Cuvinte care rimează cu militariză; rime cu militariză
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "militariză": (vezi și militariza)

Sus

Rime de gradul 1:

populariză polariză familiariză vulgariză solidariză particulariză regulariză singulariză depolariză salariză titulariză literariză desolidariză seculariză proletariză denucleariză demilitariză școlariză maghiariză vasculariză scenariză dispensariză seminariză remilitariză nucleariză revoluționariză complementariză
Sus

Rime de gradul 2:

caracteriză favoriză criză ateriză surpriză autoriză priză repriză pulveriză exterioriză satiriză electriză cicatriză cauteriză vaporiză teroriză friză devaloriză antrepriză polimeriză miniaturiză memoriză maturiză temporiză idolatriză defavoriză ameriză presuriză valoriză martiriză coriză tezauriză merceriză griză motoriză interioriză dezodoriză sinteriză erboriză computeriză tranzistoriză insonoriză briză alegoriză microminiaturiză sonoriză pasteuriză odoriză obscuriză monitoriză iriză caricaturiză pauperiză geometriză depresuriză semaforiză literaturiză deduriză autocaracteriză contoriză sponsoriză salubriză metaforiză electrocauteriză izomeriză deferiză securiză parcheriză fluoriză factoriză eteriză efemeriză decloriză canceriză revaloriză caloriză reflectoriză manieriză sulfuriză piloriză depolimeriză ampriză repertoriză micoriză cateteriză mediocriză coleoriză mepriză
Sus

Rime de gradul 3:

utiliză realiză organiză analiză specializă preconiză indiviză cristaliză simboliză repartiză preciză furniză epuiză sesiză semnaliză localiză individualiză imobiliză diviză steriliză sintetiză neutraliză improviză generaliză civiliză paraliză ironiză concretiză comercializă avertiză amortiză aclimatiză viză sistematiză reorganiză magnetiză legaliză hidroliză diviniză deviză deghiză centraliză canaliză armoniză stiliză stigmatiză stabiliză poleniză mobiliză miză hipofiză electroliză dezorganiză demoraliză canoniză baliză abrutiză uniformiză totaliză sensibiliză ridiculiză moraliză moderniză mecaniză materializă imuniză expertiză egaliză coloniză cataliză aviză apofiză vocaliză valiză tiraniză psihanaliză minimaliză hipnotiză fertiliză demobiliză actualiză abstractiză urbaniză privatiză penaliză omogeniză naturaliză latiniză idealiză banaliză volatiliză scandaliză remiză reactualiză poliză palataliză ozoniză naționaliză ioniză impermeabiliză fluidiză finaliză ecraniză demitiză carboniză brutaliză bagateliză adjectiviză tipiză teoretiză spiritualiză sincroniză regiză raționaliză monopoliză liză imortaliză dezumaniză desaliniză depersonaliză anatemiză aluniză vulcaniză traumatiză substantiviză standardiză spitaliză simpatiză schematiză rivaliză revitaliză profetiză personaliză opaciză idiotiză galvaniză formaliză eterniză epifiză deratiză automatiză aseleniză alcooliză vizualiză socializă saliniză poetiză optimiză mușamaliză mitiză mineraliză iotaciză industrializă inciză imbeciliză fosiliză focaliză etatiză dializă deznaționaliză destabiliză descentraliză capitaliză aromatiză adverbializă absolutiză marchiză instituționaliză sacraliză șabloniză ostraciză normaliză kirghiză insensibiliză desacraliză demagnetiză culturaliză culpabiliză conștientiză climatiză aplatiză activiză trivializă radiobaliză permanentiză pactiză oficializă neurasteniză mitologiză marginaliză fraterniză fetișiză exciză dinamiză desensibiliză demonetiză democratiză defertiliză decoloniză decafeiniză cotiză citadiniză atomiză hipersensibiliză umaniză subdiviză solubiliză robotiză rentabiliză problematiză postsincroniză plasticiză occidentaliză nominaliză nazaliză maximiză masculiniză greciză germaniză cretiniză coaliză clasiciză catehiză animaliză agoniză tropicaliză tiză subtiliză simfiză sertiză seniliză româniză mediatiză liberaliză iodiză imaterializă hibridiză etapiză denicotiniză dematerializă demasculiniză catoliciză autohtoniză rusticiză rotaciză relativiză orășeniză obiectiviză minimiză metaliză liofiliză islamiză insolubiliză ierarhiză gelatiniză dezinsectiză depolitiză colectiviză causticiză birocratiză aseptiză artificializă arabiză alfabetiză semiindustrializă verbaliză tuberculiză televiză sulfiză reaclimatiză radicaliză permeabiliză matematiză lotiză laiciză igieniză idiliză iaroviză fasciză dramatiză devaliză cooperativiză conceptualiză cibernetiză chimiză calviniză banchiză americaniză alcaliniză vermutiză spațializă sintoniză rigidiză reanaliză orizontaliză opaliză narcotiză muzicaliză monotoniză moldoveniză metaboliză melodramatiză maleabiliză liriciză flexibiliză dogmatiză defeminiză cromiză carameliză angliciză aneantiză slaviză sindicaliză profesionaliză portretiză politiză paraleliză ovaliză monumentaliză indemniză feminiză exorciză dezeroiză demutiză demoniză demineraliză croniciză corniză autonomiză arhaiză acutiză internaționaliză voltoliză universaliză sentimentaliză scientiză polemiză monetiză intimiză hidrofiliză federaliză devitaliză delexicaliză defetișiză contabiliză cloroformiză clișeiză ambiguiză teleecraniză taniză șampaniză reprivatiză prozaiză piroliză periodiză pasiviză mercantiliză ermetiză disponibiliză acromatiză tehniciză recoloniză mondializă labializă javeliză impersonaliză ilegaliză gramaticaliză electroniză diafiză dezactualiză denominaliză aluminiză telpiză teatraliză provincializă marșrutiză grafitiză fumiză digitaliză desesiză axiomatiză antipatiză vitaminiză vitaliză tehnologiză primitiviză poloniză perfectiviză municipaliză modeliză microanaliză gigantiză feudaliză europeniză encliză desertiză viriliză tarlaliză mitridatiză mecaniciză macadamiză hemoliză formoliză evangheliză denazaliză asteniză telesemnaliză mașiniză asiză abatiză gaiză tetaniză psihologiză procliză preaviză peripatetiză munteniză diafaniză cosmetiză imputrescibiliză dezindividualiză superviză randomiză proteoliză pasteliză maligniză chimiosteriliză bemoliză autoanaliză antropomorfiză șamiză deproteiniză depalataliză victimiză pneumatoliză paletiză electroanaliză autoliză apologiză adenohipofiză șemiză inegaliză negativiză meschiniză eficientiză transcendentaliză melancoliză globaliză teologiză tembeliză deșabloniză antecliză narcoanaliză fanariotiză anticataliză plasmoliză patetiză franciză fotocataliză desincroniză corecliză anagramatiză steatoliză sovietiză autoironiză contraexpertiză citoliză hamletiză fotoliză dezetatiză decomuniză ciumiză deprofesionaliză decapitaliză mangaliză parafiză ultramicroanaliză termoliză neopsihanaliză autocataliză pumnuliză perfectiză mimetiză dezideologiză dezalcooliză hidrogenoliză epidermoliză devitaminiză
Sus

Definiții din DEX:

MILITARIZÁ, militarizez, vb. I. Tranz. A subordona întreprinderi, teritorii etc. unui regim militar sau unor scopuri militare; a organiza militărește. – Din fr. militariser.

A MILITARIZ//Á ~éz tranz. (ţări, teritorii, întreprinderi etc.) 1) A organiza în mod militar; a subordona unor scopuri militare. 2) A prevedea cu forţă armată. /<fr. militariser

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.010s