Cuvinte care rimează cu opărind; rime cu opărind
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "opărind":

Sus

Rime de gradul 1:

urmărind sărind mărind întărind tipărind răsărind murdărind cântărind călugărind flecărind zărind preamărind hoinărind gospodărind copilărind călărind bulgărind rărind pescărind pângărind meșteșugărind tâlhărind măcelărind întipărind tresărind năzărind licărind întrezărind fugărind cuibărind prizărind văicărind slugărind
Sus

Rime de gradul 2:

suferind referind prind oprind oferind murind descoperind cuprind acoperind surprind sporind sărbătorind pierind întreprind găurind ferind dorind diferind desprind cucerind conferind căsătorind boierind aprind zorind lămurind înflorind deprind călătorind aburind păstorind nimerind felurind datorind surind negustorind batjocorind aurind asuprind stingherind ponegrind nutrind negrind feciorind adeverind acrind mugurind mândrind înnegrind făurind bătătorind bărbierind asprind albăstrind umbrind țărmurind șmecherind răcorind împietrind dogorind smerind nedumerind muierind meșterind înmărmurind înăcrind deferind
Sus

Rime de gradul 3:

vorbind venind unind turcind trebuind trăind tăind studiind știind stabilind sprijinind simțind servind scriind românind repezind războind răspândind provenind privind primind potrivind pornind pățind omenind ochind numind mirosind mințind micind mâind lungind lovind lipsind liniind întind întâlnind însușind însoțind înscriind îndoind îndeplinind încheind împărțind ieșind găsind fugind folosind fiind dormind domnind devenind descriind deosebind denumind contribuind construind constituind chinuind celuind bolind auzind atribuind apropiind alcătuind zguduind zdrobind zăpăcind voind viind variind vădind uluind tind supraveghind suind substituind strălucind străduind stăruind stăpânind speriind șovăind soind socotind slăbind sfârșind seriind școlind sâcâind roșind risipind revenind reușind reunind răsucind răscolind puind pretind prelungind pregătind potolind plătind pescuind periind păzind părăsind obișnuind nimicind muncind muind mediind mâniind locuind lipind liniștind iubind întregind intervenind întemeind înmulțind înlocuind îngrijind îngăduind închipuind încălzind împrăștiind împodobind hrănind gândind foind extind dovedind distribuind dezvăluind despărțind depind depășind definind clădind citind cinstind cheltuind căind cădind bucățind biruind bănind asociind înghițind ascuțind apreciind amintind absorbind zgâriind zgâlțâind zbârnâind vopsind vestind urechind trezind topind tânguind stârnind sosind sorbind slobozind silind sforăind sfințind scormonind săvârșind rotind rostind restituind reconstituind rănind prostind preoțind prăpădind povestind plutind plictisind pipăind pedepsind păcălind noroind netezind nenorocind mulțumind mormăind mistuind mariind mărginind maniind izbind ivind învelind învăluind întocmind întârziind instruind instituind inițiind îngrămădind înghesuind încovoind înapoind înăbușind împlinind împletind greșind grăbind gătind fotografiind fericind dobândind dezlănțuind destăinuind dăruind dăinuind cotrobăind copiind consimțind bombănind boind bizuind azvârlind amețind amăgind albind adormind adăpostind adâncind zvârlind zornăind zgârcind zbenguind vrăjind veghind umilind uimind turtind transcriind trăncănind țârâind sucind subliniind stropind strivind smiorcăind smintind sfătuind scobind rostogolind roind restabilind reînviind rătăcind răcind râcâind pricinuind prevestind prevenind prețuind prescriind prăjind prăbușind poruncind popind pomenind poftind plescăind orbind oficiind odihnind ocrotind obștind obosind neliniștind necăjind năruind moțăind moștenind molfăind mocăind mărunțind mărturisind mângâind mâhnind lărgind jeluind jefuind izbucnind învoind învârtind întrunind întretăind însuflețind înrudind înlesnind înlănțuind înfuriind încrețind îmbunătățind îmbolnăvind îmbogățind grijind grațiind gonind ghicind gâtuind evidențiind duduind domolind dojenind diferențiind dibuind destituind destind desăvârșind cuvenind crucind copleșind ciocnind chibzuind căptușind calomniind biciuind beneficiind bâzâind alungind ademenind zuruind zugrăvind zgâmboind zbârlind zbânțuind viciind uneltind tropăind țopăind țiuind țâșnind tămăduind tăbăcind statornicind șoptind snopind slujind sleind slăvind sfâșiind sfârâind scutind scotocind scornind scârțâind sărăcind refugiind răzvrătind răpind putrezind puțind pustiind pufăind presimțind prăvălind pocind plesnind plăsmuind pârâind pălăvrăgind orânduind ocolind nevoind nemulțumind necinstind năvălind năucind născocind năpădind miorlăind mijlocind menind mârâind mânjind lustruind lingușind limpezind jupuind jignind izgonind izbutind istovind isprăvind învinuind