Cuvinte care rimează cu gliptotecă; rime cu gliptotecă
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "gliptotecă": (vezi și gliptoteca)

Sus

Rime de gradul 1:

bibliotecă potecă ipotecă discotecă filmotecă fonotecă cartotecă pinacotecă
Sus

Rime de gradul 2:

amestecă spintecă mestecă aztecă cinematecă
Sus

Rime de gradul 3:

plecă secă alunecă fermecă farmecă vindecă judecă mânecă aplecă frecă întunecă forfecă înecă foarfecă adulmecă ferecă încălecă încalecă înduplecă suflecă defecă adjudecă lunecă cuminecă refecă descălecă descalecă înfulecă desecă disecă intrinsecă desferecă mursecă orbecă uzbecă rejudecă extrinsecă abjudecă asecă sumecă
Sus

Rime de gradul 4:

adâncă ridică antică aruncă atacă țărănească biserică patologică optică caracteristică cercă ciupercă coacă comunică plastică critică dacă desfacă practică electronică epocă strică turcă explică facă provocă pleacă fizică specifică tehnică rocă grafică greacă publică politică îmbrăcă îmbracă împiedică încercă indică jucă logică treacă mâncă mecanică placă mică mișcă modifică sălbatică muncă muzică nască acustică vacă adică americă nucă aplică apucă uscă armonică bancă pușcă bănească tacă republică stâncă broască bruscă bucățică termică călcă calcă cromatică cronică estetică fabrică fiică fonetică poetică francă frică ritmică încă încărcă încarcă joacă urcă lingvistică lirică sistematică terapeutică marcă matematică semantică melodică metrică moluscă turcească simbolică aerodinamică arhitectonică barcă romanică califică pisică căscă casnică ceramică sovietică conică tonică cosmetică culcă diatonică didactică dinamică diplomatică panglică epică evocă pacifică farmaceutică verifică furcă genetică tectonică oblică identifică implică încurcă justifică liturgică stilistică sintactică poruncă pică piedică muscă amplifică statistică atică tematică balcanică bășică bulbucă clasifică pitică cocă complică descărcă descarcă despică duminică purifică educă electrotehnică energetică etică falcă falsifică remarcă frescă opacă scoică împăcă împacă încălcă încalcă parcă replică intensifică retorică măciucă maică mărgică mască sacrifică mistică mozaică multiplică mușcă ucenică aeronautică pustnică târască arctică aritmetică atletică bacă revendică teacă opincă vezică botanică statică cască solidifică certifică tocă circă clarifică clinică surcică dedică tracă țuică dogmatică ducă echivocă edifică predică erotică fortifică riscă gâscă gimnastică glorifică gramatică harnică silică hidraulică sufocă invocă iscă urzică rubrică personifică matcă metodică moldovenească purică veșcă arcă blocă busuioacă caustică ceașcă celtică cloșcă convocă tactică curcă descurcă dezbrăcă dezbracă dialectică ebraică escroacă valorifică ferică îmbucă spurcă ionică ramifică luncă șipcă metafizică rectifică mitică tunică împușcă nălucă semnifică acrobatică alică amică băltoacă șapcă scolastică bucă bunică călească clacă condică silnică copcă cracă demască dislocă fiindcă frișcă robească remorcă pietricică schimnică păsărică simplifică lopățică rustică seismică rândunică mucenică nautică revocă viorică ască baltică bască bazilică bibilică prolifică brâncă bucolică unifică burlescă țigănească scândurică polemică clică crainică cubică cucă debarcă electroacustică eretică etruscă țigancă gașcă hidrotehnică iască pătlăgică înfocă italică pneumatică micșunică pișcă abdică autentifică piersică bifurcă chică cibernetică cinetică codifică cușcă deretică plătică diversifică escrocă excomunică feciorească filarmonică problematică floricică focă planifică fructifică furnică geofizică schematică înșfăcă înșfacă înțărcă înțarcă intoxică ploscă troacă morișcă vinețică antarctică arabică ulcică ascetică aurică ratifică publicistică brișcă colică versifică tulească dietetică petrifică doică țușcă alunică ungurească franțuzească găurică venetică părticică halcă suveică heraldică politehnică hurducă oftică răspică iberică împroșcă logodnică lozincă zglăvoacă țărancă mimică mistifică mititică slovacă șocă năprasnică plevușcă angelică ulucă moacă babacă băbească beletristică bearcă confiscă păsărească deifică promoroacă radiotehnică dezghiocă drăgaică tașcă turturică franciscă gâlcă galică geodezică zootehnică șuncă toacă îmbarcă zeifică săricică leucă rămurică notifică trișcă melismatică memorialistică ziaristică semiotică termodinamică pragmatică nemțească acordică alocă rădașcă ardelenească arnică automatică tărcă balistică bașcă batcă biotică rostopască bulboacă pianistică stocă zdrumică informatică dădacă datornică decortică demarcă diagnostică poșircă perucă oltenească dosnică dumică duplică sanctifică panică stratifică exemplifică topică purcică pască hidrostatică tonifică urbanistică mămică măturică mortifică mumifică potroacă zincă țurcă agrotehnică știucă