Cuvinte care rimează cu pască; rime cu pască
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "pască": (vezi și pasca pașca pașcă)

Sus

Rime de gradul 1:

rostopască
Sus

Rime de gradul 2:

vorbească urmărească unească trăiască țărănească stabilească servească românească recunoască războiască răspândească privească primească potrivească pornească oprească omenească ochească numească nască micească mărească lungească lovească lipsească întărească întâlnească însușească însoțească îndeplinească grecească găsească folosească deosebească denumească cunoască crească construiască cerească celuiască bolească bisericească alcătuiască zdrobească zăpăcească voiască vădească urască uluiască turcească sufletească strălucească sporească soiască socotească slăbească sfârșească școlească roșească risipească revenească reușească reunească răsucească puiască prelungească pregătească potolească plătească pescuiască păzească părăsească obișnuiască nimicească muncească locuiască lipească liniștească judecătorească iubească întregească înmulțească înlocuiască îngrijească îndoiască încălzească împodobească hrănească hotărască găurească gândească foiască ferească dovedească dorească domnească depășească definească cucerească clădească citească cinstească chinuiască căiască cădească bucățească broască bărbătească bănească amintească zorească vopsească vestească trezească trebuiască topească tipărească stârnească sosească silească sfințească săvârșească rotească rostească rănească prăpădească povestească plutească plictisească pedepsească păcălească noroiască netezească nenorocească murdărească mulțumească mărginească lămurească izbească ivească învelească învârtească întocmească instruiască îngrămădească înflorească împlinească împletească greșească grăbească gătească firească fericească femeiască dobândească cheltuiască cântărească călătorească boiască amețească amăgească albească adăpostească adâncească aburească zgârcească vrăjească umilească uimească turtească trăncănească sucească stropească strivească străduiască smintească sfătuiască scormonească scobească rusească rostogolească roiască restabilească rătăcească răcească pricinuiască prevestească prețuiască prăjească prăbușească poruncească pomenească poftească pământească odihnească ocrotească obștească obosească nimerească neliniștească necăjească mască mărunțească mărturisească mâhnească lărgească jefuiască izbucnească învoiască întrunească însuflețească înrudească înlesnească încrețească îmbunătățească îmbolnăvească îmbogățească grijească gonească ghicească flecărească felurească domolească dojenească desăvârșească datorească dăruiască crucească copleșească ciocnească chibzuiască căptușească boierească alungească ademenească zugrăvească zbârlească zărească uneltească țâșnească târască tăbăcească surească statornicească șovăiască șoptească snopească slujească sleiască slăvească scutească scotocească scornească sărăcească răzvrătească răscolească răpească putrezească pustiască preamărească prăvălească posomorască pocească plesnească plăsmuiască pățească pălăvrăgească orășenească orânduiască ocolească nevoiască nemulțumească necinstească năvălească năucească născocească năpădească moldovenească mijlocească menească mânjească lustruiască lingușească limpezească jignească izgonească izbutească istovească isprăvească învinuiască învechească întovărășească înțepenească însănătoșească înroșească înnebunească îngrădească înfăptuiască îndrăgostească încetinească împuternicească împrejmuiască împotrivească împărtășească hoinărească gunoiască golească ghemuiască dichisească destăinuiască deslușească cumpănească cojească clocească ciupească cioplească cherchelească cască bombănească belească batjocorească bârfească bănuiască băiască aurească asuprească alipească zvâcnească zidească zbârcească zăngănească zăbovească veștejească urzească umezească trupească trudească trăsnească tocmească tocească țintească țicnească tânguiască tăinuiască stingherească stâlcească șlefuiască sclipească schimonosească rotunjească renască răzuiască râvnească ramolească proptească propovăduiască pripească preoțească ponegrească poleiască pocnească plănuiască pitească pipernicească pășească pârlească pârască pălească otrăvească ostenească ofilească ocărască nutrească nesocotească negrească năpustească muncitorească momească moleșească minciunească mânuiască mântuiască lucească lenevească jumătățească jelească iuțească iscodească irosească învrăjbească înveselească înjosească îngrozească îndreptățească îndrăznească îndeletnicească încremenească încolăcească îmboldească gospodărească găzduiască finească fălească evreiască englezească despăgubească descrească dăinuiască croiască cotească cosească convertească clocotească clevetească clătească ciocănească cicălească cerșească cavalerească călugărească călăuzească buimăcească bodogănească bocească ațipească argăsească arcuiască amărască amănunțească altoiască agonisească afurisească adeverească acrească zvârcolească zgâiască zâmbească zădărnicească viețuiască ursească trosnească trântească tăgăduiască supraviețuiască șterpelească stăvilească stârpească sporovăiască sfrijească scrântească schilodească rodească robească regăsească răzbească răstească rărească rânduiască răcnească proslăvească prigonească prăznuiască prășească porcească pitorească pilească pervertească pângărească pândească oglindească mugurească moșească molipsească mândrească măgulească lățească jumulească jeluiască izvorască ispitească ispășească înzdrăvenească învestească înnoiască înnegrească încolțească îmbătrânească hodorogească fudulească făurească făgăduiască economisească disprețuiască demască cotrobăiască