Cuvinte care rimează cu modul; rime cu modul
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "modul":

Sus

Rime de gradul 1:

micromodul hidromodul
Sus

Rime de gradul 2:

podul nodul rodul codul periodul nerodul electrodul voievodul episodul sinodul năvodul iodul artropodul glodul catodul gasteropodul calapodul cefalopodul anodul irodul aprodul miriapodul plodul izvodul tetrapodul zăvodul rapsodul norodul prohodul internodul brahiopodul decapodul antipodul gastropodul triodul nematodul octopodul eșafodul exodul pseudopodul iconodul povodul ostracodul tripodul parapodul macropodul cestodul tarodul izopodul rizopodul anticatodul borodul branhiopodul schizopodul trematodul panacodul copepodul amfipodul chilopodul
Sus

Rime de gradul 3:

rotundul individul gradul lichidul fluidul solidul partidul nordul sudul acidul rândul acordul rapidul zidul fondul fundul gândul gardul oxidul secundul bordul bradul udul vagabondul sardul miliardul șoldul fudul bioxidul vidul hibridul nomadul blondul absurdul alcaloidul cardul recordul dezacordul grajdul fardul ghidul colindul bastardul credul biliardul metaloidul landul insecticidul imboldul aminoacidul hidroxidul afundul blidul tetracordul standardul diferendul vadul heraldul nudul pendul intrândul camaradul cârdul ridul liedul boldul flamandul faldul normandul prăpădul antropoidul iadul anelidul prundul cordul radul celuloidul iedul grindul molidul standul hazardul patrupedul spermatozoidul bulevardul răsadul lordul rondul ghizdul coloidul dudul palmipedul grundul monocordul hexacordul muribundul stindardul erbicidul longobardul dioxidul steroidul leopardul sadul dividendul centigradul pericardul pesticidul raidul faradul fratricidul fungicidul bactericidul trepiedul negridul asclepiadul portlandul asteroidul miocardul brigandul soldul lombardul guvidul jadul sefardul xifoidul ieșindul smaraldul fiordul apartheidul apatridul clavicordul doctorandul bardul balonzaidul plantigradul kurdul trioxidul peroxidul solipedul caidul homicidul paralelipipedul mongoloidul aneroidul racordul smeadul pentacordul regicidul digitigradul ortopedul elipsoidul paricidul incredul goliardul bondul patricidul vermicidul matricidul pledul străfundul mapamondul brandul cumulardul acaricidul velocipedul bolidul tardigradul agudul prefixoidul sferoidul negroidul genocidul gepidul gurmandul salmonidul sfenoidul murindul semilichidul pfundul cristaloidul revanșardul ultrarapidul treapădul planetoidul paraboloidul ascaridul goelandul jindul aedul germicidul hioidul garmondul ciprinidul conoidul raticidul feldspatoidul endocardul sladul druidul suicidul miedul guardul larvicidul geridul poliploidul logopedul hominidul infanticidul oxiacidul reverendul șalandul carbidul anacardul săradul abțibildul șvedul tribordul ovicidul australoidul retardul scaldul șildul semifondul samoedul ganoidul babordul paraziticidul panicardul ghepardul tabloidul acipenseridul căscăundul antiputridul poetardul pinipedul microfaradul jazbandul toroidul ledul comândul insectofungicidul bundul protoxidul condroidul anterozoidul ofsaidul heptacordul vinogradul ruberoidul ozalidul polaroidul sabordul pistardul memorandul trendul seminomadul unguligradul scudul semisolidul comunardul nardul desfidul picofaradul monohibridul canidul sufixoidul oficleidul deltoidul notocordul ștrandul burgundul compoundul semifluidul jacardul scafoidul corticosteroidul mugilidul rebordul monoacidul camelidul portstindardul rodenticidul aritenoidul elateridul platinoidul decigradul bolardul analcidul salonardul muridul hiperboloidul etmoidul haloidul solenoidul trapezoidul hinterlandul autorapidul epicardul forhendul ghioldul anemocordul rizoidul cheloidul stavridul cerambicidul cuproxidul savoiardul glasvandul ralidul eupatridul pudul lezardul taxidul carboidul machisardul hidracidul hidrogradul ihneumonidul alcoxidul pegamoidul androidul lardul euploidul suprafluidul elicoidul bovidul portfardul șteandul maquisardul mineraloidul poliacidul manicordul geoidul pentaoxidul sateloidul ifosardul monoxidul eutectoidul decacordul etilenoxidul șancroidul erinaceidul duracidul suspensoidul pistolardul holoturidul capitalbandul siloxidul honvedul galiardul pseudocoloidul peracidul milioerstedul pseudoacidul smaridul eneacordul orjadul
Sus

