Cuvinte care rimează cu muncă; rime cu muncă
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "muncă": (vezi și munca)

Sus

Rime de gradul 2:

aruncă poruncă luncă șuncă ieruncă juncă speluncă
Sus

Rime de gradul 3:

adâncă mâncă mănâncă bancă stâncă francă încă opincă brâncă țigancă lozincă țărancă zincă palancă fleancă stancă tilincă concă româncă sponcă caterincă zgancă flancă mocancă budincă mitocancă alivancă palincă dumbrăveancă mancă spancă pelincă bădărancă râncă puștancă ardeleancă transilvăneancă hrincă popincă postoroncă
Sus

Rime de gradul 4:

amestecă antică atacă patologică biserică strică caracteristică cercă ridică ciupercă coacă comunică critică dacă desfacă plecă pleacă provocă tehnică electronică epocă explică facă plastică fizică specifică rocă optică placă publică grafică greacă politică treacă îmbrăcă îmbracă împiedică încercă indică secă țărănească jucă logică practică turcă mecanică mică sălbatică mișcă modifică muzică nască acustică vacă adică alunecă americă aplică apucă armonică termică bănească republică tacă broască bruscă bucățică călcă calcă poetică vindecă cromatică cronică nucă uscă estetică fabrică fermecă fiică fonetică ritmică frică încărcă încarcă urcă joacă judecă terapeutică lingvistică lirică sistematică semantică mânecă marcă matematică melodică metrică moluscă pușcă turcească aerodinamică aplecă arhitectonică barcă panglică bibliotecă verifică romanică stilistică oblică pacifică califică căscă sovietică casnică tectonică ceramică conică simbolică cosmetică culcă diatonică didactică dinamică diplomatică epică evocă farmaceutică frecă furcă genetică tonică identifică implică încurcă întunecă sintactică justifică liturgică pică piedică pisică muscă amplifică atică purifică balcanică parcă bășică tematică statistică bulbucă remarcă pitică clasifică cocă complică descărcă descarcă despică duminică educă electrotehnică energetică etică falcă falsifică frescă scoică replică împăcă împacă încălcă încalcă retorică intensifică măciucă maică opacă mărgică mască mistică sacrifică mozaică multiplică mușcă aeronautică arctică aritmetică atletică bacă teacă tocă rubrică botanică țuică ucenică cască vezică certifică riscă circă surcică clarifică clinică dedică dogmatică solidifică purică ducă echivocă edifică erotică sufocă forfecă fortifică silică gâscă gimnastică glorifică gramatică harnică hidraulică tracă înecă statică invocă iscă revendică personifică matcă metodică pustnică târască moldovenească predică urzică arcă șipcă împușcă tactică blocă busuioacă caustică ceașcă celtică veșcă cloșcă convocă curcă descurcă dezbrăcă dezbracă dialectică valorifică ebraică escroacă ferică foarfecă spurcă îmbucă ionică ramifică tunică semnifică metafizică mitică nălucă rectifică acrobatică adulmecă păsărică alică amică pietricică viorică băltoacă bucă bunică călească schimnică silnică clacă scolastică condică copcă cracă demască seismică rândunică dislocă remorcă ferecă fiindcă spintecă frișcă robească simplifică încălecă încalecă înduplecă lopățică revocă rustică mucenică șapcă nautică ască pișcă baltică bască bazilică bibilică bucolică burlescă clică crainică cubică cucă debarcă electroacustică prolifică eretică etruscă polemică gașcă unifică hidrotehnică pătlăgică iască înfocă italică pneumatică scândurică mestecă micșunică țigănească abdică ploscă plătică autentifică bifurcă troacă piersică chică cibernetică cinetică codifică schematică cușcă defecă deretică diversifică planifică escrocă excomunică feciorească filarmonică floricică focă fructifică furnică problematică geofizică înșfăcă înșfacă înțărcă înțarcă intoxică ipotecă suflecă potecă morișcă adjudecă antarctică petrifică arabică ungurească ascetică aurică părticică politehnică publicistică alunică brișcă colică ratifică dietetică doică oftică franțuzească găurică venetică suveică versifică halcă heraldică hurducă vinețică iberică împroșcă slovacă logodnică lunecă tulească răspică mimică mistifică mititică șocă zglăvoacă năprasnică țușcă ulcică ulucă zeifică angelică rămurică babacă băbească beletristică bearcă semiotică ziaristică săricică turturică zootehnică confiscă cuminecă radiotehnică deifică dezghiocă discotecă drăgaică pragmatică plevușcă refecă termodinamică toacă moacă promoroacă franciscă gâlcă galică geodezică păsărească îmbarcă tașcă trișcă leucă melismatică memorialistică nemțească notifică acordică purcică poșircă alocă țurcă ardelenească arnică automatică balistică bașcă batcă rostopască biotică panică bulboacă rădașcă informatică tonifică dădacă datornică decortică demarcă descălecă descalecă diagnostică dosnică dumică duplică exemplifică urbanistică pască topică hidrostatică potroacă înfulecă zdrumică stocă perucă pianistică mămică tărcă măturică sanctifică stratifică mortifică mumifică oltenească agrotehnică baracă știucă calcifică cărticică chiștoacă cinzeacă cioacă deblocă decalcă dejucă desecă disecă ecliptică fleașcă folcloristică teică gălușcă portulacă taică trăsurică pielicică osifică hrișcă sică ibovnică sinoptică iușcă leoarcă mnemotehnică abacă armenească astrucă babușcă sciatică beatifică bibică biciușcă biofizică bonifică caleașcă căzăcească coloristică demistifică dezintoxică electromecanică zăvelcă extorcă filimică firicică floristică freatică patașcă hermeneutică hoașcă holercă iacă magnifică reeducă militărească minciunică slujnică muntenească prefabrică scarifică sofistică apologetică sorească astronautică pleașcă balercă voinicească birnică burcă cațaveică ceucă cinematică zaharifică polcă coșarcă crucifică descalifică potcă țarcă electrifică ferestruică platcă repică gaică sclerotică silogistică hârcă scurteică patristică jurnalistică lăutărească leică lumânărică maimuțică numismatică reduplică onomastică nevăstuică secărică aburcă aerostatică alambică puică recalifică bădică pronostică boieroaică ruscă obstetrică străbunică nurcă cernușcă cinegetică cocsifică contraatacă decodifică densifică desferecă droșcă durifică prisacă enigmistică femeiușcă frumușică geotectonică gratifică scripcă răchițică hreapcă lăptucă ursoaică libarcă mânătarcă ofuscă mielușică ziulică năpârcă nitrifică noetică acidifică aglică putinică supraîncărcă astrofizică simptomatică tufănică cauciucă drăcoaică electrostatică eradică faunistică filmotecă fluidifică rișcă gagică gazifică supraîncarcă hidrodinamică trafică huscă înspică întrolocă rusifică lectică levănțică microelectronică protetică salcă zmeoaică vlădică suplică șișcă tătarcă sarică șoricioaică policalifică ciuboțică cloacă cuantifică drișcă dușcă fonotecă orăstică revalorifică logistică meteorică vitrifică mursecă saponifică negrușcă nevestică agrozootehnică stocastică autodemască axiomatică bionică orbecă bracă plașcă cartotecă voinicică cazuistică crețușcă defalcă degazifică sulițică toloacă psihofizică flocoșică vâlcică gelifică gentilică păsăruică inculcă lăuruscă panifică pestelcă termifică muierușcă tureatcă pitarcă anecdotică autocritică portretistică bătrânică rourică pugilistică dalmatică derocă detoxifică electrodinamică geobotanică gotcă gripcă paleobotanică toporișcă impurifică lignifică șaică sălățică salifică termofică năpârstoacă neică sfârtică acetifică arhivistică băbușcă bageacă japcă bumașcă cătușnică cinematecă ciușcă pașcă contraindică copeică peisagistică detracă dropică bărdacă echilibristică feciorică înfrică jarcă percică leșească lotcă vinifică mahalagioaică potică mazurcă uzbecă mocănească șerpoaică morescă muzeistică scatoalcă sinonimică arnăuțească slavistică balalaică bălușcă bonețică reunifică butcă butelcă pinacotecă tigroaică rățușcă columbacă coțcă criminalistică telematică drușcă evreică fișcă psihosomatică fotomecanică reclasifică ventrilică hidromecanică hoțoaică huțănească izodinamică rejudecă sipică lupoaică poarcă piroșcă psihoterapeutică violonistică săgețică vomică vițică bioenergetică bojdeucă bulcă bursucă caustifică cerchezească spelcă policlinică zavragioaică cornifică zdelcă decalcifică demultiplică deșocă duducă orbească eseistică tătăroaică euristică zaică orzoaică geotehnică gliptică înfurcă psiholingvistică lainică locă zgrăbunțică zgurifică matracucă rezinifică metapsihică plămânărică mutelcă negrilică neogreacă abjudecă antroponomastică pirotehnică asecă autoeducă bănică botcă vipușcă chembrică zamcă crâșcă rarifică țucă dentistică dioptrică pretcă vulturică țățică giacă oscă halieutică imagistică îndocă jiletcă leoaică mitifică oculistică afurcă rizeafcă andocă arameică argințică tăbăcărească paucă termoacustică cazacă sumecă teleleică covățică encaustică felucă fetică fițuică sfragistică votcă pungășoaică hidroacustică nuvelistică imbrică iranistică malacă șabacă mastică orientalistică nemțoaică neneacă anghelică paprică camilafcă tilișcă cerboaică chișcă ciovică simbolistică verucă enciclică etnobotanică proașcă geodinamică hașcă imunogenetică telemecanică mămucă mâncărică meteoritică moșulică balcanistică plutică bivuacă scăricică burtică căpșunică prognostică daică despiedică strigoaică eristică scandalagioaică odaliscă tărbacă malțifică termoenergetică mlacă mutulică
Sus

