Cuvinte care rimează cu parașutismul; rime cu parașutismul
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "parașutismul":

Sus

Rime cu o silabă:

mul
Sus

Rime cu 2 silabe:

romul ritmul primul omul gramul filmul drumul chimul țărmul ramul neamul fumul calmul pomul basmul hamul geamul cromul spasmul psalmul imul hramul ghemul domul armul stimul șoimul tomul remul mimul bromul știmul scrumul emul ulmul ohmul semul damul blamul dramul gemul cumul hemul tumul istmul palmul lomul curmul gnomul blumul olmul pielmul ceamul urmul gromul șlemul șamul cormul șarmul șlamul
Sus

Rime cu 3 silabe:

sistemul extremul volumul regimul programul poemul maximul consumul atomul turismul costumul turcismul simptomul parfumul minimul grecismul infirmul zbuciumul rizomul blestemul albumul wolframul reazemul buciumul bitumul sublimul sindromul salcâmul racemul fonemul balsamul seismul salamul lirismul haramul baremul marxismul jandarmul islamul budismul boemul cultismul avramul vacarmul tacâmul rusismul morfemul monomul tropismul slalomul nazismul fascismul sofismul sarcasmul sacrumul pogromul haremul forumul cubismul tărâmul tandemul strabismul sebumul imamul edemul ciclismul bigamul duiumul uiumul hahamul grahamul bairamul sarcomul rasismul orgasmul hipismul cuantumul cacomul totemul slavismul dinamul sodomul fatumul monismul fibromul celomul bonomul sadismul deismul chilomul chiasmul truismul teismul țarțamul purismul lexemul chimismul centrismul afumul zulumul nizamul mutismul machismul genomul xantomul modemul miomul freudismul cinismul cecumul stângismul safismul gliomul cohalmul cheremul trahomul megohmul glaucomul chilimul baptismul votumul verismul rolfilmul nudismul lipomul calemul bizamul țarismul nostromul binomul sufismul prodromul neomul muslimul șiismul labrumul cvietismul taximul olumul napalmul distomul psihismul nervismul trofismul tantrismul talimul talâmul sememul dirhamul tomismul marasmul cartismul summumul nanismul glosemul fixismul alemul sunnismul seimul nevromul triplumul snobismul sagumul fovismul angstromul simplismul tragismul tactismul rustemul luddismul grafemul fordismul trăirismul tezismul
Sus

Rime cu 4 silabe:

