Cuvinte care rimează cu adolescența; rime cu adolescența
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "adolescența": (vezi și adolescenta adolescentă adolescență)

Sus

Rime de gradul 1:

inflorescența excrescența licența decența incandescența inocența luminescența degenerescența fluorescența indecența reticența eflorescența efervescența reminiscența convalescența fosforescența recrudescența concrescența tumescența arborescența concupiscența turgescența bioluminescența munificența evanescența fotoluminescența dehiscența
Sus

Rime de gradul 2:

prezența existența influența rezistența diferența esența evidența experiența frecvența violența absența aparența cadența componența corespondența independența inteligența proeminența abundența valența consistența dependența secvența insistența proveniența asistența competența indiferența insuficiența concurența deficiența exigența transparența permanența coincidența divergența somnolența prudența scadența perseverența apartenența decadența eficiența urgența interferența reverența aderența desinența incidența indulgența neglijența confidența consecvența demența descendența echivalența excelența indolența audiența carența diligența impertinența intermitența providența preponderența abstinența afluența conveniența penitența persistența potența coerența coexistența elocvența vehemența interdependența deferența insolența regența vigilența ascendența confluența imprudența inconsecvența inexistența chintesența congruența impotența inconștiența recurența convergența disidența rezidența intransigența supraabundența subzistența contingența virulența incompetența intendența locotenența clemența remanența stridența jurisprudența complezența condescendența continența impaciența obediența subsidența concomitența eminența incoerența suficiența birefringența emergența fluența paciența incontinența suculența inadvertența ambivalența conivența covalența difluența iminența ineficiența solvența tangența opulența precedența neconsecvența preeminența absolvența audiofrecvența polivalența confiența corigența grandilocvența inapetența incongruența omnipotența pasiența delincvența omniprezența refringența electrovalența ocurența purulența corpolența redevența inconsistența latența sapiența turbulența nonviolența pestilența flatulența remitența termorezistența renitența preexistența prevalența
Sus

Rime de gradul 3:

substanța credința cunoștința sămânța distanța ființa importanța tendința întrebuința știința anunța voința suferința renunța conștiința pronunța dorința instanța locuința nuanța siguranța ușurința conferința consecința denunța enunța încredința rezonanța sentința zdreanța referința alianța amenința balanța reședința bunăvoința cerința circumstanța concordanța cuviința desființa ședința înființa grăunța speranța preferința eleganța faianța finanța înștiința performanța stăruința alternanța consonanța constanța folosința îngăduința iscusința umilința neputința obișnuința aroganța străduința reprezentanța protuberanța încuviința privința trebuința nesiguranța putința silința uzanța adeverința ambianța chitanța circumferința clanța disonanța romanța recunoștința necuviința sârguința vacanța chibzuința ignoranța toleranța năzuința ordonanța biruința creanța extravaganța însămânța căința catrința cutezanța făgăduința pocăința cârlionța dependința discordanța socotința dința ștanța nesocotința neștiința portanța cotoroanța velința exuberanța zgrăbunța încunoștința intoleranța necredința ambulanța doleanța stanța prisosința deșănța restanța hanța inconstanța reactanța nechibzuința neființa redundanța predominanța asonanța cloanța priința inductanța reînființa garanța condoleanța luminanța nevoința cotreanța culanța penetranța tărăboanța ajutorința autofinanța discrepanța elocința repugnanța bărbânța conductanța consultanța autodenunța distonanța prestanța pseudoștiința ineleganța ingerința reluctanța pregnanța echidistanța recalcitranța radianța anevoința reordonanța relevanța pința impedanța manutanța transhumanța nesăbuința teleconferința tăgăduința admitanța carboanța temperanța sălășluința emitanța juruința nerecunoștința nonșalanța dominanța mezalianța intemperanța
Sus

Rime de gradul 4:

