Cuvinte care rimează cu butonă; rime cu butonă
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire

Cuvinte care rimează cu "butonă": (vezi și butona)

Sus

Rime de gradul 1:

teutonă
Sus

Rime de gradul 2:

tonă monotonă atonă intonă cetonă acetonă bretonă cartonă tatonă capitonă distonă cantonă betonă letonă peptonă festonă alohtonă detonă pistonă megatonă
Sus

Rime de gradul 3:

acționă zonă funcționă confecționă menționă impresionă condiționă reacționă ordonă subordonă intenționă abandonă coordonă perfecționă emoționă staționă recepționă abonă aprovizionă pasionă soluționă revoluționă secționă selecționă fasonă saxonă polonă anemonă bufonă șifonă achiziționă slavonă sancționă sincronă raționă colecționă detronă patronă fracționă nonă congestionă omofonă demisionă donă spionă încoronă întronă vizionă împopoțonă balonă chestionă decepționă fredonă fuzionă cazonă proporționă flexionă gudronă înzorzonă tensionă adiționă ambiționă contorsionă pensionă deziluzionă gorgonă tamponă asincronă atenționă bonă niponă eșalonă fricționă iluzionă impulsionă madonă poltronă maronă badijonă concreționă descongestionă dimensionă sonă tranzacționă subvenționă mormonă beladonă direcționă fisionă torsionă acotiledonă afonă sugestionă braconă claxonă clonă colaționă creionă etalonă tronă ovaționă asezonă octogonă ozonă bulonă concesionă concluzionă poansonă percheziționă recondiționă relaționă cramponă valonă talonă eșantionă gazonă gestionă jalonă telefonă reabonă detensionă timonă interacționă înțoțonă mignonă supradimensionă scizionă șablonă convulsionă sifonă plafonă redimensionă spaționă cremonă degudronă distorsionă încolonă loționă butanonă raionă unidimensionă izocronă
Sus

Rime de gradul 4:

adună scenă plană tulpină bună țină persoană cină vină rădăcină coloană comună conțină până creștină desemnă determină devină romană disciplină doctrină pună puțină plină externă fină penă galbenă germană sarcină haină pană imagină împreună însemnă înseamnă internă italiană lână lină lumină lună mână marină mașină medicină membrană susțină termină mină română albină subterană asemănă atârnă bătrână proteină blană bovină brună turnă cetățeană coarnă condamnă consoană pomană destină dețină otomană domină elimină examină făină pagină semănă găină genă prietenă grădină rețină hrană iarnă îmbină rană înclină îndemnă indiană stăpână latină urină nebună persană prună antrenă taină vitamină sună răsturnă toamnă clătină clatină contamină coroană declină șină doamnă dojană emană fântână fiziciană venă furtună săptămână geană guvernă tună ruină prăjină închină însărcină legănă predomină ovină matematiciană odihnă uzină rășină minciună mlaștină semnă alternă antenă stamină vână răzbună bobină bomboană buruiană cabină pernă vană colină combină senină turbină stână daună porcină regină patroană egipteană toană sanguină alună poznă pieptănă icoană indigenă măcină macină teoreticiană perenă montană prevină pricină alienă alină amână ocnă anină ardeleană origină patină balenă bârnă benzină campioană nocturnă rafină pășună consemnă cunună datină depănă desenă dună rugină răsună faună banană toxină splină ilumină impregnă îndemână întâmpină jenă zdruncină profană minună muziciană albumină streașină orășeană armeană ornă platină bornă cană capcană cavernă putină rușină tehniciană cumpănă suspină măslină elenă frână gelatină râvnă gleznă goană încăpățână înfrână înverșună leșină scărmănă marnă mediană meridiană scarmănă salină afină parafină amină arenă asasină ucraineană balerină poiană cabană canadiană caprină caznă sprânceană zână curteană desfrână dezbină strachină doină tirană oxigenă smântână extermină soprană palatină virgină hemoglobină taurină vizuină indignă înmagazină înstrăină predestină lagună urnă mană satană slănină tărăgănă achenă alenă antiaeriană aromână benă benedictină bulboană căină cantină căpățână caravană norvegiană cisternă pelerină tihnă scarpină strună glicerină grindină savană tribună vitrină retină împuțină stagnă înmână învecină lamină scărpină meteahnă afână aglutină țarină anghină violină scarlatină tescovină beznă carenă submină sânziană cocaină spioană olivină coțofană cucoană culmină cumană dărăpănă dărapănă dăună detună diurnă egumenă elină slovenă castană felină germină globulină graficiană heroină igienă împăună sabină incarnă inoportună lacună țelină rogojină nană tină asană baștină cabalină preîntâmpină cangrenă catenă cătină chinină semilună coreeană cormană crăcană crâncenă scheună prelimină dominicană fascină figurină goarnă halogenă hermină hibernă îmbufnă incrimină îngână înscăună insignă șicană lanternă lighioană surdină macedoneană mișună morfină adamantină amazoană angină angrenă anilină asiriană siriană broboană carabină cătană tamburină serpentină ranchiună strană dină dolină dugheană feniciană filigrană gogomană iacobină încrâncenă patriciană însenină învenină latrină zgrepțănă liană lungană mandolină mătrăgună returnă mieună miaună moină smirnă neghină paragină tibetană aldină aplană bahnă bernardină boștină bulină cabotină cârnă cetină napolitană resemnă vișină rutină cortină crăcănă văgăună discrimină smochină gențiană havană iernă încotoșmănă încunună îngemănă înrădăcină înturnă jivină logodnă mireană sirenă adrenalină afgană mandarină terebentină bășină veterană wagneriană zibelină căpșună opină concubină consternă siciliană pepsină decană decernă descărnă disemină fibrină toscană gospodină grandomană prigoană țâțână retoromană împănă importună indisciplină nună pătlagină muselină nicotină ajună stană trenă antipirină arvună balivernă catalană valeriană ciornă clină cocină columnă conglutină depană peregrină dextrină vaccină ternă dezvirgină diamantină seină esteticiană sarazină garnizoană hoțomană îmbună împricină îngreună întină ladină predetermină lucernă melanină mișină morenă pleasnă balsamină tocană boroană cafeină calamină ocheană cășună cazeină damnă dană darabană nitroglicerină tachină dezlână dezrădăcină eroină prosternă farmazoană haznă prihană insulină lignină logiciană matroană menghină noatenă naftalină acetilenă pectină slatină țărână alumină zârnă aspirină berlină sulfină surmenă cadână celestină subsemnă comeseană tartină urdină egrenă ergotină etilenă fană vrană verbină prăștină hâțână satină pațachină înscenă magiciană melomană milițiană sonatină ravenă atropină barbacană pralină birmană botină xenomană telecabină caledoniană camănă cezariană chenzină tartană concertină turkmenă crinolină damigeană desărcină zoană deturnă echidnă răcovină fetișcană povarnă foliculină stupină trichină ruteană tușină penicilină vădană histamină înstrună lidiană lituaniană macaroană zmăcină mandrină sterlină melamină meseană pomină piscină zmacină mușină șoaldină academiciană aerodină reexamină avenă becațină ocarină bucoavnă bufnă cantilenă catehumenă chitină pavană rezină moșmoană țâfnă reincarnă vaselină etenă etiopiană spină țapină geneticiană gheenă hidrogenă hoanghină iguană ozenă puchină meglenoromână tetină olefină mucină acroleină saturnină recombină barcană baritină bernă tavernă brigantină pogană carantină rovină pianină codină tretină contrasemnă curtezană degazolină draglină nimfomană etamină gardină grenadină îndoctrină lucarnă sagnă mescalină mreană zootehniciană narcomană goldană raznă amfitrioană anatoxină antitoxină autoguvernă baroană ratină cavatină chelnă chinchină obstină novocaină oină repugnă concetățeană statisticiană damaschină dejună călină duzină faină formalină gherghină plombagină sultanină hienă ileană podină lanolină macedoromână margarină terțină migrenă stornă sumeriană randalină amfetamină auxină basnă boacănă saponină calcină procesomană calpuzană camelină chilnă piculină corhană crosnă decontamină dentină desetină dezbobină parafernă digitalină drezină efemină zeină semiconsoană fumigenă gadină gâtlană gratină sardină senă heparină sterină turmalină indemnă ursulină levantină mătăcină sadină urotropină strălumină pulpană rodină avanscenă babană peneplenă butadienă cârlană tăciună clorofiliană codană troahnă copertină corneană creatină oncogenă demină deparafină padină reînturnă ergotoxină obligeană galenă gazolină ghilotină gramaticiană heliotropină vitelină îndătină suprasarcină jiană lavină lesbiană lindină zgâlțână ricană motorină stricnină acridină alchenă terilenă șanfrenă purină vervenă bubalină răscracănă capelină capsomană cheratină sericină codeină consună oleină sextină designă despreună repagină geofiziciană guanină revaccină înțină ondină răscrăcănă mejdină mielină neeuclidiană neurină scopolamină amandină astrofiziciană bogătană boșimană prolactină savarină priceasnă semanticiană practiciană istroromână melană ocină sahariană
Sus

Cuvinte vecine:

0.035s