compătimească chircească căznească cârpească cărămizească călească bolborosească biciuiască bătătorească asprească asfințească amorțească albăstrească zdrențuiască zbicească zămislească zădărască vuiască văruiască urgisească umbrească troienească travestească trândăvească tivească țigănească ticăiască țărmurească tâmpească tălmăcească șușotească spovedească spoiască sluțească schingiuiască scârbească sădească reconstruiască răzlețească răsplătească răcorească prostească prietenească povățuiască poposească pironească pescărească pecetluiască pătimească oștească osândească opărească neîngrijească nefirească mușuroiască mugească mototolească mocoșească mituiască mijească lecuiască jinduiască iscusească iscălească investească întipărească întețească înrăutățească îngălbenească îndulcească îndârjească încercuiască încâlcească împietrească împărătească îmblânzească iască hărțuiască hărăzească grozăvească grămădească glumească foșnească forfotească fandosească dospească dosească dogorească dibuiască dezvinovățească dezvelească dezlipească dezamăgească deservească cotropească convorbească conviețuiască contopească clipească clămpănească ciugulească ciufulească ciripească ciocoiască ciobănească chinezească cetățenească căciulească burdușească bufnească bască bălăcească bălăbănească ațintească ască albiască absolvească zdrelească zdrăngănească vâslească ticsească terfelească tencuiască tăvălească tătărească țârâiască tămăduiască țăcănească surghiunească supranumească stupească stropșească sortească smucească smerească sfiască scrobească scorojească scociorască scâncească rumenească ruginească revizuiască reînnoiască pungească puhoiască pripășească primenească priboiască prăsească potopească potcovească ponosească podească pirotească peticească pețească păruiască părtinească păgubească oropsească nedumerească nedreptățească năzuiască năpăstuiască mohorască migălească meșteșugărească mănăstirească lumească julească jugănească jertfească izbăvească învinovățească intuiască întrezărească înmărmurească înlemnească înfofolească înăcrească îmbulzească holteiască hirotonisească halească grăiască fugărească feciorească fățuiască dumnezeiască domesticească dărăcească cuibărească corcească copilărească consfințească codească clipocească clănțănească chitească cernească cătrănească cârmuiască căpătuiască brâncească boțească boscorodească bocănească bleojdească bălmăjească aricească aerisească prizărească zuruiască zbughească zborșească vlăguiască vătuiască văicărească urnească ungurească unduiască tușească tulească țintuiască ticluiască teșească tescuiască suplinească studențească strunească străjuiască știrbească spilcuiască spetească spălăcească șiroiască sfredelească șerpuiască secătuiască scopească sclifosească sătească răvășească răstignească profețească pritocească primejduiască povârnească poticnească poreclească poprească polițienească pocăiască pleoștească pietruiască picotească păturească păsuiască păstorească pălmuiască oțelească oploșească nefericească nălucească nădăjduiască miruiască licărească latinească jigărească înverzească înrobească înrăiască îndobitocească închircească încărunțească înăsprească împotmolească împăienjenească îmbrobodească îmbrâncească hulească hăulească hăiască garnisească gângăvească franțuzească fleșcăiască flăcăiască fasolească dezrobească dezmeticească desfrunzească descotorosească cumințească croncănească coșcovească contenească ciopârțească chivernisească câmpenească câinească butucească bușească buhăiască borască blagoslovească bătucească aservească asemuiască amuțească abolească ogoiască zimțuiască zeflemisească zeciuiască zburătăcească zaharisească zăgăzuiască vitejească urâțească ucenicească toropească târguiască smălțuiască siluiască sihăstrească semețească scumpească sărbătorească sălășluiască răsfoiască răsădească rânjească răgușească propășească prisosească pribegească preaslăvească prăfuiască postească plivească plinească pizmuiască păsărească pârjolească ostășească opintească nemțească nădușească morfolească mocnească mazilească logodească lipăiască lâncezească istorisească înzăpezească învălătucească înstărească înfrățească înălbească împleticească împăturească împădurească ghiontească ghiftuiască gârbovească ferchezuiască dubească deznădăjduiască despădurească cotcodăcească cositorească complinească cocoloșească cocolească clintească clăbucească ciorovăiască căsătorească cârtească căpriorească burzuluiască brodească boltească blegească bătrânească băbească aromească aghesmuiască zolească zgribulească zgândărească zălogească veselească terciuiască tânjească strujească strămoșească șopotească silabisească scrâșnească scofâlcească sclivisească sârbească sălbăticească rupturească rindeluiască reamintească răbufnească pufnească prilejuiască priască pricopsească precumpănească popească plămădească piticească pardosească părăginească oltenească obrăznicească nărăvească năboiască muruiască mucezească mozolească mâzgălească lihnească jecmănească izvodească italienească învinețească înnămolească înmugurească îngerească îndrăgească hăituiască frunzărească frățească feștelească fâstâcească dumerească drăcească dezmorțească despletească descumpănească descojească ctitorească covrigească covârșească ciuruiască ciomăgească chelfănească chefuiască cărăbănească canonească cănească bucherească bolovănească bălăngănească asurzească ardelenească arămească zvonească zețuiască zăvorască zăticnească zăluzească zălezească viermuiască tutuiască tihnească târnosească sulimenească șubrezească sticlească smolească slovenească sinchisească șfichiuiască scrijelească săpunească recucerească rablagească prohibească
Sus

