Cuvinte care rimează cu găinărița; rime cu găinărița
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "găinărița": (vezi și găinăriță)

Sus

Rime de gradul 1:

călugărița gărgărița măgărița scărița ștrengărița rărița inărița fumărița văcărița primărița pârpărița pescărița ospătărița joimărița acărița strungărița morărița chelărița zețărița școlărița arhondărița cârciumărița cănărița rotărița tătărița primăvărița poștărița olărița broscărița săpunărița plămânărița podărița brumărița păcurărița măsărița cotărița găinărița gâscărița ștempărița desăgărița ursărița prisăcărița lânărița culminărița
Sus

Rime de gradul 2:

pestrița actrița matrița săpunarița împestrița veverița răzmerița măselarița albăstrița păstorița turița miorița rarița pictorița lingurița dumitrița vinerița veninarița linarița gemănarița doctorița chelnerița tartorița praftorița gurița limbarița gogorița degetarița căprița broscarița lostrița casierița puricarița pelinarița nebunarița cuișorița meșterița bumbăcarița vinarița sculptorița crița sudorița strămurarița scândurița pieptănarița nisiparița negelarița chicherița boierița spicherița ochelarița ghimparița patrița frizerița bărbierița negustorița mătrița cantonierița actorița vulturița vetrița vedrița sovârvarița șoferița paterița norița minerița limbricarița inarița flenderița pădurița moșierița felcerița factorița pulmonarița pliscarița gașperița gărdurarița durița gâscarița checherița umbrița trântorița mânurița fălcarița cumetrița luntrița pretorița nurița țundrița prescurița paracliserița iepurarița
Sus

Rime de gradul 3:

vița ița zeița polița granița schița rămășița bobița șuvița sulița arșița ulița temnița pivnița pielița foița căpița tăblița spița piulița notița bufnița bubulița undița rotița ploșnița melița guița fetița banița prepelița pojghița pernița penița mlădița întemnița codița burnița vârtelnița trâmbița sughița lădița gaița bădița fița urechelnița roinița donița crăița cosița cârtița babița alunița râșnița pojarnița nojița mița cratița coropișnița clopotnița bentița rapița porumbița lișița grădinița garofița frunzulița fărâmița cobilița chichița șurubelnița solnița răsadnița ranița musculița momița jurubița găselnița dranița covița chișița cădelnița căciulița babornița velnița troița șopârlița șița rochița mușița lelița lapovița gropița furculița coșnița alvița usturoița păștița diavolița cruciulița cristelnița botnița bărbița tămâița scufița sabița portița oița jintița hachița ferfenița dedița cununița blănița pungulița pelinița pavecernița lița lavița jitnița bolnița târtița tarnița șopârlaița plevaița păduchernița ocnița matița împelița hrenița ciobănița căița vifornița varnița ușița stelița movilița iglița hudița galița fofelnița cușnița costița bivolița bișnița bahornița mucarnița maghernița insulița domnița cornița boleșnița vătășița petița oreșnița cofița chiselița caracatița cabanița bundița altița albumița ziulița turtița studenița pușculița plevița păunița lubenița lintița gropnița delnița codălbița cizmulița băieșița albița zămoșița văduvița tocănița poienița parachernița odăița lămâița gârnița drobița chirighița cănița acarnița tiparnița scrumelnița hulubița garnița cărnița beldița băița albinița albilița văpaița trupița tapița șușănița mierlița gârlița dentița cătănița birtășița băltița șuița scăfița rușulița puiculița plescavița pipernița păcornița mironosița medelnița luminița hangița gonița glădița frăgulița coronița copăița colnița cenușernița bubița belșița barmanița zolnița toplița mesernița fustița arendășița zaharnița vorbulița vărgulița tășculița tainița stelnița pănușița mocănița mămița lămpița înspița groșița gazornița dohotnița dăscălița copilița cherațița ceșculița brișculița tălpița straița pâinița neiculița lojnița întărnița ialovița chingulița băcița băcănița tămâiernița sârmulița posconița polunoșnița ploița oranița olița mranița inița gârbița dăltița crâșmulița crăpelnița chibritelnița cheița cetinița bujenița bombița zgărdița zgăibulița zăvolnița zarafița tăvița sladnița rotilița pufulița noița mucenița huița fântânița brândușița bluzulița tigăița șubulița stupinița slugulița prispulița noptița nisiparnița nabedernița mânușița mahalagița iconița gâtița dungulița cuconița cojița câșița cărpinița papornița mangalița mamornița horaița chiculița cămărășița telălița sumulița strungulița puiernița ploschița petlița mămulița măiculița leiculița lăcrimița clăița chibița țuiculița tălanița suvelnița ruginița nostița neghinița macaragița crăculița boltița bărdița bunița anafornița vranița vornicița ușulița urmulița scrumbița puntița prunculița nascornița năfrămița ierbulița gentulița frunzița crucița colița șubița sticlulița sobița slujbulița oloinița ochenița leița crâmpița corfița bătăița vătmănița bartița tobița știuculița șlibovița idolița gâzulița gâsculița destărnița vlașița șișcornița sălbulița răzeșița picolița moimița jordița împărătița furchița doinița perinița pânzulița gălbinița tovărășița sitița plăpumița munculița iobăgița grofița grindulița diecița codănița cârpulița tălpășița sicaița șeulița șerbetelnița sacovița pălmița ometița notătița mlăștinița mândrulița lunculița vulpița vrăcița muciornița jupânița făzănița crengulița cleștița surlița holdița bătătornița antetrupița tortița sălița rudița rocarnița păstrăvița luntrășița fotița firmulița culmița țolița șipculița păstrugarnița papagalița jupanița gușulița flintulița duduița contrapiulița fundița tătița
Sus

Definiții din DEX:

GĂINĂRÍȚĂ, găinărițe, s. f. (Rar) Găinăreasă. [Pr.: gă-i-] – Găinar + suf. -iță.

GĂINĂRÍŢ//Ă ~e f. Lucrătoare la o fermă de găini. /găinar + suf. ~iţă

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.008s