Cuvinte care rimează cu drumul; rime cu drumul
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "drumul":

Sus

Rime de gradul 1:

scrumul sacrumul forumul labrumul labarumul autodrumul
Sus

Rime de gradul 2:

volumul fumul consumul costumul parfumul maximumul zbuciumul albumul buciumul bitumul minimumul organumul referendumul sebumul memorandumul cumul duiumul ultimatumul uiumul podiumul oleumul labiumul tumul linoleumul cuantumul quadriviumul atriumul fatumul triviumul vacuumul blumul afumul zulumul compendiumul cecumul carborundumul coriumul velariumul votumul tedeumul petrolatumul oposumul cetaceumul carbolineumul pulpitumul olumul gladiumul penicilliumul postsceniumul summumul cubiculumul arcosoliumul vademecumul triplumul sagumul oidiumul colligatumul parafumul frigidariumul
Sus

Rime de gradul 3:

sistemul romul ritmul primul organismul omul mecanismul gramul franțuzismul filmul extremul chimul țărmul regimul ramul programul poemul neamul maximul calmul atomul turismul sinonimul pomul omonimul cromozomul basmul turcismul simptomul semantismul minimul microorganismul hamul grecismul geamul cromul anglicismul spasmul psalmul infirmul imul hramul ghemul fonetismul entuziasmul domul creștinismul astronomul armul stimul romantismul rizomul latinismul kilogramul idiomul economul blestemul autoturismul aerodromul wolframul șoimul silogismul reazemul realismul metabolismul logaritmul clasicismul catolicismul anonimul traumatismul tomul sublimul socialismul sindromul salcâmul reumatismul remul racemul paralelismul fonemul echinodermul balsamul aforismul seismul salamul pantomimul metamorfismul magnetismul lirismul italienismul islamismul haramul feudalismul comunismul capitalismul baremul americanismul neologismul mimul marxismul jandarmul islamul budismul bromul boemul atletismul știmul simbolismul materialismul germanismul emul dinamismul cultismul caimacamul avramul agronomul absolutismul vacarmul ulmul toponimul tacâmul rusismul ohmul morfemul monomul misticismul impresionismul idealismul dualismul astigmatismul tropismul slalomul serialismul semul raționalismul protestantismul polinomul patriotismul neoplasmul nazismul formalismul fascismul damul calvinismul blamul alpinismul umanismul somnambulismul sofismul sarcasmul pozitivismul pogromul monahismul mahomedanismul liberalismul haremul fanatismul expresionismul eponimul dramul darwinismul cubismul cloroformul amalgamul tărâmul tandemul suprarealismul subiectivismul strabismul sincretismul servilismul sentimentalismul rotacismul recviemul pesimismul paludismul optimismul naturalismul naționalismul modernismul manierismul imamul galicismul edemul ecosistemul cromatismul ciclismul catehismul banditismul antagonismul senzualismul scepticismul regionalismul pseudonimul pragmatismul parașutismul neoclasicismul mul monogamul imperialismul iluminismul gemul endodermul ectodermul determinismul brahmanismul bigamul barbarismul atomismul ascetismul algoritmul alcoolismul urbanismul serafimul pugilismul pleonasmul parenchimul paralelogramul mezodermul leninismul iudaismul hipodromul hemul hahamul grahamul existențialismul evoluționismul eufemismul eroismul egoismul dramatismul dadaismul cataclismul bolșevismul bigotismul bairamul anevrismul anarhismul adventismul abstracționismul sincronismul sarcomul rasismul rahitismul orgasmul mozaismul luteranismul istmul hipismul hiperurbanismul empirismul egotismul colonialismul caldarâmul cacomul birocratismul bioritmul automatismul ateismul atavismul agnosticismul electromagnetismul vulcanismul totemul tembelismul structuralismul slavismul sclavagismul revizionismul provincialismul primitivismul personalismul paroxismul parazitismul palmul monoteismul microfilmul metronomul lomul lesbianismul indrușaimul hinduismul filotimul dinamul curmul cretinismul behaviorismul avangardismul arianismul anglicanismul sodomul rigorismul prezbitismul platonismul panteismul pahidermul oportunismul obiectivismul