Cuvinte care rimează cu pendul; rime cu pendul
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "pendul":

Sus

Rime de gradul 1:

diferendul dividendul reverendul trendul forhendul
Sus

Rime de gradul 2:

rotundul rândul fondul fundul gândul secundul vagabondul blondul colindul landul afundul intrândul flamandul normandul prundul grindul standul rondul grundul muribundul portlandul brigandul ieșindul doctorandul bondul străfundul mapamondul brandul gurmandul murindul pfundul goelandul jindul garmondul șalandul semifondul căscăundul jazbandul comândul bundul memorandul ștrandul burgundul compoundul hinterlandul glasvandul șteandul capitalbandul
Sus

Rime de gradul 3:

individul gradul lichidul fluidul solidul podul partidul nodul nordul sudul modul acidul acordul rapidul zidul gardul oxidul rodul bordul codul periodul bradul udul sardul miliardul nerodul șoldul electrodul fudul bioxidul vidul hibridul nomadul voievodul episodul absurdul alcaloidul cardul recordul dezacordul sinodul grajdul fardul ghidul năvodul bastardul credul biliardul iodul metaloidul insecticidul imboldul aminoacidul artropodul hidroxidul blidul tetracordul standardul vadul glodul heraldul nudul camaradul cârdul catodul ridul liedul boldul faldul prăpădul antropoidul gasteropodul iadul anelidul calapodul cordul radul celuloidul iedul cefalopodul molidul anodul hazardul patrupedul spermatozoidul bulevardul răsadul lordul irodul aprodul ghizdul coloidul dudul palmipedul monocordul hexacordul stindardul miriapodul erbicidul longobardul dioxidul steroidul plodul leopardul izvodul sadul tetrapodul centigradul pericardul pesticidul raidul faradul fratricidul fungicidul bactericidul trepiedul negridul zăvodul asclepiadul asteroidul miocardul rapsodul norodul soldul lombardul guvidul jadul sefardul xifoidul prohodul smaraldul internodul fiordul apartheidul apatridul clavicordul brahiopodul decapodul bardul balonzaidul plantigradul kurdul antipodul trioxidul peroxidul solipedul caidul homicidul paralelipipedul gastropodul mongoloidul aneroidul triodul racordul smeadul pentacordul regicidul digitigradul ortopedul elipsoidul paricidul nematodul octopodul incredul goliardul eșafodul patricidul vermicidul matricidul pledul cumulardul acaricidul velocipedul exodul bolidul tardigradul agudul prefixoidul sferoidul negroidul genocidul gepidul salmonidul sfenoidul pseudopodul semilichidul cristaloidul iconodul revanșardul povodul ultrarapidul treapădul planetoidul paraboloidul ascaridul aedul germicidul hioidul ciprinidul conoidul raticidul feldspatoidul endocardul sladul druidul suicidul miedul guardul larvicidul geridul poliploidul logopedul hominidul infanticidul oxiacidul carbidul ostracodul anacardul săradul abțibildul șvedul tribordul ovicidul australoidul retardul scaldul șildul samoedul ganoidul babordul tripodul parapodul paraziticidul micromodul macropodul panicardul cestodul ghepardul tabloidul acipenseridul antiputridul poetardul pinipedul microfaradul toroidul ledul insectofungicidul protoxidul condroidul tarodul anterozoidul ofsaidul heptacordul vinogradul ruberoidul ozalidul polaroidul izopodul sabordul pistardul seminomadul unguligradul scudul semisolidul comunardul nardul desfidul picofaradul monohibridul canidul sufixoidul oficleidul rizopodul deltoidul notocordul semifluidul jacardul scafoidul corticosteroidul mugilidul rebordul monoacidul camelidul anticatodul portstindardul rodenticidul aritenoidul elateridul platinoidul decigradul bolardul analcidul salonardul muridul hiperboloidul etmoidul haloidul borodul solenoidul branhiopodul trapezoidul autorapidul epicardul schizopodul ghioldul anemocordul trematodul panacodul rizoidul copepodul cheloidul stavridul cerambicidul amfipodul cuproxidul savoiardul ralidul eupatridul pudul lezardul taxidul carboidul machisardul chilopodul hidracidul hidrogradul ihneumonidul alcoxidul pegamoidul androidul lardul euploidul suprafluidul elicoidul bovidul portfardul maquisardul mineraloidul poliacidul manicordul geoidul pentaoxidul sateloidul ifosardul monoxidul eutectoidul decacordul etilenoxidul șancroidul erinaceidul duracidul suspensoidul pistolardul holoturidul siloxidul honvedul galiardul hidromodul pseudocoloidul peracidul milioerstedul pseudoacidul smaridul eneacordul orjadul
Sus

