Cuvinte care rimează cu gatul; rime cu gatul
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "gatul": (vezi și gâtul)

Sus

Rime de gradul 1:

legatul bogatul regatul agregatul delegatul argatul agatul surogatul
Sus

Rime de gradul 2:

uscatul stratul statul soldatul satul ridicatul purtatul preparatul matul formatul determinatul derivatul datul catul bărbatul banatul aparatul împăratul tratatul tăiatul pătratul patul păstratul palatul operatul lăsatul intratul însărcinatul imprimatul îmbrăcatul duratul condamnatul combinatul automatul asociatul aratul aluatul vertebratul terminatul stricatul silicatul sfatul săratul păcatul măsuratul marcatul lucratul latul învățatul inițiatul încrucișatul încheiatul încercatul încărcatul ficatul fabricatul comunicatul citatul carbonatul cântatul băiatul atestatul aromatul angajatul vânatul turnatul sulfatul spălatul semnatul săpatul radiatul precipitatul nevertebratul mâncatul magistratul lactatul încurcatul gradatul furatul dizolvatul diplomatul democratul crestatul concentratul comprimatul climatul căutatul candidatul avocatul atașatul atacatul arestatul aliatul semifabricatul sculptatul schimbatul reparatul primatul predicatul plantatul mandatul măcinatul luminatul jucatul înfundatul improvizatul iluminatul fosfatul fermentatul feldspatul dirijatul deputatul curățatul culcatul conglomeratul căpătatul brodatul azotatul asasinatul apucatul acuzatul vărsatul tocatul salariatul retezatul principatul presatul prelatul preferatul prefabricatul perforatul invitatul internatul desenatul decedatul certificatul asiguratul zarzavatul tricotatul sudatul substratul sfărâmatul senatul refugiatul pisatul piratul ornatul mutatul îngropatul hatul granatul frământatul exploatatul celenteratul așteptatul aristocratul aglomeratul acceleratul treieratul speriatul semănatul selecționatul privilegiatul număratul laminatul inculpatul fecundatul ducatul diluatul cârnatul călcatul aerostatul acrobatul sindicatul referatul presăratul pieptănatul nitratul muiatul măritatul înhămatul halatul emigratul destrăbălatul croatul crăpatul copiatul căscatul campionatul artizanatul alienatul afemeiatul abonatul stigmatul spurcatul rahatul protectoratul postulatul mușcatul literatul lătratul infiltratul hidratul fumatul frecatul fotografiatul filatul decupatul cumnatul urcatul umblatul spânzuratul semnificatul scămoșatul pavatul pășunatul omoplatul numerotatul majoratul căratul birocratul astupatul acetatul zaharatul udatul șuieratul sortatul scuturatul scăldatul proletariatul păsatul obsedatul nemâncatul legănatul juratul înțărcatul înstrăinatul înseratul ingratul iertatul doctoratul distilatul depănatul deliberatul cruciatul comitatul cocoșatul autocratul secretariatul sceleratul scărmănatul răposatul prădatul
Sus

Rime de gradul 3:

totul zgomotul vestul trecutul tratamentul transportul textul țesutul sunetul stabilitul sportul spiritul specialistul sfârșitul sfântul sentimentul savantul rutul reprezentantul raportul punctul prostul prezentul preotul potrivitul potul postul portul poetul pescuitul parazitul pământul obiectul născutul mortul momentul medicamentul manifestul instrumentul începutul ieșitul gustul fructul fragmentul fostul faptul făcutul evenimentul estul elementul efectul dreptul documentul degetul cuvântul curentul cunoscutul cultul conținutul contactul contul componentul completul câtul capătul botul avutul aspectul ascuțitul arbustul altul alimentul agentul adeptul actul zăcământul vorbitul violetul venitul văzutul urâtul transparentul tipăritul ținutul testamentul suportul suptul sufletul subiectul studentul strigătul secretul ruptul rostul restul respectul recipientul pieptul permanentul perfectul participantul ornamentul orientul optul necunoscutul monumentul învățământul interpretul însoțitul impozitul gestul gâtul fiertul epitetul efortul dubletul depozitul defectul cuțitul contractul conflictul concretul concertul comunistul complementul comandantul colorantul circuitul cimentul bătutul artistul argintul aeroportul adăpostul accentul abstractul absolutul votul untul umplutul trăitul talentul solistul socotitul socialistul șiretul septul sedimentul scheletul satelitul saltul restaurantul raționamentul proiectul profitul precedentul prăjitul portretul pilotul pigmentul orizontul mutul mormântul mitul meritul măritul lutul lipitul iubitul institutul împrumutul împletitul găsitul furtul frontul fericitul echivalentul echipamentul dialectul deținutul destul deșertul descendentul creditul cotul continentul conductul condimentul conceptul comportamentul compartimentul cusutul coptul clopotul cerutul biletul băutul baletul arhitectul argumentul amănuntul alfabetul veșmântul urmăritul tontul suitul strâmtul statutul spartul sortul solventul silitul sfertul servitul segmentul scutul salutul reflectul realistul răsăritul protestantul privitul polițistul parlamentul pachetul opritul mitropolitul minutul ipocritul infinitul idealistul gigantul gătitul fătul fastul fabricantul exportul diamantul despărțitul desfăcutul debitul costul cortul contrastul constituentul concurentul cititul chimistul capitalistul caietul azotul avântul auzitul atributul ascendentul amănunțitul adultul acoperământul acompaniamentul accidentul ziaristul vopsitul versantul topitul testul temperamentul tăbăcitul sortimentul slutul șistul setul scobitul săritul regulamentul regretul publicistul protestul profetul profesionistul pretextul pianistul oțetul neprevăzutul nenorocitul muzicantul mustul moftul liantul jetul învelitul instrumentistul incidentul încălzitul guvernământul gametul flautul finitul filamentul excrementul excitantul economistul dezgustul determinantul delictul dedesubtul decretul cornetul corespondentul clientul citul cartul cântul calmantul bugetul bombardamentul așternutul apartamentul angajamentul voitul umanistul tortul tăcutul tactul suspectul sucitul stupefiantul spirtul robotul regimentul regentul rafinamentul procentul pipăitul patentul occidentul netotul nesfârșitul nepotul naturalistul materialistul lotul lingvistul limbutul ligamentul juristul jurământul instinctul înotul încrețitul găuritul garantul fermentul feritul favoritul falimentul exponentul elefantul dormitul dezinfectantul cositul contextul comitetul coloritul coletul cobaltul ciupitul cioplitul chibritul carburantul cabinetul budistul buchetul balastul astringentul asfaltul armamentul arestul amantul wattul voltul violonistul trompetul tricotul trăsnetul traiectul țipătul tineretul țigaretul stimulentul sositul sergentul sătul sărutul ritul raftul progresistul preceptul pergamentul pătul parchetul parașutistul pactul pacientul ocolitul nazistul militantul marxistul magnetul lustruitul logofătul locotenentul intrigantul ingredientul împuternicitul importul imperfectul ignorantul grafitul fortul filetul fascistul expertul eseistul divertismentul districtul devotamentul departamentul creștetul consecventul complotul comerciantul ciotul celtul carnetul cantul butul bufetul baschetul baptistul banditul banchetul atletul atașamentul așezământul asaltul aranjamentul aoristul antecedentul agrementul azbestul vuietul volantul turistul tumultul torentul tegumentul sleitul șlefuitul schitul saprofitul puietul prefectul pontul pesmetul pansamentul păcălitul meteoritul lărgitul întreținutul intendentul intelectul infanteristul incultul granitul gotul freamătul extremistul extractul experimentul diabetul detașamentul despotul deficitul cvartetul cupletul cugetul cosmonautul copistul contrapunctul contingentul consimțământul confortul colonistul coeficientul closetul cineastul chitul brunetul botanistul bâtul astronautul asfințitul ascetul antrenamentul amentul aiuritul absorbantul absolventul versetul valetul umbletul tunetul tributul treacătul transplantul tanantul șervetul resortul rectul râtul postamentul pedantul patriotul păscutul parapetul organistul motetul lacătul labirintul învârtitul impertinentul iezuitul idiotul gânditul fotul folcloristul fanariotul expresionistul dizolvantul dementul decolorantul cumpătul corsetul complimentul chistul centul capotul bustul brevetul biochimistul autul arnăutul arboretul aportul amărâtul amanetul albitul zornăitul zâmbetul ursitul ultrasunetul tranzitul tibetul terasamentul șutul suplimentul startul stabilimentul simbolistul șiitul răsunetul randamentul psaltul piemontul pamfletul oportunistul naționalistul morăritul lubrifiantul lignitul lestul legământul jupuitul jefuitul imperialistul impactul harnașamentul formalistul desertul defunctul debutul comandamentul clocotul chilotul cantonamentul calcitul bitul birtul balotul avertismentul asistentul argonautul alpinistul adjunctul acceptul abonamentul zumzetul zăngănitul vagonetul teroristul temutul stropitul situl șezutul scenaristul robinetul reclamantul recensământul ramolismentul răcitul proxenetul prășitul ortul montul monopolistul modernistul menajamentul mamutul libretul inconvenientul impresionistul împrejmuitul hohotul ghemuitul getul geamătul farmacistul falitul fagotul emigrantul deznodământul desantul dentistul considerentul clasamentul chiotul cameristul călitul bazaltul bâzâitul bătătoritul bărbieritul avortul argăsitul andezitul anahoretul amuzamentul aliniamentul acontul zigotul vaietul unguentul trustul tractul tapetul suprarealistul sunnitul substitutul structuralistul sonetul reformistul recrutul rătăcitul pretendentul practicantul pocnetul pliantul pivotul pichetul parvenitul otrăvitul organitul nitul nesătul menuetul mărgăritul liftul leninistul latinistul încolțitul iluministul iconoclastul hoitul ghiontul ghicitul fotbalistul foșnetul figurantul electroizolantul dualistul dărăcitul contractantul colonialistul clarinetul clăditul capitul cabaretul brocartul bocetul bobotul bismutul bigotul bazinetul bastimentul automobilistul apretul anatomistul anarhistul afrontul adventistul aderentul activistul acaretul zenitul zbieretul zbârnâitul văruitul urletul subprefectul știftul semitul scopitul rulmentul recurentul rasistul protagonistul politeistul pățitul păstoritul
Sus

