarul venitul verbul atomul autovehicul soțul sexul accentul volumul utilajul stomacul bățul adjectivul adevărul mutul dosul apostolul mărul circul echivalentul ciobanul destul cotul spinul băiatul conceptul spicul comportamentul substantivul sul păcatul turnul untul ursul reflexul alfabetul fluierul capitolul fotbalul votul învățatul hormonul codul cocoșul mânerul masculul mascul fascicul sinonimul vulturul atributul moșul acompaniamentul păstorul traseul fudul lobul mâncatul virusul parfumul prefixul sosul climatul cancerul căpitanul racul pumnul birul sculptorul brâul segmentul calicul caietul berbecul predicatul dedesubtul temperamentul ovul clericul corbul molul ministerul adverbul hibridul piperul pintenul comentariul sorbul testiculul țiul nul mucul nașul mațul elanul testicul titularul popul credul curul kilogramul busuiocul țapul stimul corpuscul consul pluralul liceul călușul majuscul buciumul scrupul buletinul sătul sasul butul minuscul cocosul pătul potopul tăul peduncul pliscul departamentul tentacul chiul pendul sublimul bujorul coeficientul bâtul neuronul șervetul dragonul islamismul indexul panicul brevetul ventricul delfinul staul scul mușcatul zâmbetul pătrunjelul luceafărul vestibul tubercul furuncul crepuscul coconul auricul emul bucătarul recensământul știmul musul pastorul nesătul somnambul capitul arcanul arcașul scapul receptacul consensul gatul bărăganul flocul pul ciul dânsul pedicul proconsul orcicul săgetătorul canalicul ghiul iluminismul cumul mul noctambul asclepiadul îndestul recul pleonasmul mâțul nesațul aul reticul folicul bardul împrejurul șestul tumul pixul ilustratorul catehumenul huțul fenicul orgasmul sațul caracul preambul tul fâșul arhetipul aleanul firicelul incredul ziditorul antonimul minotaurul alunelul înăuntrul arhaismul diverticul aerovehicul polcovnicul țuțul jianul funambul exodul denticul tabernacul opercul literatorul haidăul hobanul iconodul traul amplexicaul incunabul oscul decameronul calusul specul linxul siminocul conciliabul ful licornul conventicul micromodul mezaninul edicul șotul opuscul infundibul herul gulerașul postcalcul antecalcul craul monticul cărășelul iubițelul îndărătul funicul cușacul pârul murgulețul viceconsul postmodernismul conceptacul laptopul comornicul animalcul bouarul rustemul șabărul agănăul apendicul șoșul preafericitul galaonul cornicul acicul tontoroiul bacăul șpul hidromodul otuzbirul dindărătul niciunul nealtul săbărelul dimprejurul amărunțelul rezultatul alineatul
Sus

Definiții din DEX:

PRAG, praguri, s. n. 1. Partea de jos, orizontală, a unui toc de ușă sau a unei porți, puțin mai ridicată de la pământ, peste care se trece la intrare și ieșire. ◊ Expr. A călca (sau a trece, a păși) pragul (casei) = a) a ieși din casă; b) a intra în casa cuiva, a vizita pe cineva. A se pune prag = a se așeza în calea cuiva; a se împotrivi, a se opune acțiunilor cuiva. A pune piciorul în prag = a se opune cu dârzenie la ceva, a avea o atitudine intransigentă, a soma pe cineva să facă ceva. ♦ Mică ridicătură special amenajată pe terenul de sport, pentru a marca limita de la care se efectuează săriturile atletice. ♦ Partea de sus, orizontală, a tocului ușii. ◊ Expr. A da (sau a se lovi, a se izbi) cu capul de pragul de sus = a se convinge de unele adevăruri în urma unei triste experiențe. ♦ Fig. Treaptă socială, rang. 2. Ușă, poartă; p. ext. casă, locuință; cămin, familie. ◊ Expr. Din prag în prag = din casă în casă. A bate pragurile = a umbla pe la multe case, a hoinări, a colinda. ♦ Porțiune de teren din fața ușii de la ieșirea dintr-o casă. ♦ (Rar) Temelie. 3. Fig. Început al unei situații noi, limită care desparte două situații, perioade etc. diferite. În pragul verii. 4. Ridicătură naturală a fundului albiei unei ape curgătoare; banc de depuneri format de materialele transportate de apă; treaptă mai înaltă pe fundul unui bazin oceanic sau marin. ♦ Ridicătură de teren în formă de prag (1); treaptă de stâncă greu de trecut. ♦ Perete de piatră, stâncă peste care trece o apă, formând o cascadă. 5. Proeminență în formă de treaptă pe suprafața unei piese de lemn, care intră într-o scobitură făcută în altă piesă îmbinată cu aceasta, pentru a împiedica deplasarea celor două piese una față de alta. ♦ P. gener. Proeminență în formă de treaptă executată sau formată (în urma uzurii) pe suprafața unei piese. 6. (Fiz.) Valoarea maximă sau minimă a unei mărimi caracteristice unui fenomen dat, deasupra sau dedesubtul căreia fenomenul nu se mai poate petrece. ♦ (Med.) Valoare minimă a unui factor necesară pentru a determina apariția unui fenomen fiziologic sau patologic. ◊ Prag de excitabilitate = intensitatea minimă a unui excitant capabilă să provoace o stare de excitație într-o celulă sau într-un complex de celule nervoase. Prag senzorial absolut = mărime minimă a unui excitant, necesara pentru a provoca o senzație abia perceptibilă. 7. Bucățică de lemn (de abanos) sau de os de elefant care se fizeaxă perpendicular pe capătul superior al corpului unor instrumente muzicale și pe care se sprijină coardele. – Din sl. pragŭ.

PRAG ~uri n. 1) Parte componentă orizontală a unui toc de uşă care uneşte capetele uşorilor. ♢ A călca (sau a trece, a păşi) ~ul casei a face o vizită cuiva; a intra în casa cuiva. A pune piciorul în ~ v. PICIOR. A bate ~urile a) a umbla pe la casele oamenilor; b) a solicita ceva, apelând la diferite instanţe. Din ~ în ~ din casă în casă. 2) Locul din faţa uşii. 3) fig. Ajun a ceva (a unei noi perioade de timp, a unui eveniment, a unei situaţii etc.). În ~ul primăverii. 4) Ridicătură naturală pe fundul albiei unei ape curgătoare, care face imposibilă navigaţia; treaptă înaltă de stâncă, peste care curge o apă. 5) fig. Valoare maximă sau minimă a unei mărimi. 6) (la instrumentele muzicale cu coarde) Piesă constând dintr-o bucăţică de lemn cu crestături, care se fixează sub coarde pentru ca acestea să nu se atingă de corpul rezonator al instrumentului. 7) fam. Partea de jos a pântecelui. /<sl. pragu

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

PRAG s. 1. v. poartă. 2. (MUZ.) prăguş. (~ la un instrument cu coarde.) 3. v. banc. 4. v. preajmă. 5. (FIZIOL.) limită. (~ de excitabilitate.)

PRAG s. v. bazin, pelvis, soclu.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.033s