Cuvinte care rimează cu planul; rime cu planul
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "planul":

Sus

Rime de gradul 1:

porțelanul șobolanul golanul lanul elanul deltaplanul bâtlanul țopârlanul olanul mârlanul colanul clanul ciolanul burlanul volanul molanul catalanul ciurlanul aeroplanul captalanul monoplanul biplanul palanul talanul gâtlanul brelanul ciocârlanul cârlanul raglanul ciclanul ulanul
Sus

Rime de gradul 2:

romanul organul italianul germanul europeanul banul anul americanul țiganul țăranul suveranul subteranul simultanul pianul partizanul otomanul musulmanul iordanul indianul ecranul cetățeanul troianul persanul oceanul matematicianul manganul fizicianul dușmanul ciocanul ciobanul bușteanul africanul vulcanul teoreticianul sultanul hanul egipteanul cotidianul căpitanul titanul șarlatanul răsăriteanul panul muzicianul cazanul bolovanul bădăranul ardeleanul apuseanul venețianul tehnicianul tavanul republicanul orășeanul moldoveanul mitocanul meridianul mahomedanul jidanul găitanul elvețianul danul coceanul armeanul ucraineanul tiranul teleosteanul sopranul scoțianul mexicanul iranianul divanul curteanul curcanul canadianul atenianul amerindianul transilvăneanul norvegianul mormanul metanul bucureșteanul brahmanul bostanul borcanul australianul argentinianul timpanul nanul munteanul moșteanul limanul guzganul graficianul gardianul franciscanul fazanul dunăreanul cumanul cadranul brazilianul belgianul bănățeanul anglicanul vlăjganul turbanul toxicomanul talismanul stanul spartanul parizianul motanul mocanul macedoneanul hatmanul filigranul dominicanul coreeanul catranul cancanul bibanul batracianul azerbaidjanul tulpanul sumanul șofranul sirianul pelicanul patricianul palestinianul moșneanul lunganul ligheanul huliganul gologanul gogomanul fenicianul castanul buzduganul băcanul babilonianul asirianul tibetanul șoimanul prusianul politicianul osmanul mireanul megalomanul liberianul geamantanul caftanul arcanul amfibianul veteranul uraganul toscanul susanul sulimanul silurianul sicilianul retoromanul poporanul polinezianul platonicianul permianul oșteanul metropolitanul luteranul indonezianul grandomanul frigianul fanul decanul coranul cartezianul calcanul afganul țurcanul suzeranul șpanul soreanul săteanul olteanul lipanul hoțomanul găvanul găliganul esteticianul dorianul devonianul bărăganul algerianul tartanul șnapanul pehlivanul mocofanul logicianul liliputanul kantianul hreanul donjuanul dinozaurianul celofanul burduhanul boișteanul astrahanul acarianul zăganul vegetarianul siberianul peruvianul parnasianul paravanul pădureanul milițianul melomanul magicianul hartanul gorganul comeseanul cistercianul cambrianul arianul xenomanul vădanul strujanul sarmațianul ruteanul precambrianul podgoreanul platanul meseanul lituanianul lidianul lemurianul ionianul huțanul dragomanul colțanul chilianul butanul birmanul basarabeanul băietanul artizanul trinitarianul tabanul recordmanul marocanul marchitanul maramureșeanul maidanul lipoveanul georgianul geneticianul etiopianul epicurianul dolmanul corintianul chițcanul caucazianul cabestanul armanul antiromanul anglomanul academicianul zootehnicianul tufanul saftianul narcomanul gliganul floreanul firmanul etanul dobrogeanul cretanul copanul columbianul cianul brașoveanul bantustanul balabanul aleanul yuanul statisticianul sloganul prezbiterianul pretorianul noianul monomanul concetățeanul cleptomanul calaicanul bouleanul bețivanul arameanul aldanul odoleanul vatmanul sumerianul puritanul procesomanul plebeianul peruanul parpianul mercaptanul juncanul ghiozdanul curtezanul cormoranul carabanul calpuzanul bananul argentanul sărăcanul samariteanul răcanul marțianul mărgineanul libianul lesbianul labanul jianul gramaticianul goldanul gherdanul codanul cleanul chilomanul câmpeanul cameramanul caloianul caimanul bolivianul atamanul albianul tunisianul trepanul toroipanul tenismanul saurianul șantanul redanul plutonianul neoplatonicianul hobanul geofizicianul croncanul cotoșmanul cardanul capsomanul bucovineanul bildungsromanul badianul țicleanul semanticianul ramazanul prostanul practicianul ostroveanul ocheanul mojdreanul minteanul mărgeanul irakianul grivanul gaoleanul estonianul erotomanul
Sus

