Cuvinte care rimează cu fudul; rime cu fudul
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "fudul":

Sus

Rime de gradul 2:

sudul udul nudul dudul agudul scudul pudul
Sus

Rime de gradul 3:

rotundul individul gradul lichidul fluidul solidul podul partidul nodul nordul modul acidul rândul acordul rapidul zidul fondul fundul gândul gardul oxidul secundul rodul bordul codul periodul bradul vagabondul sardul miliardul nerodul șoldul electrodul bioxidul vidul hibridul nomadul voievodul blondul episodul absurdul alcaloidul cardul recordul dezacordul sinodul grajdul fardul ghidul colindul năvodul bastardul credul biliardul iodul metaloidul landul insecticidul imboldul aminoacidul artropodul hidroxidul afundul blidul tetracordul standardul diferendul vadul glodul heraldul pendul intrândul camaradul cârdul catodul ridul liedul boldul flamandul faldul normandul prăpădul antropoidul gasteropodul iadul anelidul prundul calapodul cordul radul celuloidul iedul cefalopodul grindul molidul anodul standul hazardul patrupedul spermatozoidul bulevardul răsadul lordul rondul irodul aprodul ghizdul coloidul palmipedul grundul monocordul hexacordul muribundul stindardul miriapodul erbicidul longobardul dioxidul steroidul plodul leopardul izvodul sadul tetrapodul dividendul centigradul pericardul pesticidul raidul faradul fratricidul fungicidul bactericidul trepiedul negridul zăvodul asclepiadul portlandul asteroidul miocardul rapsodul norodul brigandul soldul lombardul guvidul jadul sefardul xifoidul prohodul ieșindul smaraldul internodul fiordul apartheidul apatridul clavicordul brahiopodul decapodul doctorandul bardul balonzaidul plantigradul kurdul antipodul trioxidul peroxidul solipedul caidul homicidul paralelipipedul gastropodul mongoloidul aneroidul triodul racordul smeadul pentacordul regicidul digitigradul ortopedul elipsoidul paricidul nematodul octopodul incredul goliardul bondul eșafodul patricidul vermicidul matricidul pledul străfundul mapamondul brandul cumulardul acaricidul velocipedul exodul bolidul tardigradul prefixoidul sferoidul negroidul genocidul gepidul gurmandul salmonidul sfenoidul murindul pseudopodul semilichidul pfundul cristaloidul iconodul revanșardul povodul ultrarapidul treapădul planetoidul paraboloidul ascaridul goelandul jindul aedul germicidul hioidul garmondul ciprinidul conoidul raticidul feldspatoidul endocardul sladul druidul suicidul miedul guardul larvicidul geridul poliploidul logopedul hominidul infanticidul oxiacidul reverendul șalandul carbidul ostracodul anacardul săradul abțibildul șvedul tribordul ovicidul australoidul retardul scaldul șildul semifondul samoedul ganoidul babordul tripodul parapodul paraziticidul micromodul macropodul panicardul cestodul ghepardul tabloidul acipenseridul căscăundul antiputridul poetardul pinipedul microfaradul jazbandul toroidul ledul comândul insectofungicidul bundul protoxidul condroidul tarodul anterozoidul ofsaidul heptacordul vinogradul ruberoidul ozalidul polaroidul izopodul sabordul pistardul memorandul trendul seminomadul unguligradul semisolidul comunardul nardul desfidul picofaradul monohibridul canidul sufixoidul oficleidul rizopodul deltoidul notocordul ștrandul burgundul compoundul semifluidul jacardul scafoidul corticosteroidul mugilidul rebordul monoacidul camelidul anticatodul portstindardul rodenticidul aritenoidul elateridul platinoidul decigradul bolardul analcidul salonardul muridul hiperboloidul etmoidul haloidul borodul solenoidul branhiopodul trapezoidul hinterlandul autorapidul epicardul schizopodul forhendul ghioldul anemocordul trematodul panacodul rizoidul copepodul cheloidul stavridul cerambicidul amfipodul cuproxidul savoiardul glasvandul ralidul eupatridul lezardul taxidul carboidul machisardul chilopodul hidracidul hidrogradul ihneumonidul alcoxidul pegamoidul androidul lardul euploidul suprafluidul elicoidul bovidul portfardul șteandul maquisardul mineraloidul poliacidul manicordul geoidul pentaoxidul sateloidul ifosardul monoxidul eutectoidul decacordul etilenoxidul șancroidul erinaceidul duracidul suspensoidul pistolardul holoturidul capitalbandul siloxidul honvedul galiardul hidromodul pseudocoloidul peracidul milioerstedul pseudoacidul smaridul eneacordul orjadul
Sus