organismul mecanismul franțuzismul sinonimul omonimul cromozomul semantismul anglicismul fonetismul creștinismul astronomul maximumul romantismul latinismul kilogramul idiomul economul silogismul realismul logaritmul clasicismul anonimul traumatismul aforismul minimumul pantomimul organumul magnetismul islamismul comunismul atletismul simbolismul germanismul dinamismul caimacamul agronomul toponimul misticismul dualismul polinomul neoplasmul formalismul calvinismul alpinismul umanismul monahismul fanatismul eponimul darwinismul cloroformul amalgamul sincretismul servilismul rotacismul recviemul pesimismul paludismul optimismul modernismul galicismul cromatismul catehismul banditismul scepticismul pragmatismul monogamul endodermul ectodermul brahmanismul barbarismul atomismul ascetismul algoritmul urbanismul serafimul pugilismul podiumul pleonasmul parenchimul oleumul mezodermul leninismul iudaismul hipodromul eroismul egoismul dramatismul dadaismul cataclismul bolșevismul bigotismul anevrismul anarhismul adventismul labiumul sincronismul rahitismul mozaismul empirismul egotismul caldarâmul bioritmul ateismul atavismul vulcanismul tembelismul sclavagismul paroxismul microfilmul metronomul hinduismul filotimul cretinismul atriumul rigorismul prezbitismul platonismul panteismul pahidermul microcosmul macadamul junimismul heruvimul gentilomul fatalismul eritemul conformismul animismul vitalismul triviumul stoicismul poligamul pacifismul ocultismul futurismul fetișismul erotismul emfizemul diafilmul cosmodromul carcinomul antonimul altruismul acronimul transformismul hematomul gestaltismul exantemul estetismul despotismul arhaismul adenomul ateromul vacuumul spiritismul șovinismul pedantismul patetismul păgânismul neaoșismul monotremul gastronomul cernoziomul centralismul vocalismul vandalismul subsistemul slavonismul poantilismul mielomul leucomul gongorismul gnosticismul clironomul vicleimul telefilmul planorismul patronimul paronimul onanismul majordomul maghiarismul eclectismul dirijismul macrocosmul terorismul sionismul prozaismul prognatismul nihilismul motodromul mazdeismul luminismul imagismul finalismul coriumul elenismul velodromul supraomul reformismul papilomul monarhismul lamaismul istorismul gangsterismul dogmatismul daltonismul criptonimul chietismul centigramul vulgarismul țintirimul tedeumul taoismul scientismul pasivismul nepotismul misogamul masochismul hispanismul granulomul gigantismul fecalomul endemismul autismul tribadismul solecismul ribozomul retorismul regalismul pauperismul oposumul menșevismul marinismul jurnalismul jansenismul fideismul exorcismul endospermul dimorfismul defetismul angiomul alozomul pluralismul pietismul naturismul miopismul microgramul hedonismul demonismul centrozomul botulismul albinismul șintoismul practicismul narcisismul limfatismul husitismul feminismul culturismul verbalismul timpanismul sinapismul semitismul semantemul quakerismul pulpitumul priapismul preformismul mezenchimul magmatismul laconismul kiloohmul gladiumul etilismul costotomul chiliasmul bilingvismul românismul panslavismul meristemul matronimul jainismul gândirismul elitismul teatralismul ptialismul placodermul peristomul mașinismul iotacismul hirsutismul gargarismul criticismul cartodromul stigmatismul solipsismul schematismul pitiatismul metodismul hidronimul astrodromul artritismul tehnicismul schizotimul revanșismul peridermul paseismul mimetismul logatomul extremismul conceptismul argirismul vedetismul străinismul stenotermul onirismul neodimul intimismul ilogismul exotismul exodermul atropismul satanismul nomadismul miligramul mesmerismul lamarckismul labarumul hipodermul ermetismul decagramul ciclostomul totemismul plutonismul perispermul maoismul hitlerismul ungurismul teratomul microohmul logicismul iodoformul histotomul etnonimul decigramul citocromul saturnismul șamanismul proudhonismul osteomul mixedemul integrismul simfonismul parafumul panlogismul palindromul mormonismul mendelismul
Sus

Rime cu 5 silabe:

entuziasmul aerodromul metabolismul catolicismul socialismul reumatismul paralelismul echinodermul metamorfismul feudalismul capitalismul neologismul referendumul absolutismul idealismul astigmatismul serialismul protestantismul patriotismul somnambulismul pozitivismul liberalismul subiectivismul naturalismul memorandumul manierismul ecosistemul antagonismul senzualismul pseudonimul parașutismul iluminismul determinismul alcoolismul ultimatumul eufemismul luteranismul linoleumul birocratismul agnosticismul structuralismul quadriviumul primitivismul personalismul parazitismul monoteismul lesbianismul indrușaimul avangardismul arianismul anglicanismul oportunismul obiectivismul ortodoxismul nominalismul meteorismul favoritismul energetismul atonalismul relativismul izomorfismul homeotermul exclusivismul constructivismul bogomilismul poichilotermul nonconformismul negativismul motociclismul militarismul mecanicismul iredentismul idiotismul fototropismul anabolismul teribilismul psihologismul poporanismul mahalagismul kantianismul egocentrismul proxenetismul politeismul polimorfismul noctambulismul microseismul compendiumul catabolismul anacronismul academismul preromantismul mercantilismul hipopotamul fourierismul epicurismul carborundumul zoroastrismul protocronismul obscurantismul imobilismul geotactismul didacticismul velariumul petrolatumul macroseismul homomorfismul fariseismul chemotactismul anabaptismul semanticismul radicalismul poligenismul peristaltismul narodnicismul maniheismul huliganismul federalismul epitalamul conservatismul comparatismul cicloturismul chimiotropismul bonapartismul autodromul analogismul adogmatismul unionismul șarlatanismul pitagorismul hipocratismul deltaplanismul corporatismul catastrofismul canibalismul anchilostomul amatorismul voluntarismul puritanismul prosilogismul neotomismul miciurinismul cetaceumul cabotinismul oligospermul misoginismul fracționismul decadentismul cacofonismul bibliofilmul anatocismul absenteismul sindicalismul semidoctismul sedentarismul probabilismul preclasicismul paralexemul panelenismul mesianismul iezuitismul emanatismul democratismul cateterismul apolitismul amoralismul separatismul paralogismul nicotinismul neofascismul consonantismul chimiotactismul cavalerismul calofilismul antroponimul angiospasmul surdomutismul postsceniumul perfecționismul iconoclasmul geocentrismul fiziocratismul conținutismul clericalismul apriorismul sexualismul postmodernismul microsistemul macaronismul legitimismul hemangiomul geotropismul diletantismul cubiculumul craniotomul cardiospasmul bimetalismul agnatostomul vademecumul reotropismul policroismul pleocroismul plagiostomul galicanismul fototactismul fabianismul chemotropismul afacerismul ritualismul neonazismul marginalismul ecumenismul biologismul oidiumul monopolismul libertinismul exomorfismul eidetismul colligatumul carierismul programatismul praseodimul panislamismul indianismul imoralismul filantropismul eufuismul descriptivismul autodrumul mutualismul macrosistemul tolerantismul imanentismul hilozoismul filistinismul
Sus

