Cuvinte care rimează cu antischetingul; rime cu antischetingul
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "antischetingul":

Sus

Rime cu o silabă:

sul nul chiul scul pul ciul mul tul ful craul șpul
Sus

Rime cu 2 silabe:

banul corpul podul statul conul planul dansul omul parul părul darul primul catul șeful răul râul romul capul satul semnul sensul câtul calul punctul cercul centrul locul altul lungul magul faptul vârful largul genul actul golul gradul grupul zeul insul jocul evul gerul dreptul domnul modul unul matul nodul micul tubul calcul gâtul dracul sacul restul globul însul mersul metrul patul ciclul leul rangul frigul nasul verbul soțul sexul vulgul bățul mutul dosul mărul circul plugul destul cotul spinul spicul turnul untul ursul votul codul mascul moșul fudul târgul dragul lobul drogul jugul steagul sosul racul pumnul birul brâul digul negul ovul pragul corbul molul sorbul țiul cheagul mucul nașul mațul popul fulgul credul curul strungul stogul țapul stimul consul rugul scrupul sătul sasul butul pătul tăul drugul pliscul pendul murgul bâtul jegul staul ringul ștreangul crângul dogul emul bigul știmul fragul musul gangul scapul ergul gatul gongul gogul flocul dânsul ghiul cumul gigul recul burgul mâțul aul mogul bardul șestul tumul pixul huțul sațul sorgul fâșul gagul grogul țuțul traul oscul drângul hangul smogul crugul specul zbengul linxul trogul vigul șotul herul șpringul fiongul pârul pârgul țugul vangul șoșul gergul șmagul
Sus

Rime cu 3 silabe:

copilul bărbatul contactul spiritul piciorul aspectul opusul pământul studiul spațiul capătul romanul procesul produsul sistemul raportul serviciul românul cuvântul lichidul vehicul agentul aerul organul ansamblul momentul termenul numărul răspunsul palatul respectul cuptorul contractul venitul atomul accentul volumul stomacul ciobanul belșugul băiatul conceptul păcatul cârligul reflexul fluierul fotbalul hormonul câștigul cocoșul mânerul masculul fascicul vulturul păstorul traseul nătângul mâncatul virusul parfumul prefixul catargul climatul cancerul sculptorul segmentul calicul caietul berbecul clericul adverbul hibridul piperul pintenul covrigul ciomagul elanul testicul pribeagul corpuscul pluralul liceul călușul majuscul amurgul buciumul șiragul minuscul cocosul potopul peduncul colegul tentacul iobagul sublimul bujorul briceagul zălogul șervetul zigzagul dragonul indexul panicul diftongul brevetul chirurgul ventricul delfinul vileagul pologul mușcatul zâmbetul tălpigul vestibul omagul tubercul furuncul crepuscul coconul belciugul moșneagul milogul toiagul beteagul pastorul prologul nesătul somnambul capitul arcanul coșciugul arcașul meleagul consensul bârlogul pilugul pedicul proconsul orcicul baltagul zbârciogul arțagul noctambul vikingul îndestul batogul buldogul nesațul reticul transfugul folicul desagul bitangul hârciogul mitingul heringul nădragul fenicul orgasmul aisbergul chepengul caracul preambul aleanul dopingul potlogul karlingul strategul incredul lupingul borceagul stănogul minciogul răsfugul cartingul coagul jianul funambul exodul orceagul denticul răzlogul opercul șilingul haidăul hobanul hogeagul sfoiagul posmagul iahtingul chișleagul parchingul driblingul quasagul pelasgul sfarogul calusul bedreagul opregul meringul huceagul părângul treningul pudingul hotnogul licornul bembergul fasungul edicul năvlegul fixingul talvegul opuscul dârlogul potângul presingul postcalcul fitingul pfenigul foburgul gulagul monticul merengul tubingul șezlongul ojogul bunceagul colceagul schetingul funicul cușacul paingul potnogul laptopul rislingul pechingul triftongul țiclingul pișleagul măiugul lemingul bouarul vandrugul rolgangul cliringul rustemul șabărul blumingul sarongul târnogul pacfongul crosingul zălugul pârțagul măslagul smochingul șepingul castingul herțogul branciogul paliagul cornicul cârciogul acicul cotrogul șantungul bacăul lănțugul drumeagul prelargul niciunul ripeagul nealtul bankingul
Sus