Rime de gradul 3:

vinul unul termenul terenul străinul semnul românul plinul pinul ordinul linul lemnul internul inul genul galbenul finul fenomenul externul domnul desenul creștinul conul bunul avionul vagonul tutunul trenul tonul stăpânul sprijinul somnul scaunul prietenul oxigenul nebunul magazinul latinul ionul intestinul hidrogenul guvernul examenul electronul cristalinul cornul cartonul carbonul bizantinul betonul bazinul bătrânul vecinul turnul tunul tronul telefonul spinul semitonul plămânul pantalonul milionul lexiconul imnul hormonul fonul fânul etimonul colonul chinul canonul subordinul submarinul seninul săpunul sânul pumnul patronul indigenul îndemnul germenul etalonul embrionul destinul demonul creionul cordonul căminul bastonul balonul amidonul abdomenul zvonul vaginul vaccinul stânjenul salonul rumenul prunul poligonul polenul pintenul pavilionul păgânul napoleonul martinul magnetofonul leagănul infernul ganglionul declinul crinul cinul campionul veninul tendonul sezonul saxonul șablonul refrenul raionul pistonul paltonul păianjenul nul hornul elenul diaconul clavecinul camionul baronul balconul autocamionul ajunul tenul șopronul sifonul planctonul plafonul palatinul neutronul mesteacănul măslinul lichenul însemnul hidroavionul gudronul filonul fasonul caninul calvinul buletinul bufonul bonul balerinul asasinul alunul untdelemnul surghiunul sonul slavonul seamănul protonul pelinul păunul neuronul leșinul frasinul florentinul electrofonul casetofonul butonul blazonul benedictinul baritonul aromânul tritonul suspinul subalternul sturionul sternul spionul slovenul senul sabinul pietonul oblonul newtonul microfonul foiletonul florinul faraonul egumenul duodenul dragonul delfinul cotiledonul cantonul bostonul benzenul arsenul unisonul rabinul pleistocenul piroxenul ozonul odgonul neogenul molibdenul jargonul halogenul ghinionul gărgăunul flaconul fanfaronul diapazonul coconul caolinul bretonul bărzăunul antigenul acordeonul vișinul tifonul tăunul taninul tamponul străbunul stadionul semenul scorpionul saturnul priponul pogonul plutonul pliocenul paleogenul moșmonul micronul manșonul mamelonul jneapănul iacobinul gorunul dejunul cotlonul ciuinul citadinul ciclonul chimionul chimenul ceaunul castronul carpenul batalionul bastionul arinul antifonul anasonul afinul aborigenul zorzonul specimenul rubinul ricinul renul regnul rechinul pontonul ploconul pironul pilonul pensionul morunul maratonul lumenul greabănul ginul galonul eșantionul eocenul cretinul clinul cationul carminul călinul cabotinul bitumenul bidonul bernardinul edenul corindonul trombonul teutonul smochinul satinul portavionul pionul nunul miocenul manechinul glutenul furtunul frisonul eșalonul concubinul comisionul chesonul cearcănul batonul baldachinul