Cuvinte care rimează cu pintenul; rime cu pintenul
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "pintenul":

Sus

Rime de gradul 1:

prietenul tenul glutenul noatenul tungstenul carotenul
Sus

Rime de gradul 2:

termenul terenul genul galbenul fenomenul desenul trenul oxigenul hidrogenul examenul indigenul germenul abdomenul stânjenul rumenul polenul refrenul păianjenul elenul lichenul slovenul senul egumenul duodenul benzenul arsenul pleistocenul piroxenul neogenul molibdenul halogenul antigenul semenul pliocenul paleogenul chimenul carpenul aborigenul specimenul renul lumenul eocenul bitumenul edenul miocenul oligocenul cerumenul curpenul cancerigenul jobenul catrenul albumenul turkmenul toluenul holocenul yenul colagenul catehumenul himenul guldenul grabenul drenul alergenul plenul trinitrotoluenul seimenul polistirenul paleocenul xilenul orogenul glicogenul famenul cianogenul hematogenul ebenul prochimenul
Sus

Rime de gradul 3:

vinul unul străinul semnul românul romanul plinul planul pinul organul ordinul linul lemnul italianul internul inul germanul finul externul europeanul domnul creștinul conul bunul banul avionul anul americanul vagonul tutunul tonul țiganul țăranul suveranul subteranul stăpânul sprijinul somnul simultanul scaunul pianul partizanul otomanul nebunul musulmanul magazinul latinul iordanul ionul intestinul indianul guvernul electronul ecranul cristalinul cornul cetățeanul cartonul carbonul bizantinul betonul bazinul bătrânul vecinul turnul tunul tronul troianul telefonul spinul semitonul plămânul persanul pantalonul oceanul milionul matematicianul manganul lexiconul imnul hormonul fonul fizicianul fânul etimonul dușmanul colonul ciocanul ciobanul chinul canonul bușteanul africanul vulcanul teoreticianul sultanul subordinul submarinul seninul săpunul sânul pumnul porțelanul patronul îndemnul hanul etalonul embrionul egipteanul destinul demonul creionul cotidianul cordonul căpitanul căminul bastonul balonul amidonul zvonul vaginul vaccinul titanul șobolanul șarlatanul salonul răsăriteanul prunul poligonul pavilionul panul păgânul napoleonul muzicianul martinul magnetofonul leagănul infernul golanul ganglionul declinul crinul cinul cazanul campionul bolovanul bădăranul ardeleanul apuseanul veninul venețianul tendonul tehnicianul tavanul sezonul saxonul șablonul republicanul raionul pistonul paltonul orășeanul nul moldoveanul mitocanul meridianul mahomedanul lanul jidanul hornul găitanul elvețianul elanul diaconul danul coceanul clavecinul camionul baronul balconul autocamionul armeanul ajunul ucraineanul tiranul teleosteanul șopronul sopranul sifonul scoțianul planctonul plafonul palatinul neutronul mexicanul mesteacănul măslinul iranianul însemnul hidroavionul gudronul filonul fasonul divanul curteanul curcanul caninul canadianul calvinul buletinul bufonul bonul balerinul atenianul asasinul amerindianul alunul untdelemnul transilvăneanul surghiunul sonul slavonul seamănul protonul pelinul păunul norvegianul neuronul mormanul metanul leșinul frasinul florentinul electrofonul casetofonul butonul bucureșteanul brahmanul bostanul borcanul blazonul benedictinul baritonul australianul aromânul argentinianul tritonul timpanul suspinul subalternul sturionul sternul spionul sabinul pietonul oblonul newtonul nanul munteanul moșteanul microfonul limanul guzganul graficianul gardianul franciscanul foiletonul florinul fazanul faraonul dunăreanul dragonul deltaplanul delfinul cumanul cotiledonul cantonul cadranul brazilianul bostonul belgianul bănățeanul anglicanul vlăjganul unisonul turbanul toxicomanul talismanul stanul spartanul rabinul parizianul ozonul odgonul motanul mocanul macedoneanul jargonul hatmanul ghinionul gărgăunul flaconul filigranul fanfaronul dominicanul diapazonul coreeanul coconul catranul caolinul cancanul bretonul bibanul batracianul bâtlanul bărzăunul azerbaidjanul acordeonul vișinul tulpanul țopârlanul tifonul tăunul taninul tamponul sumanul străbunul stadionul șofranul sirianul scorpionul saturnul priponul pogonul plutonul pelicanul patricianul palestinianul olanul moșneanul moșmonul micronul mârlanul manșonul mamelonul lunganul ligheanul jneapănul iacobinul huliganul gorunul gologanul gogomanul fenicianul dejunul cotlonul colanul clanul ciuinul citadinul ciolanul ciclonul chimionul ceaunul castronul castanul buzduganul burlanul batalionul bastionul băcanul babilonianul asirianul arinul antifonul anasonul afinul zorzonul volanul tibetanul șoimanul rubinul ricinul regnul rechinul prusianul pontonul politicianul ploconul pironul pilonul pensionul osmanul morunul mireanul megalomanul maratonul liberianul greabănul ginul geamantanul galonul eșantionul cretinul clinul cationul carminul călinul caftanul cabotinul bidonul bernardinul arcanul amfibianul corindonul veteranul uraganul trombonul toscanul teutonul susanul sulimanul smochinul silurianul sicilianul satinul