sinoptică baracă teică trăsurică calcifică osifică cărticică chiștoacă cinzeacă cioacă sică pielicică deblocă decalcă dejucă ecliptică fleașcă folcloristică gălușcă portulacă hrișcă ibovnică iușcă taică leoarcă mnemotehnică abacă armenească astrucă babușcă beatifică bibică biciușcă biofizică bonifică stancă caleașcă reeducă sofistică căzăcească scarifică palancă tilincă sciatică coloristică zăvelcă demistifică dezintoxică electromecanică extorcă filimică firicică fleancă floristică freatică hermeneutică hoașcă holercă iacă patașcă magnifică slujnică militărească minciunică muntenească prefabrică apologetică astronautică platcă balercă repică româncă birnică patristică secărică burcă cațaveică ceucă sorească cinematică polcă zaharifică concă coșarcă silogistică crucifică scurteică descalifică onomastică electrifică pleașcă reduplică ferestruică voinicească gaică hârcă numismatică sclerotică jurnalistică potcă lăutărească leică lumânărică maimuțică țarcă nevăstuică aburcă aerostatică alambică ruscă bădică boieroaică nurcă ursoaică străbunică caterincă cernușcă cinegetică cocsifică contraatacă puică decodifică densifică droșcă durifică enigmistică femeiușcă frumușică prisacă geotectonică sponcă gratifică hreapcă obstetrică ieruncă recalifică scripcă ofuscă răchițică lăptucă libarcă zgancă mânătarcă ziulică pronostică mielușică năpârcă nitrifică noetică acidifică aglică tufănică astrofizică zmeoaică trafică vlădică cauciucă protetică rișcă supraîncărcă drăcoaică electrostatică eradică faunistică flancă fluidifică gagică gazifică simptomatică supraîncarcă putinică hidrodinamică huscă înspică întrolocă lectică levănțică rusifică microelectronică mocancă salcă suplică vitrifică policalifică sarică șișcă budincă saponifică ciuboțică cloacă cuantifică drișcă dușcă orăstică șoricioaică tătarcă juncă logistică meteorică mitocancă revalorifică negrușcă nevestică agrozootehnică alivancă voinicică plașcă autodemască axiomatică bionică palincă bracă cazuistică crețușcă defalcă degazifică panifică flocoșică psihofizică sulițică gelifică gentilică pitarcă păsăruică vâlcică toloacă inculcă lăuruscă pestelcă stocastică termifică muierușcă tureatcă anecdotică autocritică bătrânică termofică paleobotanică dalmatică derocă detoxifică electrodinamică sfârtică geobotanică gotcă gripcă impurifică rourică toporișcă lignifică pugilistică portretistică șaică sălățică salifică năpârstoacă neică acetifică percică arhivistică băbușcă bageacă bărdacă bumașcă cătușnică japcă ciușcă contraindică copeică detracă dropică echilibristică feciorică scatoalcă șerpoaică pașcă înfrică jarcă peisagistică leșească lotcă mahalagioaică mazurcă mocănească vinifică potică morescă muzeistică reclasifică arnăuțească sipică balalaică bălușcă tigroaică ventrilică psihosomatică bonețică piroșcă butcă butelcă rățușcă columbacă coțcă criminalistică drușcă dumbrăveancă slavistică evreică fișcă fotomecanică psihoterapeutică speluncă hidromecanică hoțoaică huțănească telematică izodinamică reunifică lupoaică sinonimică poarcă vițică rezinifică spelcă tătăroaică orbească zavragioaică bioenergetică bojdeucă bulcă zgrăbunțică bursucă zgurifică violonistică plămânărică caustifică cerchezească psiholingvistică cornifică zdelcă decalcifică demultiplică deșocă duducă eseistică euristică zaică vomică geotehnică gliptică policlinică orzoaică înfurcă lainică locă mancă matracucă metapsihică săgețică mutelcă negrilică neogreacă antroponomastică autoeducă bănică spancă botcă vipușcă chembrică țățică crâșcă zamcă dentistică dioptrică pirotehnică vulturică giacă halieutică imagistică îndocă țucă jiletcă leoaică pretcă pelincă oscă rarifică mitifică nuvelistică afurcă andocă arameică argințică bădărancă sfragistică termoacustică cazacă covățică teleleică oculistică encaustică felucă fetică fițuică orientalistică rizeafcă votcă hidroacustică tăbăcărească șabacă imbrică iranistică paucă malacă mastică râncă puștancă pungășoaică nemțoaică neneacă anghelică ardeleancă telemecanică camilafcă cerboaică chișcă ciovică simbolistică verucă enciclică proașcă etnobotanică geodinamică tilișcă hașcă hrincă imunogenetică mămucă mâncărică meteoritică moșulică transilvăneancă paprică balcanistică burtică căpșunică râcă orășeancă despiedică postoroncă eristică tamariscă malțifică plutică odaliscă popincă tărbacă mlacă mutulică termoenergetică
Sus

Definiții din DEX:

GLIPTOTÉCĂ, gliptoteci, s. f. Colecție de pietre prețioase sau semiprețioase gravate; p. ext. muzeu (sau secție într-un muzeu) în care se păstrează asemenea colecții. – Din fr. glyptothèque, germ. Glyptothek.

GLIPTOTÉ//CĂ ~ci f. 1) Colecţie de pietre preţioase gravate. 2) Muzeu unde sunt expuse astfel de colecţii. /<fr. glyptotheque

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.053s