zăbunul sarazinul poștalionul pelerinul paltinul oligocenul mezonul medalionul mandarinul marochinul lăstunul ladinul jalonul gazonul frontonul fotonul escadronul epigonul dafinul clovnul ciulinul cerumenul cameleonul avortonul zeppelinul zătonul westernul vestonul tainul șovinul simpozionul scrinul poltronul peregrinul peonul noatenul niponul mălinul mahonul isonul fligornul farmazonul dornul dictonul curpenul ciclotronul cătunul căpșunul cancerigenul bușonul biberonul asinul celestinul zirconul xilofonul tronsonul tribunul talonul relonul rapănul pozitronul plastronul organonul mormonul mezinul juponul jobenul jetonul ileonul galionul festonul fanonul catrenul capucinul capișonul canionul călțunul bulonul breabănul axionul anionul alaunul abandonul albumenul turkmenul tungstenul toluenul târnul taifunul supinul stolonul somonul slinul rododendronul pentagonul hunul holocenul harponul fanionul cuponul concernul bulionul bulinul barbișonul arlechinul yenul teflonul scrutinul rumânul pomponul poansonul pitonul nasicornul meglenoromânul letonul hegemonul harpagonul godinul flegmonul faunul colagenul centurionul catehumenul căpcăunul bubonul bruionul blondinul bilionul benjaminul barbunul baconul autovaccinul argonul androginul amvonul afonul tretinul talionul supermagazinul serpentinul saxofonul pinguinul pardonul octogonul neolatinul magiunul jupânul jambonul himenul heliconul guldenul grabenul franklinul francmasonul festinul felonul cuconul creponul cramponul combinezonul centironul beduinul aeroionul videofonul valonul toronul sultaninul subtonul orchestrionul nucleonul melonul masonul macedoromânul lornionul leptonul interferonul furgonul freonul faetonul drenul divizionul consemnul axonul amfitrionul alergenul alburnul plenul zdrahonul videotelefonul trinitrotoluenul tirbușonul superfinul seimenul rozmarinul polistirenul pinionul patefonul paleocenul nesomnul misoginul levantinul lampionul grefonul gramofonul fazotronul eleronul colțunul claponul bizonul antielectronul anticiclonul alevinul xilenul trigonul tetragonul pulmonul progesteronul peronul orogenul megafonul mediastinul mandrinul lupinul huronul histrionul glicogenul giravionul fulmicotonul filistinul famenul decagonul craidonul cotonul clonul cianogenul chitonul chichionul biatlonul bazonul moronul zooplanctonul yoghinul șoșonul saxhornul rezonul revelionul radonul radiotelefonul neonul musonul microsionul microclinul jejunul ischionul hematogenul gruzinul grăsunul ghidonul gabionul eonul ebenul carotenul bombardonul autofonul arhidiaconul zdruncinul vibrionul tabunul răzbunul prochimenul plantonul perlonul orticonul odeonul nailonul morionul kelvinul istroromânul girondinul gibonul ghinul francofonul fiorinul extrafinul estonul epiplonul dominionul
Sus

