Cuvinte care rimează cu piciorul; rime cu piciorul
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "piciorul":

Sus

Rime de gradul 1:

exteriorul seniorul feciorul maiorul căpriorul urciorul lichiorul fiorul căruciorul priorul roșiorul juniorul fuiorul dulăpiorul
Sus

Rime de gradul 2:

zborul ușorul torul scriitorul privitorul poporul muncitorul motorul locuitorul factorul creatorul conducătorul compozitorul autorul ajutorul viitorul următorul trecătorul sporul protectorul profesorul producătorul plutitorul pictorul norul negustorul minorul majorul lucrătorul laboratorul jucătorul izvorul generatorul directorul cuptorul corul călătorul actorul zburătorul vrăjitorul vorbitorul vânzătorul sudorul servitorul sectorul schimbătorul regizorul receptorul purtătorul judecătorul înotătorul fondatorul domnitorul dirijorul dansatorul covorul conservatorul conductorul carnivorul calculatorul apărătorul vătămătorul vaporul sculptorul rezervorul păstorul operatorul observatorul numărătorul moștenitorul măsurătorul martorul luptătorul întemeietorul înregistratorul infractorul indicatorul guvernatorul ghicitorul folclorul erbivorul dorul doctorul decorul constructorul cercetătorul borul bătătorul arzătorul amatorul zorul vectorul vânătorul tenorul susținătorul spectatorul slujitorul rozătorul promotorul precursorul posesorul porul oratorul ogorul muritorul izolatorul inventatorul inițiatorul forul dregătorul distrugătorul debitorul creditorul cositorul colaboratorul clorul cerșetorul cântătorul bețișorul amorul alergătorul administratorul tractorul televizorul surprinzătorul succesorul semiconductorul seducătorul redactorul păzitorul nemuritorul navigatorul moralizatorul învățătorul însoțitorul insectivorul începătorul fosforul fermecătorul exploratorul emițătorul editorul cumpărătorul ctitorul consumatorul compresorul castorul ascultătorul amplificatorul zăvorul umorul transformatorul trăgătorul toporul tăietorul stimulatorul rotorul reproducătorul reformatorul reactorul prozatorul planorul organizatorul ordinatorul omorul monitorul mijlocitorul lipitorul învingătorul îngrijitorul informatorul gravorul electromotorul ecuatorul dormitorul difuzorul denunțătorul cunoscătorul cultivatorul cotorul cititorul câștigătorul ambasadorul acceleratorul vibratorul traducătorul trădătorul tartorul suitorul scamatorul propulsorul pridvorul locțiitorul legătorul inspectorul înlocuitorul gânditorul fluorul dictatorul deținătorul cuceritorul catalizatorul bujorul aducătorul admiratorul abatorul viforul trântorul supraveghetorul sorul salvatorul revelatorul regulatorul răzorul răufăcătorul propagatorul prezicătorul pretorul perișorul perceptorul mosorul meteorul mediatorul legiuitorul laminorul interlocutorul impostorul gladiatorul gâlcevitorul făcătorul elevatorul distribuitorul despărțitorul desenatorul depănătorul croitorul crescătorul coridorul contorul comentatorul cocorul coborâtorul cățărătorul cârmuitorul calomniatorul călcătorul aviatorul animatorul umblătorul turnătorul transportorul ștergătorul sprijinitorul spărgătorul spălătorul senatorul semaforul secerătorul rectorul radioreceptorul prinzătorul predicatorul predecesorul pețitorul peștișorul onorul odorul numitorul novatorul inovatorul electorul doritorul decoratorul cutezătorul controlorul condensatorul colindătorul colectorul carburatorul biruitorul binefăcătorul asupritorul aruncătorul arătătorul antrenorul agitatorul adoratorul acumulatorul vizitatorul visătorul vestitorul țesătorul sfătuitorul reductorul redresorul procurorul povestitorul ponorul perforatorul oborul întrerupătorul instigatorul inspiratorul furnizorul fumătorul foișorul fățuitorul exploatatorul educatorul donatorul culegătorul continuatorul cioplitorul cheltuitorul cantorul bârfitorul auditorul ursitorul tricolorul treierătorul tranzistorul transmițătorul translatorul toreadorul suflătorul strângătorul stabilizatorul scorul rezonatorul răzuitorul puișorul proiectorul priporul prădătorul povățuitorul porcușorul pastorul mulgătorul moderatorul merișorul mânuitorul lănțișorul jefuitorul invadatorul instructorul infuzorul imitatorul formatorul falsificatorul excavatorul divizorul denigratorul curățitorul cuișorul cugetătorul coordonatorul clevetitorul aspiratorul apucătorul alegătorul agricultorul acompaniatorul ventilatorul tocătorul stăpânitorul semănătorul revizorul răsuflătorul răsturnătorul radiolocatorul radiatorul răcitorul purificatorul propovăduitorul prezentatorul prevestitorul oscilatorul omușorul mohorul mentorul măturătorul labradorul întinzătorul inhibitorul închizătorul încasatorul exportatorul evaporatorul detectorul deschizătorul delatorul cosorul conspiratorul cascadorul brădișorul ascensorul antreprenorul alcătuitorul acuzatorul vopsitorul vizorul uscătorul turboreactorul trepădătorul topitorul teleimprimatorul sucitorul solicitatorul soborul separatorul scărmănătorul retorul repetitorul preparatorul plugușorul plantatorul ordonatorul opritorul meditatorul mâncătorul inductorul înălțătorul făuritorul extinctorul cursorul corectorul comutatorul compensatorul cărătorul băutorul apicultorul voiajorul versificatorul urzitorul stivuitorul
Sus