Rime de gradul 4:

raportul romul romanul românul insul calul satul șeful capul capătul grupul jocul unul micul vehiculul autorul vârful matul banul semnul bărbatul răul râul războiul locul golul sensul statul conul termenul conducătorul domnul domeniul contactul diminutivul copilul studiul corpul darul dansul spiritul elementul spațiul tubul serviciul gerul genul catul sistemul centrul cercul dreptul fenomenul faptul evul cuvântul omul parul părul agentul zeul actul aerul procesul obiectul opusul procedeul organul ansamblul numărul produsul primul altul piciorul momentul planul vehicul aspectul pământul câtul punctul palatul sexul globul accentul leul volumul dracul stomacul adevărul patul soțul contractul dicționarul cuptorul ciclul adjectivul gâtul înțelesul nasul utilajul învelișul răspunsul bățul proprietarul venitul restul magazinul însul atomul metrul calcul autovehicul mersul sacul verbul respectul comportamentul echivalentul spinul spicul cocoșul apostolul fluierul sul cotul băiatul destul mărul mânerul substantivul dosul conceptul reflexul alfabetul hormonul votul fotbalul capitolul sinonimul păcatul mutul untul mascul ursul fascicul circul masculul ciobanul învățatul turnul prefixul racul segmentul lobul moșul păstorul pumnul mâncatul sosul sculptorul parfumul berbecul brâul cancerul calicul atributul birul acompaniamentul climatul vulturul traseul caietul catargul virusul căpitanul adverbul sorbul comentariul predicatul temperamentul molul clericul pintenul piperul dedesubtul ovul ministerul corbul țiul popul kilogramul pluralul titularul liceul elanul stimul nașul busuiocul corpuscul mucul curul mațul testicul testiculul nul consul țapul scrupul butul buciumul sătul sasul buletinul călușul potopul minuscul cocosul pătul majuscul peduncul tentacul tăul pliscul chiul departamentul sublimul bujorul bâtul neuronul coeficientul dragonul fiziologul șervetul staul scul delfinul ventricul islamismul indexul panicul brevetul furuncul crepuscul zâmbetul mușcatul tubercul auricul vestibul luceafărul coconul pătrunjelul recensământul bucătarul știmul emul capitul somnambul arcașul pastorul scapul nesătul musul arcanul gatul consensul receptacul ciul bărăganul dânsul flocul pul proconsul pedicul canalicul săgetătorul ghiul orcicul mul noctambul îndestul cumul iluminismul recul împrejurul nesațul folicul mogul aul reticul pleonasmul mâțul huțul pixul catehumenul șestul sațul orgasmul tumul fenicul ilustratorul preambul tul arhetipul caracul aleanul firicelul fâșul minotaurul alunelul înăuntrul antonimul ziditorul arhaismul aerovehicul jianul coagul diverticul țuțul funambul polcovnicul denticul tabernacul literatorul opercul hobanul haidăul traul oscul amplexicaul incunabul decameronul linxul specul calusul siminocul conciliabul licornul mezaninul edicul conventicul ful șotul decalogul gulerașul infundibul herul opuscul craul antecalcul postcalcul cărășelul monticul iubițelul îndărătul funicul pârul murgulețul cușacul conceptacul postmodernismul viceconsul comornicul laptopul animalcul bouarul rustemul șabărul agănăul șoșul apendicul preafericitul galaonul acicul cornicul tontoroiul șpul bacăul otuzbirul niciunul dindărătul nealtul săbărelul dimprejurul amărunțelul rezultatul alineatul
Sus