Rime de gradul 4:

raportul romul romanul românul insul calul satul șeful capul capătul grupul jocul unul micul vehiculul autorul vârful matul banul semnul bărbatul răul râul războiul locul golul sensul statul conul termenul conducătorul domnul domeniul contactul diminutivul copilul studiul corpul darul dansul spiritul elementul spațiul tubul serviciul gerul genul catul sistemul centrul cercul dreptul fenomenul faptul evul cuvântul omul parul părul agentul zeul actul aerul procesul obiectul opusul procedeul organul ansamblul numărul produsul primul altul piciorul momentul planul vehicul aspectul pământul câtul punctul palatul sexul globul accentul leul volumul dracul stomacul adevărul patul soțul contractul dicționarul cuptorul ciclul adjectivul gâtul înțelesul nasul utilajul învelișul răspunsul bățul proprietarul venitul restul magazinul însul atomul metrul calcul autovehicul mersul sacul verbul respectul comportamentul echivalentul spinul spicul cocoșul apostolul fluierul sul cotul băiatul destul mărul mânerul substantivul dosul conceptul reflexul alfabetul hormonul votul fotbalul capitolul sinonimul păcatul mutul untul mascul ursul fascicul circul masculul ciobanul învățatul turnul prefixul racul segmentul lobul moșul păstorul pumnul mâncatul sosul sculptorul parfumul berbecul brâul cancerul calicul atributul birul acompaniamentul climatul vulturul traseul caietul catargul virusul căpitanul adverbul sorbul comentariul predicatul temperamentul molul clericul pintenul piperul dedesubtul ovul ministerul corbul țiul popul kilogramul pluralul titularul liceul elanul stimul nașul busuiocul corpuscul mucul curul mațul testicul testiculul nul consul țapul scrupul butul buciumul sătul sasul buletinul călușul potopul minuscul cocosul pătul majuscul peduncul tentacul tăul pliscul chiul departamentul sublimul bujorul bâtul neuronul coeficientul dragonul fiziologul șervetul staul scul delfinul ventricul islamismul indexul panicul brevetul furuncul crepuscul zâmbetul mușcatul tubercul auricul vestibul luceafărul coconul pătrunjelul recensământul bucătarul știmul emul capitul somnambul arcașul pastorul scapul nesătul musul arcanul gatul consensul receptacul ciul bărăganul dânsul flocul pul proconsul pedicul canalicul săgetătorul ghiul orcicul mul noctambul îndestul cumul iluminismul recul împrejurul nesațul folicul mogul aul reticul pleonasmul mâțul huțul pixul catehumenul șestul sațul orgasmul tumul fenicul ilustratorul preambul tul arhetipul caracul aleanul firicelul fâșul minotaurul alunelul înăuntrul antonimul ziditorul arhaismul aerovehicul jianul coagul diverticul țuțul funambul polcovnicul denticul tabernacul literatorul opercul hobanul haidăul traul oscul amplexicaul incunabul decameronul linxul specul calusul siminocul conciliabul licornul mezaninul edicul conventicul ful șotul decalogul gulerașul infundibul herul opuscul craul antecalcul postcalcul cărășelul monticul iubițelul îndărătul funicul pârul murgulețul cușacul conceptacul postmodernismul viceconsul comornicul laptopul animalcul bouarul rustemul șabărul agănăul șoșul apendicul preafericitul galaonul acicul cornicul tontoroiul șpul bacăul otuzbirul niciunul dindărătul nealtul săbărelul dimprejurul amărunțelul rezultatul alineatul
Sus

Definiții din DEX:

PENDÚL, pendule, s. n. 1. Corp solid care poate oscila în jurul unui punct fix sau al unei axe fixe când este scos din poziția de echilibru stabil; p. ext. dispozitiv sau piesă a unui mecanism a căror oscilație reglează mișcările unei mașini sau ale unui instrument. 2. Ceas de perete a cărui mișcare este reglată de un pendul (1). [Var.: pendúlă s. f.] – Din fr. pendule, lat. pendulus.

PENDÚL ~e n. 1) Corp solid suspendat care, sub acţiunea unei forţe, poate oscila în jurul unui punct sau al unei axe fixate. 2) Dispozitiv care, oscilând, reglează funcţionarea unui mecanism. /<fr. pendule, lat. pendulus

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

PENDÚL s. pendul compus = pendul fizic; pendul fizic v. pendul compus; pendul matematic = pendul simplu; pendul simplu v. pendul matematic.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.028s