Cuvinte care rimează cu țiul; rime cu țiul
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "țiul":

Sus

Rime de gradul 2:

spațiul exercițiul nunțiul echinocțiul armistițiul stronțiul solstițiul panarițiul interstițiul parodonțiul consorțiul lutețiul sacerdoțiul comițiul precipițiul interspațiul internunțiul technețiul celțiul periodonțiul pancrațiul sincițiul promețiul silențiul ciațiul semispațiul
Sus

Rime de gradul 3:

viul unghiul teritoriul studiul serviciul războiul puiul propriul principiul ochiul obiceiul mușchiul mediul fiul domeniul cenușiul aiul uleiul trunchiul soiul rinichiul purpuriul paiul orificiul mănunchiul genunchiul cuiul calciul aluminiul usturoiul triunghiul traiul temeiul teiul stadiul sodiul sediul scaiul roiul pustiul provizoriul premiul potasiul noroiul municipiul magneziul luciul imperiul fluviul edificiul craniul craiul consiliul butoiul ardeiul accesoriul viciul vestigiul trifoiul strigoiul siliciul schiul salariul repertoriul rachiul puștiul puroiul portocaliul pițigoiul oratoriul meiul meciul litigiul incendiul gunoiul griul graiul detaliul criteriul colegiul cheiul ceaiul capriciul boiul biciul unchiul sacrificiul rugbiul pistruiul memoriul măscăriciul mălaiul deceniul comentariul cleiul ciocoiul buhaiul beneficiul ariciul zgârciul țițeiul sigiliul scenariul remediul refugiul raiul prestigiul prejudiciul patrimoniul omagiul oficiul impropriul holteiul geniul domiciliul cotoiul căpătâiul caliciul călcâiul brânciul beiul voleiul vioriul uraniul uliul tramvaiul terciul taxiul șuvoiul susaiul staniul stagiul sicriul privilegiul pisoiul păpușoiul palavragiul orgoliul opiul odagaciul mucegaiul lipiciul licuriciul hocheiul fotoliul elogiul cortegiul convoiul chiul baciul artificiul amfibiul alaiul zgâmboiul zbârciul vizitiul vătuiul țărănoiul scandalagiul puhoiul preludiul poleiul piciul participiul pardesiul naiul mușuroiul interviul gonaciul evantaiul doliul croiul costreiul corciul cimpoiul burghiul asediul armoniul altoiul toiul țoiul surguciul secuiul rățoiul priboiul junghiul indiciul gutuiul copoiul contrariul condeiul bengaliul baiul baboiul trăgaciul tociul tărăboiul supliciul plaiul lămâiul coroiul concediul chipiul bordeiul beciul bâlciul amoniul zapciul vraciul vătraiul travestiul tălmaciul subterfugiul șiroiul sanatoriul sacrilegiul rărunchiul polițaiul pliul pariul moroiul mileniul mehenghiul martiriul heliul guturaiul grindeiul ghionoiul fugaciul dreptunghiul cornaciul conciliul cârpaciul caprifoiul baraboiul antimoniul acvariul întâiul vinciul șasiul samuraiul reteveiul radiul pricoliciul porcoiul peniul oboiul marțafoiul interogatoriul guaraniul gruiul ghiveciul cucuiul coteiul cioroiul cintezoiul azuriul anteriul ambulatoriul troliul surugiul straiul stibiul șfichiul putregaiul priveghiul ospiciul ogoiul moratoriul mineiul interludiul gimnaziul epiteliul curechiul cristeiul cobaiul clocoticiul breiul bariul auditoriul ageamiul adagiul văduvoiul rodiul pușcociul puchiul meniul diluviul deochiul covaciul ciul zgârieciul vitraliul vanadiul țuguiul tuciul toriul sufragiul spurcaciul șerlaiul scatiul promontoriul piscoiul paladiul ovreiul orologiul năboiul ghizdeiul ghiul dubiul dragaveiul compendiul broscoiul bisturiul vișiniul tuiul tinichigiul sloiul seraiul șarampoiul putineiul popenchiul poneiul pogoniciul onorariul naufragiul litiul latifundiul