Cuvinte care rimează cu podul; rime cu podul
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "podul":

Sus

Rime de gradul 1:

artropodul gasteropodul calapodul cefalopodul miriapodul tetrapodul brahiopodul decapodul antipodul gastropodul octopodul pseudopodul tripodul parapodul macropodul izopodul rizopodul branhiopodul schizopodul copepodul amfipodul chilopodul
Sus

Rime de gradul 2:

nodul modul rodul codul periodul nerodul electrodul voievodul episodul sinodul năvodul iodul glodul catodul anodul irodul aprodul plodul izvodul zăvodul rapsodul norodul prohodul internodul triodul nematodul eșafodul exodul iconodul povodul ostracodul micromodul cestodul tarodul anticatodul borodul trematodul panacodul hidromodul
Sus

Rime de gradul 3:

rotundul individul gradul lichidul fluidul solidul partidul nordul sudul acidul rândul acordul rapidul zidul fondul fundul gândul gardul oxidul secundul bordul bradul udul vagabondul sardul miliardul șoldul fudul bioxidul vidul hibridul nomadul blondul absurdul alcaloidul cardul recordul dezacordul grajdul fardul ghidul colindul bastardul credul biliardul metaloidul landul insecticidul imboldul aminoacidul hidroxidul afundul blidul tetracordul standardul diferendul vadul heraldul nudul pendul intrândul camaradul cârdul ridul liedul boldul flamandul faldul normandul prăpădul antropoidul iadul anelidul prundul cordul radul celuloidul iedul grindul molidul standul hazardul patrupedul spermatozoidul bulevardul răsadul lordul rondul ghizdul coloidul dudul palmipedul grundul monocordul hexacordul muribundul stindardul erbicidul longobardul dioxidul steroidul leopardul sadul dividendul centigradul pericardul pesticidul raidul faradul fratricidul fungicidul bactericidul trepiedul negridul asclepiadul portlandul asteroidul miocardul brigandul soldul lombardul guvidul jadul sefardul xifoidul ieșindul smaraldul fiordul apartheidul apatridul clavicordul doctorandul bardul balonzaidul plantigradul kurdul trioxidul peroxidul solipedul caidul homicidul paralelipipedul mongoloidul aneroidul racordul smeadul pentacordul regicidul digitigradul ortopedul elipsoidul paricidul incredul goliardul bondul patricidul vermicidul matricidul pledul străfundul mapamondul brandul cumulardul acaricidul velocipedul bolidul tardigradul agudul prefixoidul sferoidul negroidul genocidul gepidul gurmandul salmonidul sfenoidul murindul semilichidul pfundul cristaloidul revanșardul ultrarapidul treapădul planetoidul paraboloidul ascaridul goelandul jindul aedul germicidul hioidul garmondul ciprinidul conoidul raticidul feldspatoidul endocardul sladul druidul suicidul miedul guardul larvicidul geridul poliploidul logopedul hominidul infanticidul oxiacidul reverendul șalandul carbidul anacardul săradul abțibildul șvedul tribordul ovicidul australoidul retardul scaldul șildul semifondul samoedul ganoidul babordul paraziticidul panicardul ghepardul tabloidul acipenseridul căscăundul antiputridul poetardul pinipedul microfaradul jazbandul toroidul ledul comândul insectofungicidul bundul protoxidul condroidul anterozoidul ofsaidul heptacordul vinogradul ruberoidul ozalidul polaroidul sabordul pistardul memorandul trendul seminomadul unguligradul scudul semisolidul comunardul nardul desfidul picofaradul monohibridul canidul sufixoidul oficleidul deltoidul notocordul ștrandul burgundul compoundul semifluidul jacardul scafoidul corticosteroidul mugilidul rebordul monoacidul camelidul portstindardul rodenticidul aritenoidul elateridul platinoidul decigradul bolardul analcidul salonardul muridul hiperboloidul etmoidul haloidul solenoidul trapezoidul hinterlandul autorapidul epicardul forhendul ghioldul anemocordul rizoidul cheloidul stavridul cerambicidul cuproxidul savoiardul glasvandul ralidul eupatridul pudul lezardul taxidul carboidul machisardul hidracidul hidrogradul ihneumonidul alcoxidul pegamoidul androidul lardul euploidul suprafluidul elicoidul bovidul portfardul șteandul maquisardul mineraloidul poliacidul manicordul geoidul pentaoxidul sateloidul ifosardul monoxidul eutectoidul decacordul etilenoxidul șancroidul erinaceidul duracidul suspensoidul pistolardul holoturidul capitalbandul siloxidul honvedul galiardul pseudocoloidul peracidul milioerstedul pseudoacidul smaridul eneacordul orjadul
Sus