Rime de gradul 3:

zahărul teatrul tânărul șirul părul parul numărul negrul necesarul militarul membrul mamiferul lucrul liberul jurul invarul gerul funcționarul firul fierul darul culoarul centrul caracterul cadrul aurul asprul arul albastrul aerul ziarul umărul tiparul secundarul registrul purul proprietarul primarul particularul ofițerul murul ministrul metrul irul intermediarul graurul financiarul echilibrul documentarul dicționarul cuprul circularul cilindrul cerul celebrul carul călugărul calcarul boierul atelierul astrul aparul amarul adversarul adevărul acrul aburul monstrul timbrul tăierul școlarul revoluționarul petrolierul pescarul paharul monetarul meșterul mărul mânerul mândrul inginerul hotarul ghețarul fluierul feroviarul exemplarul diametrul demnitarul creierul cavalerul buzunarul barul contrarul auxiliarul vulturul voluntarul vărul uterul trandafirul taurul tătarul stejarul spectrul șmecherul serul secretarul șantierul sanitarul pasagerul partenerul ocularul nurul mugurul mercurul marinarul maghiarul maestrul litrul interul ilustrul ierul gulerul fulgerul formularul focarul esterul cutremurul conturul cartierul cântarul cancerul calendarul cadavrul burul bulgarul birul arbitrul altarul zerul ungurul sumarul staționarul spătarul reperul protozoarul prizonierul piperul pionierul parametrul palmierul ovarul ministerul minerul maxilarul martirul măgarul lăutarul lăstarul inventarul îngerul grătarul flecarul filtrul cusurul coniferul computerul coleopterul codrul cărturarul calibrul barbarul avarul arbitrarul zarul zadarul vocabularul turul titularul tezaurul talerul ștrengarul solitarul șnurul sertarul poliedrul penitenciarul parlamentarul murmurul modelarul mobilierul misterul mirul mercenarul merul liderul îndrumarul îndreptarul harul furul eterul elicopterul dulgherul dosarul dolarul dezastrul depozitarul delirul curierul curul cimitirul cezarul astâmpărul acționarul jarul zidarul veterinarul transferul tirul țânțarul tâlharul starul șoferul sinistrul sihastrul reporterul premierul polimerul pieptarul orarul muștarul mortarul meșteșugarul lustrul lagărul kilometrul inelarul hambarul farul cuaternarul craterul clerul cizmarul ciurul centimetrul carboniferul boxerul bărbierul bananierul amperul itinerarul vlăstarul vizirul ulcerul țurțurul tremurul termometrul tâmplarul talgerul ștergarul stelarul prematurul porumbarul portarul pompierul pojarul perimetrul numerarul neastâmpărul misionarul mesagerul maurul laurul gospodarul fugarul dogarul cronicarul coșarul copierul consilierul colecționarul chilipirul chihlimbarul chiaburul chenarul centaurul castrul casierul laserul cancelarul bulgărul bourul bondarul adulterul troparul tigrul terțiarul țarul tăbăcarul subofițerul stăvilarul scafandrul radarul pupitrul pirul pedestrul neadevărul moșierul măcelarul gazetarul fierarul comisarul cocotierul catarul cămătarul cadastrul birjarul barometrul balaurul aventurierul augurul armăsarul weberul vicarul țiparul seminarul sanctuarul romancierul radierul patrulaterul parterul ogarul musafirul molarul mizerul mărgăritarul luceafărul joagărul izomerul înconjurul impurul imobiliarul grănicerul gestionarul furnirul felinarul estuarul destinatarul cufărul colierul ciubărul chelnerul căpăstrul canarul bucherul beneficiarul băligarul arțarul amfiteatrul scuturul azurul velierul ureterul trubadurul tarul tamburul sterul somniferul socrul sezonierul sechestrul sceptrul scalarul samurul samsarul samarul potlogarul plugarul plenipotențiarul pietrarul pădurarul olarul nectarul milimetrul menajerul meandrul masacrul mandatarul ienupărul hoinarul grădinarul frigiderul fraierul femurul faurul emirul dinarul cumătrul cordarul colțarul cimbrul chimirul celibatarul candelabrul caloriferul bucătarul brutarul bancherul amnarul zețarul ugerul susurul smirdarul sitarul rotarul revolverul puloverul proletarul potirul porfirul plectrul pensionarul paracliserul păcurarul ospătarul morarul mobiliarul manometrul lemnarul infirmierul hectarul greierul furnicarul foraminiferul filerul degetarul centenarul călușarul anticarul abecedarul asterul contrarevoluționarul zmeurul trotuarul titrul tartrul tartarul strungarul străjerul spongierul serdarul semnatarul scorțarul satirul salpetrul remorcherul presurul prapurul plutonierul ploierul placentarul paterul pantofarul panerul overul nufărul maldărul maistrul legionarul ienicerul hingherul glosarul gangsterul găinarul fularul frigoriferul fermierul făurarul estrul dispensarul coviltirul coralierul corăbierul cojocarul chelarul cenușarul catârul căprarul bursierul brăzdarul biberul becarul bazarul acarul dezechilibrul zimbrul voltmetrul vistierul vierul văcarul ușierul ungherul toboșarul taximetrul semestrul puberul prepelicarul pocherul pisarul pilastrul pătrarul pândarul pălimarul notarul nisetrul monomerul mahmurul lujerul lotrul lopătarul locatarul ivărul icterul himenopterul grangurul girul frizerul fluierarul florarul fanarul emisarul echerul decalitrul cuscrul cufundarul colăcarul cazierul camerierul calvarul brigadierul bolivarul berberul ajurul abajurul viesparul trimestrul tenderul știrul șerparul sectarul scutierul
Sus

