Cuvinte care rimează cu lichidul; rime cu lichidul
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "lichidul":

Sus

Rime de gradul 1:

ghidul semilichidul
Sus

Rime de gradul 2:

individul fluidul solidul partidul acidul rapidul zidul oxidul bioxidul vidul hibridul alcaloidul metaloidul insecticidul aminoacidul hidroxidul blidul ridul antropoidul anelidul celuloidul molidul spermatozoidul coloidul erbicidul dioxidul steroidul pesticidul raidul fratricidul fungicidul bactericidul negridul asteroidul guvidul xifoidul apartheidul apatridul balonzaidul trioxidul peroxidul caidul homicidul mongoloidul aneroidul regicidul elipsoidul paricidul patricidul vermicidul matricidul acaricidul bolidul prefixoidul sferoidul negroidul genocidul gepidul salmonidul sfenoidul cristaloidul ultrarapidul planetoidul paraboloidul ascaridul germicidul hioidul ciprinidul conoidul raticidul feldspatoidul druidul suicidul larvicidul geridul poliploidul hominidul infanticidul oxiacidul carbidul ovicidul australoidul ganoidul paraziticidul tabloidul acipenseridul antiputridul toroidul insectofungicidul protoxidul condroidul anterozoidul ofsaidul ruberoidul ozalidul polaroidul semisolidul desfidul monohibridul canidul sufixoidul oficleidul deltoidul semifluidul scafoidul corticosteroidul mugilidul monoacidul camelidul rodenticidul aritenoidul elateridul platinoidul analcidul muridul hiperboloidul etmoidul haloidul solenoidul trapezoidul autorapidul rizoidul cheloidul stavridul cerambicidul cuproxidul ralidul eupatridul taxidul carboidul hidracidul ihneumonidul alcoxidul pegamoidul androidul euploidul suprafluidul elicoidul bovidul mineraloidul poliacidul geoidul pentaoxidul sateloidul monoxidul eutectoidul etilenoxidul șancroidul erinaceidul duracidul suspensoidul holoturidul siloxidul pseudocoloidul peracidul pseudoacidul smaridul
Sus

Rime de gradul 3:

rotundul gradul podul nodul nordul sudul modul rândul acordul fondul fundul gândul gardul secundul rodul bordul codul periodul bradul udul vagabondul sardul miliardul nerodul șoldul electrodul fudul nomadul voievodul blondul episodul absurdul cardul recordul dezacordul sinodul grajdul fardul colindul năvodul bastardul credul biliardul iodul landul imboldul artropodul afundul tetracordul standardul diferendul vadul glodul heraldul nudul pendul intrândul camaradul cârdul catodul liedul boldul flamandul faldul normandul prăpădul gasteropodul iadul prundul calapodul cordul radul iedul cefalopodul grindul anodul standul hazardul patrupedul bulevardul răsadul lordul rondul irodul aprodul ghizdul dudul palmipedul grundul monocordul hexacordul muribundul stindardul miriapodul longobardul plodul leopardul izvodul sadul tetrapodul dividendul centigradul pericardul faradul trepiedul zăvodul asclepiadul portlandul miocardul rapsodul norodul brigandul soldul lombardul jadul sefardul prohodul ieșindul smaraldul internodul fiordul clavicordul brahiopodul decapodul doctorandul bardul plantigradul kurdul antipodul solipedul paralelipipedul gastropodul triodul racordul smeadul pentacordul digitigradul ortopedul nematodul octopodul incredul goliardul bondul eșafodul pledul străfundul mapamondul brandul cumulardul velocipedul exodul tardigradul agudul gurmandul murindul pseudopodul pfundul iconodul revanșardul povodul treapădul goelandul jindul aedul garmondul endocardul sladul miedul guardul logopedul reverendul șalandul ostracodul anacardul săradul abțibildul șvedul tribordul retardul scaldul șildul semifondul samoedul babordul tripodul parapodul micromodul macropodul panicardul cestodul ghepardul căscăundul poetardul pinipedul microfaradul jazbandul ledul comândul bundul tarodul heptacordul vinogradul izopodul sabordul pistardul memorandul trendul seminomadul unguligradul scudul comunardul nardul picofaradul rizopodul notocordul ștrandul burgundul compoundul jacardul rebordul anticatodul portstindardul decigradul bolardul salonardul borodul branhiopodul hinterlandul epicardul schizopodul forhendul ghioldul anemocordul trematodul panacodul copepodul amfipodul savoiardul glasvandul pudul lezardul machisardul chilopodul hidrogradul lardul portfardul șteandul maquisardul manicordul ifosardul decacordul pistolardul capitalbandul honvedul galiardul hidromodul milioerstedul eneacordul orjadul
Sus