microcosmul macadamul junimismul iluzionismul heruvimul gentilomul fatalismul eritemul conformismul automobilismul animismul empiriocriticismul vitalismul stoicismul poligamul pacifismul ortodoxismul ocultismul nominalismul neoromantismul monismul meteorismul gnomul generalisimul futurismul fibromul fetișismul favoritismul erotismul energetismul emfizemul diafilmul cosmodromul celomul carcinomul bonomul atonalismul antropomorfismul antonimul altruismul acronimul umanitarismul transformismul sadismul relativismul polisilogismul neoplatonismul izomorfismul homeotermul hermafroditismul hematomul gestaltismul exclusivismul exantemul estetismul despotismul deismul constructivismul chilomul chiasmul bogomilismul arhaismul adenomul ateromul truismul teismul țarțamul spiritismul șovinismul purismul poichilotermul peripatetismul pedantismul patetismul păgânismul nonconformismul negativismul neaoșismul motociclismul monotremul militarismul mecanicismul lexemul iredentismul împăciuitorismul idiotismul heliotropismul gastronomul fototropismul chimismul cernoziomul centrismul centralismul anabolismul aleatorismul vocalismul vandalismul teribilismul subsistemul slavonismul psihologismul profesionalismul poporanismul poantilismul nizamul neocolonialismul mutismul mielomul mahalagismul machismul leucomul kantianismul iraționalismul gongorismul gnosticismul genomul egocentrismul clironomul azeotropismul xantomul vicleimul universalismul tradiționalismul telefilmul spiritualismul proxenetismul politeismul polimorfismul planorismul patronimul particularismul paronimul onanismul noctambulismul monofizitismul modemul miomul microseismul majordomul maghiarismul heliocentrismul freudismul eclectismul dodecafonismul dirijismul convenționalismul cinismul catabolismul anacronismul academismul macrocosmul totalitarismul terorismul stângismul sionismul safismul prozaismul prognatismul preromantismul nihilismul motodromul mercantilismul mazdeismul machiavelismul luminismul imagismul hipopotamul gliomul geomagnetismul funcționalismul fourierismul finalismul epicurismul cosmopolitismul cohalmul cheremul cartezianismul autoritarismul internaționalismul elenismul zoroastrismul velodromul trahomul supraomul reformismul protocronismul prezbiterianismul politicianismul papilomul olmul obscurantismul neopozitivismul monarhismul megohmul lamaismul istorismul individualismul imobilismul glaucomul geotactismul gangsterismul familiarismul dogmatismul didacticismul daltonismul criptonimul chilimul chietismul centigramul baptismul aeromodelismul vulgarismul verismul utilitarismul țintirimul taoismul scientismul sămănătorismul rolfilmul politonalismul pielmul pasivismul nudismul nepotismul misogamul masochismul macroseismul lipomul homomorfismul hispanismul granulomul gigantismul fenomenalismul fecalomul fariseismul endemismul comensualismul chemotactismul ceamul calemul bizamul autismul asociaționismul aristotelismul antisemitismul anabaptismul antiintelectualismul tribadismul țarismul solecismul semanticismul ribozomul retorismul regalismul radicalismul poligenismul peristaltismul pauperismul parnasianismul nostromul narodnicismul menșevismul marinismul maniheismul jurnalismul jansenismul huliganismul fideismul federalismul exorcismul epitalamul endospermul egalitarismul dimorfismul defetismul conservatismul confucianismul comparatismul cicloturismul chimiotropismul bonapartismul binomul autodromul antropocentrismul angiomul analogismul alozomul adogmatismul aboliționismul transcendentalismul configuraționismul unionismul sufismul șarlatanismul prodromul prerafaelitismul polisemantismul pluralismul pitagorismul pietismul neomul naturismul muslimul miopismul microgramul hipocratismul hedonismul galvanotropismul experimentalismul demonismul deltaplanismul corporatismul centrozomul catastrofismul canibalismul botulismul anticlericalismul anchilostomul amatorismul albinismul voluntarismul urmul șintoismul șiismul puritanismul