Definiții din DEX:

GAT, gaturi, s. n. (Reg.) Zăgaz de pietre ridicat de-a curmezișul unei ape curgătoare (prin care se închide calea peștilor). – Din magh. gát.

GÂT, gâturi, s. n. 1. Parte a corpului (la om și la unele animale) care unește capul cu trunchiul; grumaz; gâtlan; p. ext. gâtlej. ◊ Expr. A se arunca (sau a se agăța etc.) de gâtul cuiva = a) a îmbrățișa (cu căldură) pe cineva; b) a copleși, a obosi pe cineva cu manifestările de dragoste. A-și rupe (sau a-și frânge) gâtul = a) a se accidenta (grav) sau a muri în urma unui accident; b) a-și pierde situația (bună) în urma unor greșeli; a fi arestat, condamnat în urma săvârșirii unei fapte ilegale. A strânge de gât (pe cineva) = a sugruma (pe cineva). A lua (sau a înhăța) de gât (pe cineva) = a înșfăca (pe cineva), a cere socoteală (cu violență), a brutaliza. (Fam.) A face gât = a avea pretenții (neîntemeiate); a face gălăgie, scandal. A da (o băutură) pe gât = a bea repede (dintr-o singură înghițitură sau din câteva înghițituri). A fi sătul până în gât = a fi dezgustat, a nu mai putea suporta (în continuare). A-i sta (sau a i se opri) în gât = a) a nu putea înghiți; b) a nu se putea împăca cu ceva sau cu cineva, a nu putea suferi. ♦ Cantitate de băutură câtă se poate bea dintr-o singură înghițitură. 2. Parte a unor obiecte, a unor piese etc. care prezintă asemănare cu gâtul (1). ◊ Prună cu gât = prună gâtlană. v. gâtlan (2). – Din sl. glŭtŭ „înghițitură”.

GÂT ~uri n. 1) (la om şi la animale) Parte a corpului care uneşte capul cu trunchiul. ♢ A-şi rupe (sau a-şi frânge) ~ul a) a se accidenta grav; a muri într-un accident; b) a-şi pierde situaţia în urma unor greşeli. A strânge de ~ (pe cineva) a) a omorî (pe cineva) prin strangulare; b) a constrânge. A se arunca (sau a se agăţa) de ~ul cuiva a) a îmbrăţişa cu căldură pe cineva; c) a obosi pe cineva cu manifestările de dragoste. A face ~ a face gălăgie; a avea pretenţii. 2) Cavitate interioară a acestei părţi a corpului. Durere în ~. ♢ A se sătura (sau a fi sătul) până-n ~ a nu mai putea suporta. A-i sta în ~ a) a nu putea înghiţi; b) a nu putea suferi (ceva sau pe cineva). 3) Cantitate de mâncare sau de băutură care poate fi înghiţită dintr-o singură dată. 4) Porţiune mai subţire a unor obiecte, care se aseamănă cu această parte a corpului. ~ul gărăfii. ~ul viorii. /<sl. glutu

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

GÂT s. 1. (ANAT.) grumaz, (pop.) junghetură, (reg. şi fam.) guşă, (reg.) gâtlan. (L-a apucat de ~.) 2. v. duşcă. 3. (reg.) bucea, burlui. (~ la pâlnie.)

GÂT s. v. măsea.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.029s