Definiții din DEX:

PLAN, -Ă, (I) planuri, s. n., (II) plani, -e, adj. I. S. n. 1. Proiect elaborat cu anticipare, cuprinzând o suită ordonată de operații destinate să ducă la atingerea unui scop; program (de lucru). 2. Distribuție metodică a părților componente ale unei lucrări științifice, literare, ale unei expuneri etc. 3. (Geom.) Suprafață care conține în întregime orice dreaptă care trece prin două puncte oarecare ale sale. ◊ Plan de proiecție = plan pe care se obține imaginea unui corp printr-un procedeu de proiecție oarecare. (Astron.) Plan meridian = plan definit de verticala locului și de axa lumii. 4. Fiecare dintre planurile (I 3), în general verticale, perpendiculare pe direcția privirii, în care se găsește sau pare că se găsește un obiect și care reprezintă adâncimea sau depărtarea în perspectivă; spec. element al filmării cinematografice, care reprezintă apropierea sau depărtarea obiectului față de aparatul de filmat. ◊ Primul (sau întâiul) plan = partea cea mai apropiată de public a unei scene; partea unui tablou care dă impresia a fi cea mai apropiată de privitori; fig. primul rând, locul de frunte (al unei serii). ◊ Loc. adv. Pe plan(ul)... = în domeniul...; în ceea ce privește...; din punct de vedere... ◊ Expr. A fi (sau a sta, a pune etc.) pe (sau în) prim(ul) plan = a avea (sau a considera că are) importanță primordială. A fi (sau a sta, a pune etc.) pe planul al doilea (sau al treilea etc.) = a fi (sau a considera că este) de importanță secundară, minimă. 5. (Cinema) Element al montajului, reprezentând porțiunea de peliculă imprimată în timpul unei singure funcționări a aparatului de filmat (între o pornire și o oprire). ♦ Delimitare a mărimii încadraturii în raport cu mărimea omului în cadru prin stabilirea unor termeni convenționali. ◊ Prim plan = plan (I 5) care cuprinde bustul până sub umeri. Gros plan = reprezentarea pe peliculă a capului unui personaj. Plan american = plan (I 5) care cuprinde omul încadrat până la genunchi. Plan semigeneral = plan (I 5) care încadrează personajul în toată înălțimea. 6. Suprafață netedă a unui corp; corp care prezintă o astfel de suprafață. ◊ Plan înclinat = dispozitiv simplu de forma unei rampe înclinate, alcătuit dintr-un corp cu o suprafață plană (sau din două bare paralele) care formează un unghi cu planul orizontal și care este folosit pentru a ridica corpuri prin rostogolire sau prin împingere, folosindu-se forțe mai mici decât greutatea corpurilor respective. Plan de aripă = suprafața de susținere a unui avion. 7. Desen tehnic care cuprinde reprezentarea grafică, la o anumită scară, a unui teren, a unei construcții, a unei mașini etc. 8. (Reg.) Ogor, parcelă. II. Adj. Fără asperități, neted, drept; care prezintă o suprafață netedă. ◊ Unghi plan = porțiune dintr-un plan (I 3) cuprinsă între două semidrepte (cu aceeași origine) ale planului. Figură plană = figură care poate fi așezată cu toate punctele pe același plan (I 3). Geometrie plană = ramură a geometriei care studiază figurile ale căror elemente sunt așezate în același plan (I 3). (Tipogr.) Mașină plană = mașină care imprimă coli separate. – Din fr. plan, lat. planus.

PLAN1 ~uri n. Suprafaţă netedă fără ridicături (ca a unui lichid în repaus). ~ orizontal. /<fr. plan, lat. planus

PLAN2 ~uri n. Desen tehnic care reprezintă grafic un teren sau o construcţie la o anumită scară. ~ul şcolii. /<fr. plan, lat. planus

PLAN3 ~uri n. 1) Proiect de acţiuni ce urmează a fi realizate în viitor (în vederea atingerii unui anumit scop). ~ anual. 2) Ordinea şi distribuţia metodică a diferitelor părţi după care urmează a fi alcătuită o lucrare (ştiinţifică, literară etc.). ~ul disertaţiei. ~ul lecţiei. /<fr. plan, lat. planus

PLAN4 ~uri n. 1) Distanţă la care sunt situate persoanele sau lucrurile în raport cu cel care priveşte. ~ secund. ♢ Primul ~ parte a scenei care este cea mai apropiată de public. A fi (sau a sta) pe primul ~ a avea importanţă primordială. A trece pe ~ul al doilea a-şi pierde rolul principal. 2) Depărtare a obiectului faţă de aparatul de filmat. ♢ Prim-~ reprezentare pe peliculă a capului şi a bustului unui personaj. 3) Unghi de vedere; aspect. În ~ ştiinţific. Pe ~ social. /<fr. plan, lat. planus

PLAN5 ~ă (~i, ~e) (despre suprafeţe) Care nu are ridicături sau adâncituri; fără asperităţi; neted. /<fr. plan, lat. planus

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

PLAN adj., s. I. 1. adj. v. drept. 2. s. (GEOM.) suprafaţă plană. 3. adj. întins, neted, şes. (Un platou ~.) II. s. 1. schemă, schiţă, (înv.) chip, izvod. (~ul unei case.) 2. proiect, (înv.) tertip. (Şi-a pus ~ul în aplicare.) 3. v. intenţie.

PLAN s. v. cat, câmp, etaj, nivel, ogor, ţarină.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.027s