Definiții din DEX:

PICIÓR, picioare, s. n. 1. Fiecare dintre cele două membre inferioare ale corpului omenesc, de la șold până la vârful degetelor, și fiecare dintre membrele celorlalte viețuitoare, care servesc la susținerea corpului și la deplasarea în spațiu. ◊ Loc. adj. Bun (sau iute) de picior (sau de picioare) = iute, sprinten. ◊ Loc. adv. În (sau pe) picioare sau (fam.) d(e)-a-n picioarele = în poziție verticală; sus. În vârful picioarelor = cu corpul sprijinit numai pe vârfurile degetelor de la picioare; p. ext. fără a face zgomot, tiptil. Cu piciorul (sau picioarele) = fără un mijloc de locomoție, pe jos. Din cap până în picioare = de sus și până jos, în întregime; cu desăvârșire. Pe picior greșit (la unele jocuri sportive) nepregătit pentru a para acțiunea adversarului sau, p. gener., pentru a răspunde unei provocări. ◊ Expr. Unde-ți stau picioarele îți va sta și capul = vei plăti cu viața (dacă nu vei face un anumit lucru). A sări drept (sau ars) în picioare = a se ridica repede, brusc. A se pune (sau a fi) pe (sau în) picioare = a) a se însănătoși după o boală (lungă); b) a se reface din punct de vedere material. A vedea (pe cineva) pe (sau în) picioare = a vedea pe cineva sănătos. (Glumeț sau ir.) Are numai (atâția...) ani pe un picior = are o vârstă mai mare decât cea pe care o mărturisește. A pune piciorul (undeva) = a călca, a păși, p. ext., a pătrunde, a se instala undeva; a frecventa pe cineva. A pune pe picioare = a) a iniția, a organiza ceva, a face să meargă, să funcționeze; b) a îngriji un bolnav și a-l însănătoși. A scula (sau a pune etc.) în picioare = a mobiliza în vederea unei acțiuni. A se topi (sau a se usca, a pieri, a se pierde) pe (sau din, de pe) picioare ori d(e)-a-n picioarele = a slăbi, a se prăpădi cu încetul. A boli (sau a duce boala) pe picioare = a fi bolnav (ușor), fără a zăcea la pat. (A fi) cu un picior în groapă (și cu unul afară) = (a fi) foarte bătrân, prăpădit, bolnav; (a fi) aproape de moarte. A vedea pe cineva cu picioarele înainte = a vedea pe cineva mort. A sta (sau a fi) în picioarele cuiva = a împiedica, a încurca, a deranja pe cineva; a fi inoportun. A sta (sau a rămâne, a fi) în picioare = a) a exista sau a continua să existe; b) (despre teorii, planuri, ipoteze etc.) a corespunde cu realitatea, a fi întemeiat; c) a sta, a rămâne intact sau în poziție verticală. E tată-său (sau mamă-sa etc.) în picioare = seamănă întocmai, e leit cu tatăl său (sau cu mama sa etc.). A sări într-un picior = a se bucura mult. Cât te-ai întoarce (sau învârti) într-un picior = repede de tot, într-o clipă. (Fam.) A o lua (sau a o apuca) la picior sau a-și lua picioarele pe umeri (sau la spinare) = a începe să fugă (repede), a o lua la goană; a încerca să se facă nevăzut prin fugă. A nu-i (mai) sta (cuiva) picioarele sau (reg.) a nu-și mai strânge picioarele = a nu (mai) sta potolit, liniștit, a alerga de colo-colo; a umbla mult. A-și bate (sau a-și rupe) picioarele = a umbla mult, a obosi de prea multă alergătură. (Pop.) A prinde (undeva) picior = a se așeza, a se stabili undeva. A cădea (sau a se arunca) la picioarele cuiva sau a săruta picioarele cuiva = a se ruga (umil) de cineva; a se umili înaintea cuiva. A călca (pe cineva) pe picior = a) a preveni pe cineva (călcându-l pe încălțăminte) să nu facă sau să nu spună ceva; b) a face sau a spune (cuiva) ceva supărător. (Pop. și fam.) A vorbi (sau a scrie etc.) cu picioarele = a vorbi (sau a scrie etc.) greșit (logic sau gramatical) ori fără talent; p. ext. a scrie urât, a mâzgăli. Fără cap și fără picioare = fără logică, lipsit de sens. (Fam.) A face (sau a căpăta) picioare = (despre obiecte) a dispărea. (A sta sau a ședea etc.) picior peste picior = (a ședea într-o poziție