Cuvinte care rimează cu nomografice; rime cu nomografice
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "nomografice":

Sus

Rime de gradul 1:

grafice tipografice fotografice cinematografice topografice geografice telegrafice ortografice etnografice coregrafice petrografice autobiografice pornografice hidrografice cristalografice bibliografice litografice radiografice poligrafice iconografice cartografice lexicografice biografice serafice zincografice stratigrafice safice
Sus

Rime de gradul 2:

științifice specifice modifice filozofice verifice pacifice justifice identifice califice sacrifice purifice metamorfice intensifice falsifice clasifice amplifice solidifice personifice glorifice fortifice edifice clarifice certifice valorifice semnifice rectifice ramifice onorifice simplifice unifice prolifice frigorifice benefice planifice fructifice diversifice codifice autentifice versifice ratifice petrifice mistifice zeifice notifice deifice tonifice stratifice sanctifice mumifice mortifice exemplifice sudorifice strofice osifice malefice calcifice scarifice magnifice demistifice bonifice beatifice zaharifice electrifice descalifice crucifice nitrifice recalifice gratifice durifice densifice decodifice cocsifice trofice rusifice gazifice fluidifice acidifice vitrifice soporifice saponifice revalorifice policalifice cuantifice termifice pontifice panifice gelifice distrofice degazifice termofice salifice orfice neștiințifice lignifice impurifice
Sus

Rime de gradul 3:

zice tehnice strice sălbatice ridice puternice publice psihice practice politice plastice pice patologice orice organice optice metalice medice mecanice magnetice logice istorice indice împiedice fizice fabrice explice electronice electrice economice critice comunice clasice chimice catolice caracteristice artistice antice vulcanice unice toxice termice terapeutice teoretice sistematice sintetice sferice semantice ritmice republice poetice periodice metrice melodice matematice lirice lingvistice juridice identice geometrice geologice generice fonetice fiziologice fiice fantastice exotice estetice elice electromagnetice elastice dramatice domestice cronice cromatice cosmice comice cilindrice britanice biologice atomice atmosferice atlantice armonice aplice anatomice alcoolice acvatice acustice vrednice voinice veșnice urzice turistice tonice tipice telefonice tectonice stilistice spice sovietice sintactice simfonice simetrice simbolice satirice roșietice romantice romanice replice psihologice prezice predice oblice nordice morfologice microscopice meteorologice magmatice liturgice limfatice ironice interzice implice gotice germanice genetice farmaceutice epice diplomatice dinamice didactice diatonice cosmetice conice citrice cicatrice ceramice casnice bășice autentice aromatice arhitectonice apendice aerodinamice zilnice zadarnice teologice temeinice tematice tehnologice statornice statistice simpatice retorice radiofonice pitice periferice olimpice oceanice obraznice numerice multiplice mozaice motrice mistice matrice magice laice josnice îndoielnice gastrice folclorice etnice etice energice energetice eliptice electrotehnice diagnostice despice democratice contrazice complice ceasornice categorice calice bice biblice bazice balcanice atice algebrice zburdalnice vestice ușuratice ucenice tragice sudice strașnice statice solistice silice revendice războinice pustnice purice potrivnice polifonice petice novice nestatornice narcotice monosilabice mitologice metodice metalurgice ipotetice hidraulice harnice gimnastice fățarnice estice erotice eroice ecleziastice dogmatice detritice dedice dacice clinice climatice ciclice chirilice carstice canonice botanice atletice astronomice aritmetice arheologice arhaice arctice antiseptice anorganice analitice alegorice aeronautice balneoclimaterice tropice trainice tainice tactice sulfurice silabice proteice prielnice pentatonice patriotice pașnice paleozoice onomatopeice oftice netrebnice neolitice nemernice mojice mitice mezozoice metafizice islamice ionice îndemânatice îndărătnice ideologice groaznice gigantice ferice excentrice eterice ermetice elenistice ecumenice ebraice dialectice darnice componistice climaterice celtice caustice azotice asiatice arșice antibiotice anestezice analogice acetice academice vremelnice varice urice umoristice toracice subacvatice strategice sociologice silnice siderurgice semitice seismice scolastice schimnice scenice rustice psaltice praznice pitulice piersice pedagogice nautice mucenice metabolice jurasice jalnice hepatice grabnice fonice epidemice enarmonice emfatice dorice diuretice cuantice cretacice concentrice codice catodice bombastice biochimice asimetrice analgezice amice acrobatice utopice sporadice somatice sodice singuratice rombice radioelectrice prismatice popice polemice pneumatice pitagoreice patetice pădurice neoclasice neîndemânatice năvalnice melancolice italice ierarhice hipnotice hidrotehnice fotoelectrice fosforice feromagnetice fenomenologice eretice enciclopedice empirice ecologice despotice deșertice cubice cronologice crainice carpatice carbonice calcice bucolice bezmetice baltice aristocratice apostolice zoologice vocalice văratice transuranice supersonice spasmodice slugarnice silvice schematice sarcastice programatice profetice problematice peltice paleolitice organizatorice neprielnice neîndoielnice nebunatice molatice lăuntrice intoxice igienice idilice furnice filarmonice falnice excomunice evanghelice etimologice etilice enigmatice dornice diabolice deretice cucernice clastice cinetice cibernetice calorice aviatice alice abdice zănatice vetrice venetice venerice turcice trigonometrice stoice spadice șovăielnice răspice radiologice publicistice profilactice price preistorice politehnice osmotice năprasnice monodice monarhice mineralogice mimice metodologice logodnice impudice iberice heraldice haotice granulometrice fanatice dietetice dezice colice cerbice calendaristice burice bolșevice ascetice arabice antarctice alergice zootehnice ziaristice virotice valorice triasice tracice tiranice termodinamice sonice satanice radiotehnice prozodice pragmatice neozoice muzicologice monocromatice monastice metaforice memorialistice melismatice iudaice improvizatorice iambice gnostice geodezice galvanice galice endemice drastice drăgaice destoinice demonice civice beletristice becisnice argotice apriorice antipatice angelice alfabetice tulnice zdrumice veridice vârstnice urbanistice topice suplice sincronice sifilitice sfeșnice scheletice sceptice rodnice preclasice pianistice pelagice panoramice neurologice monoclinice laconice hidrostatice granitice giroscopice ginecologice fotogrammetrice flegmatice filologice ezoterice enclitice electrochimice duplice dumice dreptunghice dosnice dezmetice datornice colnice cinice biotice balistice automatice atotputernice acordice zvânturatice volnice umanistice tronconice traumatice tomnatice subcarpatice stereofonice sinoptice sincretice pudice prozaice protoplasmatice propice polonice platonice năstrușnice mnemotehnice metilice lăturalnice lactice interbelice ibovnice hidroenergetice getice formice folcloristice flușturatice eufemistice epileptice electrolitice ecliptice dodecafonice dielectrice crâsnice bazaltice automobilistice agrotehnice acrilice stereoscopice sofistice slujnice septice sciatice samavolnice reumatice punice prefabrice postbelice paralelipipedice parabolice pancreatice paleontologice orogenice neologice monoice intervocalice homerice hidrologice hermeneutice habotnice freatice floristice feciorelnice fantasmagorice electromecanice difterice diacritice dezintoxice consonantice coloristice catalitice bibice asfaltice apoplectice antropice anacreontice aciclice teleferice spermatice spastice silogistice sclerotice reduplice prostatice polimetalice piroclastice patronimice patristice ornice onomastice numismatice nostalgice nitrice jurnalistice hercinice hemoragice galactice fluturatice extragalactice epidermice diagenetice dactilice corintice cinematice chinonice birnice astronautice apologetice apatice animalice altaice endecasilabice zavistnice vedice ursoaice titanice slavice sinodice sapropelice rectrice râmnice pontice paralitice panegirice otice oratorice ontogenetice oleice obstetrice noetice neautentice musonice megalitice localnice ilogice histologice himerice geotectonice filogenetice fariseice exantematice eratice enigmistice eclectice dermatologice cinegetice cainozoice bronhice boieroaice birocratice bentonice barbiturice astmatice astenice apocaliptice antropologice antipiretice antifonice antagonice anemice alfanumerice alcaice aerostatice zmeoaice volumetrice trohaice termoelectrice tectrice spornice simptomatice scriptice șăgalnice protetice posttraumatice porfirice polinice poliedrice pilorice ortopedice orgiastice oolitice ontologice nevrotice neritice muieratice microelectronice melodramatice macroscopice înspice hidrodinamice hidrice geomorfologice gagice ftizice frenetice filantropice feerice faunistice enzimatice emisferice electrostatice drăcoaice criptice colerice cistice celulozice cefalice cabalistice brice brahmanice astrologice agronomice agnostice aglice voltaice vânturatice teutonice teocratice tanice strabice șoricioaice serice schismatice radioscopice primăvăratice potasice numulitice nevrednice nevralgice neuropsihice meteorice metasomatice mesianice lunatice logistice logaritmice kilometrice imunologice hispanice hiperbolice hieratice hidroelectrice heruvice ftalice fonologice filatelice fenotipice euharistice epistemologice dermice demagogice comarnice cadaverice antroponimice antologice antispasmodice antihelmintice anacronice alotropice aleatorice aerobice triclinice zigomatice wolframice vajnice stocastice pomelnice petrochimice parodice parafinice onirice octosilabice nevârstnice milimetrice melanice masonice leșietice izometrice isterice ilice gentilice genealogice epigramatice endoreice cazuistice catalectice caice bionice balsamice axiomatice arhondarice antiscorbutice andezitice agrozootehnice aforistice acromatice abiotice zăbavnice toponimice tipologice telurice subsonice sfârtice scitice pugilistice proterozoice probabilistice portretistice poliesterice plutonice platnice piezoelectrice pidosnice partinice paleobotanice nevolnice neogotice mongolice larice ișlice higroscopice heliocentrice geocentrice geobotanice
Sus

Definiții din DEX:

NOMOGRÁFIC, -Ă, nomografici, -ce, adj. Care se refera la nomograme, care aparține nomogramelor. – Din fr. nomographique.

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.030s