Definiții din DEX:

MÚNCĂ, munci, s. f. 1. Activitate conștientă (specifică omului) îndreptată spre un anumit scop, în procesul căreia omul efectuează, reglementează și controlează prin acțiunea sa schimbul de materii dintre el și natură pentru satisfacerea trebuințelor sale. ♦ (La pl.) Lucru la câmp, lucrul câmpului; lucrări agricole. 2. (Concr.) Folos material, bun agonisit prin lucru; agoniseală, câștig, profit. 3. Efort de a realiza ceva; strădanie; ocupație, îndeletnicire. 4. (Înv. și pop.; la pl.) Torturi, cazne. ♦ Durere, suferință (fizică sau morală); chin. ♦ Spec. (Sens curent; la pl.) Durerile nașterii. – Din sl. monka.

MÚN//CĂ ~ci f. 1) Activitate fizică sau intelectuală îndreptată spre a crea bunuri materiale şi spirituale. 2) Efort (fizic sau intelectual) în vederea atingerii unui scop. 3) Lucru realizat printr-o activitate. 4) înv. mai ales la pl. Suferinţă fizică sau/şi morală (foarte puternică); chin greu; caznă; tortură; supliciu. 5): ~ silnică pedeapsă prin care un condamnat era lipsit de libertate şi pus la lucru greu. [G.-D. muncii] /<sl. monka

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.037s