Cuvinte care rimează cu mucul; rime cu mucul
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "mucul":

Sus

Rime de gradul 1:

balamucul calmucul
Sus

Rime de gradul 2:

sucul cauciucul butucul nucul cucul bucul papucul buclucul strălucul haiducul bulbucul trucul clăbucul caucul ulucul bulucul vălătucul muștiucul bursucul pucul ciubucul surtucul stucul eunucul pătucul mamelucul usucul hăbucul coltucul sătucul izbucul giumbușlucul bașbuzucul sugiucul zăpucul guguștiucul funducul mâțucul trabucul tifdrucul năsucul șucul ciurucul sunducul dălcăucul țulucul lactoducul ucul buciucul mânzucul tătucul țâmburucul nansucul andrucul schinducul răsucul șlucul dănciucul țăpucul
Sus

Rime de gradul 3:

bumbacul vehicul turcul specificul sălbaticul publicul psihicul porcul plasticul nimicul mijlocul micul medicul mecanicul locul lacul jocul istoricul icul grecul graficul focul fizicul dacul criticul cercul catolicul cântecul anticul amestecul adâncul acul toxicul stomacul sacul picul parcul norocul matematicul inamicul francul farmecul elasticul dracul discul copacul comicul ciocul calcul britanicul blocul autovehicul atacul arcul alcoolicul zincul voinicul tonicul tipicul spicul sovieticul satiricul romanticul mascul firescul fascicul cosmeticul circul casnicul cardiacul capacul austriacul tocul șocul smocul simpaticul racul prostănacul placul piticul opacul olimpicul mozaicul misticul întunericul fleacul diagnosticul colacul cocul ceasornicul calicul boierescul berbecul becul aticul veacul ucenicul tragicul traficul tracul strașnicul războinicul pustnicul potrivnicul piscul peticul paznicul narcoticul melcul macul ludovicul leacul gramaticul gândacul fățarnicul echivocul dogmaticul clericul canonicul bobocul bancul arhaicul antisepticul tropicul ticul testicul tancul stârcul socul șiretlicul semicercul riscul pruncul prorocul paleozoicul nemernicul mojicul mezozoicul metafizicul ionicul grotescul flancul excentricul eșecul escrocul dovleacul corpuscul cecul busuiocul bunicul bacul asiaticul arșicul antibioticul anestezicul vreascul vornicul uricul tentacul țarcul tacul silnicul schimnicul praznicul pliscul plicul pitorescul pisicul peduncul mucenicul minuscul majuscul liliacul jurasicul docul diureticul cretacicul conacul cojocul cazacul analgezicul amoniacul amicul zodiacul popicul pitagoreicul năvalnicul hipnoticul etruscul ereticul dricul dobitocul crainicul cracul burlacul bracul bascul arsenicul aracul ventricul văraticul teascul tabacul spanacul scul scocul panicul paleoliticul molaticul ghiocul geofizicul dornicul descântecul dalacul cozonacul bocancul zglăvocul veneticul tubercul teancul tâlcul stoicul slovacul preistoricul paharnicul năprasnicul maniocul logodnicul ispravnicul hacul furuncul fanaticul duhovnicul diacul daracul crepuscul chioșcul buricul bolșevicul bocul auricul triasicul sorocul smârcul scutecul piersicul pacul moscul lexicul gnosticul ghemotocul damascul cozorocul condacul cerdacul bricul borangicul bercul becisnicul alambicul tulnicul topicul sfetnicul sfeșnicul sfârcul scepticul pronosticul pitacul pâlcul ostaticul ombilicul nenorocul juncul datornicul colnicul brotacul blancul tomnaticul tecul țancul streptococul stolnicul șicul saltimbancul runcul receptacul prepeleacul porticul polonicul mormolocul înecul ibovnicul iacul flușturaticul fiscul epilepticul dielectricul culbecul crâsnicul coniacul cloncul chiștocul calabalâcul țârcovnicul stafilococul postelnicul popilnicul olacul jăraticul habotnicul fracul flocul electromecanicul diftericul cricul bondocul biofizicul bibicul arpagicul abacul trocul telefericul stocul prostaticul pitpalacul pedicul ortacul ornicul orcicul marcul maniacul fluturaticul clicul chinonicul canalicul caiacul broatecul brecul bivuacul birnicul baticul aztecul aspicul tăticul talcul străbunicul rocul recul râmnicul prusacul parmacul paraliticul panegiricul oticul localnicul grămăticul flecul crivacul coledocul carmacul caraghioslâcul cainozoicul caimacul barbituricul babalâcul astmaticul astenicul antipireticul anemicul alacul reticul refecul poroinicul polobocul pătuiacul nevroticul masticul limbricul iarmarocul godacul gagicul ftizicul folicul edecul contraatacul colericul chiticul birlicul agnosticul vârcolacul strabicul soporificul șeicul risticul parmaclâcul numuliticul incul heruvicul fișicul fenicul cotocul comarnicul buticul bojocul arabescul antroponimicul antihelminticul sfrânciocul psihofizicul pomelnicul pneumococul istericul ilicul distroficul comănacul caracul caicul buraticul arhondaricul antiscorbuticul toponimicul țocul rucsacul proterozoicul platnicul pidosnicul novacul nevolnicul năpârstocul ișlicul haidamacul fundacul bulhacul asteriscul antinevralgicul aurolacul uzbecul țâncul picnicul neogramaticul narodnicul motocul mezoliticul merticul martacul lueticul jertfelnicul iernaticul hemostaticul fisticul bubericul bacteriostaticul zemnicul zăbranicul vistiernicul tificul termoplasticul tăbâltocul spasmoliticul pravoslavnicul polcovnicul pistornicul paranoicul oborocul nefriticul molitvelnicul meniscul iatacul hidromecanicul