hangiul gerunziul deliciul damblagiul crâmpeiul colocviul chirpiciul boldeiul beilerbeiul barcagiul auspiciul zmeuriul zirconiul zarzavagiul vrăbioiul tripoliul travaliul siciul seleniul saschiul priciul portaltoiul miceliul lințoliul deuteriul ceriul cârmaciul briciul bidiviul beriliul alibiul achiul hindiul zăvoiul vulpoiul prezidiul pezevenchiul monoraiul mierloiul maimuțoiul mahalagiul lambriul juriul foliul culiul colofoniul coiul chiulangiul bibiloiul alcaliul zurbagiul zavergiul ughiul țareviciul știubeiul steiul solfegiul sandviciul pomanagiul omoiul mușteriul deliul crochiul crematoriul clenciul buboiul atriul arpegiul zavragiul țăpoiul spahiul somoteiul scobaiul sacagiul puciul probatoriul păsăroiul păcăliciul măluriciul ivoriul interfluviul îmblăciul danciul curmeiul consistoriul cadmiul briboiul vistavoiul viespoiul tremuriciul striul slugoiul sariul raliul purcoiul paroiul parameciul papugiul oprobriul niobiul loriul gurguiul giuvaiergiul cordenciul ciuleiul chilipirgiul burjuiul bufleiul brăduiul boiangiul actiniul absolutoriul pipiul țuțuiul șoriciul prichiciul planetariul pezevenghiul patriciul osmiul nogaiul linguroiul lefegiul iridiul hasmațuchiul hameiul etuiul bigudiul zmeoiul zgripțoroiul zaicoiul țurloiul teleschiul tarabagiul saigiul rediul rechizitoriul ravagiul povarnagiul pospaiul natriul iepuroiul eufoniul dropioiul cusurgiul covaliul climacteriul cafegiul benghiul bâzoiul zamparagiul vinăriciul tutungiul tuleiul testimoniul săcuiul punciul portofoliul portcheiul periheliul parascânteiul oloiul mujdeiul moftangiul martirologiul kaliul kakiul jărăgaiul hicoriul herghelegiul haraciul florilegiul eluviul coriul cherciul camionagiul beșliul afeliul terariul subsidiul safariul rozariul renghiul prezbiteriul mucilagiul huciul erodiul emeriul derbiul conciul budăiul bibiul arbiul yterbiul țambalagiul sinedriul șfeiul șerpoiul pretoriul prepelițoiul pecariul odivoiul năpruiul muscoiul furcoiul dipnoiul coluviul colodiul cioveiul cazangiul calindroiul californiul baptisteriul băiețoiul băboiul tritiul trenciul relicvariul reclamagiul portochelariul pietroiul lapislazuliul gârbaciul endoteliul duraluminiul delfinariul condroniul chirigiul cesiul abagiul smeciul șalvaragiul purgatoriul pupăzoiul plutoniul pazvangiul osmanliul miniul marsupiul macaragiul lustragiul harachiriul grisaiul fișiul fanaragiul deluviul conabiul chiaburoiul cherestegiul arniciul aluviul scheciul ruliul răzbiciul proluviul plasmodiul picheroiul microinterviul matrimoniul măsaiul mâncăriciul macagiul hleiul hagiul hafniul grecoteiul cerceloiul cadiul bărzoiul alodiul tălpoiul stipendiul solariul șiboiul refectoriul racursiul rablagiul prosceniul pilangiul parlagiul hindichiul ghiociul gârliciul gagiul frontispiciul europiul dăscăliciul columbiul cataroiul bocceagiul bobsleiul tufecciul tambuchiul ichiul gleiul germaniul deserviciul curiul caravanseraiul boghiul bogasiul americiul tulumbagiul slaiul salepgiul pastramagiul muftiul mischiul miniinterviul măturoiul haruspiciul geamgiul drâmboiul contracciul ciuroiul cazacliul capugiul bragagiul bostangiul bijoiul albeiul vivariul vădăoiul tricliniul ruteniul ralantiul praxiul penaltiul lebădoiul lampagiul indiul gadoliniul erbiul canalagiul valiul urloiul suflaiul sohariciul schingiul potpuriul năsoiul mungiul milihenriul lapidariul iaurgiul hidroniul harabagiul