Cuvinte care rimează cu plătea; rime cu plătea
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "plătea":

Sus

Rime de gradul 1:

clătea răsplătea îmblătea
Sus

Rime de gradul 2:

străbătea stătea bătea abătea pregătea combătea gătea zbătea dezbătea răzvrătea răzbătea rebătea hătea hărhătea
Sus

Rime de gradul 3:

varietatea unitatea transmitea totalitatea stea societatea scotea recunoștea realitatea putea proprietatea permitea partea noaptea năștea moartea mintea jumătatea intensitatea încălțămintea îmbrăcămintea greutatea emitea dragostea curtea cunoștea creștea constea cavitatea cartea capacitatea cantitatea calitatea autoritatea admitea activitatea acestea atâtea universitatea trimitea socotea sensibilitatea posibilitatea personalitatea păștea necesitatea localitatea liniștea libertatea fruntea facultatea extremitatea divinitatea dificultatea demnitatea comunitatea comitea colectivitatea citea cinstea cetatea antichitatea amintea vestea tonalitatea specialitatea șaptea sănătatea rotea rostea puntea prostea povestea plutea particularitatea oastea neliniștea modalitatea majoritatea înaintea impuritatea împletea electricitatea dreptatea densitatea cutea conformitatea astea adăpostea virtutea umiditatea turtea subunitatea sonoritatea smintea setea securitatea răutatea promitea prevestea poftea pacostea ocrotea noutatea maturitatea învârtea egalitatea compromitea claritatea cherestea calamitatea afinitatea virtuozitatea uneltea superioritatea stabilitatea șoptea solemnitatea simplitatea seriozitatea scutea rugămintea probabilitatea priveliștea originalitatea nedreptatea izbutea însemnătatea îndrăgostea incapacitatea imposibilitatea identitatea exactitatea entitatea duritatea bunătatea actualitatea abilitatea vietatea vecinătatea țintea subtilitatea străinătatea sinceritatea severitatea renăștea puritatea prioritatea pitea pecetea omitea nesocotea năpustea gravitatea generozitatea fidelitatea festivitatea fertilitatea fermitatea expresivitatea diversitatea descreștea curiozitatea cotea convertea continuitatea clocotea clevetea amabilitatea zeitatea vanitatea trântea scrântea saltea remitea regularitatea răstea publicitatea proptea popularitatea pervertea pajiștea ostilitatea obștea naționalitatea mobilitatea moaștea ispitea învestea integritatea infirmitatea imunitatea captivitatea butea vitalitatea utilitatea travestea șușotea singurătatea salinitatea pasivitatea oștea necinstea monstruozitatea minoritatea lintea investea întâietatea inferioritatea inegalitatea inactivitatea forfotea fatalitatea ereditatea elasticitatea contabilitatea brutalitatea bretea ațintea asperitatea animozitatea conductibilitatea valabilitatea suveranitatea sterilitatea sortea soliditatea solidaritatea rigiditatea productivitatea pirotea pietatea neregularitatea naivitatea individualitatea formalitatea ferocitatea falsitatea etatea eficacitatea dinaintea chitea autenticitatea absurditatea responsabilitatea vizibilitatea umanitatea tenacitatea sumetea stupiditatea spetea sinuozitatea senzualitatea rapiditatea porumbiștea pleoștea picotea perspicacitatea oiștea obscuritatea nervozitatea mucozitatea moralitatea mentalitatea instabilitatea ingeniozitatea imoralitatea ebrietatea demitea debilitatea chiftea castitatea acuitatea vulgaritatea voluptatea viscozitatea timiditatea surditatea sobrietatea pubertatea prosperitatea postea plasticitatea opintea onestitatea obscenitatea obiectivitatea muștea insensibilitatea infidelitatea imobilitatea ghiontea fetea fecunditatea exclusivitatea eternitatea disponibilitatea discontinuitatea complexitatea comoditatea clintea celebritatea cârtea boltea virginitatea variabilitatea șopotea simultaneitatea seninătatea scumpetea retransmitea reamintea radioactivitatea probitatea porozitatea permeabilitatea papalitatea opreliștea minuțiozitatea luminozitatea lehamitea inventivitatea inutilitatea impetuozitatea flexibilitatea finalitatea facilitatea despletea artificialitatea temeritatea staniștea servitutea scrupulozitatea reciprocitatea raritatea pluralitatea omogenitatea nuntea meticulozitatea legitatea lealitatea infinitatea imensitatea imbecilitatea ilegalitatea duplicitatea diformitatea dexteritatea culpabilitatea chicotea caritatea banalitatea aciditatea uniformitatea spontaneitatea