Rime cu 4 silabe:

obiectul autorul războiul procedeul fenomenul vehiculul elementul domeniul înțelesul magazinul învelișul utilajul adjectivul adevărul apostolul substantivul alfabetul capitolul învățatul sinonimul atributul dialogul căpitanul predicatul analogul dedesubtul teologul ministerul meșteșugul slăbănogul testiculul dramaturgul biologul titularul pedagogul hodorogul kilogramul busuiocul catalogul esofagul filologul vicleșugul buletinul pisălogul omologul neuronul febrifugul geologul islamismul tăvălugul psihologul pocinogul pipirigul monologul pătrunjelul luceafărul auricul astrologul boșorogul rămășagul bucătarul demagogul vermifugul zoologul receptacul piciorongul bărăganul beteșugul brandenburgul canalicul hădăragul inorogul pleonasmul cucurigul șomoiogul speologul împrejurul țipirigul pecenegul epilogul sarcofagul arhetipul firicelul chepeneagul pedologul furtișagul tehnologul etnologul ziditorul ciormoiagul antonimul alunelul macrofagul înăuntrul arhaismul diverticul polcovnicul tabernacul oncologul mitologul scriptologul iconodul vălmășagul patologul tenifugul amplexicaul incunabul căpeneagul bumerangul demiurgul siminocul histologul terfelogul colagogul grafologul quislingul runologul ontologul chitonagul taumaturgul metalurgul urologul moftologul scientologul conventicul micromodul mezaninul necrofagul dendrologul decalogul hipologul infundibul tumurugul fofologul gulerașul ecologul micologul algologul cosmologul antecalcul sinologul neologul motoplugul martalogul teatrologul fonologul hidrologul buiandrugul necrologul cărășelul iubițelul otologul apologul textologul ufologul îndărătul monofagul enologul rinologul turcologul motologul murgulețul sirologul etologul citologul viceconsul megaergul conceptacul sexologul hidragogul metrologul comornicul moloșagul feleșagul pomologul animalcul mistagogul periteagul monoftongul dantologul agănăul tracologul apendicul craniologul misologul carcafungul galaonul psihagogul epagogul tontoroiul tălmășagul contradigul fumuiagul hidromodul tefelugul otuzbirul dindărătul acvadagul săbărelul dimprejurul rezultatul
Sus

Rime cu 5 silabe:

conducătorul diminutivul dicționarul proprietarul echivalentul comportamentul temperamentul comentariul departamentul muzicologul sociologul arheologul fiziologul arhipelagul recensământul antropologul antropofagul ideologul mineralogul etimologul săgetătorul calorifugul iluminismul asclepiadul ilustratorul catehumenul entomologul stomatologul hematofagul viitorologul oftalmologul minotaurul virusologul insectifugul literatorul futurologul japanologul ginecologul areopagul neurologul balcanologul antidumpingul balneologul ornitologul decameronul oceanologul politologul egiptologul cancerologul conciliabul farmacologul radiologul semitologul venerologul aerologul metodologul ihtiologul bibliologul embriologul sanscritologul semiologul glaciologul ftiziologul hematologul criminologul alergologul dermatologul culturologul cardiologul gerontologul prieteșugul climatologul traumatologul muzeologul reflexologul merceologul frazeologul toxicologul lexicologul laringologul odontologul vulcanologul erpetologul emenagogul hepatologul iconologul osteologul defectologul potamologul postmodernismul entomofagul seismologul bibliofagul polemologul arhistrategul lichenologul etruscologul pneumologul paludologul papirologul hemerologul cosmetologul astrobiologul preafericitul martirologul antischetingul învălmășagul tălhărășugul amărunțelul alineatul
Sus

Rime cu 6 silabe:

autovehicul coeficientul bacteriofagul microbiologul bacteriologul meteorologul paleontologul aerovehicul bizantinologul semasiologul parazitologul agrobiologul africanologul fenomenologul paremiologul eminescologul endocrinologul dialectologul reumatologul telerecordingul fiziopatologul hidrobiologul asiriologul psihopatologul malariologul filigranologul hidrogeologul anesteziologul agrogeologul geomorfologul ultrademagogul psihopedagogul teledialogul morfopatologul psihosociologul biospeologul fitopatologul
Sus

Rime cu 7 silabe:

acompaniamentul etnomuzicologul epidemiologul gastroenterologul radiobiologul imunopatologul paleozoologul paleoetnologul microsociologul bioclimatologul
Sus

Rime cu 8 silabe:

anatomopatologul inframicrobiologul paleoantropologul agrometeorologul biometeorologul
Sus

Rime cu 9 silabe:

otorinolaringologul
Sus

Definiții din DEX:

ANTISCHÉTING, antischetinguri, s. n. Dispozitiv de reglaj la pick-up-urile moderne pentru compensarea forței centripete. [Scris și antiskating] – Din engl. antiskating.

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.027s