exordiul duelgiul dendrariul ciurechiul cantaragiul buriul bărboiul băltoiul toptangiul sevaiul poloniul misirliul lignofoliul fermiul clinciul splaiul reniul pericraniul pambriul maiul limonagiul geraniul dichiul casiul casiopeiul calemgiul țuțuroiul tegliciul tablagiul simigiul șapcaliul samariul postludiul pilafgiul muscalagiul monopodiul măsoiul impluviul funducliul corneciul cofeiul cichirgiul cărțoiul boteiul arcaciul țigâiul terbiul tătăroiul tâlhăroiul stroiul scandiul rahagiul pepenoiul pedigriul ofițeroiul nobeliul moțpănoiul momițoiul miralaiul mâțoiul lupoiul laviul interstadiul giulgiul garguiul franciul demiul volintiroiul soldățoiul satârgiul rubidiul roșteiul naingiul milităroiul frotiul efluviul contraserviciul ciorbagiul cambiul basmangiul amfiteriul achingiul taliul streiul pungoiul pungociul preventoriul peculiul pavagiul mindirigiul megateriul mangalagiul mânaciul luptaciul holmiul galiul extispiciul dreptaciul disprosiul calatidiul bușmachiul bucvariul brânaciul binagiul antracoteriul tuliul sortilegiul săbioiul mendeleeviul meconiul marfagiul glasiul feroaluminiul epiul cupiul cenobiul batiul paleoteriul morfiul micafoliul manubriul episceniul emonctoriul einsteiniul vomitoriul urbariul tabulariul sufloiul șimiul pitoiul neptuniul melițoiul hiposceniul halvagiul hâciul gogoloiul edecliul dichiciul cealmagiul cârjaliul boraciul biliargiul triforiul topciul tarapangiul staminodiul sinclinoriul simpodiul regifugiul perdegiul minirugbiul masalagiul gluciniul emporiul echingiul ciubucciul câștiul capanliul caldarâmgiul caicciul acerateriul contrainterogatoriul sulgiul sacnasiul protactiniul periteliul licopodiul găzdoiul dinoteriul condominiul rapakiwiul pleiocaziul otcupciul fumegaiul comitagiul căciuloiul binișliul autoamfibiul serpentariul peșchegiul peciul narghelegiul fătoiul cosoiul căldăroiul buzoiul burhaiul astrăgaciul trieniul spiraiul sclaiul prundoiul pompagiul perdelegiul paliciul nișangiul mehtupciul mămăligoiul lenchiul ibrișimgiul gâdiliciul endocraniul săcoiul osmiridiul hăciul tontoroiul talhâșciul sardiul parcagiul pandemoniul musiul ciumpeiul bucraniul tumbelechiul soldiul portschiul combinagiul teleinterviul peșingiul miliariul lădoiul lactariul hududoiul culucciul mezoteliul coroniul bimileniul astatiniul radiocalciul inimoiul sforaciul lăcătoiul ioniul soitariul moviloiul ragaciul cișmegiul pozitroniul calemcheriul afuzaliul filaliul șaiul protiul coscenariul copaiul automacaragiul odiul renciul spumegaiul magnaliul maxi-taxiul
Sus

Definiții din DEX:

ȚIU1 interj. (Adesea repetat) 1. Cuvânt care imită un sunet prelung, ascuțit, cu rezonanță metalică. 2. Exclamație cu care se îndeamnă caii la mers. – Onomatopee.

ȚIU2, țiuri, s. n. (Reg.) 1. Unealtă de fier în patru muchii ascuțită ca o daltă, cu care se fac găuri în gheață pentru pescuit, se desprind blocurile de gheață etc. 2. Unealtă asemănătoare cu o daltă, folosită în dulgherie. 3. Târnăcop de oțel, de forma unei bare cu secțiune a pătrată, ascuțită la capete și puțin arcuită, folosit de mineri. – Et. nec.

ŢIU interj. 1) (se foloseşte pentru a reda un sunet ascuţit şi prelung cu rezonanţă metalică). 2) (se foloseşte pentru a imita strigătul unor păsări). /Onomat.

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

ŢIU s. v. târnăcop.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.042s