rivalitatea rigurozitatea prețiozitatea posteritatea periodicitatea paliditatea obrintea muzicalitatea loialitatea legalitatea invaliditatea intimitatea înghiontea graviditatea fraternitatea drăgostea ciuntea cecitatea ambiguitatea agresivitatea afectivitatea trinitatea sorgintea serozitatea ropotea robotea pustietatea perversitatea ospitalitatea nulitatea maiestatea longevitatea iestea înveștea inechitatea hohotea generalitatea fixitatea excentricitatea echitatea durabilitatea dualitatea concreștea braniștea bobotea bleștea austeritatea anxietatea aiestea superficialitatea conștiinciozitatea tropotea suzeranitatea religiozitatea relativitatea regalitatea procitea peltea opacitatea obezitatea mustea miriștea mediocritatea lașitatea homosexualitatea foametea familiaritatea excitabilitatea deplinătatea convexitatea concavitatea cauzalitatea bortea supraconductibilitatea intelectualitatea virilitatea veleitatea unanimitatea trivialitatea toxicitatea sexualitatea readmitea perplexitatea paritatea oportunitatea monumentalitatea invertea inexactitatea grădiștea capilaritatea boiștea aviditatea ariniștea aistea incompatibilitatea hipersensibilitatea specificitatea somptuozitatea simplicitatea sfetea retrimitea receptivitatea răpștea punctualitatea polaritatea păpușoiștea oțetea intervertea fuștea funcționalitatea enormitatea emotivitatea ariditatea vraiștea validitatea universalitatea primordialitatea penalitatea oficialitatea neutralitatea mortalitatea maternitatea lehămetea ineficacitatea imparțialitatea eventualitatea docilitatea contrarietatea atrocitatea asiduitatea susceptibilitatea proporționalitatea fotoconductibilitatea vivacitatea veridicitatea triștea trifoiștea testea tea subiectivitatea stărostea spiritualitatea solvabilitatea senilitatea ritmicitatea rezistivitatea rentabilitatea politonalitatea nebulozitatea multiplicitatea luciditatea ingenuitatea fluiditatea ciocârtea chiotea agestea adversitatea accesibilitatea zărăstea siliștea scumpătatea scabrozitatea reactivitatea pudicitatea placiditatea melodicitatea impasibilitatea frivolitatea complicitatea caftea bestialitatea besactea zăstea solubilitatea sațietatea recitea rătutea rariștea nuditatea liberalitatea iritabilitatea inductivitatea etanșeitatea dezmiriștea criminalitatea capiștea bonitatea audibilitatea anostea zariștea zăletea vilozitatea urbanitatea somitatea serviabilitatea salubritatea proximitatea pocâltea nestabilitatea neclaritatea municipalitatea indemnitatea impietatea grațiozitatea expansivitatea cupiditatea coroniștea compatibilitatea clandestinitatea anterioritatea radioelectricitatea inteligibilitatea contemporaneitatea zopotea virtualitatea veracitatea senectutea plinătatea periculozitatea onorabilitatea nodozitatea motricitatea maleabilitatea legitimitatea latinitatea lascivitatea jariștea irealitatea irascibilitatea inviolabilitatea însutea improprietatea feudalitatea calozitatea incoruptibilitatea verticalitatea venalitatea tehnicitatea sociabilitatea prolificitatea paternitatea oblicitatea neseriozitatea infailibilitatea impulsivitatea credulitatea conexitatea cestea boliștea atonalitatea animalitatea interdisciplinaritatea impresionabilitatea comunicativitatea vasalitatea turbiditatea semiobscuritatea reconvertea primitivitatea parțialitatea malițiozitatea lichiditatea inflexibilitatea fiabilitatea cruditatea autocunoștea afabilitatea zăliștea volubilitatea verosimilitatea vastitatea vârtutea singularitatea promiscuitatea principialitatea pomostea obtuzitatea notabilitatea navigabilitatea natalitatea limpiditatea labilitatea invariabilitatea imuabilitatea gibozitatea fragilitatea febrilitatea divizibilitatea cursivitatea creativitatea cordialitatea colegialitatea codiriștea clefetea cantabilitatea aplicabilitatea amiralitatea adaptabilitatea multilateralitatea complementaritatea toporâștea seismicitatea sciziparitatea sagacitatea rugozitatea nobilitatea motilitatea lejeritatea înglotea incomoditatea incisivitatea fiscalitatea cotitatea contractilitatea anuitatea compresibilitatea veritatea țipotea suavitatea sincronicitatea similaritatea servilitatea sanctitatea saftea reflexivitatea profunditatea posterioritatea pilozitatea paupertatea păgânătatea notorietatea materialitatea jovialitatea