comodă) cu o parte a unui picior ridicată și așezată peste celălalt picior. Cu coada între picioare = rușinat, umilit. A (se) lua peste picior = a (se) ironiza, a-și bate joc. A călca (pe cineva sau ceva) în picioare = a distruge, a nimici; a disprețui, a desconsidera. A pune (sau a așterne, a închina etc. ceva) la picioarele cuiva = a închina, a oferi cuiva (ceva) în semn de supunere, de prețuire, de omagiu. A-i pune cuiva capul sub picior = a omorî pe cineva. A bate din picior = a încerca să-și impună voința; a se răsti, a comanda. A(-i) pune (cuiva) piciorul în prag = a lua o atitudine hotărâtă, a se opune energic. A da din mâini și din picioare = a face tot posibilul pentru a duce o acțiune la bun sfârșit, pentru a scăpa dintr-o încurcătură etc. (Fam.) A sta cu picioarele în apă rece = a se gândi profund și îndelung la ceva. A fi (sau a se afla etc.) pe picior de pace (sau de război) = a fi (sau a se afla etc.) în stare de pace (sau de război). A fi pe picior de egalitate (sau pe același picior) cu cineva = a se bucura de aceleași drepturi, a avea aceeași situație cu altcineva. A da cu piciorul = a respinge sau a lăsa să-i scape un prilej favorabil. A trăi pe picior mare = a duce o viață de belșug, a cheltui mult. Parcă l-a apucat (sau l-a prins) pe Dumnezeu de (un) picior, se spune despre cineva care trăiește o bucurie mare și neașteptată. A fi (sau a sta) pe picior de ducă (sau de plecare) = a fi gata de plecare. A lega (pe cineva) de mâini și de picioare = a imobiliza (pe cineva); a nu lăsa (cuiva) posibilitatea să acționeze. A(-și) tăia craca (sau creanga) de sub picioare = a pierde sau a face să piardă un avantaj, a (-și) periclita situația. A cădea de pe (sau din) picioare sau a nu se (mai) putea ține, a nu (mai) putea sta pe picioare, a nu-l (mai) ține etc. picioarele, se spune despre un om care și-a pierdut echilibrul, puterile sau care este extrem de obosit. A i se tăia (sau a i se înmuia) cuiva (mâinile și) picioarele = a avea o senzație de slăbiciune fizică; a nu se putea stăpâni (de emoție, de durere etc.). (Nici) picior de... = nimeni, (nici) urmă de..., (nici) țipenie. Negustorie (sau comerț, afaceri etc.) pe picior = negustorie (sau comerț, afaceri etc.) făcute întâmplător, ocazional, fără sediu sau firmă înscrisă. ♦ Compuse: (Bot.) piciorul-caprei = plantă erbacee de pădure, cu frunze palmate cu trei diviziuni și cu flori albe sau roșietice (Aegopodium podagraria); piciorul-cocoșului = nume dat unor plante erbacee cu frunze lobate și cu flori galbene (Ranunculus). ♦ Picior (1) de animal sau de pasăre fript sau fiert (pentru a fi mâncat). 2. Proteza unui picior (1). 3. P. anal. Nume dat unor părți de obiecte, de construcții sau unor obiecte, instrumente etc. care seamănă cu piciorul (1) și servesc ca suport, ca element de susținere, de fixare etc. ♦ Partea de jos, apropiată de pământ, a tulpinii unei plante; p. ext. rădăcină. 4. P. anal. Element al unei construcții care servește la susținerea și la legarea ei de teren; partea de jos, masivă, a unei construcții, a unui zid etc. ♦ Picior de siguranță = parte din masivul unui zăcământ lăsată neexploatată în scopul protecției unor lucrări sau a unor construcții de la suprafață. 5. P. anal. Partea de jos a unui munte, a unui deal etc.; zonă mai largă de la baza unei forme de relief. 6. (Reg.) Regulator (la plug). ♦ Coada coasei. 7. (Mat.; în sintagma) Piciorul perpendicularei = intersecția unei drepte cu planul sau cu dreapta pe care cade perpendicular. 8. Veche unitate de măsură, având lungimea de aproximativ o treime dintr-un metru, folosită și astăzi în unele țări. 9. Unitate ritmică a unui vers, compusă dintr-un număr fix de silabe lungi și scurte sau accentuate și neaccentuate. – Lat. petiolus.