Rime de gradul 4:

raportul romul romanul românul insul calul satul șeful capul capătul grupul jocul unul micul vehiculul autorul vârful matul banul semnul bărbatul răul râul războiul locul golul sensul statul conul termenul conducătorul domnul domeniul contactul diminutivul copilul studiul corpul darul dansul spiritul elementul spațiul tubul serviciul gerul genul catul sistemul centrul cercul dreptul fenomenul faptul evul cuvântul omul parul părul agentul zeul actul aerul procesul obiectul opusul procedeul organul ansamblul numărul produsul primul altul piciorul momentul planul vehicul aspectul pământul câtul punctul palatul sexul globul accentul leul volumul dracul stomacul adevărul patul soțul contractul dicționarul cuptorul ciclul adjectivul gâtul înțelesul nasul utilajul învelișul răspunsul bățul proprietarul venitul restul magazinul însul atomul metrul calcul autovehicul mersul sacul verbul respectul comportamentul echivalentul spinul spicul cocoșul apostolul fluierul sul cotul băiatul destul mărul mânerul substantivul dosul conceptul reflexul alfabetul hormonul votul fotbalul capitolul sinonimul păcatul mutul untul mascul ursul fascicul circul masculul ciobanul învățatul turnul prefixul racul segmentul lobul moșul păstorul pumnul mâncatul sosul sculptorul parfumul berbecul brâul cancerul calicul atributul birul acompaniamentul climatul vulturul traseul caietul catargul virusul căpitanul adverbul sorbul comentariul predicatul temperamentul molul clericul pintenul piperul dedesubtul ovul ministerul corbul țiul popul kilogramul pluralul titularul liceul elanul stimul nașul busuiocul corpuscul mucul curul mațul testicul testiculul nul consul țapul scrupul butul buciumul sătul sasul buletinul călușul potopul minuscul cocosul pătul majuscul peduncul tentacul tăul pliscul chiul departamentul sublimul bujorul bâtul neuronul coeficientul dragonul fiziologul șervetul staul scul delfinul ventricul islamismul indexul panicul brevetul furuncul crepuscul zâmbetul mușcatul tubercul auricul vestibul luceafărul coconul pătrunjelul recensământul bucătarul știmul emul capitul somnambul arcașul pastorul scapul nesătul musul arcanul gatul consensul receptacul ciul bărăganul dânsul flocul pul proconsul pedicul canalicul săgetătorul ghiul orcicul mul noctambul îndestul cumul iluminismul recul împrejurul nesațul folicul mogul aul reticul pleonasmul mâțul huțul pixul catehumenul șestul sațul orgasmul tumul fenicul ilustratorul preambul tul arhetipul caracul aleanul firicelul fâșul minotaurul alunelul înăuntrul antonimul ziditorul arhaismul aerovehicul jianul coagul diverticul țuțul funambul polcovnicul denticul tabernacul literatorul opercul hobanul haidăul traul oscul amplexicaul incunabul decameronul linxul specul calusul siminocul conciliabul licornul mezaninul edicul conventicul ful șotul decalogul gulerașul infundibul herul opuscul craul antecalcul postcalcul cărășelul monticul iubițelul îndărătul funicul pârul murgulețul cușacul conceptacul postmodernismul viceconsul comornicul laptopul animalcul bouarul rustemul șabărul agănăul șoșul apendicul preafericitul galaonul acicul cornicul tontoroiul șpul bacăul otuzbirul niciunul dindărătul nealtul săbărelul dimprejurul amărunțelul rezultatul alineatul
Sus

Definiții din DEX:

POD, poduri, s. n. I. 1. Construcție de lemn, de piatră, de beton, de metal etc. care leagă între ele malurile unei ape sau marginile unei depresiuni de pământ, susținând o cale de comunicație terestră (șosea sau cale ferată) și asigurând continuitatea căii peste un obstacol natural sau artificial. ◊ Pod de gheață = strat continuu de gheață care acoperă în întregime suprafața unui râu sau a unui lac ca urmare a unei perioade îndelungate de temperatură scăzută a aerului. Pod carstic = porțiune a tavanului unei peșteri rămasă suspendată în urma prăbușirii acestuia. Pod plutitor (sau umblător) = bac. ◊ Expr. A face pod cu palma mâinii = a pune mâna streașină la ochi pentru a putea vedea mai bine. (Sport) A face podul = a face o figură caracteristică prin îndoirea corpului pe spate în semicerc, cu sprijin pe mâini și pe picioare. ♦ Pod (I 1) demontabil, format dintr-un șir de bărci sau de plute legate de ancore sau de piloți. Pod de vase. ♦ Punte suspendată (mobilă) la o cetate sau la un castel medieval. 2. Platformă având forma asemănătoare cu a unui pod (I 1) și care servește ca loc de lucru, ca element de protecție etc.; spec. macara cu scheletul în formă de pod (I 1), pe care se deplasează aparatul de ridicare și de transportare a greutăților. ◊ Pod-basculă = basculă prevăzută cu o platformă pe care se cântăresc în stațiile de cale ferată vagoanele încărcate cu marfă. Pod rulant = macara mobilă alcătuită dintr-un pod metalic care are o cale de rulare la oarecare înălțime deasupra solului și care se folosește în ateliere, în hale de montaj, în turnătorii etc. pentru ridicarea unor sarcini și deplasarea lor pe direcție orizontală. Pod basculant = pod metalic mobil, destinat circulației vagonetelor între rampele puțurilor de mină și colivia de extracție. Podul sondei = platformă folosită ca rampă pentru materialul tubular care se introduce sau se extrage din sondă. Pod de siguranță = platformă prevăzută cu deschideri pentru trecere, montată din loc în loc într-un puț de mină pentru a opri căderea unei persoane care ar aluneca pe scări sau pentru a reține o rocă desprinsă din pereți. 3. (Înv.) Puntea unei nave. 4. (Înv.) Pavaj din scânduri groase de stejar cu care se acopereau străzile; caldarâm: p. ext. stradă, uliță pavată cu scânduri. Podul Mogoșoaiei. 5. (În practicile religiei creștine ortodoxe) Bucată de pânză îngustă și lungă care se așterne din loc în loc pe parcursul unui cortegiu mortuar. II. Spațiul dintre acoperiș și planșeul superior al unei clădiri. ◊ Loc. adv. Din pod în pivniță = în întregime, complet. ◊ Expr. A călca (sau a se uita) (ca) din pod, se spune despre un om plin de sine, îngâmfat, încrezut. A cădea ca din pod = a rămâne surprins, uimit, dezorientat, buimac. A călca ca din pod = a merge cu pași nesiguri, greu. ♦ P. ext. Tavan, plafon. III. P. anal. 1. (În sintagmele) Podul mâinii = dosul mâinii. Podul palmei = partea interioară a palmei, de la încheietura cu antebrațul până la degete. 2. Lucrare protetică dentară, metalică sau mixtă, folosită ca metodă terapeutică. – Din sl. podŭ.

POD ~uri n. 1) Construcţie (de lemn, de metal etc.) care asigură continuitatea unei căi de comunicaţie peste un obstacol natural (râu, râpă) sau artificial (canal, cale ferată etc.). ♢ ~ umblător (sau plutitor) platformă plutitoare pentru trecerea peste un curs de apă; bac; brudină. ~ de vase (sau de pontoane) pod improvizat care are platforma montată pe ambarcaţii ancorate. ~ul palmei v. PALMĂ. A face ~ cu palma mâinii a pune streaşină la ochi pentru a vedea mai bine. 2) pop. Suprafaţă orizontală care formează partea superioară a unei încăperi; bagdadie; tavan; plafon. ♢ A sări până în ~ de bucurie a simţi o mare bucurie. 3) Spaţiu închis cuprins între tavan şi acoperişul unei case. ♢ Gura ~ului uşa podului. A cădea din ~ a fi buimăcit, dezorientat. 4) Parte a unei macarale pe care se deplasează aparatul de ridicare şi de transportare a greutăţilor. 5) înv. Pavaj din scânduri groase (de stejar) cu care se acoperă străzile. 6) înv. Stradă acoperită cu un astfel de pavaj. 7) înv. Punte a unei nave. 8) reg. bis. Bucată de pânză (broboadă, şervet etc.) cu un colac şi o lumânare pe ea, care se aşterne în anumite locuri (de fiecare dată alta) în drumul cortegiului mortuar, fiind dată apoi cuiva pomană. /<sl. podu

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

POD s. 1. (CONSTR.) (înv.) punte. (~ peste o apă.) 2. pod mişcător v. bac; pod plutitor v. bac; pod umblător v. bac. 3. (CONSTR.) (înv. şi reg.) podişor, (reg.) podei, podeţ. (~ al casei.) 4. (TEHN.) (reg.) scaun, scăuniş, (Mold.) pomostină. (~ la osia carului.)

POD s. v. caldarâm, cat, călcâi, chingă, covertă, duşumea, etaj, nivel, pardoseală, pavaj, plafon, plaz, plută, podea, punte, scândură, scobar, stradă, talpă, tavan.

POD s. v. rock

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.025s