Cuvinte care rimează cu golul; rime cu golul
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "golul":

Sus

Rime de gradul 1:

mongolul rostogolul dropgolul autogolul algolul lugolul colargolul protargolul
Sus

Rime de gradul 2:

spectacolul spaniolul solul rolul polul petrolul simbolul obstacolul controlul articolul alcoolul pericolul diavolul colul capitolul bemolul apostolul nămolul secolul pistolul ocolul molul oracolul mototolul monopolul idolul discipolul bolul rotocolul fenolul țolul bivolul stolul pețiolul miracolul viscolul subsolul răscolul protocolul pârjolul violul sterolul formolul colesterolul amfibolul vitriolul târcolul sobolul holul dolul atolul tripolul nasolul creolul turnesolul aerosolul rasolul podzolul bristolul podmolul parasolul dipolul prostovolul obolul glicolul giolul carambolul discobolul pristolul metolul etanolul staniolul crezolul autocontrolul uviolul survolul naftolul metanolul ergosterolul ispolul glicocolul butanolul furfurolul urceolul polialcoolul pirogalolul pentanolul indolul ghiolul carbinolul aldolul tiolul embolul terpinolul profiterolul genolul camizolul antresolul amidolul otrocolul mentolul perhidrolul cvadripolul calciferolul anisolul rezolul cobolul cloramfenicolul centriolul organosolul mersolul propanolul oligopolul gomenolul coprosterolul sohodolul paiolul pirolul paleosolul demisolul telecontrolul scatolul acrostolul timolul regosolul etilenglicolul apiolul aminoalcoolul stambolul benzonaftolul subcapitolul salolul rivanolul paracetamolul mecibolul antranolul ortopolul estradiolul setbolul nucleolul hidrosolul zambolul gaiacolul condiscipolul peribolul kilomolul
Sus

Rime de gradul 3:

verticalul vehiculul totalul titlul stilul realul posibilul personalul paralelul oțelul nivelul naturalul moralul modelul mobilul mineralul metalul materialul localul intervalul generalul felul copilul canalul calul automobilul ansamblul animalul valul sensibilul semnalul regalul radicalul ovalul originalul orientalul nobilul modulul manualul malul intelectualul inelul finalul feudalul dealul cristalul coralul combustibilul ciclul capitalul calculul cablul autovehiculul vițelul temporalul templul sulul spitalul ritualul proiectilul profilul palul oralul multiplul mielul masculul litoralul imobilul idealul fotbalul flexibilul fasciculul exemplul castelul cardinalul vaselul vălul tribunalul tabelul scandalul potențialul porumbelul numeralul nichelul liberalul imposibilul galul diferențialul criminalul clopoțelul balul zelul tunelul serialul postverbalul ovulul memorialul jurnalul impermeabilul hotelul exilul ecuatorialul dascălul contabilul chilul ceremonialul cățelul belul bacilul avalul apelul arealul vasalul testiculul stimulul pluralul mizerabilul mișelul meridionalul mâlul homosexualul festivalul drapelul cuplul corpusculul consulul colonelul ciocănelul arhanghelul ventilul tentaculul țelul telul suflul scrupulul rivalul responsabilul recitalul rebelul pupilul pedunculul pătulul papagalul nodulul mareșalul irealul gelul fotosensibilul flagelul fitilul cântecelul bunelul voalul talul stânjenelul sfredelul șalul purcelul pumnalul provincialul portofelul portocalul pendulul pântecelul opalul handbalul explozibilul emailul duelul dedițelul dactilul copăcelul cercelul cașcavalul capitelul amiralul ventriculul staulul sculul săptămânalul pistilul pastelul paniculul hamalul ghiocelul fuzibilul encefalul editorialul dirijabilul cilul carnavalul azilul marsupialul halul virginalul violoncelul vinilul vestibulul tuberculul trilul surcelul soclul pectoralul pătrunjelul pascalul mititelul melul impersonalul imbecilul imaterialul furunculul furnalul decimalul crepusculul caramelul caporalul bordelul auriculul tinerelul țambalul scăunelul provensalul pătrățelul parietalul măcelul contribuabilul canibalul arsenalul spiculul somnambulul signalul piedestalul păducelul mezelul madrigalul lobulul hidroxilul crocodilul crenelul cocoșelul chefalul cenaclul cartelul cârcelul capitulul batalul vornicelul verticilul subansamblul receptaculul prâsnelul portalul pietroșelul parentalul occipitalul mazilul gradualul fuscelul cerebelul călușelul aeromodelul anticoncepționalul vodevilul vătășelul sugelul submersibilul salul pulul practicabilul năsturelul mușețelul muscelul muscalul maximalul mangalul impracticabilul fundalul feldmareșalul etilul ciulul căpăcelul binoclul anticlinalul albinărelul aeromobilul torțelul stimabilul șoricelul săpunelul proconsulul pediculul păhărelul navomodelul motelul curmalul corcodelul colăcelul cavalul canaliculul cadrilul brotăcelul bibliofilul berilul vechilul telalul sinclinalul prichindelul portdrapelul podbalul noctambulul mulul mielușelul microintervalul metilul mercurialul germinalul decibelul cumulul cocteilul cinelul brebenelul bourelul artiodactilul vandalul tighelul testemelul sparanghelul șacalul reticulul penticostalul otrățelul mogulul menestrelul iresponsabilul foliculul erizipelul degețelul cimbalul băiețelul aușelul aulul antifeudalul zimbilul tumulul submultiplul sapropelul pluvialul pescărelul huțulul geosinclinalul extemporalul căpețelul bujorelul brahicefalul baschetbalul astragalul voinicelul tulul rimelul rilul reculul rașpelul preambulul nitrilul kilul firicelul dedalul cvartalul confesionalul cerențelul caraculul tergalul stadialul sandalul monoclul monoclinalul maslul hidromelul cortelul chimvalul caruselul buchețelul bogomilul berbecelul bătrânelul antifebrilul vișinelul trotilul stalul șperaclul rastelul rachetomodelul polivinilul oxidrilul orășelul migdalul hilul germanofilul ciritelul cinefilul cincinalul calomelul alunelul xenofilul vânturelul trialul tantalul sisalul riflul rialul răsuflul puradelul pudelul nemetalul mărgăritărelul învățăcelul însurățelul funambulul facsimilul dovlecelul diverticulul cotilul cojocelul coagulul carboxilul bimetalul automodelul atemporalul anglofilul aerovehiculul triciclul tetraevanghelul tabernaculul sialul santalul paspoalul operculul linealul iconodulul gândăcelul funigelul denticulul crotalul colontitlul clocoțelul chiulul chintalul carnețelul cârligelul betelul barilul antalul traulul strugurelul șervețelul semimetalul rondelul nautilul microrecitalul incunabulul edilul colibacilul candelul lanitalul arilul trianglul termocuplul stegocefalul speculul scorțărelul perisodactilul percalul paușalul panelul negelul navlul motocelul ignobilul drilul condilul cioclul șmirghelul xerogelul vexilul subtitlul spinelul șofrănelul rusofilul protalul periplul nopalul monocristalul miniautomobilul halterofilul habitaclul girodirecționalul electromobilul bostănelul bărbățelul antireumatismalul veronalul verigelul rutilul pedicelul narvalul muncelul motănelul monodactilul emulul conciliabulul bobocelul zdrăngănelul urinalul țucalul stelul sisinelul scalpelul sahelul podbealul pocalul perlul perghelul penelul partalul mistralul minirecitalul micromodulul menzilul macrocefalul justițiabilul huralul ghiulul fulul fenilul ediculul cosițelul conventiculul codicilul cinocefalul zărzărelul tocmăgelul spondilul șpilul postnominalul petrelul luminalul lăstărelul frăsinelul dualul diblul comițialul ceaușelul botriocefalul arghirofilul antiparalelul antigelul vinderelul vermorelul vecselul suflețelul ștempelul spirilul șpaclul șnițelul șenalul puricelul prăvalul portărelul peristilul opusculul ocelul infundibulul hulubelul herulul fanalul carbonilul bilețelul vinclul varicocelul tricocefalul strongilul scapulul postcalculul pentadactilul păstorelul pămânțelul microcefalul maruflul isprăvnicelul gerovitalul fluturelul discofilul criofilul craulul coleoptilul chipcelul bidonvilul bănuțelul băloșelul armășelul antecalculul amilul alchilul zăbunelul uracilul tulburelul țalul șrapnelul soldățelul șmalul slavofilul răvășelul prundurelul peticelul pazvantoglul paragelul haspelul gradelul diencefalul capoțelul brumărelul acetilul vânticelul telejurnalul tălgerelul singhelul rândunelul răcănelul pontilul monticulul monoxilul iubițelul hispanofilul hipostilul copalul comișelul cărășelul biciclul acilul țignalul strobilul schinelul puchițelul pterodactilul polobocelul ornitofilul hidrocefalul gazelul arărielul viceamiralul tovalul silicagelul pieptenelul nourelul mosorelul greierelul funiculul columbofilul ciucurelul chepcelul zulufelul viceconsulul ultraliberalul spătărelul sillul rapanghelul pumnicelul peplul nepoțelul nemțofilul epistilul conceptaculul ciolănelul caiețelul buzunărelul acantocefalul suprasensibilul ralul radiojurnalul prairialul ostropelul motociclul hipersensibilul factorialul ciurelul castronelul unipersonalul șugărelul stejărelul șerpurelul psihrofilul munticelul mezencefalul flocoșelul contraamiralul conetabilul cinecenaclul cărăbușelul cămărășelul animalculul zidurelul trigonocefalul țigănelul strunghilul sertărelul rezilul răzbelul punctbalul păunelul păcurărelul mielencefalul mezofilul mandrilul godevilul florealul crisoberilul butucelul bulbilul brunelul băltăgelul anticalofilul telencefalul surtucelul privalul pedelul papucelul pachețelul micropilul hemiciclul hematocelul grilul cofăielul amfiprostilul vulturelul ștrudelul rinencefalul rapelul protosinghelul propilul niplul moșnegelul ficățelul codănelul bumbăcelul anticataralul taurocefalul sâmburelul mugurelul morărelul meningocelul îngerelul epenglul bursucelul bucățelul șpighelul șesenalul turturelul toporelul sumănelul șipurelul sipețelul sicrinelul sfeșnicelul rașelul proțăpelul pieptărelul periciclul parabalul păltinelul norocelul minifotbalul legănelul giroverticalul feldvebălul difuzibilul decovilul culoglul cerdăcelul caicelul apendiculul antrețelul zeamilul turicelul semicristalul podurelul ministeriabilul mangălul feniculul epicotilul căușelul bolovănelul arnăuțelul tovărășelul stolnicelul șeptelul pedofilul microprotalul junelul heterociclul cloralul avocățelul argățelul versurelul vergelul sfacelul semifeudalul săticelul nășelul miambalul hexastilul eustilul decastilul cercănelul burdușelul vălurelul telerecitalul prostilul portsemnalul păhărnicelul mijlocelul idiostilul hipocotilul debaclul crighelul corniculul cercurelul celărelul căzănelul căierelul căftănelul biocombustibilul alchidalul aciculul vistiernicelul toiegelul sarcocelul sălășelul prefeudalul nădrăgelul monostilul metencefalul lumașelul hipomobilul hidrogelul floculul
Sus