Definiții din DEX:

MODÚL, module, s. n. 1. Unitate de lungime convențională, folosită în arhitectura clasică pentru determinarea proporțiilor elementelor componente ale unei construcții, ale unui ordin arhitectonic. 2. (Mat.) Valoare absolută a unui număr real (fără a se ține seamă de semnul algebric). ♦ Număr pozitiv egal cu rădăcina pătrată a sumei pătratelor elementelor unui număr complex. 3. Fiecare dintre părțile principale (și detașabile) ale unei nave cosmice. ◊ Modul lunar = parte a vehiculului de explorare lunară. 4. Parte componentă a unui ansamblu (cu funcționalitate proprie). – Din fr. module.

MOD, moduri, s. n. 1. Fel de a fi, de a se manifesta al cuiva sau a ceva; fel în care se efectuează ceva; cale, procedeu, metodă. ◊ (Ec. pol.) Mod de producție = fel istoricește determinat în care oamenii produc bunurile necesare existenței lor caracterizând o orânduire socială și determinând-o din punct de vedere istoric. ♦ (Gram.; în sintagmele) Adverb de mod = adverb care arată felul cum apare acțiunea, starea sau însușirea exprimată de un verb. Complement circumstanțial de mod = complement circumstanțial care arată cum sau în ce măsură se desfășoară sau apare la un moment dat o acțiune, o stare sau o însușire. Propoziție circumstanțială de mod = propoziție care arată felul cum se desfășoară acțiunea din regentă sau cum se înfățișează o calitate din regentă. 2. Categorie gramaticală specifică verbului, prin care se exprimă felul cum prezintă vorbitorul acțiunea; fiecare dintre formele flexionare ale verbului prin care se exprimă această categorie. 3. Caracterul unei succesiuni de sunete care alcătuiesc o piesă muzicală, determinat de o anumită ordine și natură a intervalelor componente și de o anumită funcție a diferitelor sunete față de sunetul fundamental. – Din lat. modus, it. modo.

MOD ~uri n. 1) Formă particulară de a fi; chip; fel. 2) Mijloc de a acţiona în vederea realizării unui scop; manieră; procedeu; modalitate. 3) gram. Categorie a verbului prin care se exprimă atitudinea subiectului faţă de acţiune. 4) muz. Structură a unei game determinată de succesiunile intervalelor dintre sunetele componente. /<lat. modus, fr. mode

MODÚL1 ~i m. 1) Valoare absolută a unui număr real. 2) Rădăcină pătrată, rezultată din suma pătratelor componentelor unui număr complex. /<fr. module

MODÚL2 ~e n. 1) (în arhitectura clasică) Unitate de măsură pentru determinarea proporţiilor elementelor componente ale unei construcţii. 2) Coeficient care caracterizează proprietatea de rezistenţă mecanică a materialelor. ~ de torsiune. 3) Parte componentă (şi detaşabilă) a unui ansamblu. ~ de bibliotecă. 4) Parte principală a unui vehicul spaţial. /<fr. module

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

MOD s. 1. cale, chip, fel, formă, manieră, metodă, mijloc, modalitate, posibilitate, procedare, procedeu, procedură, putinţă, sistem, (reg.) cap, modru, (înv.) manoperă, marşă, mediu, mijlocire. (Alt ~ de a rezolva o problemă.) 2. v. stil. 3. v. regim. 4. v. sens. 5. v. fel. 6. v. tip.

MODÚL s. (MAT.) valoare absolută.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.036s