retoromanul portavionul poporanul polinezianul platonicianul pionul permianul oșteanul nunul metropolitanul manechinul luteranul indonezianul grandomanul furtunul frisonul frigianul fanul eșalonul decanul coranul concubinul comisionul chesonul cearcănul cartezianul calcanul batonul baldachinul afganul zăbunul țurcanul suzeranul șpanul soreanul săteanul sarazinul poștalionul pelerinul paltinul olteanul molanul mezonul medalionul mandarinul marochinul lipanul lăstunul ladinul jalonul hoțomanul gazonul găvanul găliganul frontonul fotonul esteticianul escadronul epigonul dorianul devonianul dafinul clovnul ciulinul catalanul cameleonul bărăganul avortonul algerianul zeppelinul zătonul westernul vestonul tartanul tainul șovinul șnapanul simpozionul scrinul poltronul peregrinul peonul pehlivanul niponul mocofanul mălinul mahonul logicianul liliputanul kantianul isonul hreanul fligornul farmazonul dornul donjuanul dinozaurianul dictonul ciurlanul ciclotronul celofanul cătunul căpșunul bușonul burduhanul boișteanul biberonul astrahanul asinul aeroplanul acarianul celestinul zirconul zăganul xilofonul vegetarianul tronsonul tribunul talonul siberianul relonul rapănul pozitronul plastronul peruvianul parnasianul paravanul pădureanul organonul mormonul milițianul mezinul melomanul magicianul juponul jetonul ileonul hartanul gorganul galionul festonul fanonul comeseanul cistercianul capucinul captalanul capișonul canionul cambrianul călțunul bulonul breabănul axionul arianul anionul alaunul abandonul monoplanul xenomanul vădanul târnul taifunul supinul strujanul stolonul somonul slinul sarmațianul ruteanul rododendronul precambrianul podgoreanul platanul pentagonul meseanul lituanianul lidianul lemurianul ionianul huțanul hunul harponul fanionul dragomanul cuponul concernul colțanul chilianul butanul bulionul bulinul birmanul basarabeanul barbișonul băietanul artizanul arlechinul trinitarianul teflonul tabanul scrutinul rumânul recordmanul pomponul poansonul pitonul nasicornul meglenoromânul marocanul marchitanul maramureșeanul maidanul lipoveanul letonul hegemonul harpagonul godinul georgianul geneticianul flegmonul faunul etiopianul epicurianul dolmanul corintianul chițcanul centurionul caucazianul căpcăunul cabestanul bubonul bruionul blondinul bilionul benjaminul barbunul baconul autovaccinul armanul argonul antiromanul anglomanul androginul amvonul afonul academicianul biplanul zootehnicianul tufanul tretinul talionul supermagazinul serpentinul saxofonul saftianul pinguinul pardonul palanul octogonul neolatinul narcomanul magiunul jupânul jambonul heliconul gliganul franklinul francmasonul floreanul firmanul festinul felonul etanul dobrogeanul cuconul cretanul creponul cramponul copanul combinezonul columbianul cianul centironul brașoveanul beduinul bantustanul balabanul aleanul aeroionul yuanul videofonul valonul toronul sultaninul subtonul statisticianul sloganul prezbiterianul pretorianul orchestrionul nucleonul noianul monomanul melonul masonul macedoromânul lornionul leptonul interferonul furgonul freonul faetonul divizionul consemnul concetățeanul cleptomanul calaicanul bouleanul bețivanul axonul arameanul amfitrionul aldanul alburnul odoleanul zdrahonul videotelefonul vatmanul tirbușonul talanul superfinul sumerianul rozmarinul puritanul procesomanul plebeianul pinionul peruanul patefonul parpianul nesomnul misoginul mercaptanul levantinul lampionul juncanul grefonul gramofonul ghiozdanul gâtlanul fazotronul eleronul curtezanul cormoranul colțunul claponul carabanul calpuzanul brelanul bizonul bananul argentanul antielectronul anticiclonul alevinul trigonul tetragonul sărăcanul samariteanul răcanul pulmonul progesteronul peronul megafonul mediastinul marțianul mărgineanul mandrinul lupinul libianul lesbianul labanul jianul huronul histrionul gramaticianul goldanul giravionul gherdanul fulmicotonul filistinul decagonul craidonul cotonul codanul clonul cleanul ciocârlanul chitonul chilomanul chichionul cârlanul câmpeanul cameramanul caloianul caimanul bolivianul biatlonul bazonul atamanul albianul moronul zooplanctonul yoghinul tunisianul trepanul toroipanul tenismanul șoșonul saxhornul saurianul șantanul rezonul revelionul redanul raglanul radonul radiotelefonul plutonianul neoplatonicianul neonul musonul microsionul microclinul jejunul ischionul hobanul gruzinul grăsunul ghidonul geofizicianul gabionul eonul croncanul cotoșmanul ciclanul cardanul capsomanul bucovineanul bombardonul bildungsromanul badianul autofonul arhidiaconul zdruncinul vibrionul ulanul țicleanul tabunul semanticianul răzbunul ramazanul prostanul practicianul plantonul perlonul ostroveanul orticonul odeonul ocheanul nailonul morionul mojdreanul minteanul mărgeanul kelvinul istroromânul irakianul grivanul girondinul gibonul ghinul gaoleanul francofonul fiorinul extrafinul estonianul estonul erotomanul epiplonul dominionul
Sus