Definiții din DEX:

GOL1, goluri, s. n. (La unele sporturi) Introducere a mingii în poarta echipei adverse; punct marcat în favoarea echipei care a reușit această introducere. – Din engl. goal.

GOL2, GOÁLĂ, goi, goale, adj., GOL2, goluri, s. n. I. Adj. 1. (Despre oameni) Care nu are pe corp (sau pe o parte a corpului) nici un fel de îmbrăcăminte. V. dezbrăcat, nud, desculț. ◊ Expr. (A fi) cu coatele goale = a) (a fi) cu haina ruptă în coate; b) (a fi îmbrăcat) sărăcăcios; (a fi) sărac. Adevărul gol (-goluț) = adevăr spus direct, fără menajamente; adevăr evident, care nu poate fi negat. Minciună goală = minciună evidentă. ♦ Care are haine puține, care este sărăcăcios (sau prea ușor) îmbrăcat; p. ext. sărac. ◊ Expr. A lăsa (pe cineva) gol = a jefui (pe cineva) de tot ce are. ♦ (Despre păsări sau alte animale) Golaș (1). ♦ (Despre copaci, crengi) Care este lipsit de frunze. ♦ (Despre pereți) Care nu are agățat sau lipit nimic pe el. 2. (Despre suprafețe, terenuri, regiuni) Care nu este acoperit cu vegetație, cu case etc. sau care este fără ființe, pustiu. ♦ Care nu are acoperiș sau nu este acoperit. ◊ Expr. Sub cerul gol = a) fără adăpost; b) afară, în aer liber. Pe pământul gol sau pe scândura goală = fără așternut, direct pe pământ sau pe scândurile patului. 3. (Despre alimente) Care nu este asociat, combinat cu nimic altceva; simplu. Pâine goală. 4. (Despre recipiente, spații închise etc.) Care nu conține nimic înăuntru; deșert. ◊ (Substantivat) Sună a gol. ◊ Expr. Cu mâna goală = a) fără nici un dar, fără nici un ban; b) care nu are (sau neavând) nici o armă asupra sa. Pe inima goală sau pe stomacul gol = fără să fi mâncat ceva înainte; pe nemâncate. ♦ (Despre corpuri) Care are o cavitate în interior. 5. Fig. Care este fără temei, fără fond; neîntemeiat. II. S. n. Spațiu liber, cavitate (în interiorul unui corp); vid. ◊ Gol de aer = zonă din atmosferă unde o aeronavă întâlnește un curent de aer descendent. Gol de producție = stagnare temporară a producției. ◊ Loc. adv. În gol = a) în abis sau prin aer (îndreptându-se cu viteză în jos); b) cu privirea fixă, fără țintă; c) fără folos, zadarnic. ◊ Expr. A umple un gol = a completa o lipsă, a satisface o nevoie reală. A simți un gol la (sau în) stomac = a avea o senzație neplăcută de la stomac din cauza foamei. A (se) da de gol = a (se) trăda, a (se) demasca. (În superstiții) A(-i) ieși (cuiva) cu gol(ul) = a ieși înaintea cuiva cu un vas gol (prevestindu-i prin aceasta un insucces). ♦ Loc lipsit de vegetație, de așezări. – Din sl. golŭ.