hamacul frenicul fotomecanicul firfiricul embaticul diverticul diabeticul cosacul cocostârcul bobârnacul antihemoragicul afrodiziacul aerovehicul trebnicul tadjicul tabernacul spârcul solilocul serodiagnosticul scutelnicul schizofrenicul rebecul prognosticul polipticul perinocul opercul neogrecul lainicul gornicul flogisticul denticul ciracul vingalacul videodiscul transatlanticul rojdanicul oscul orcul opinticul neuroplegicul neurolepticul neamestecul monoblocul mestecul malaricul lăptocul ibricul hidropicul decalcul cipicul biftecul bâzdâcul basamacul bărdacul vracul specul șomoltocul siminocul popândocul peripateticul parsecul obeliscul metocul malacul juvelnicul hronicul harapnicul granicul farafastâcul encausticul echinococul clacul cisticercul ceacul catafalcul calpacul bobornicul antimalaricul antihistaminicul analepticul afazicul tripticul semiîntunericul scorbuticul sangeacul poslușnicul panopticul ornitorincul mârzacul gumilasticul gonococul dumbravnicul beilicul antipaludicul antilueticul volocul vindecul ventrilocul șelacul moșicul jacul holericul geamlâcul cufundacul artriticul antisifiliticul antalgicul amocul zapcilâcul transoceanicul tombacul țincul târlicul spițelnicul sfeștocul șabacul preromanticul poșidicul mezelicul menșevicul matrapazlâcul irmilicul hipoacuzicul haimanalâcul edicul diaforeticul declicul culicul crailâcul conventicul cirenaicul checul cârcăiacul bageacul babacul antitoxicul antitermicul antiastmaticul anastalticul anafrodiziacul amnezicul zimberecul vindiacul tizicul suvacul simpaticoliticul sâsâiacul răzbunicul lavracul fursecul dajnicul cracoviacul antimitoticul sumacul ulițarnicul tapoșnicul sotnicul porucicul polcul opuscul neobarocul macacul gherocul geacul egocentricul dipticul crijacul cociocul cloroticul citostaticul ciorpacul cinovnicul cazaciocul canciocul bulumacul brebenocul băltacul arhilocul zabracul uruiocul toltecul tolomacul tesacul taracul postcalcul porumbacul nășicul ciurecul bairacul antizimicul antinefreticul anticriptogamicul antecalcul pristolnicul simpaticomimeticul zooparcul uraniscul trepetnicul tamazlâcul savantlâcul sărăntocul recircul rascolnicul radiodiagnosticul patericul păstârnacul palmacul gânsacul fenecul feleștiocul emeticul diaconicul cercopitecul butelnicul brelocul ataraxicul antirăzboinicul monticul ursuzlâcul turmacul șerlacul racemicul psihastenicul paicul ocitocicul nătântocul nacealnicul eupepticul bosniacul beșlicul balicul baibaracul străjacul semicalcul parpalecul neoromanticul leșnicul ispisocul ictericul hanoracul ganglioplegicul gaiacul colhoznicul citodiagnosticul ciclotimicul ceanacul berbantlâcul antimăluricul antialcoolicul abulicul electrodiagnosticul treascul șiacul samsarlâcul săhăidacul psihotonicul poleacul paratificul pangermanicul padocul neurastenicul hemodiagnosticul funicul cușacul ceainicul catharticul cardiotonicul biomatematicul antistaticul tonicardiacul pezevenclâcul paraplegicul otacul oronimicul conceptacul cabazlâcul australopitecul adogmaticul zurbalâcul urșinicul uremicul trictracul sfredeleacul șepticul saricul pomojnicul polturacul pleuriticul oblâncul neocatolicul monomaniacul lăibăracul hemiplegicul dizentericul comornicul codobelcul ciroticul ceașnicul bodicecul aponevroticul agărlâcul ușarnicul șnecul salmiacul potronicul frâncul capocul bărbuncul antidiureticul animalcul supertancul pușlamalâcul pitiaticul peleticul pașalâcul parasinteticul paciocul narcolepticul micrococul megaricul mânzocul gromovnicul chiocecul autobrecul antiholericul anistoricul zbornicul vericul varecul tarocul spasmofilicul sindicul simoniacul scolioticul pupicul psiholepticul pojarnicul parafocul logonevroticul dislexicul culacul chiostecul cartnicul buscul asciticul arșinicul anorecticul zaiflâcul teriacul talciocul selamlâcul salamalecul avanbecul antimefiticul pregenericul otcupcicul diplodocul antitificul vasiliscul triacul temnicul târbocul solonceacul șmecherlâcul selnicul oblanicul ichilicul hamalâcul ghibirdicul galeopitecul ciflicul bricabracul boccealâcul apendicul antropopitecul antidogmaticul sputnicul șleahticul rizicul resacul rahianestezicul pritocul pribolnicul periecul meningococul gopacul ghigilicul geambașlâcul fitotoxicul electroșocul colceacul caricul burdacul antidiftericul alpenștocul holisticul tahilalicul suprafirescul otincul monegascul variacul sărdacul sandaracul ravacul porttabacul pazarlâcul parapitecul metecul mazdracul hoplomacul flaimocul eneoliticul driopitecul arierbecul tabaciocul spardecul șașlâcul robancul pișicherlâcul paiericul oberecul namestnicul musafirlâcul mândălacul hainlâcul galvanoplasticul diplococul cornicul cârciocul acicul solbancul sficul quarcul pezevenglâcul lasticul fotomozaicul forpicul cazicul vâlnicul semiagnosticul poltinicul paralâcul foacul antidiabeticul tăureancul șuștacul polidiscul pârpălacul calembecul zamparalâcul transasiaticul sirecul protoistoricul praporgicul hemoptizicul geamblacul fridericul crioșocul cetnicul țolincul timleacul iașmacul pazarnicul mucalitlâcul luminoblocul hobâcul tărâncul șuberecul pilcul
Sus