înviind învechind întovărășind înțepenind însănătoșind înroșind înnebunind înmuind îngrădind înfăptuind îndrăgostind încuind încetinind împuternicind împrejmuind împotrivind împărtășind hoțind gunoind grohăind golind ghemuind dichisind dezmințind deviind deslușind descind deochind cumpănind convenind cojind clocind clefăind ciupind cioplind ciocănind chiuind cherchelind cârâind belind bârfind bănuind bântuind bâjbâind bâiguind băind așchiind alipind aliind abreviind zvâcnind zidind zdrăngănind zbârcind zăngănind zăbovind veștejind urzind umezind țuguind trudind trăsnind tocmind tocind țintind țigănind țicnind târguind târâind tăinuind șușuind subțiind stânjenind stâlcind șlefuind sclipind schimonosind scânteind salariind rotunjind retribuind răzuind râvnind răpăind ramolind radiografiind proscriind proptind propovăduind pripind poleind pocnind plănuind pitind pipernicind pășind parvenind pârlind pălind otrăvind ostenind ofilind nesocotind nebunind năpustind momind moleșind miruind minciunind mânuind mântuind lucind lipăind lenevind jumătățind jelind iuțind iscodind irosind învrăjbind invidiind înveselind intermediind înjosind îngrozind asmuțind îndreptățind îndrăznind îndeletnicind încremenind încolăcind închiriind împerechind îmboldind horcăind găzduind finind fâțâind fâșâind fălind expediind dușmănind dezdoind despuind despăgubind croind cotind cosind convertind colind clocotind clevetind clătind ciobănind cicălind cerșind călăuzind buimăcind buhăind bubuind bodogănind bocind behăind bâlbâind băiețind atrofiind ațipind argăsind arcuind anemiind amănunțind altoind agonisind afurisind adiind acompaniind zvârcolind zgâind zâmbind zădărnicind viețuind vâjâind ursind trosnind trântind târșâind tămâind tăgăduind țăcănind supraviețuind subscriind șterpelind stăvilind stârpind sporovăind sfrijind scrântind schilodind sâsâind rodind robind regăsind răzbind răstind rânduind radiind răcnind proslăvind prorocind prigonind prăznuind prășind pleoscăind pisicind pilind pervertind pândind ostășind ogoind oglindind nemțind negociind moșind molipsind medaliind măgulind machiind lățind jumulind ispitind ispășind înzdrăvenind învestind înșiruind înnoind încolțind împuțind îmbătrânind huiduind hodorogind hârșâind hârâind haiducind gâfâind fudulind franțuzind fâsâind făgăduind elogiind economisind duruind drăcuind disprețuind dăscălind dârdâind concediind compătimind chircind căznind cârpind cariind cărămizind calicind călind bolborosind bârâind avariind asfințind asediind amorțind aliniind zdrențuind zbicind zămislind vuind voinicind văruind urgisind turuind troienind travestind trândăvind țocăind tivind ticăind târnuind tâmpind tălmăcind tâlcuind șușotind survenind striind spovedind spoind sluțind schingiuind scârbind sădind ronțăind resimțind reconstruind răzlețind răsplătind rarefiind povățuind poposind piuind pironind pecetluind pătimind oștind osândind ortografiind neîngrijind mușuroind mototolind monodiind mocoșind mituind mijind lecuind jinduind iscusind iscălind investind întețind înrăutățind înjunghiind îngălbenind îndulcind îndârjind încercuind incendiind încâlcind îmblânzind îmbiind huruind hărțuind hărăzind grozăvind grămădind glumind gâlgâind foșnind fornăind forfotind fonfăind fârnâind fandosind dospind dosind disociind dezvinovățind dezvelind dezlipind dezamăgind deservind depreciind cotropind convorbind conviețuind contopind clipind clămpănind ciugulind ciufulind ciripind circumscriind ciocoind cinematografiind căciulind burdușind bufnind bâțâind bălăcind bălăbănind ațintind asfixiind anesteziind albiind absolvind mișuind zvăpăind zumzăind zdrelind vâslind ticsind terfelind tencuind telegrafiind tăvălind surghiunind supranumind suduind stupind stropșind șoșoind sortind smucind sfiind sfârcâind scrobind scorojind scâncind rumenind ruginind revizuind reînnoind râgâind pustnicind pungind pungășind puhoind pripășind primenind priboind prăsind potopind potcovind ponosind podind pliind pirotind peticind pețind păruind părtinind parodiind păgubind oropsind orbecăind nedreptățind năzuind năpăstuind mlădiind migălind lăfăind julind jugănind jintuind jertfind izbăvind învinovățind intuind înlemnind înfoind înfofolind încleind îmbulzind holteind hirotonisind hârcâind halind grăind fățuind fâlfâind domesticind dărăcind dactilografiind corcind contrariind consfințind codind clipocind clănțănind chitind cernind cătrănind cârmuind căpătuind brâncind boțind boscorodind bocănind bleojdind bălmăjind aricind aerisind zdupăind zbughind zborșind vlăguind vătuind urnind unduind tușind tulind triind țintuind ticluind teșind tescuind țârlâind suplinind subapreciind strunind străjuind știrbind spilcuind spicuind spetind spălăcind
Sus