Rime de gradul 4:

raportul romul romanul românul insul calul satul șeful capul capătul grupul jocul unul micul vehiculul autorul vârful matul banul semnul bărbatul răul râul războiul locul golul sensul statul conul termenul conducătorul domnul domeniul contactul diminutivul copilul studiul corpul darul dansul spiritul elementul spațiul tubul serviciul gerul genul catul sistemul centrul cercul dreptul fenomenul faptul evul cuvântul omul parul părul agentul zeul actul aerul procesul obiectul opusul procedeul organul ansamblul numărul produsul primul altul piciorul momentul planul vehicul aspectul pământul câtul punctul palatul sexul globul accentul leul volumul dracul stomacul adevărul patul soțul contractul dicționarul cuptorul ciclul adjectivul gâtul înțelesul nasul utilajul învelișul răspunsul bățul proprietarul venitul restul magazinul însul atomul metrul calcul autovehicul mersul sacul verbul respectul comportamentul echivalentul spinul spicul cocoșul apostolul fluierul sul cotul băiatul destul mărul mânerul substantivul dosul conceptul reflexul alfabetul hormonul votul fotbalul capitolul sinonimul păcatul mutul untul mascul ursul fascicul circul masculul ciobanul învățatul turnul prefixul racul segmentul lobul moșul păstorul pumnul mâncatul sosul sculptorul parfumul berbecul brâul cancerul calicul atributul birul acompaniamentul climatul vulturul traseul caietul catargul virusul căpitanul adverbul sorbul comentariul predicatul temperamentul molul clericul pintenul piperul dedesubtul ovul ministerul corbul țiul popul kilogramul pluralul titularul liceul elanul stimul nașul busuiocul corpuscul mucul curul mațul testicul testiculul nul consul țapul scrupul butul buciumul sătul sasul buletinul călușul potopul minuscul cocosul pătul majuscul peduncul tentacul tăul pliscul chiul departamentul sublimul bujorul bâtul neuronul coeficientul dragonul fiziologul șervetul staul scul delfinul ventricul islamismul indexul panicul brevetul furuncul crepuscul zâmbetul mușcatul tubercul auricul vestibul luceafărul coconul pătrunjelul recensământul bucătarul știmul emul capitul somnambul arcașul pastorul scapul nesătul musul arcanul gatul consensul receptacul ciul bărăganul dânsul flocul pul proconsul pedicul canalicul săgetătorul ghiul orcicul mul noctambul îndestul cumul iluminismul recul împrejurul nesațul folicul mogul aul reticul pleonasmul mâțul huțul pixul catehumenul șestul sațul orgasmul tumul fenicul ilustratorul preambul tul arhetipul caracul aleanul firicelul fâșul minotaurul alunelul înăuntrul antonimul ziditorul arhaismul aerovehicul jianul coagul diverticul țuțul funambul polcovnicul denticul tabernacul literatorul opercul hobanul haidăul traul oscul amplexicaul incunabul decameronul linxul specul calusul siminocul conciliabul licornul mezaninul edicul conventicul ful șotul decalogul gulerașul infundibul herul opuscul craul antecalcul postcalcul cărășelul monticul iubițelul îndărătul funicul pârul murgulețul cușacul conceptacul postmodernismul viceconsul comornicul laptopul animalcul bouarul rustemul șabărul agănăul șoșul apendicul preafericitul galaonul acicul cornicul tontoroiul șpul bacăul otuzbirul niciunul dindărătul nealtul săbărelul dimprejurul amărunțelul rezultatul alineatul
Sus

Definiții din DEX:

LICHÍD, -Ă, lichizi, -de, adj., s. n. 1. Adj., s. n. (Corp, substanță) care se află într-o stare de agregare intermediară între starea gazoasă și starea solidă, care nu are o formă stabilă proprie, ci curge sub greutatea proprie și ia forma vasului în care se află. 2. Adj. (Despre bani) De care se poate dispune imediat; (despre creanțe, efecte etc.) care poate fi transformat în bani prin vânzare imediată. 3. Adj. (În sintagma) Consoană lichidă (și substantivat, f.) = nume dat consoanelor laterale și celor vibrante. – Din fr. liquide, lat. liquidus.

LICHÍ//D1 ~dă (~zi, ~de) 1) (despre substanţe) Care este în stare de agregare intermediară între starea gazoasă şi cea solidă. 2) (despre creanţe, efecte etc.) Care poate fi convertit imediat în bani; cu proprietatea de a fi transformat imediat în bani. 3): Bani ~zi bani care sunt imediat disponibili; bani peşin; bani gheaţă. 4) (despre unele consoane) Care se pronunţă uşor precedând un iot. /<fr. liquide, lat. liquidus

LICHÍD2 ~e n. 1) Substanţă în stare de agregare intermediară între starea solidă şi cea gazoasă, lipsită de formă proprie, din care cauză curge sub propria greutate şi ia forma vasului în care se află. 2) Substanţă care se bea (apă, lapte, vin etc.). /<fr. liquide, lat. liquidus

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

LICHÍD s., adj. 1. s. băutură (Un ~ alb-gălbui.) 2. s. (pop.) zeamă. (Rana secretă un ~ purulent.) 3. s. lichid cefalorahidian v. neurolimfă; lichid sinovial v. sinovie. 4. adj. cash, gata, gheaţă, numerar, sunător, (pop. şi fam.) numărător, peşin, (înv.) naht. (A cumpărat ceva cu bani ~zi.)

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.044s