Cuvinte care rimează cu bătrânimea; rime cu bătrânimea
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "bătrânimea":

Sus

Rime de gradul 1:

junimea milionimea cătănimea orășenimea unimea țigănimea păgânimea golănimea mitocănimea românimea omenimea mocănimea lipovenimea motănimea
Sus

Rime de gradul 2:

mulțimea primea lungimea înălțimea mărimea grăsimea adâncimea întregimea lățimea asprimea vechimea grosimea uimea cruzimea treimea optimea profunzimea compătimea mâncărimea agerimea pătimea limpezimea nobilimea împrejurimea usturimea pătrimea istețimea îngustimea întunecimea lărgimea micimea sutimea zecimea prospețimea năimea călărimea netezimea desimea preoțimea felurimea rotunjimea albăstrimea boierimea doimea tinerimea reprimea scurtimea pedestrimea submulțimea frăgezimea ascuțimea cincimea prostimea miimea câtimea acrimea afunzimea împătimea amănunțimea sărăcimea ostășimea șesimea grimea noimea turcimea greimea albimea viitorimea șaisprezecimea soldățimea calicimea miliardimea sălbăticimea crăimea subțirimea slujitorimea strâmtimea cavalerimea obștimea burghezimea micșorimea poporimea șoricărimea oștimea păsărimea putrezimea dăscălimea popimea ciocoimea moșierimea negustorimea cerșetorimea șeptimea mojicimea studențimea lăcrimea căzăcimea frunzărimea ungurimea iobăgimea slugărimea ușurimea argățimea pescărimea arăpimea mărunțimea străvezimea șoricimea muscărimea voinicimea școlărimea flăcăimea profesorimea învățătorimea chiaburimea arnăuțimea lehimea muncitorimea dorobănțimea răzeșimea tătărimea târgovețimea ofițerimea băiețimea scriitorimea nemțimea oțărimea vânătorimea drăcimea plugărimea iepurimea husărimea ienicerimea ursărimea funcționărimea ospețimea săsimea ogărimea muierimea secuimea burtăverzimea băieșimea țânțărimea muscălimea cărturărimea supușimea pandurimea strigoimea culăcimea proprietărimea iuncherimea semiînălțimea
Sus

Rime de gradul 3:

denumea numea temea dormea lumea vremea mea culmea mulțumea foamea întocmea adormea gemea nemulțumea momea tocmea glumea zeflemea supranumea aromea arămea dușumea cișmea scremea cârmea lăcomea legumea sodomea alămea molcomea smomea imamea telemea ghermea readormea surnumea
Sus

Rime de gradul 4:

autoritatea societatea noțiunea denumirea scrierea nouălea onomatopeea cădea dea rupea curtea nașterea determinarea avea ținea susținea mișcarea bea moartea doilea starea murea calitatea rodea crea partea cea păsarea ceea cercetarea pasărea putea proprietatea conținea plăcea rămânea părea curea cantitatea capacitatea culoarea originea puterea cartea repedea pădurea creșterea rea pielea cocea stea legea lovea vedea formarea valoarea valea floarea urechea vocea sinea lunea vrea imaginea ideea îmbrăcămintea pățea greutatea acțiunea activitatea însușirea adesea unitatea umplea asemenea ea marginea mărea treilea schimbarea trecerea totalitatea transformarea marea aparținea apărea mânea manifestarea răsucea pacea plătea dunărea grea încăpea plăcerea pasiunea păștea durea patrulea ieșirea păzea comunitatea pierderea plecarea exprimarea facultatea cunoașterea deținea folosirea oprirea desfășurarea obținerea depunerea executarea dispărea libertatea extremitatea înțelegerea pâinea diviziunea întinderea crucea introducerea gândirea mănăstirea posibilitatea cafea succesiunea distrugerea soarea șosea antichitatea socotea unirea realizarea redea ședea bucățea rețea vădea scăderea scădea producerea supraveghea tăierea tăcea prea acea acelea prevedea transmiterea aținea eliminarea decădea șaselea tratarea eroarea scurgerea utilizarea minunea descompunerea atingerea majoritatea eliberarea dreptatea sosea descrierea șaptelea vopsea mărginea pătrunderea cincilea încrucișarea înaintea zecelea crearea punerea rotea vergea jalea uniunea repetarea adaptarea grijea guineea închiderea încetarea virtutea versiunea zarea iubirea aptitudinea abrevierea mărgea lansarea administrarea turtea învârtea diminuarea cingătoarea perdea răgea răcea studierea operațiunea scoaterea securitatea desfacerea revenirea cernea porumbea optulea cherestea popea renașterea reuniunea supunerea supravegherea abilitatea puțea catifea zăcea identificarea abținea imposibilitatea cioplea incapacitatea zărea ciocănea marțea jignea înlăturarea instruirea golea cărarea facerea falcea belea surcea entitatea milionulea deochea vinerea locuțiunea veghea măsea vâlcea podea împerechea țintea prescurtarea înălțarea miercurea prevenirea vindecarea rindea integrarea negrea narațiunea țicnea pecetea procrea îndoirea încălcarea personificarea perceperea feciorea cotea adăugarea cugetarea conexiunea mândrea compărea cobea proptea revedea tinichea saltea răstea cățea nea doisprezecelea butea derivarea dedea prășea pândea învestea zăbrea strechea viorea învierea prorocea investea sădea cafenea parcea scândurea recrea cremenea micșunea pătlăgea perfecționarea lulea lelea bretea întrevedea umflarea băgarea badea halea conjugarea rumenea pețea lichea floricea codea andrea priveghea vintrea tejghea împlinirea buchea dinaintea definirea turturea planificarea cucuvea displăcea încorporarea îmbrobodea oștirea unsprezecelea alăturarea oțelea vinețea felea contopirea poprea canapea găurea păduchea gălbenea canea strunea tulea chiftea ulcea aiurea cincisprezecelea coreea salcea rămurea boccea cârtea condiționarea alunea muștea violarea optsprezecelea bucherea rândunea smulgerea purcea douăzecilea strujea zorea cercevea treisprezecelea alea cănea șaisprezecelea tânjea pardosea plăsea lalea întortochea întruchiparea horea chisea emigrarea îngenunchea despicarea odiseea bucea cărticea paisprezecelea sardea citarea idea cordea baccea preluarea gogea rărirea pingea reapărea albăstrea omorârea șoldea luminarea bidinea mânăstirea minciunea picățea desperechea înveștea manea brumărea ispășirea pavea braniștea agrea supraviețuirea temenea nouăsprezecelea secarea căpețea complăcea secărea șaptesprezecelea hogea bezea șaizecilea tâlhărea înnegrirea mustea acadea ipingea peltea mielușea echiparea pansea jaluzea grădiștea propășirea patruzecilea ciulea minarea furnicarea cincizecilea alagea colecționarea înțeparea pocănea pogacea telelea opăcea dairea lingurea zăhărea umilirea străvedea oțetea vițea zaherea ciuciulea recădea smicea preducea madea giubea roșățea beizadea mogorogea nimenea declararea treizecilea tea testea rocoțea teșcherea aievea argea ocheșea ghiulea siliștea despăduchea vindecea besactea colea peruzea zarnacadea defavoarea livrea mezdrea pușchea bagea mușcarea podobea știricea fidea tăbârcea feregea brebenea șușanea meterhanea cecmegea brobonea dulcineea jariștea drepnea sorbestrea înmănunchea fântânea fălcea narghilea transpărea zaharea sărăcirea vadea havalea grădea friganea optzecilea oprea frustrarea stricnea halagea laicizarea fermenea refenea căpițea brățea vântrea clefetea gevrea brândușea spirea ciumărea reabilitarea bălticea lipsirea saftea tapangea alăturea libadea mahmudea nouăzecilea suplea cățelea pasarea pangea crușățea provedea pârlea malotea gogonea verigea codănea târlea ventricea vâzdogea sadea coșcogea haplea miorea potecea acolea duminecea pogăcea poezea telegea semigrea panglicea norea safterea dungățea saragea redispărea alocurea merdenea gogoșea șaptezecilea mielărea câtelea pururea ghizdea muiercea cevașilea pepelea sfârlogea prâslea sărățea buftea autosupraveghea șahzadea tetrea vișinea crengurea tetea radiostea gigea uscăturea mărgărea scordolea nășea așijderea amandea atuncea tanea hârlostea ciuturea încaltea burtea prăsea protostea aicea altmintrelea hevea îngerea miscellanea zăpârstea mucea mandea croazea adicătelea altminterea lerpenea adicălea hilea nicăierea nichipercea pretutindenea fesfesea mertepea îndeaievea terchea-berchea harcea-parcea
Sus

Definiții din DEX:

BĂTRÂNÍME s. f. Mulțime de bătrâni; bătrânet, bătrânețe. – Bătrân + suf. -ime.

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

BĂTRÂNÍME s. bătrânet, (rar) bătrâneţe. (Era toată ~ acolo.)

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.029s