Definiții din DEX:

MUC, (I) mucuri, s. n., (II) muci, s. m. I. S. n. 1. Vârf (înnegrit prin ardere) al unui fitil de lampă, de lumânare, de candelă; p. gener. fitilul întreg. 2. Bucățică rămasă dintr-o lumânare aproape consumată sau dintr-o țigară fumată. II. S. m. (Mai ales la pl.) Secreție (vâscoasă) produsă de glandele nazale și eliminată prin nări. ◊ Expr. (Fam.) A-i pica mucul (sau mucii) undeva (sau la cineva), se spune despre cineva care merge prea des undeva. A-i pica mucul (sau mucii) după cineva = a fi foarte îndrăgostit de cineva. Nu dai nici mucii pe el, se spune despre o persoană lipsită de orice valoare. – Refăcut din pl. muci (< lat. mucci).

MUC1 ~uri n. 1) Vârful ars al unui fitil (de lampă). 2) Capăt rămas dintr-o ţigară fumată. ♢ A ajunge la ~uri de ţigară a sărăci cu totul. 3) Capăt rămas de la o lumânare arsă. 4) pop. Creasta curcanului. /<lat. mucus

MUC2 muci m. mai ales la pl. pop. Substanţă secretată de mucoasa nazală şi eliminată prin nări. /<lat. mucus

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

MUC s. 1. (rar) mucarniţă. (~ de lumânare.) 2. chiştoc. (~ de ţigară.) 3. (mai ales la pl.) (pop., glumeţ) untură. (Îi curg ~ii din nas.)

MUC s. v. mucus, pituită, sevă, suc.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.037s