Cuvinte care rimează cu conceptualiză; rime cu conceptualiză
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "conceptualiză": (vezi și conceptualiza)

Sus

Rime de gradul 1:

realiză analiză specializă cristaliză semnaliză localiză individualiză neutraliză generaliză paraliză comercializă legaliză centraliză canaliză demoraliză baliză totaliză moraliză materializă egaliză cataliză vocaliză valiză psihanaliză minimaliză actualiză penaliză naturaliză idealiză banaliză scandaliză reactualiză palataliză naționaliză finaliză brutaliză spiritualiză raționaliză imortaliză depersonaliză spitaliză rivaliză revitaliză personaliză formaliză vizualiză socializă mușamaliză mineraliză industrializă focaliză dializă deznaționaliză descentraliză capitaliză adverbializă instituționaliză sacraliză normaliză desacraliză culturaliză trivializă radiobaliză oficializă marginaliză occidentaliză nominaliză nazaliză coaliză animaliză tropicaliză liberaliză imaterializă dematerializă metaliză artificializă semiindustrializă verbaliză radicaliză devaliză spațializă reanaliză orizontaliză opaliză muzicaliză sindicaliză profesionaliză ovaliză monumentaliză demineraliză internaționaliză universaliză sentimentaliză federaliză devitaliză delexicaliză mondializă labializă impersonaliză ilegaliză gramaticaliză dezactualiză denominaliză teatraliză provincializă digitaliză vitaliză municipaliză microanaliză feudaliză tarlaliză denazaliză telesemnaliză dezindividualiză autoanaliză depalataliză electroanaliză inegaliză transcendentaliză globaliză narcoanaliză anticataliză fotocataliză deprofesionaliză decapitaliză mangaliză ultramicroanaliză neopsihanaliză autocataliză
Sus

Rime de gradul 2:

utiliză simboliză imobiliză steriliză civiliză hidroliză stiliză stabiliză mobiliză electroliză sensibiliză ridiculiză fertiliză demobiliză volatiliză poliză impermeabiliză bagateliză monopoliză liză alcooliză imbeciliză fosiliză destabiliză insensibiliză culpabiliză desensibiliză defertiliză hipersensibiliză solubiliză rentabiliză subtiliză seniliză liofiliză insolubiliză tuberculiză permeabiliză idiliză metaboliză maleabiliză flexibiliză carameliză paraleliză voltoliză hidrofiliză contabiliză piroliză mercantiliză disponibiliză javeliză modeliză encliză viriliză hemoliză formoliză evangheliză procliză imputrescibiliză proteoliză pasteliză chimiosteriliză bemoliză pneumatoliză autoliză melancoliză tembeliză antecliză plasmoliză corecliză steatoliză citoliză fotoliză termoliză pumnuliză dezalcooliză hidrogenoliză epidermoliză
Sus

Rime de gradul 3:

organiză caracteriză preconiză indiviză favoriză criză repartiză preciză furniză epuiză ateriză sesiză diviză surpriză sintetiză improviză autoriză priză populariză polariză ironiză concretiză avertiză amortiză aclimatiză viză sistematiză repriză reorganiză pulveriză magnetiză exterioriză diviniză deviză deghiză armoniză stigmatiză poleniză miză hipofiză dezorganiză canoniză abrutiză uniformiză satiriză moderniză mecaniză imuniză expertiză electriză coloniză cicatriză cauteriză aviză apofiză vaporiză tiraniză teroriză hipnotiză friză familiariză devaloriză antrepriză abstractiză vulgariză urbaniză solidariză privatiză polimeriză particulariză omogeniză miniaturiză memoriză maturiză latiniză temporiză remiză ozoniză ioniză idolatriză fluidiză ecraniză demitiză defavoriză carboniză ameriză adjectiviză tipiză teoretiză sincroniză regulariză regiză presuriză dezumaniză desaliniză anatemiză aluniză vulcaniză valoriză traumatiză substantiviză standardiză singulariză simpatiză schematiză profetiză opaciză martiriză idiotiză galvaniză eterniză epifiză deratiză depolariză coriză automatiză aseleniză tezauriză saliniză salariză poetiză optimiză mitiză merceriză iotaciză inciză griză etatiză aromatiză absolutiză marchiză titulariză șabloniză ostraciză motoriză literariză kirghiză interioriză dezodoriză desolidariză demagnetiză conștientiză climatiză aplatiză activiză sinteriză seculariză proletariză permanentiză pactiză neurasteniză mitologiză fraterniză fetișiză exciză erboriză dinamiză demonetiză democratiză decoloniză decafeiniză cotiză computeriză citadiniză atomiză umaniză tranzistoriză subdiviză robotiză problematiză postsincroniză plasticiză maximiză masculiniză insonoriză greciză germaniză cretiniză clasiciză catehiză briză alegoriză agoniză microminiaturiză tiză sonoriză simfiză sertiză româniză pasteuriză odoriză obscuriză monitoriză militariză mediatiză iriză iodiză hibridiză etapiză denicotiniză demasculiniză catoliciză caricaturiză autohtoniză rusticiză rotaciză relativiză pauperiză orășeniză obiectiviză minimiză islamiză ierarhiză geometriză gelatiniză dezinsectiză depresuriză depolitiză denucleariză demilitariză colectiviză causticiză birocratiză aseptiză arabiză alfabetiză televiză sulfiză semaforiză reaclimatiză matematiză lotiză literaturiză laiciză igieniză iaroviză fasciză dramatiză deduriză cooperativiză cibernetiză chimiză calviniză banchiză autocaracteriză americaniză alcaliniză vermutiză sintoniză școlariză rigidiză narcotiză monotoniză moldoveniză melodramatiză maghiariză liriciză dogmatiză defeminiză cromiză contoriză angliciză aneantiză sponsoriză slaviză salubriză portretiză politiză metaforiză indemniză feminiză exorciză dezeroiză demutiză demoniză croniciză corniză autonomiză arhaiză acutiză electrocauteriză vasculariză scientiză polemiză monetiză izomeriză intimiză defetișiză deferiză cloroformiză clișeiză ambiguiză teleecraniză taniză securiză șampaniză reprivatiză prozaiză periodiză pasiviză parcheriză fluoriză factoriză eteriză ermetiză efemeriză decloriză canceriză acromatiză tehniciză scenariză revaloriză recoloniză electroniză dispensariză diafiză caloriză aluminiză telpiză seminariză remilitariză reflectoriză marșrutiză grafitiză fumiză desesiză axiomatiză antipatiză vitaminiză tehnologiză primitiviză poloniză perfectiviză manieriză gigantiză europeniză desertiză sulfuriză mitridatiză mecaniciză macadamiză asteniză nucleariză mașiniză asiză abatiză gaiză tetaniză psihologiză preaviză piloriză peripatetiză munteniză diafaniză cosmetiză superviză randomiză maligniză depolimeriză antropomorfiză șamiză deproteiniză ampriză victimiză revoluționariză repertoriză paletiză micoriză cateteriză apologiză adenohipofiză șemiză negativiză meschiniză eficientiză mediocriză teologiză deșabloniză fanariotiză coleoriză patetiză franciză desincroniză anagramatiză sovietiză autoironiză mepriză contraexpertiză hamletiză dezetatiză decomuniză ciumiză parafiză complementariză perfectiză mimetiză dezideologiză devitaminiză
Sus

Definiții din DEX:

CONCEPTUALIZÁ, conceptualizez, vb. I. Tranz. A transpune o teorie în concepte (1). [Pr.: -tu-a-] – Din fr. conceptualiser.

A CONCEPTUALIZ//Á ~éz tranz. (teorii) A transpune în concepţie. /<fr. conceptualiser

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.015s