prosilogismul profesionismul practicismul neotomismul neokantianismul neoimpresionismul narcisismul miciurinismul limfatismul husitismul hipertiroidismul gromul feminismul expansionismul cvietismul culturismul cabotinismul analfabetismul feromagnetismul constituționalismul verbalismul timpanismul taximul șlemul sinapismul semitismul semantemul șamul quakerismul priapismul preformismul oligospermul obstrucționismul napalmul misoginismul mezenchimul malthusianismul magmatismul laconismul kiloohmul fracționismul falansterianismul etilismul epiteliomul distomul dialectalismul decadentismul costotomul chiliasmul cacofonismul bilingvismul bibliofilmul autobalsamul antitrinitarismul anatocismul absenteismul anarhosindicalismul sindicalismul servomecanismul semidoctismul sedentarismul românismul psihismul probabilismul preclasicismul paralexemul panslavismul panelenismul nervismul neorealismul mesianismul meristemul matronimul jainismul iezuitismul gândirismul emanatismul elitismul democratismul decepționismul colaboraționismul cateterismul apolitismul amoralismul unitarianismul trofismul teatralismul tantrismul talimul talâmul separatismul sememul ptialismul placodermul peristomul paralogismul nicotinismul neofascismul mașinismul iotacismul hirsutismul hipotiroidismul gargarismul eudemonismul dirhamul criticismul consonantismul chimiotactismul cavalerismul cartodromul calofilismul antroponimul angiospasmul tomismul surdomutismul stigmatismul solipsismul sociologismul schematismul prohibiționismul pitiatismul perfecționismul paramagnetismul neohegelianismul monometalismul metodismul marasmul imaterialismul iconoclasmul hidronimul geocentrismul fiziocratismul decorativismul conținutismul conservatorismul clericalismul cartismul astrodromul artritismul apriorismul abstenționismul tehnicismul sexualismul selecționismul schizotimul revanșismul postmodernismul peridermul paseismul nanismul mimetismul microtraumatismul microsistemul macaronismul logatomul legitimismul hemangiomul glosemul geotropismul fixismul extremismul diletantismul craniotomul conceptismul cardiospasmul bimetalismul argirismul anexionismul alemul agnatostomul vedetismul sunnismul străinismul stenotermul seimul reotropismul radioprogramul policroismul pleocroismul plagiostomul onirismul ocazionalismul nevromul neodimul monosemantismul intuiționismul intimismul ilogismul galicanismul fototactismul fibroadenomul fabianismul exotismul exodermul episilogismul creaționismul conceptualismul comparativismul chemotropismul atropismul anticolonialismul agrarianismul afacerismul aerodinamul adenofibromul snobismul satanismul ritualismul nomadismul neonazismul miligramul mesmerismul marginalismul lamarckismul intervenționismul idiocromatismul hipodermul fovismul etimologismul ermetismul emanaționismul ecumenismul decagramul cormul conciliatorismul ciclostomul biologismul angstromul electrotraumatismul totemismul simplismul șarmul radioastronomul plutonismul perispermul monopolismul maoismul libertinismul intelectualismul idiotrofismul hitlerismul generativismul ficționalismul exomorfismul electrotropismul eidetismul contractualismul carierismul ungurismul tragismul teratomul tendenționismul tactismul stereotipismul șlamul seminomadismul rustemul programatismul praseodimul panislamismul navomodelismul mutaționismul microohmul logicismul iodoformul instrumentalismul indiferentismul indianismul imoralismul histotomul filantropismul eufuismul etnonimul enantiomorfismul diamagnetismul descriptivismul decigramul cooperativismul citocromul saturnismul șamanismul proudhonismul osteomul mutualismul mixedemul macrosistemul luddismul indeterminismul grafemul fordismul enciclopedismul cameleonismul anticonformismul integrismul trăirismul tolerantismul tezismul simfonismul rachetomodelismul panlogismul palindromul neocapitalismul mormonismul mendelismul izolaționismul imanentismul idiomatismul hilozoismul heteromorfismul filistinismul ferimagnetismul
Sus

