Cuvinte care rimează cu bazinul; rime cu bazinul
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "bazinul":

Sus

Rime de gradul 1:

magazinul sarazinul mezinul supermagazinul gruzinul
Sus

Rime de gradul 2:

vinul străinul plinul pinul ordinul linul inul finul creștinul sprijinul latinul intestinul cristalinul bizantinul vecinul spinul chinul subordinul submarinul seninul destinul căminul vaginul vaccinul martinul declinul crinul cinul veninul clavecinul palatinul măslinul caninul calvinul buletinul balerinul asasinul pelinul leșinul frasinul florentinul benedictinul suspinul sabinul florinul delfinul rabinul caolinul vișinul taninul iacobinul ciuinul citadinul arinul afinul rubinul ricinul rechinul ginul cretinul clinul carminul călinul cabotinul bernardinul smochinul satinul manechinul concubinul baldachinul pelerinul paltinul mandarinul marochinul ladinul dafinul ciulinul zeppelinul tainul șovinul scrinul peregrinul mălinul asinul celestinul capucinul supinul slinul bulinul arlechinul scrutinul godinul blondinul benjaminul autovaccinul androginul tretinul serpentinul pinguinul neolatinul franklinul festinul beduinul sultaninul superfinul rozmarinul misoginul levantinul alevinul mediastinul mandrinul lupinul filistinul yoghinul microclinul zdruncinul kelvinul girondinul ghinul fiorinul extrafinul
Sus

Rime de gradul 3:

unul termenul terenul semnul românul romanul planul organul lemnul italianul internul germanul genul galbenul fenomenul externul europeanul domnul desenul conul bunul banul avionul anul americanul vagonul tutunul trenul tonul țiganul țăranul suveranul subteranul stăpânul somnul simultanul scaunul prietenul pianul partizanul oxigenul otomanul nebunul musulmanul iordanul ionul indianul hidrogenul guvernul examenul electronul ecranul cornul cetățeanul cartonul carbonul betonul bătrânul turnul tunul tronul troianul telefonul semitonul plămânul persanul pantalonul oceanul milionul matematicianul manganul lexiconul imnul hormonul fonul fizicianul fânul etimonul dușmanul colonul ciocanul ciobanul canonul bușteanul africanul vulcanul teoreticianul sultanul săpunul sânul pumnul porțelanul patronul indigenul îndemnul hanul germenul etalonul embrionul egipteanul demonul creionul cotidianul cordonul căpitanul bastonul balonul amidonul abdomenul zvonul titanul stânjenul șobolanul șarlatanul salonul rumenul răsăriteanul prunul poligonul polenul pintenul pavilionul panul păgânul napoleonul muzicianul magnetofonul leagănul infernul golanul ganglionul cazanul campionul bolovanul bădăranul ardeleanul apuseanul venețianul tendonul tehnicianul tavanul sezonul saxonul șablonul republicanul refrenul raionul pistonul paltonul păianjenul orășeanul nul moldoveanul mitocanul meridianul mahomedanul lanul jidanul hornul găitanul elvețianul elenul elanul diaconul danul coceanul camionul baronul balconul autocamionul armeanul ajunul ucraineanul tiranul tenul teleosteanul șopronul sopranul sifonul scoțianul planctonul plafonul neutronul mexicanul mesteacănul lichenul iranianul însemnul hidroavionul gudronul filonul fasonul divanul curteanul curcanul canadianul bufonul bonul atenianul amerindianul alunul untdelemnul transilvăneanul surghiunul sonul slavonul seamănul protonul păunul norvegianul neuronul mormanul metanul electrofonul casetofonul butonul bucureșteanul brahmanul bostanul borcanul blazonul baritonul australianul aromânul argentinianul tritonul timpanul subalternul sturionul sternul spionul slovenul senul pietonul oblonul newtonul nanul munteanul moșteanul microfonul limanul guzganul graficianul gardianul franciscanul foiletonul fazanul faraonul egumenul duodenul dunăreanul dragonul deltaplanul cumanul cotiledonul cantonul cadranul brazilianul bostonul benzenul belgianul bănățeanul arsenul anglicanul vlăjganul unisonul turbanul toxicomanul talismanul stanul spartanul pleistocenul piroxenul parizianul ozonul odgonul neogenul motanul molibdenul mocanul macedoneanul jargonul hatmanul halogenul ghinionul gărgăunul flaconul filigranul fanfaronul dominicanul diapazonul coreeanul coconul catranul cancanul bretonul bibanul batracianul bâtlanul bărzăunul azerbaidjanul antigenul acordeonul tulpanul țopârlanul tifonul tăunul tamponul sumanul străbunul stadionul șofranul sirianul semenul scorpionul saturnul priponul pogonul plutonul pliocenul pelicanul patricianul palestinianul paleogenul olanul moșneanul moșmonul micronul mârlanul manșonul mamelonul lunganul ligheanul jneapănul huliganul gorunul gologanul gogomanul fenicianul dejunul cotlonul colanul clanul ciolanul ciclonul chimionul chimenul ceaunul castronul castanul carpenul buzduganul burlanul batalionul bastionul băcanul babilonianul asirianul antifonul anasonul aborigenul zorzonul volanul tibetanul specimenul șoimanul renul regnul prusianul pontonul politicianul ploconul pironul pilonul pensionul osmanul morunul mireanul megalomanul maratonul lumenul liberianul greabănul geamantanul galonul eșantionul eocenul cationul caftanul bitumenul bidonul arcanul amfibianul edenul corindonul veteranul uraganul trombonul toscanul teutonul susanul sulimanul silurianul sicilianul retoromanul portavionul poporanul polinezianul platonicianul pionul permianul oșteanul nunul miocenul metropolitanul luteranul indonezianul grandomanul glutenul furtunul frisonul frigianul fanul eșalonul decanul coranul comisionul chesonul cearcănul cartezianul calcanul batonul afganul zăbunul țurcanul suzeranul șpanul soreanul săteanul poștalionul olteanul oligocenul molanul mezonul medalionul lipanul lăstunul jalonul hoțomanul gazonul găvanul găliganul frontonul fotonul esteticianul escadronul epigonul dorianul devonianul clovnul cerumenul catalanul cameleonul bărăganul avortonul algerianul zătonul westernul vestonul tartanul șnapanul simpozionul poltronul peonul pehlivanul noatenul niponul mocofanul mahonul logicianul liliputanul kantianul isonul hreanul fligornul farmazonul dornul donjuanul dinozaurianul dictonul curpenul ciurlanul ciclotronul celofanul cătunul căpșunul cancerigenul bușonul burduhanul boișteanul biberonul astrahanul aeroplanul acarianul zirconul zăganul xilofonul vegetarianul tronsonul tribunul talonul siberianul relonul rapănul pozitronul plastronul peruvianul parnasianul paravanul pădureanul organonul mormonul milițianul melomanul magicianul juponul jobenul jetonul ileonul hartanul gorganul galionul festonul fanonul comeseanul cistercianul catrenul captalanul capișonul canionul cambrianul călțunul bulonul breabănul axionul arianul anionul alaunul abandonul monoplanul albumenul xenomanul vădanul turkmenul tungstenul toluenul târnul taifunul strujanul stolonul somonul sarmațianul ruteanul rododendronul precambrianul podgoreanul platanul pentagonul meseanul lituanianul lidianul lemurianul ionianul huțanul hunul holocenul harponul fanionul dragomanul cuponul concernul colțanul chilianul butanul bulionul birmanul basarabeanul barbișonul băietanul artizanul yenul trinitarianul teflonul tabanul rumânul recordmanul pomponul poansonul pitonul nasicornul meglenoromânul marocanul marchitanul maramureșeanul maidanul lipoveanul letonul hegemonul harpagonul georgianul geneticianul flegmonul faunul etiopianul epicurianul dolmanul corintianul colagenul chițcanul centurionul caucazianul catehumenul căpcăunul cabestanul bubonul bruionul bilionul barbunul baconul armanul argonul antiromanul anglomanul amvonul afonul academicianul biplanul zootehnicianul tufanul talionul saxofonul saftianul pardonul palanul octogonul narcomanul magiunul jupânul jambonul himenul heliconul guldenul grabenul gliganul francmasonul floreanul firmanul felonul etanul dobrogeanul cuconul cretanul creponul cramponul copanul combinezonul columbianul cianul centironul brașoveanul bantustanul balabanul aleanul aeroionul yuanul videofonul valonul toronul subtonul statisticianul sloganul prezbiterianul pretorianul orchestrionul nucleonul noianul monomanul melonul masonul macedoromânul lornionul leptonul interferonul furgonul freonul faetonul drenul divizionul consemnul concetățeanul cleptomanul calaicanul bouleanul bețivanul axonul arameanul amfitrionul alergenul aldanul alburnul odoleanul plenul zdrahonul videotelefonul vatmanul trinitrotoluenul tirbușonul talanul sumerianul seimenul puritanul procesomanul polistirenul plebeianul pinionul peruanul patefonul parpianul paleocenul nesomnul mercaptanul lampionul juncanul grefonul gramofonul ghiozdanul gâtlanul fazotronul eleronul curtezanul cormoranul colțunul claponul carabanul calpuzanul brelanul bizonul bananul argentanul antielectronul anticiclonul xilenul trigonul tetragonul sărăcanul samariteanul răcanul pulmonul progesteronul peronul orogenul megafonul marțianul mărgineanul libianul lesbianul labanul jianul huronul histrionul gramaticianul goldanul glicogenul giravionul gherdanul fulmicotonul famenul decagonul craidonul cotonul codanul clonul cleanul ciocârlanul cianogenul chitonul chilomanul chichionul cârlanul câmpeanul cameramanul caloianul caimanul bolivianul biatlonul bazonul atamanul albianul moronul zooplanctonul tunisianul trepanul toroipanul tenismanul șoșonul saxhornul saurianul șantanul rezonul revelionul redanul raglanul radonul radiotelefonul plutonianul neoplatonicianul neonul musonul microsionul jejunul ischionul hobanul hematogenul grăsunul ghidonul geofizicianul gabionul eonul ebenul croncanul cotoșmanul ciclanul carotenul cardanul capsomanul bucovineanul bombardonul bildungsromanul badianul autofonul arhidiaconul vibrionul ulanul țicleanul tabunul semanticianul răzbunul ramazanul prostanul prochimenul practicianul plantonul perlonul ostroveanul orticonul odeonul ocheanul nailonul morionul mojdreanul minteanul mărgeanul istroromânul irakianul grivanul gibonul gaoleanul francofonul estonianul estonul erotomanul epiplonul dominionul
Sus

