Cuvinte care rimează cu astrodromul; rime cu astrodromul
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "astrodromul":

Sus

Rime de gradul 1:

romul cromul aerodromul sindromul bromul pogromul hipodromul fibromul cosmodromul ateromul motodromul velodromul nostromul autodromul prodromul gromul cartodromul nevromul adenofibromul angstromul citocromul palindromul
Sus

Rime de gradul 2:

omul atomul pomul cromozomul simptomul domul astronomul rizomul idiomul economul tomul agronomul monomul slalomul polinomul sarcomul cacomul metronomul lomul sodomul gentilomul gnomul celomul carcinomul bonomul hematomul chilomul adenomul gastronomul cernoziomul mielomul leucomul genomul clironomul xantomul miomul majordomul gliomul trahomul supraomul papilomul glaucomul lipomul granulomul fecalomul ribozomul binomul angiomul alozomul neomul centrozomul anchilostomul epiteliomul distomul costotomul peristomul logatomul hemangiomul craniotomul agnatostomul plagiostomul fibroadenomul ciclostomul radioastronomul teratomul histotomul osteomul
Sus

Rime de gradul 3:

sistemul ritmul primul organismul mecanismul gramul franțuzismul filmul extremul drumul chimul volumul țărmul regimul ramul programul poemul neamul maximul fumul consumul calmul turismul sinonimul omonimul costumul basmul turcismul semantismul parfumul minimul microorganismul hamul grecismul geamul anglicismul spasmul psalmul infirmul imul hramul ghemul fonetismul entuziasmul creștinismul armul maximumul zbuciumul stimul romantismul latinismul kilogramul blestemul autoturismul albumul wolframul șoimul silogismul reazemul realismul metabolismul logaritmul clasicismul catolicismul buciumul bitumul anonimul traumatismul sublimul socialismul salcâmul reumatismul remul racemul paralelismul fonemul echinodermul balsamul aforismul minimumul seismul salamul pantomimul organumul metamorfismul magnetismul lirismul italienismul islamismul haramul feudalismul comunismul capitalismul baremul americanismul neologismul mimul marxismul jandarmul islamul budismul boemul atletismul știmul simbolismul scrumul referendumul materialismul germanismul emul dinamismul cultismul caimacamul avramul absolutismul vacarmul ulmul toponimul tacâmul rusismul ohmul morfemul misticismul impresionismul idealismul dualismul astigmatismul tropismul serialismul semul raționalismul protestantismul patriotismul neoplasmul nazismul formalismul fascismul damul calvinismul blamul alpinismul umanismul somnambulismul sofismul sarcasmul sacrumul pozitivismul monahismul mahomedanismul liberalismul haremul forumul fanatismul expresionismul eponimul dramul darwinismul cubismul cloroformul amalgamul tărâmul tandemul suprarealismul subiectivismul strabismul sincretismul servilismul sentimentalismul sebumul rotacismul recviemul pesimismul paludismul optimismul naturalismul naționalismul modernismul memorandumul manierismul imamul galicismul edemul ecosistemul cromatismul ciclismul catehismul banditismul antagonismul senzualismul scepticismul regionalismul pseudonimul pragmatismul parașutismul neoclasicismul mul monogamul imperialismul iluminismul gemul endodermul ectodermul determinismul cumul brahmanismul bigamul barbarismul atomismul ascetismul algoritmul alcoolismul duiumul urbanismul ultimatumul uiumul serafimul pugilismul podiumul pleonasmul parenchimul paralelogramul oleumul mezodermul leninismul iudaismul hemul hahamul grahamul existențialismul evoluționismul eufemismul eroismul egoismul dramatismul dadaismul cataclismul bolșevismul bigotismul bairamul anevrismul anarhismul adventismul abstracționismul labiumul tumul sincronismul rasismul rahitismul orgasmul mozaismul luteranismul linoleumul istmul hipismul hiperurbanismul empirismul egotismul cuantumul colonialismul caldarâmul birocratismul bioritmul automatismul ateismul atavismul agnosticismul electromagnetismul vulcanismul totemul tembelismul structuralismul slavismul sclavagismul revizionismul quadriviumul provincialismul primitivismul personalismul paroxismul parazitismul palmul monoteismul microfilmul