Definiții din DEX:

DRUM, drumuri, s. n. 1. Cale de comunicație terestră, alcătuită dintr-o bandă îngustă și continuă de teren bătătorit, pietruit, pavat sau asfaltat. ◊ Drumul mare = șosea de mare circulație, care leagă localități principale. Hoț (sau tâlhar) de drumul mare = hoț care atacă oamenii în drum spre a-i jefui. Drum-de-fier = cale ferată. ◊ Loc. adv. Peste drum = în față, vizavi. În drum = în mijlocul drumului; în calea drumeților; în văzul tuturor. Pe toate drumurile = peste tot, pretutindeni. ◊ Expr. A pune pe cineva pe drumuri = a face pe cineva să meargă mai mult decât ar fi necesar pentru rezolvarea unei probleme. A bate (sau a ține, a păzi) drumul (sau drumurile) sau a umbla (sau a fi, a sta) pe drumuri = a umbla de colo-colo, fără rost, a umbla haimana. A fi de pe drumuri = a fi fără familie, fără locuință stabilă, fără rost în viață. A rămâne (sau a ajunge etc.) pe drumuri = a rămâne fără adăpost, fără slujbă, fără mijloace de trai; a sărăci, a scăpăta. A lăsa (sau a arunca, a azvârli etc.) (pe cineva) pe drum (sau pe drumuri) = a da (pe cineva) afară din casă sau din serviciu; a lipsi (pe cineva) de cele necesare traiului; a sărăci (pe cineva). A aduna pe cineva de pe drumuri = a da cuiva adăpost, a pune pe cineva sub ocrotire. Pe drum = gata să vină, să sosească, să apară, să se nască. A sta (sau a se pune etc.) în drumul cuiva sau a-i sta cuiva în drum = a se afla (sau a ieși) înaintea cuiva, împiedicându-l (să înainteze, să facă o treabă etc.); a împiedica pe cineva într-o acțiune, a i se împotrivi. A se da din drumul cuiva = a se da la o parte, a face cuiva loc să treacă; a înceta să mai împiedice pe cineva în acțiunile sale. A-și face (sau a-și găsi, a-și croi) (un) drum (nou) în viață = a începe o (nouă) carieră, un nou fel de viață, a-și găsi un rost; a reuși. A-și face drum = a) a înainta (prin eforturi) într-o mulțime; b) a se abate din cale spre a se duce undeva sau la cineva. A apuca (sau a lua) alt drum = a se ocupa de altceva, a se iniția în alt domeniu. A ieși cuiva în drum = a întâmpina pe cineva. A da drumul (cuiva sau la ceva) = a) a lăsa din mână; b) a lăsa sau a reda libertatea cuiva; a permite cuiva să intre sau să iasă; c) a desface o cusătură, un tiv (pentru a lărgi sau a lungi o haină). A-și da drumul = a) a se lăsa în jos, a coborî; a se avânta; b) a începe să povestească, să facă destăinuiri; c) a izbucni (într-o avalanșă de vorbe, în țipete, plâns etc.). ♦ Parcurs; rută, itinerar; traseu, cursă (parcurse de cineva sau de ceva). Drumul Oltului. Drum maritim. 2. Călătorie. ◊ Ultimul drum = drumul pe care este condus un mort la groapă. ◊ Expr. A-și căuta (sau a-și vedea) de drum = a) a-și continua călătoria, a merge mai departe; b) a nu se amesteca în treburile altuia. Drum bun! urare adresată cuiva care pleacă într-o călătorie. 3. Traiectorie. – Din sl. drumŭ. Cf. bg., scr. drum.

DRUM ~uri m. 1) Fâşie de pământ lungă şi îngustă special rezervată şi amenajată pentru circulaţie; cale. ♢ ~ de ţară drum nepietruit, neasfaltat. ~ de fier cale ferată. Peste ~ în faţă, vizavi. A pune pe cineva pe ~uri a face pe cineva să umble prin multe instanţe pentru a-şi rezolva o problemă. Pe toate ~urile în toate părţile, oriunde. A rămâne (sau a ajunge) pe ~uri a) a-şi pierde sursele de existenţă; a ajunge în mare sărăcie, neavând nici măcar adăpost; a) a rămine orfan. A arunca (a azvârli) pe cineva în ~ a) a da afară din casă, lipsind de locuinţă; b) a da afară din serviciu, lipsind de mijloace de existenţă. A-i sta cuiva în ~ a îm-piedica pe cineva în acţiunile sale. A ţine (sau a păzi) ~ul (sau ~urile) a) a umbla fără rost; b) a jefui oamenii de pe drum. A apuca alt ~ a) a porni în altă direcţie; b) a alege altă cale în viaţă. A-şi face (sau a-şi croi, a-şi găsi) un ~ în viaţă a-şi face o situaţie; a se aranja. A ieşi cuiva în ~ a apărea în calea cuiva. A da ~ul a) a lăsa din mână; b) a da libertate, a elibera; c) a lărgi o haină, desfăcând un tiv sau o cusătură; d) a lăsa pe cineva să intre sau să iasă din casă; e) a slobozi (un animal) de la legătură; f) a pune în funcţiune (o maşină, un motor, un aparat); h) a nu mai stăpâni (nervii, lacrimile etc.). A-şi da ~ul la gură (sau gurii) a vorbi mult şi fară rost; a vorbi ce nu se cuvine. 2) Plecare într-un loc (mai) îndepărtat. A se pregăti de ~. ♢ A-şi căuta (sau a-şi vedea) de ~ a) a merge mai departe; b) a-şi vedea de treabă; a nu se amesteca în treburile altora. ~ bun! urare celui ce porneşte la drum. 3) mai ales la pl. Deplasări dese, repetate, pentru diferite treburi; umblătură. 4) Cale prestabilită care urmează să fie parcursă (de o persoană sau un vehicul); traseu; itinerar; rută. 5) Cale parcursă în spaţiu de un corp în mişcare; traiectorie; traseu. 6): ~ul robilor Calea Lactee. /<sl. drumu

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

DRUM s. 1. v. cale. 2. drum-de-fier v. cale ferată. 3. v. călătorie. 4. v. cursă. 5. alergătură, cursă. (A făcut două ~uri în piaţă.) 6. v. rută.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.027s