GOL1 goálă (goi, goále) 1) (despre persoane) Care nu are nici o haină pe el; fără îmbrăcăminte; neîmbrăcat; nud; dezbrăcat. ♢ Cu capul ~ cu capul descoperit. Cu picioarele goale fără încălţăminte în picioare; desculţ. Cu pielea goală fără nici o haină. Cu coatele goale a) cu haina ruptă la coate; b) îmbrăcat sărăcăcios. Adevărul ~(-goluţ) adevărul aşa cum este el în realitate; adevărul pur. Minciună goală minciună evidentă. 2) Care nu are (în măsură suficientă) ceea ce-i trebuie; sărac. Odaie goală. ♢ Sub cerul ~ a) în aer liber; b) fără adăpost. A fi ~ pistol (sau puşcă) a fi lipsit de orice mijloace de existenţă. A lăsa ~ a lipsi de tot ce are. 3) (despre arbori şi despre arbuşti) Care este fără frunze; desfrunzit; golaş. 4) (despre regiuni, suprafeţe) Care este lipsit de vegetaţie şi de populaţie; pustiu. 5) (despre puii de păsări) Care este fără pene; golaş. 6) Care nu este acoperit; fără aşternut. Pe podeaua goală. Pe pământul ~. 7) (despre alimente) Care nu este însoţit de alt aliment (la mâncare); fără altceva. A mânca pâine goală. 8) (despre recipiente, spaţii etc.) Care nu are nimic în interior; deşert. Pahar ~. Geantă goală. ♢ Cu mâna goală a) fără nici un dar; b) fără nici o armă. Pe stomacul ~ (sau pe inima goală) fără să fi mâncat ceva. 9) Care este lipsit de bază reală; fără temei; neîntemeiat. /<sl. golu

GOL2 ~uri n. 1) Spaţiu liber; vid. ♢ În ~ în aer; nesusţinut. ~ de aer zonă din atmosferă care conţine curenţi de aer descendenţi ce influenţează asupra zborului avioanelor. A privi (sau a se uita) în ~ a avea privirea absentă; a privi fără de ţintă. A simţi un ~ la stomac a simţi foame. 2) Loc lipsit de vegetaţie şi de populaţie. 3) Lipsă a unor elemente necesare (pentru integritatea unui lucru); lacună. Texte cu multe ~uri. ♢ A umple un ~ a completa o lipsă. A (se) da de ~ a (se) demasca. /<sl. golu

GOL3 ~uri n. 1) (la unele jocuri sportive) Introducere a mingii în poarta echipei adverse. 2) Punct marcat în favoarea echipei ce a reuşit această introducere. /<sl. golu

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

GOL adj., s. 1. adj. v. dezbrăcat. 2. adj. v. pleşuv. 3. adj. deşert, vid, (înv. şi pop.) sec, secat, (înv.) pustiu. (Un vas ~.) 4. adj. golit, secat, secătuit, (astăzi rar) sleit. (O vistierie ~oală.) 5. adj. v. sec. 6. adj. v. nelocuit. 7. adj. v. pustiu. 8. s. v. vid. (Se face un mare ~ în jurul său.) 9. adj. v. neîncărcat. 10. adj. v. neumblat. 11. adj. v. neocupat. 12. adj. v. nescris. 13. s. lacună, lipsă. (Completează ~urile.) 14. s. (FIZ.) gaură, lacună. 15. adj. simplu, (înv. şi reg.) sec. (A mâncat pâine ~oală.)

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.037s