lesbianismul indrușaimul hinduismul filotimul dinamul curmul cretinismul behaviorismul avangardismul atriumul arianismul anglicanismul rigorismul prezbitismul platonismul panteismul pahidermul oportunismul obiectivismul microcosmul macadamul junimismul iluzionismul heruvimul fatumul fatalismul eritemul conformismul automobilismul animismul empiriocriticismul vitalismul triviumul stoicismul poligamul pacifismul ortodoxismul ocultismul nominalismul neoromantismul monismul meteorismul generalisimul futurismul fetișismul favoritismul erotismul energetismul emfizemul diafilmul atonalismul antropomorfismul antonimul altruismul acronimul umanitarismul transformismul sadismul relativismul polisilogismul neoplatonismul izomorfismul homeotermul hermafroditismul gestaltismul exclusivismul exantemul estetismul despotismul deismul constructivismul chiasmul bogomilismul arhaismul vacuumul truismul teismul țarțamul spiritismul șovinismul purismul poichilotermul peripatetismul pedantismul patetismul păgânismul nonconformismul negativismul neaoșismul motociclismul monotremul militarismul mecanicismul lexemul iredentismul împăciuitorismul idiotismul heliotropismul fototropismul chimismul centrismul centralismul blumul anabolismul aleatorismul afumul zulumul vocalismul vandalismul teribilismul subsistemul slavonismul psihologismul profesionalismul poporanismul poantilismul nizamul neocolonialismul mutismul mahalagismul machismul kantianismul iraționalismul gongorismul gnosticismul egocentrismul azeotropismul vicleimul universalismul tradiționalismul telefilmul spiritualismul proxenetismul politeismul polimorfismul planorismul patronimul particularismul paronimul onanismul noctambulismul monofizitismul modemul microseismul maghiarismul heliocentrismul freudismul eclectismul dodecafonismul dirijismul convenționalismul compendiumul cinismul cecumul catabolismul anacronismul academismul macrocosmul totalitarismul terorismul stângismul sionismul safismul prozaismul prognatismul preromantismul nihilismul mercantilismul mazdeismul machiavelismul luminismul imagismul hipopotamul geomagnetismul funcționalismul fourierismul finalismul epicurismul cosmopolitismul cohalmul cheremul cartezianismul carborundumul autoritarismul internaționalismul coriumul elenismul zoroastrismul reformismul protocronismul prezbiterianismul politicianismul olmul obscurantismul neopozitivismul monarhismul megohmul lamaismul istorismul individualismul imobilismul geotactismul gangsterismul familiarismul dogmatismul didacticismul daltonismul criptonimul chilimul chietismul centigramul baptismul aeromodelismul velariumul vulgarismul votumul verismul utilitarismul țintirimul tedeumul taoismul scientismul sămănătorismul rolfilmul politonalismul pielmul petrolatumul pasivismul nudismul nepotismul misogamul masochismul macroseismul homomorfismul hispanismul gigantismul fenomenalismul fariseismul endemismul comensualismul chemotactismul ceamul calemul bizamul autismul asociaționismul aristotelismul antisemitismul anabaptismul antiintelectualismul tribadismul țarismul solecismul semanticismul retorismul regalismul radicalismul poligenismul peristaltismul pauperismul parnasianismul oposumul narodnicismul menșevismul marinismul maniheismul jurnalismul jansenismul huliganismul fideismul federalismul exorcismul epitalamul endospermul egalitarismul dimorfismul defetismul conservatismul confucianismul comparatismul cicloturismul chimiotropismul bonapartismul antropocentrismul analogismul adogmatismul aboliționismul transcendentalismul configuraționismul unionismul sufismul șarlatanismul prerafaelitismul polisemantismul pluralismul pitagorismul pietismul naturismul muslimul miopismul microgramul hipocratismul hedonismul galvanotropismul experimentalismul demonismul deltaplanismul corporatismul catastrofismul canibalismul botulismul anticlericalismul amatorismul albinismul voluntarismul urmul șintoismul șiismul puritanismul prosilogismul profesionismul practicismul neotomismul neokantianismul neoimpresionismul narcisismul miciurinismul