inoportunitatea declivitatea creștinătatea cosiriștea conductivitatea bisexualitatea băltea abnormitatea piezoelectricitatea impermeabilitatea viabilitatea ușurătatea spațialitatea șistozitatea planeitatea modernitatea locvacitatea directivitatea băteliștea alteritatea termoelectricitatea imponderabilitatea ubicuitatea tuberozitatea teatralitatea strâmbătatea restriștea orliștea oralitatea operativitatea malotea lapidaritatea inicvitatea imparitatea imaterialitatea ilaritatea horiștea hipoaciditatea gratuitatea feminitatea exiguitatea defectuozitatea credibilitatea coproprietatea contragreutatea indivizibilitatea exteritorialitatea sonicitatea pruniștea precocitatea pluritatea meiștea masivitatea iregularitatea imaturitatea granulozitatea frigiditatea combativitatea ireversibilitatea iresponsabilitatea interschimbabilitatea convertibilitatea volatilitatea unicitatea repovestea reluctivitatea răscitea potențialitatea plauzibilitatea păpuriștea obsecviozitatea moșcotea mihotea judiciozitatea invizibilitatea insecuritatea insațiabilitatea inabilitatea făuriștea fatuitatea eterogenitatea coruptibilitatea consangvinitatea cârcotea cânepiștea sentimentalitatea contractibilitatea voracitatea verbozitatea ponderabilitatea lăcoviștea bontea anormalitatea surescitabilitatea spectaculozitatea vitrozitatea viduitatea tonicitatea teribilitatea tendențiozitatea suprafluiditatea sublimitatea sticlozitatea sfericitatea refractaritatea raționalitatea putriditatea pepeniștea neexactitatea mălăiștea licențiozitatea intrepiditatea insolubilitatea impudicitatea hibriditatea futilitatea expansibilitatea endemicitatea competitivitatea compactitatea profesionalitatea interșanjabilitatea impenetrabilitatea distributivitatea troficitatea teritorialitatea surdomutitatea rapacitatea precaritatea perenitatea obligativitatea molaritatea lolotea liniaritatea insipiditatea insalubritatea improbitatea gunoiștea eligibilitatea caducitatea admisibilitatea adipozitatea superfluitatea reversibilitatea prodigalitatea infertilitatea imutabilitatea contagiozitatea amoralitatea subcontrarietatea intersexualitatea indestructibilitatea inaplicabilitatea imperturbabilitatea constituționalitatea comprehensibilitatea vacuitatea sugestivitatea școlaritatea sacralitatea reinvestea reductibilitatea perpetuitatea permitivitatea masculinitatea linearitatea letalitatea jiriștea insațietatea insanitatea iniștea infecțiozitatea impopularitatea idealitatea grandiozitatea frățietatea flotabilitatea fenomenalitatea edilitatea alcalinitatea respectabilitatea hiperexcitabilitatea consubstanțialitatea vâscozitatea stejăriștea sportivitatea roiștea mondenitatea măsoriștea libidinozitatea invincibilitatea insociabilitatea ineligibilitatea contiguitatea confraternitatea causticitatea intenționalitatea inaccesibilitatea heterosexualitatea prozaicitatea manevrabilitatea maiestuozitatea clasicitatea ciclicitatea piroelectricitatea infracționalitatea fotoelectricitatea disfuncționalitatea vulnerabilitatea velocitatea vandabilitatea spumozitatea recursivitatea puerilitatea prolixitatea ponderitatea mutitatea morbiditatea misticitatea lamostea irevocabilitatea incredulitatea impalpabilitatea ilegitimitatea golătatea genialitatea disparitatea difuzibilitatea contextualitatea comutativitatea bipolaritatea barabuliștea arbitrarietatea aplicativitatea refrangibilitatea perpendicularitatea perceptibilitatea multidimensionalitatea inadaptabilitatea extrateritorialitatea electrocapilaritatea vetustatea tipicitatea spongiozitatea silențiozitatea rusticitatea retroactivitatea rămuriștea perspectivitatea periclitatea palpabilitatea organicitatea nisipiștea malignitatea izbeliștea integralitatea inevitabilitatea inamovibilitatea imundicitatea improbabilitatea impersonalitatea impecabilitatea ieftinătatea goruniștea fetiditatea esențialitatea elipticitatea economicitatea compacitatea cilindricitatea alienabilitatea substanțialitatea radioactualitatea indisponibilitatea indisolubilitatea disproporționalitatea aerodinamicitatea vigurozitatea perisabilitatea nocivitatea nazalitatea lacoviștea iraționalitatea impunitatea discursivitatea buftea meteorosensibilitatea ireductibilitatea tardivitatea selectivitatea progresivitatea prezumțiozitatea mortinatalitatea molătatea
Sus