Rime de gradul 3:

uscă moluscă bruscă muscă căscă frescă riscă iscă gâscă grotescă etruscă burlescă ploscă livrescă franciscă confiscă
Sus

Definiții din DEX:

PÁSCĂ, păști, s. f. 1. Cozonac tradițional făcut din aluat dospit umplut cu brânză de vaci, stafide, smântână etc. care se mănâncă de obicei la Paști de către creștinii ortodocși. ♦ Anafură pe care preotul o împarte credincioșilor în ziua de Paști; paști (2). 2. Preparat alimentar tradițional, făcut din aluat nedospit, copt în foi subțiri, pe care îl mănâncă evreii în timpul Paștilor în loc de pâine. – Lat. pascha.

PÁȘCĂ, păști, s. f. (Reg.) Tutun de calitate inferioară; mahorcă. – Din ucr. pačka.

PAȘTE1, pasc, vb. III. 1. Intranz. și tranz. (Despre vite; la pers. 3). A se hrăni rupând cu gura iarbă, plante etc. ♦ Tranz. Fig. A întreține, a cultiva, a dezvolta stări sufletești etc. 2. Tranz. (Despre oameni) A păzi animalele care pasc (1), a duce la pășune; a păstori, a pășuna. ◊ Expr. (Fam.) Ce paști aici? se spune ca mustrare celui care nu și-a făcut datoria, care nu a fost atent, nu a fost vigilent. A paște muștele (sau vântul, bobocii) = a pierde vremea fără rost. A-l paște (pe cineva) gândul = a fi preocupat de ceva. A paște pe cineva = a urmări pe cineva, pândind momentul potrivit pentru a-i face un rău. N-am păscut porcii (sau gâștele, bobocii etc.) împreună, se spune pentru a-i atrage cuiva atenția că-și permite prea multe. ◊ Compus: paște-vânt s. m. invar. = om fără căpătâi, pierde-vară. 3. Tranz. (Despre primejdii, moarte, noroc) A urmări cu perseverență, a amenința dintr-un moment în altul sau a favoriza pe neașteptate; a pândi. ◊ Expr. Să nu te pască păcatul să... = să nu cumva să..., nu care cumva să... A-l paște pe cineva moartea (sau păcatul, primejdia) = a-l amenința pe cineva moartea (sau păcatul, primejdia). – Lat. pascere.

PÁSCĂ păşti f. 1) Cozonac (cu brânză, stafide etc.) făcut de creştinii ortodocşi cu ocazia sărbătorilor de Paşti. 2) Turtă foarte subţire, preparată din aluat nedospit şi coaptă de mozaici cu ocazia sărbătorii de Paşti. [G.-D. păştii] /<lat. pascha, ngr. pásha

A PÁŞTE pasc 1. tranz. 1) (iarbă sau alte plante) A mânca rupând cu gura direct de unde creşte. 2) (vitele) A supraveghea în timpul păscutului; a păşuna; a păstori. ♢ ~ pe cineva a urmări pe cineva, pentru a-i face un rău. 3) (despre nenorociri, primejdii) A ameninţa ca o fatalitate. ♢ A-l ~ norocul (pe cineva) a-l urmări norocul (pe cineva). 2. intranz. (despre animale erbivore) A mânca iarbă (sau alte plante), rupând cu gura direct de pe teren; a păşuna. /<lat. pascere

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

PÁSCĂ s. (BIS.) azimă. (~ a mozaicilor.)

PÁŞCĂ s. v. mahorcă, pachet.

PÁŞTE vb. 1. a păşuna. (Vitele ~ pe izlaz.) 2. a păstori, a păşuna, (înv. şi reg.) a păcurări. (Gheorghe ~ vitele.)

PÁŞTE vb. v. ameninţa, pândi.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.035s