PICI//OR ~oáre n. 1) (la om şi la animale) Membru care susţine corpul şi serveşte la deplasare. ~orul stâng. ~oarele anterioare. A se ridica în ~oare. ♢ ~ plat picior cu talpa foarte puţin scobită. Cu ~orul (sau ~oarele) (mergând) pe jos. Din ~oare în poziţie verticală. În vârful ~oarelor a) în vârful degetelor (de la picioare); b) fără zgomot. Bun (sau iute) de ~ sprinten. Din cap până-n ~oare în întregime. Fără cap şi fără ~oare alogic. A da cu ~orul a) a rata o ocazie favorabilă; b) a trata pe cineva (sau ceva) cu dispreţ. A călca (pe cineva sau ceva) în ~oare a) a distruge, călcând cu picioarele; b) a desconsidera. A lega (sau a fi legat) de mâini şi de ~oare a lipsi pe cineva (sau a fi lipsit) de posibilitatea de a acţiona. A fi pe ~ de egalitate cu cineva a avea aceleaşi drepturi, aceeaşi situaţie, acelaşi rang cu cineva. A întinde ~oarele a se stinge din viaţă; a muri. A nu avea unde pune ~orul a fi mare înghesuială; îngrămădire de lume. A-şi bate ~oarele degeaba a umbla degeaba, fără a-şi atinge scopul. Un ~ aici şi altul acolo foarte repede; fuga. Să nu-ţi văd ~oarele pe aici! să nu mai vii pe aici! A i se tăia (sau a i se muia) cuiva (mâinile şi) ~oarele a) a fi cuprins de o slăbiciune fizică; b) a fi puternic copleşit de emoţii. A bate din ~ (sau din ~oare) a porunci cu asprime; a se răsti. A fi (sau a sta) pe ~ de ducă a fi gata de plecare. Cu coada între ~oare (sau vine) înjosit; umilit. Unde-ţi stau ~oarele acolo îţi va sta şi capul vei fi omorât. A boli (sau a duce boala) pe ~oare a suporta o boală fără a sta la pat. A pune pe ~oare a) a pune lucrurile la punct; b) a însănătoşi un bolnav, îngrijindu-l. A gândi cu ~oarele a gândi alogic. A scrie cu ~oarele a scrie necaligrafic. A sta (sau a fi, a rămâne) pe ~oare a) a-şi menţine poziţia, situaţia; b) a corespunde realităţii; a fi susţinut de argumente trainice. A da din mâini şi din ~oare a se strădui din răsputeri pentru a obţine sau a soluţiona ceva, pentru a salva o situaţie. A sta cu ~oarele în apă (rece) a medita mult şi profund asupra unui lucru. A fi cu un ~ în groapă a ajunge la limita vieţii; a fi foarte bătrân. A cădea (sau a se arunca) la ~oarele cuiva a se ruga cu disperare de cineva. A călca (pe cineva) pe ~ a) a provoca cuiva o neplăcere; b) a da cuiva de înţeles. A