limfatismul labrumul husitismul hipertiroidismul feminismul expansionismul cvietismul culturismul cetaceumul carbolineumul cabotinismul analfabetismul feromagnetismul constituționalismul verbalismul timpanismul taximul șlemul sinapismul semitismul semantemul șamul quakerismul pulpitumul priapismul preformismul olumul oligospermul obstrucționismul napalmul misoginismul mezenchimul malthusianismul magmatismul laconismul kiloohmul gladiumul fracționismul falansterianismul etilismul dialectalismul decadentismul chiliasmul cacofonismul bilingvismul bibliofilmul autobalsamul antitrinitarismul anatocismul absenteismul anarhosindicalismul sindicalismul servomecanismul semidoctismul sedentarismul românismul psihismul probabilismul preclasicismul paralexemul panslavismul panelenismul nervismul neorealismul mesianismul meristemul matronimul jainismul iezuitismul gândirismul emanatismul elitismul democratismul decepționismul colaboraționismul cateterismul apolitismul amoralismul unitarianismul trofismul teatralismul tantrismul talimul talâmul separatismul sememul ptialismul placodermul penicilliumul paralogismul nicotinismul neofascismul mașinismul iotacismul hirsutismul hipotiroidismul gargarismul eudemonismul dirhamul criticismul consonantismul chimiotactismul cavalerismul calofilismul antroponimul angiospasmul tomismul surdomutismul stigmatismul solipsismul sociologismul schematismul prohibiționismul postsceniumul pitiatismul perfecționismul paramagnetismul neohegelianismul monometalismul metodismul marasmul imaterialismul iconoclasmul hidronimul geocentrismul fiziocratismul decorativismul conținutismul conservatorismul clericalismul cartismul artritismul apriorismul abstenționismul tehnicismul summumul sexualismul selecționismul schizotimul revanșismul postmodernismul peridermul paseismul nanismul mimetismul microtraumatismul microsistemul macaronismul legitimismul glosemul geotropismul fixismul extremismul diletantismul cubiculumul conceptismul cardiospasmul bimetalismul argirismul anexionismul alemul arcosoliumul vedetismul vademecumul sunnismul străinismul stenotermul seimul reotropismul radioprogramul policroismul pleocroismul onirismul ocazionalismul neodimul monosemantismul intuiționismul intimismul ilogismul galicanismul fototactismul fabianismul exotismul exodermul episilogismul creaționismul conceptualismul comparativismul chemotropismul atropismul anticolonialismul agrarianismul afacerismul aerodinamul triplumul snobismul satanismul sagumul ritualismul nomadismul neonazismul miligramul mesmerismul marginalismul lamarckismul labarumul intervenționismul idiocromatismul hipodermul fovismul etimologismul ermetismul emanaționismul ecumenismul decagramul cormul conciliatorismul biologismul electrotraumatismul totemismul simplismul șarmul plutonismul perispermul oidiumul monopolismul maoismul libertinismul intelectualismul idiotrofismul hitlerismul generativismul ficționalismul exomorfismul electrotropismul eidetismul contractualismul colligatumul carierismul ungurismul tragismul tendenționismul tactismul stereotipismul șlamul seminomadismul rustemul programatismul praseodimul panislamismul navomodelismul mutaționismul microohmul logicismul iodoformul instrumentalismul indiferentismul indianismul imoralismul filantropismul eufuismul etnonimul enantiomorfismul diamagnetismul descriptivismul decigramul cooperativismul autodrumul saturnismul șamanismul proudhonismul mutualismul mixedemul macrosistemul luddismul indeterminismul grafemul fordismul enciclopedismul cameleonismul anticonformismul integrismul trăirismul tolerantismul tezismul simfonismul rachetomodelismul parafumul panlogismul neocapitalismul mormonismul mendelismul izolaționismul imanentismul idiomatismul hilozoismul heteromorfismul frigidariumul filistinismul ferimagnetismul
Sus

Definiții din DEX:

ASTRODRÓM, astrodromuri, s. n. Cosmodrom. – Din fr. astrodrome.

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

ASTRODRÓM s. v. cosmodrom.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.027s