Definiții din DEX:

OPĂRÍ, opăresc, vb. IV. 1. Tranz. A turna peste ceva un lichid clocotit (apă, leșie, lapte etc.) pentru a spăla, a curăța de coajă, a găti etc. ♦ Tranz. și refl. A provoca sau a căpăta arsuri, turnând sau vărsând apă clocotită sau alt lichid foarte fierbinte; a (se) arde. 2. Refl. (Mai ales despre copiii mici) A face răni și iritații în unele părți ale corpului, mai ales la încheieturi, din cauza transpirației, a urinei etc. 3. Refl. (Reg.; despre mălai, făină, plante uscate) A se încinge, alterându-se. 4. Refl. (Despre plante) A se ofili, a se veșteji (din cauza căldurii); a se măna din cauza soarelui prea fierbinte apărut după ploaie. – Din bg. oparja, scr. opariti.

A OPĂR//Í ~ésc tranz. 1) A trata cu un lichid fierbinte (pentru a steriliza, a curăţa etc.). ~ rufele. 2) (fiinţe, părţi ale corpului lor) A face să capete arsuri de pe urma acţiunii apei clocotite sau a altui lichid fierbinte. /<bulg. oparja, sb. opariti

A SE OPĂR//Í mă ~ésc intranz. 1) (despre persoane, mai ales despre copiii mici) A căpăta iritaţii ale pielii (din cauza căldurii sau a lipsei de curăţenie). 2) (despre făină, fân etc.) A-şi pierde proprietăţile iniţiale (sub influenţa umezelii şi a căldurii), căpătând un gust sau un miros neplăcut; a se aprinde; a se încinge. 3) (despre plante) A-şi pierde frăgezimea şi vlaga, veştezindu-se (din cauza arşiţei); a se ofili; a se sfriji. /<bulg. oparja, sb. opariti

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

OPĂRÍ vb. v. coace.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.031s