viața suprafața curăța fața forța ața cântăreața căruța gheața hoața înălța învăța scoarța ița vița piața agăța dimineața granița îngheța maimuța zeița terța pestrița polița rămășița ațâța bobița ceața creața schița rața moața mustața actrița arșița călugărița răsfăța cruța înfrumuseța șuvița sulița căpița căsuța mâța dulceața foița fortăreața greața temnița matrița ulița pielița pivnița bășicuța bubulița bufnița dezmăța tărâța spița verdeața tăblița notița piulița prefața banița dezgheța fetița rotița scânteiuța guița încălța înhăța melița undița sforța ploșnița povața albeața speța burnița cocoța codița torța drăguța fâneața țâța întemnița mlădița steluța paiața penița pernița pojghița prepelița vârtelnița bădița bălța boroboața cața cutiuța trâmbița stareța dezvăța sughița gaița împestrița lădița liniuța săpunarița plăcuța precupeața alunița babița cârtița cosița crăița descălța desculța donița gărgărița săbiuța fița roinița măsuța sticluța urechelnița târgoveața becața bentița cămăruța clopotnița veverița coropișnița cratița țața harța râșnița răzmerița mița roșeața nojița pojarnița chichița cobilița divorța drumeața fărâmița vărguța frunzulița garofița grădinița rapița lișița măselarița mătreața porumbița albăstrița babornița căciulița cădelnița chișița covița dranița găselnița ranița zimța stăncuța răsadnița șurubelnița jurubița solnița măgărița măicuța momița moța musculița muzicuța tărtăcuța părăluța pernuța alvița coșnița șopârlița furculița troița șița scărița gropița velnița rochița lăbărța lapovița lelița mușița păstorița postfața alteța usturoița băncuța bărbița botnița ruscuța caragața tăicuța cristelnița cruciulița diavolița înfăța miorița turița păștița bărbuța tămâița bisericuța blănița sabița cununița dedița dumitrița ferfenița scufița hachița rarița jintița lingurița săniuța oița pictorița piedicuța portița bolnița sumuța crenguța pungulița strungăreața jitnița lavița lița pavecernița pelinița așchiuța târtița căița ciobănița cotruța desfăța hrenița împelița matița zăbăluța șopârlaița ocnița păduchernița tarnița panglicuța periuța plevaița vinerița băbuța bahornița bișnița bivolița vifornița costița rărița veninarița cușnița puicuța stelița fâța fofelnița ușița ștrengărița galița hudița splinuța iglița tăgârța movilița negreața panseluța varnița văcuța boarța boleșnița brâncuța broscuța pisicuța chelnerița cornița doctorița domnița fumărița gemănarița inărița insulița linarița maghernița mămăruța sâneața mânecuța mucarnița albiuța albumița altița primărița vătășița văcărița bundița cabanița cămășuța caracatița chichineața chiselița cofița tartorița gurița mierța mogâldeața neguța oreșnița pârpărița petița praftorița albița băieșița studenița soața brișcuța broscarița căprița cizmulița codălbița cotineața degetarița delnița turtița furcuța gogorița gropnița hăinuța ziulița limbarița lintița lubenița salța pușculița păunița plevița acarnița zămoșița boața văduvița ța cănița casierița chirighița tocănița drobița feliuța gârnița smălța lămâița lostrița măriuța țărăncuța odăița parachernița poienița acărița albilița albinița albinuța băița beldița cărnița scrumelnița condicuța corobeața cuișorița punguța puricarița găgăuța garnița hulubița tiparnița joimărița vrăbiuța trăistuța nebunarița ospătărița pelinarița pescărița băltița birtășița bumbăcarița cafeluța văpaița cătănița ceșcuța tapița coteneața dentița frăguța franzeluța gârlița strungărița huța șușănița măgăreața meșterița mierlița mierluța trupița umbreluța potecuța barmanița belșița bubița cenușernița chelărița cocuța colnița copăița coronița coștereața crăcuța crița vinarița sculptorița șuița forfecuța frăgulița glădița gonița hangița rușulița interfața puiculița luminița mânuța medelnița mieluța mironosița morărița mustăreața tărăbuța păcornița scăfița păscuța reînălța perdeluța pipernița plescavița polcuța arendășița zolnița toplița școlărița fustița leicuța mesernița zețărița arhondărița sudorița brișculița ceșculița cherațița chilimoața chiliuța copilița vărgulița dăscălița zaharnița dohotnița tășculița strămurarița gazornița scândurița groșița ineața înspița sluguța lămpița tainița mămița vorbulița stelnița mocănița nisiparița pănușița străduța pieptănarița ploscuța băcănița băcița boierița cârciumărița chicherița chifteluța chingulița straița găinăța ialovița întărnița lojnița tălpița zăluța negelarița neiculița pâinița tămâiernița băsmăluța bombița bujenița cătănuța cetinița cheița chibritelnița chinguța chivuța teleguța suprafortăreața crăpelnița crâșmulița dăltița spicherița gârbița spinuța ghimparița inița mranița năfrămuța nuieluța ochelarița olița sârmulița oranița unghiuța pitărcuța ploița urzicuța podeața polunoșnița posconița tășcuța bărbiuța bluzulița zgărduța brândușița bunicuța cănărița zăvolnița tăvița pufulița fântânița frizerița huița pruncuța mucenița zarafița zăvelcuța sladnița noița olcuța zgărdița patrița zgăibulița rotilița stupinița șubulița cărpinița câșița scurteicuța cojița prispulița cuconița sprâncenuța sardeluța dungulița rotărița frânghiuța gâtița iconița ieduța împopoța slugulița tigăița mahalagița mânușița mărgeluța nabedernița nisiparnița noptița străchinuța amărăluța amăruța bărbierița bărdăcuța bocceluța cămărășița chiculița ghetuța horaița huțuța mamornița mangalița papornița primăvărița chibița clăița puiernița drughineața farfuriuța lăcrimița leiculița măiculița mămulița mătrița miruța mrenuța negustorița ulceluța olărița petlița plăcintuța ploschița pohoața
Sus

Definiții din DEX:

ADOLESCÉNT, -Ă, adolescenți, -te, s. m. și f. Persoană care este la vârsta adolescenței. – Din fr. adolescent, lat. adolescens, -ntis.

ADOLESCÉNȚĂ s. f. Perioadă a vieții omului cuprinsă între vârsta pubertății și cea adultă, în care are loc maturizarea treptată a funcțiunilor fizice și psihice ale organismului. – Din fr. adolescence, lat. adolescentia.

ADOLESCÉN//T ~ţi m. Persoană ajunsă la vârsta adolescenţei. /<fr. adolescent, lat. adolescens, ~ntis

ADOLESCÉNŢĂ f. Vârstă de trecere de la copilărie la tinereţe (în general, între 14 şi 17 ani). [G.-D. adolescenţei] /<fr. adolescence, lat. adolescentia

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

ADOLESCÉNT s. tânăr. (Un ~ simpatic.)

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.021s