Cuvinte care rimează cu emisei; rime cu emisei
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "emisei":

Sus

Rime de gradul 1:

transmisei permisei admisei trimisei comisei promisei compromisei premisei misei omisei remisei demisei retransmisei readmisei retrimisei
Sus

Rime de gradul 2:

scrisei închisei înscrisei descrisei deschisei zisei ucisei coincisei decisei interzisei prezisei prescrisei transcrisei contrazisei sinucisei proscrisei subscrisei culisei circumscrisei conchisei dezisei narcisei fisei caisei retranscrisei farisei metisei clisei melisei întredeschisei redeschisei recipisei tisei conscrisei circumcisei abscisei lisei rescrisei eclisei exînscrisei paradaisei bălbisei reînchisei mantisei oloisei butisei răszisei
Sus

Rime de gradul 3:

propusei distrusei distinsei casei dispusei spusei dusei prinsei redusei produsei impusei trăsei lipsei înțelesei compusei strânsei întinsei cuprinsei condusei întorsei introdusei rămăsei copsei depusei pusei mersei sursei mesei măsei clasei supusei corespunsei piesei pătrunsei ascunsei rusei atinsei unsei reprodusei alesei rupsei masei fusei rosei arsei ajunsei adusei extrăsei presupusei expusei scosei frumoasei atrăsei fripsei opusei falsei învinsei inclusei plânsei întrerupsei coasei rasei respinsei râsei plasei cursei ștersei depinsei răspunsei supsei culesei stinsei întreprinsei plesei surprinsei parcursei spărsei tinsei extinsei pretinsei tradusei trasei împinsei scursei mucoasei retrăsei grasei răsei descompusei aprinsei desprinsei fiersei pedepsei resursei credincioasei storsei smulsei restrânsei recursei încinsei deprinsei înfipsei constrânsei transpusei ticăloasei exclusei suprapusei apusei adresei sustrăsei convinsei corupsei presei sedusei indusei tusei destinsei miresei traversei terasei împunsei dresei torsei mulsei bursei înfrânsei concursei frânsei străpunsei linsei dedusei leguminoasei indispusei tunsei readusei ofensei subclasei șansei răsfrânsei farsei descinsei coapsei repusei prelinsei fricoasei zemoasei recompensei controversei capsei fosei răpusei lesei purcesei elipsei morsei pasei predispusei invidioasei glosei interpusei necredincioasei mofturoasei grimasei erupsei fesei faimoasei eclipsei tuberculoasei deplânsei mâncăcioasei distrăsei subînțelesei reîntorsei surâsei juxtapusei reculesei cuirasei întrepătrunsei prințesei irupsei contrăsei răscopsei nebuloasei prepusei împărătesei hindusei postpusei dispensei carcasei husei recompusei preotesei antepusei pucioasei ansei conclusei hansei eschimosei somnoroasei pensei dânsei reintrodusei abstrăsei principesei amorsei melasei aversei tătănesei crosei compresei bielorusei avrămesei disjunsei angoasei albinoasei leproasei tămâioasei delicatesei imersei realesei bârsei condescinsei bucătăresei cariopsei mursei prolepsei transei infectocontagioasei ulceroasei neșansei retradusei entorsei nopticoasei cioarsei negresei vornicesei negustoresei croitoresei baronesei trusei supraexpusei cepsei cenușăresei jupânesei subîntinsei rozasei tresei crăiesei ducesei cârciumăresei atenansei contesei incasei abatesei florăresei evinsei spălăcioasei intrusei molasei brutăresei spălătoresei gutoasei nursei zlătăresei chiparoasei tipesei irumpsei silepsei petimbroasei recopsei cusătoresei văcăresei bosei protopopesei cărturăresei gioarsei isoglosei contrapusei cosei zidăresei băbăresei gomoasei potasei autodistrusei scrofuloasei chermesei târsei spătăresei boieresei primăresei carpocapsei sămânțoasei arhondăresei căpitănesei boresei metalepsei sinapsei lăptăresei incusei epanalepsei profetesei tigresei colonelesei sargasei lenjeresei șoricesei chelăresei firoscoasei călcătoresei răsfiersei fugasei poetesei metresei culasei cojocăresei doctoresei sumesei rotăresei superpusei eczematoasei moșieresei biomasei arhiducesei arămesei radiosursei subexpusei fâsei măcelăresei cizmăresei portăresei hidropicoasei eritematoasei blănăresei tutungeresei crevasei găinăresei morăresei răstorsei dropicoasei scarlatinoasei agroterasei păhărnicesei proprietăresei maioresei călțunăresei chiulasei spițeresei rejansei tâmplăresei cuperoasei voievodesei judecătoresei stolnicesei ambrasei legătoresei bumbăcăresei cămătăresei tulnicăresei pităresei pantofăresei reaprinsei vodulesei secretoasei vodesei răsînțelesei refiersei vrăjitoresei șătrăresei cluceresei jimblăresei grădinăresei postelnicesei mimansei antipiesei bretesei notăresei isprăvnicesei cârnățăresei vieresei vicontesei serdăresei preafrumoasei franzelăresei cofetăresei ministresei gropăresei plăpumăresei postăvăresei pinasei logofetesei premersei pescăresei doftoresei hătmănesei ctitoresei perucăresei brânzăresei ploșnițoasei fânoasei ofițeresei condicăresei bostănoasei velicorusei
Sus