cădea de pe (sau din) ~oare sau a nu se (mai) putea ţine pe ~oare (sau a nu (mai) putea sta pe ~oare) a fi extrem de obosit. A pune (sau a aşterne, a închina) ceva la ~oarele cuiva a dărui ceva în semn de veneraţie sau de supunere. A pune ~orul în prag a) a-şi manifesta voinţa; b) a se opune categoric. A scula (sau a ridica, a pune) în ~oare a mobiliza la realizarea unei acţiuni. A sta în ~oarele cuiva a stingheri; a împiedica acţiunile cuiva. A se topi (sau a se usca, a se pierde) pe (sau de pe, din) ~oare a slăbi tare, a se stinge din viaţă, văzând cu ochii. A trăi pe ~ mare a duce o viaţă luxoasă. A fi în ~oare a fi pregătit în permanenţă pentru acţiune. ~orul-caprei plantă erbacee de pădure cu tulpină erectă, ramificată, având frunze mari, alungite, zimţate, şi flori albe, grupate într-o inflorescenţă umbeliformă. ~orul-cocoşului plantă erbacee cu tulpină erectă, având frunze tripartite şi flori albe sau galbene. 2) Parte a unor obiecte care serveşte la susţinerea acestora. ~orul scaunului. ~oarele dulapului. 3) Parte inferioară a unui deal sau a unui munte. 4) agr. Grămadă de snopi aşezaţi în cruce. 5) (în trecut) Unitate de măsură a lungimii (egală cu aproximativ o treime dintr-un metru). 6) Unitate de măsură a versului (egală cu un anumit număr de silabe accentuate şi neaccentuate sau lungi şi scurte). /<lat. petiolus

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

PICIÓR s. 1. (ANAT.) membru inferior, (pop., fam. şi depr.) crac, (pop.) labă, (reg.) gionat, (prin Bucov.) boldan. (~ul drept.) 2. (la pl.) (pop., fam şi depr.) craci (pl.), gaibarace (pl.), gaibe (pl.), gaide (pl.), zgăibărace (pl.). (Nu mai sta cu ~oarele depărtate!) 3. (MED.) picior plat = platfus. 4. proteză, (rar) pilug. (~ de lemn.) 5. v. butuc. 6. (TEHN.) (reg.) măcău, popic. (~ la coada coasei.) 7. (TEHN.) picior cu culisă v. şubler. 8. (BOT.) piciorul-caprei (Aegopodium podagraria) = (reg.) laba-ursului; piciorul-cocoşului = a) (Ranunculus pedatus) (reg.) boglar, gălbenele (pl.), floare-de-leac, floricică-de-leac; b) (Ranunculus acris) (reg.) curpeniţă, jab, rărunchi, floare-broştească, leuştean-broştesc, ochiul-boului, ochiul-broaştei, talpa-cocoşului.

PICIÓR s. v. cocârlă, jumătate, mănuşă, regulator.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.027s