Definiții din DEX:

PÍNTEN, pinteni, s. m. 1. Obiect de metal în formă de potcoavă, prevăzut cu o rotiță dințată, cu un vârf etc., pe care călăreții îl prind la călcâiul cizmelor și care le servește pentru a îmboldi calul la mers; p. ext. lovitură dată calului cu acest obiect. ◊ Expr. A da pinteni = a) a împunge, a îmboldi calul cu pintenii pentru a-l face să meargă mai repede; b) a (se) zori, a (se) grăbi. A bate din pinteni = (mai ales despre militari) a lovi călcâiele unul de altul, făcând să sune pintenii, și a lua poziția (reglementară) de drepți. A bate din pinteni (de bucurie) = a-și manifesta bucuria în chip zgomotos. 2. P. anal. (La unele păsări, mai ales la cocoși) Formație cornoasă situată în partea de dinapoi și de jos a piciorului, deasupra labei. ♦ Protuberanță situată în partea de dinapoi și de jos a piciorului calului sau boului, deasupra gleznei. 3. P. anal. Numele unor părți de plante sau (cu determinări) al unor plante care au de obicei proeminențe, protuberanțe, excrescențe etc. 4. Proeminență a unei piese care servește la limitarea cursei altei piese în mișcare sau ca punct de articulație. ♦ Unealtă cu care apicultorii fixează fagurele pe ramă. 5. Construcție sau element de construcție care seamănă cu un pinten (1) și care susține sau întărește o zidărie, un terasament, consolidează un mal etc. 6. Porțiune de teren care depășește nivelul din jur; vârf mic, culme care se desprinde dintr-un ansamblu deluros sau muntos unitar. – Din sl. *pentĩnŭ.

PÍNTEN1 ~i m. 1) (la unele animale şi păsări) Proeminenţă cornoasă în partea de dinapoi şi de jos a piciorului. 2) (la unele plante) Parte care reprezintă o proeminenţă sau o excrescenţă. /<sl. pentinu

PÍNTEN2 ~i m. 1) Obiect de metal în formă de potcoavă, prevăzut cu o rotiţă, fixată de călcâiul încălţămintei unui călăreţ, cu ajutorul căruia se îndeamnă calul la mers. 2) Lovitură dată cu un astfel de obiect. 3) Proeminenţă pe o piesă, care serveşte ca locaş de articulaţie sau pentru a limita cursa altei piese. 4) Element de construcţie din beton executat la un baraj pentru a-i mări rezistenţa. 5) Culme care iese în afara unui ansamblu deluros sau muntos. /<sl. pentinu

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

PÍNTEN s. 1. (Mold.) şpor, (înv.) dezghin. (~ la cizma unui călăreţ.) 2. (TEHN.) nas. (~ la o piesă.) 3. (reg.) castană, pipă. (~ format la piciorul calului.)

PÍNTEN s. v. contrafort, maramă, năframă, nemţişor, patină, surguci.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.031s