Rime de gradul 4:

cărei temei celei cei închei obicei trei iei ei minei matei alei femei piei albei bei coastei grindei ulei evrei merei discuției fustei ardei tei aramei pompei mirei castei mei chei raței cotei slei ălei clei mâței holtei ratei țiței manei hochei volei polei plebei costrei stânjenei botei cercei cofei fundei rotofei hulubei condei crampei domnișoarei bordei holdei cardei iudei deschei grivei retevei cocoșei cristei tăiței alelei brei pigmei ciulei ciornei ovrei mărunței lupei ghizdei dragavei boldei beilerbei brebenei ponei crâmpei putinei îndumnezei hei întrei stei știubei somotei curmei ciritei buflei însurăței bujdei hamei jochei randei funigei gândăcei clocoței tulei portchei mujdei strugurei dumnezei caravei parascântei șfei ciovei mielușei ahei nedei sisinei tocmăgei grecotei hlei aculei scârnei bobslei bănuței armășei glei puchiței spătărei cămărășei frecăței tăieței strei roștei iminei stolnicei ciumpei postelnicei pitărei ehei francofoniei poturei răsurei elei
Sus

Definiții din DEX:

EMÍTE, emit, vb. III. Tranz. 1. A enunța, a exprima, a lansa o părere, o teorie etc. ♦ A transmite, a anunța. 2. A elabora, a scoate, a da o lege, un decret etc. ♦ A pune în circulație o bancnotă, o hârtie de valoare etc. 3. A produce gaze, radiații etc. care se pot propagă în mediul înconjurător. – Din lat. emittere. Cf. fr. émettre.

A EMÍTE emít tranz. 1) (ipoteze, teorii, opinii) A pune în circulaţie; a înainta; a promova. 2) (legi, decrete) A pune în vigoare în mod oficial; a elabora. 3)(bancnote, hârtii de valoare) A pune în circulaţie. 4) (adeverinţe, acte oficiale) A pune la dispoziţie ca urmare a unei solicitări. 5) (raze de lumină sau de căldură, unde electromagnetice sau sonore) A împrăştia în toate direcţiile; a transmite radial; a radia; a iradia. 6) (ştiri, veşti, informaţii) A aduce la cunoştinţă publicului larg; a transmite; a comunica; a relata; a anunţa; a difuza. /<lat. emittere

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

EMÍTE vb. 1. a elabora, a enunţa, a expune, a formula. (A ~ o nouă teorie.) 2. a transmite. (Radioul ~ pe diverse lungimi de undă.) 3. v. pronunţa. 4. a produce, a scoate. (~ sunete armonioase.) 5. v. scoate. 6. a scoate. (A ~ noi monede.) 7. (JUR.) a lansa. (A ~ un mandat de arestare.) 8. v. emana. 9. v. degaja.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.023s