Rime cu 6 silabe:

microorganismul autoturismul italienismul americanismul materialismul impresionismul raționalismul mahomedanismul expresionismul suprarealismul sentimentalismul naționalismul regionalismul neoclasicismul imperialismul paralelogramul abstracționismul hiperurbanismul colonialismul automatismul revizionismul provincialismul behaviorismul iluzionismul neoromantismul generalisimul antropomorfismul umanitarismul polisilogismul neoplatonismul hermafroditismul peripatetismul heliotropismul aleatorismul azeotropismul universalismul spiritualismul particularismul monofizitismul heliocentrismul dodecafonismul totalitarismul machiavelismul geomagnetismul funcționalismul cosmopolitismul cartezianismul familiarismul utilitarismul sămănătorismul politonalismul fenomenalismul comensualismul aristotelismul antisemitismul parnasianismul egalitarismul confucianismul antropocentrismul transcendentalismul polisemantismul galvanotropismul profesionismul expansionismul carbolineumul analfabetismul feromagnetismul obstrucționismul malthusianismul epiteliomul dialectalismul autobalsamul servomecanismul neorealismul decepționismul penicilliumul eudemonismul sociologismul paramagnetismul monometalismul imaterialismul decorativismul conservatorismul abstenționismul selecționismul microtraumatismul anexionismul arcosoliumul radioprogramul monosemantismul fibroadenomul episilogismul creaționismul conceptualismul comparativismul agrarianismul aerodinamul adenofibromul etimologismul idiotrofismul generativismul ficționalismul electrotropismul contractualismul tendenționismul stereotipismul seminomadismul navomodelismul mutaționismul instrumentalismul indiferentismul diamagnetismul indeterminismul enciclopedismul cameleonismul anticonformismul idiomatismul heteromorfismul frigidariumul ferimagnetismul
Sus

Rime cu 7 silabe:

existențialismul evoluționismul electromagnetismul automobilismul împăciuitorismul profesionalismul iraționalismul tradiționalismul convenționalismul autoritarismul prezbiterianismul politicianismul neopozitivismul individualismul aeromodelismul aboliționismul configuraționismul prerafaelitismul experimentalismul anticlericalismul neokantianismul hipertiroidismul falansterianismul antitrinitarismul unitarianismul hipotiroidismul prohibiționismul ocazionalismul intuiționismul intervenționismul idiocromatismul emanaționismul conciliatorismul electrotraumatismul radioastronomul intelectualismul enantiomorfismul cooperativismul rachetomodelismul neocapitalismul izolaționismul
Sus

Rime cu 8 silabe:

empiriocriticismul neocolonialismul internaționalismul asociaționismul neoimpresionismul constituționalismul anarhosindicalismul colaboraționismul neohegelianismul anticolonialismul
Sus

Rime cu 9 silabe:

antiintelectualismul
Sus

Definiții din DEX:

PARAȘUTÍSM s. n. Ramură sportivă care cuprinde probe de lansare din avion cu parașuta; tehnica executării unor astfel de lansări. – Din fr. parachutisme.

PARAŞUTÍSM n. 1) Gen de sport constând din probe de salt cu paraşuta. 2) Tehnica saltului cu paraşuta. /<fr. parachutisme

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.029s