Definiții din DEX:

BAZÍN, bazine, s. n. 1. Rezervor deschis, de mari dimensiuni, construit din metal, din piatră, din ciment etc. ♦ Rezervor de apă amenajat pentru înot sau pentru sporturile care se practică în apă. 2. (Și în sintagma bazin hidrografic) Regiune din care un râu, un fluviu, un lac sau o mare își adună apele. ♦ Regiune delimitată de albiile tuturor afluenților unui râu sau ai unui fluviu. ◊ Bazin portuar = parte a unui port, special amenajată pentru staționarea vaselor (în vederea încărcării și descărcării lor). ♦ Regiune geografică bogată în zăcăminte de minereuri, în special de cărbuni. 3. (Anat.) Cavitate situată în partea inferioară a abdomenului și constituită din oasele iliace; pelvis. – Din fr. bassin.

BAZÍN ~e n. 1) Rezervor mare deschis, construit special pentru colectarea unui lichid, în special a apei, destinat unor operaţii tehnice sau practicării înotului. 2) Regiune din care îşi colectează afluenţii un râu sau un fluviu. ~ul Dunării. 3) Regiune bogată în zăcăminte naturale. ~ carbonifer. 4) mar.: ~ portuar parte a unui port amenajată special pentru staţionarea navelor. 5) anat. Parte a scheletului omenesc situată la baza trunchiului formată din oasele iliace; pelvis. /<fr. bassin

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

BAZÍN s. 1. rezervor. (~ pentru lichide.) 2. (înv. şi pop.) scăldătoare. (~ de înot.) 3. (GEOGR.) vale. (~ul Dunării.) 4. (GEOL.) bazin magmatic = focar magmatic. 5. (ANAT.) pelvis, (pop.) prag, (înv.) lighean.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.026s