Rime de gradul 4:

raportul romul romanul românul insul calul satul șeful capul capătul grupul jocul unul micul vehiculul autorul vârful matul banul semnul bărbatul răul râul războiul locul golul sensul statul conul termenul conducătorul domnul domeniul contactul diminutivul copilul studiul corpul darul dansul spiritul elementul spațiul tubul serviciul gerul genul catul sistemul centrul cercul dreptul fenomenul faptul evul cuvântul omul parul părul agentul zeul actul aerul procesul obiectul opusul procedeul organul ansamblul numărul produsul primul altul piciorul momentul planul vehicul aspectul pământul câtul punctul palatul sexul globul accentul leul volumul dracul stomacul adevărul patul soțul contractul dicționarul cuptorul ciclul adjectivul gâtul înțelesul nasul utilajul învelișul răspunsul bățul proprietarul venitul restul magazinul însul atomul metrul calcul autovehicul mersul sacul verbul respectul comportamentul echivalentul spinul spicul cocoșul apostolul fluierul sul cotul băiatul destul mărul mânerul substantivul dosul conceptul reflexul alfabetul hormonul votul fotbalul capitolul sinonimul păcatul mutul untul mascul ursul fascicul circul masculul ciobanul învățatul turnul prefixul racul segmentul lobul moșul păstorul pumnul mâncatul sosul sculptorul parfumul berbecul brâul cancerul calicul atributul birul acompaniamentul climatul vulturul traseul caietul catargul virusul căpitanul adverbul sorbul comentariul predicatul temperamentul molul clericul pintenul piperul dedesubtul ovul ministerul corbul țiul popul kilogramul pluralul titularul liceul elanul stimul nașul busuiocul corpuscul mucul curul mațul testicul testiculul nul consul țapul scrupul butul buciumul sătul sasul buletinul călușul potopul minuscul cocosul pătul majuscul peduncul tentacul tăul pliscul chiul departamentul sublimul bujorul bâtul neuronul coeficientul dragonul fiziologul șervetul staul scul delfinul ventricul islamismul indexul panicul brevetul furuncul crepuscul zâmbetul mușcatul tubercul auricul vestibul luceafărul coconul pătrunjelul recensământul bucătarul știmul emul capitul somnambul arcașul pastorul scapul nesătul musul arcanul gatul consensul receptacul ciul bărăganul dânsul flocul pul proconsul pedicul canalicul săgetătorul ghiul orcicul mul noctambul îndestul cumul iluminismul recul împrejurul nesațul folicul mogul aul reticul pleonasmul mâțul huțul pixul catehumenul șestul sațul orgasmul tumul fenicul ilustratorul preambul tul arhetipul caracul aleanul firicelul fâșul minotaurul alunelul înăuntrul antonimul ziditorul arhaismul aerovehicul jianul coagul diverticul țuțul funambul polcovnicul denticul tabernacul literatorul opercul hobanul haidăul traul oscul amplexicaul incunabul decameronul linxul specul calusul siminocul conciliabul licornul mezaninul edicul conventicul ful șotul decalogul gulerașul infundibul herul opuscul craul antecalcul postcalcul cărășelul monticul iubițelul îndărătul funicul pârul murgulețul cușacul conceptacul postmodernismul viceconsul comornicul laptopul animalcul bouarul rustemul șabărul agănăul șoșul apendicul preafericitul galaonul acicul cornicul tontoroiul șpul bacăul otuzbirul niciunul dindărătul nealtul săbărelul dimprejurul amărunțelul rezultatul alineatul
Sus

Definiții din DEX:

FUDÚL, -Ă, fuduli, -e, adj. Îngâmfat, mândru, încrezut, arogant. ◊ Expr. (Glumeț) Fudul de-o ureche = surd. – Din tc. fodul.

FUDÚL ~ă (~i, ~e) şi substantival Care are o părere exagerată despre calităţile sale; plin de sine; încrezut; îngâmfat; înfumurat; falnic; mândru; măreţ; semeţ. /<turc. fudul

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

FUDÚL adj. v. îngâmfat.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.026s