Definiții din DEX:

PLĂTÍ, plătesc, vb. IV. 1. Tranz. A achita contravaloarea (în bani sau în natură) a unui bun obținut sau cumpărat, a unei consumații etc. ◊ Expr. A plăti cu capul (sau cu viața etc.) = a fi omorât pentru o greșeală, o îndrăzneală, o faptă necugetată etc. A plăti (cuiva) cu dobândă = a se răzbuna (pe cineva) cu vârf și îndesat pentru o pagubă sau o suferință. ♦ A achita un impozit, o obligație etc. ♦ Refl. A lichida o datorie (morală), a scăpa de o obligație. 2. Tranz. A răsplăti cu bani o muncă efectuată, un serviciu prestat etc.; a retribui, a remunera. ♦ Intranz. A recompensa pe cineva pentru faptele sale. 3. Intranz. (Pop.) A valora, a prețui, a face. ◊ Expr. A nu plăti (nici) o ceapă (degerată) sau (nici) două parale (ori doi bani etc.) = a nu avea nici o valoare. – Din sl. platiti.

A PLĂT//Í ~ésc 1. tranz. 1) (mărfuri, pagube, impozite, datorii etc.) A compensa în bani sau în natură; a achita; a da. ♢ ~ cu capul (sau cu viaţa) a fi pedepsit cu moartea pentru o faptă săvârşită. ~ cu dobândă a se răzbuna făcându-i cuiva un rău şi mai mare (pentru o pagubă sau o suferinţă). 2) (sume de bani sau obiecte) A da în calitate de contravaloare (pentru mărfuri, munci sau servicii prestate, impozite, pierderi etc.). 2. intranz. A prezenta o anumită valoare; a avea un anumit preţ; a face; a costa; a valora. /<sl. platiti

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

PLĂTÍ vb. 1. a achita, a depune, a vărsa. (A ~ în termen rata.) 2. v. achita. 3. v. restitui. 4. v. oferi. 5. v. retribui. 6. v. ispăşi.

PLĂTÍ vb. v. face, preţui, valora.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.016s