Cuvinte care rimează cu țiganul; rime cu țiganul
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "țiganul":

Sus

Rime de gradul 1:

organul manganul guzganul vlăjganul lunganul huliganul gologanul buzduganul uraganul afganul găliganul bărăganul zăganul gorganul gliganul sloganul
Sus

Rime de gradul 2:

romanul planul italianul germanul europeanul banul anul americanul țăranul suveranul subteranul simultanul pianul partizanul otomanul musulmanul iordanul indianul ecranul cetățeanul troianul persanul oceanul matematicianul fizicianul dușmanul ciocanul ciobanul bușteanul africanul vulcanul teoreticianul sultanul porțelanul hanul egipteanul cotidianul căpitanul titanul șobolanul șarlatanul răsăriteanul panul muzicianul golanul cazanul bolovanul bădăranul ardeleanul apuseanul venețianul tehnicianul tavanul republicanul orășeanul moldoveanul mitocanul meridianul mahomedanul lanul jidanul găitanul elvețianul elanul danul coceanul armeanul ucraineanul tiranul teleosteanul sopranul scoțianul mexicanul iranianul divanul curteanul curcanul canadianul atenianul amerindianul transilvăneanul norvegianul mormanul metanul bucureșteanul brahmanul bostanul borcanul australianul argentinianul timpanul nanul munteanul moșteanul limanul graficianul gardianul franciscanul fazanul dunăreanul deltaplanul cumanul cadranul brazilianul belgianul bănățeanul anglicanul turbanul toxicomanul talismanul stanul spartanul parizianul motanul mocanul macedoneanul hatmanul filigranul dominicanul coreeanul catranul cancanul bibanul batracianul bâtlanul azerbaidjanul tulpanul țopârlanul sumanul șofranul sirianul pelicanul patricianul palestinianul olanul moșneanul mârlanul ligheanul gogomanul fenicianul colanul clanul ciolanul castanul burlanul băcanul babilonianul asirianul volanul tibetanul șoimanul prusianul politicianul osmanul mireanul megalomanul liberianul geamantanul caftanul arcanul amfibianul veteranul toscanul susanul sulimanul silurianul sicilianul retoromanul poporanul polinezianul platonicianul permianul oșteanul metropolitanul luteranul indonezianul grandomanul frigianul fanul decanul coranul cartezianul calcanul țurcanul suzeranul șpanul soreanul săteanul olteanul molanul lipanul hoțomanul găvanul esteticianul dorianul devonianul catalanul algerianul tartanul șnapanul pehlivanul mocofanul logicianul liliputanul kantianul hreanul donjuanul dinozaurianul ciurlanul celofanul burduhanul boișteanul astrahanul aeroplanul acarianul vegetarianul siberianul peruvianul parnasianul paravanul pădureanul milițianul melomanul magicianul hartanul comeseanul cistercianul captalanul cambrianul arianul monoplanul xenomanul vădanul strujanul sarmațianul ruteanul precambrianul podgoreanul platanul meseanul lituanianul lidianul lemurianul ionianul huțanul dragomanul colțanul chilianul butanul birmanul basarabeanul băietanul artizanul trinitarianul tabanul recordmanul marocanul marchitanul maramureșeanul maidanul lipoveanul georgianul geneticianul etiopianul epicurianul dolmanul corintianul chițcanul caucazianul cabestanul armanul antiromanul anglomanul academicianul biplanul zootehnicianul tufanul saftianul palanul narcomanul floreanul firmanul etanul dobrogeanul cretanul copanul columbianul cianul brașoveanul bantustanul balabanul aleanul yuanul statisticianul prezbiterianul pretorianul noianul monomanul concetățeanul cleptomanul calaicanul bouleanul bețivanul arameanul aldanul odoleanul vatmanul talanul sumerianul puritanul procesomanul plebeianul peruanul parpianul mercaptanul juncanul ghiozdanul gâtlanul curtezanul cormoranul carabanul calpuzanul brelanul bananul argentanul sărăcanul samariteanul răcanul marțianul mărgineanul libianul lesbianul labanul jianul gramaticianul goldanul gherdanul codanul cleanul ciocârlanul chilomanul cârlanul câmpeanul cameramanul caloianul caimanul bolivianul atamanul albianul tunisianul trepanul toroipanul tenismanul saurianul șantanul redanul raglanul plutonianul neoplatonicianul hobanul geofizicianul croncanul cotoșmanul ciclanul cardanul capsomanul bucovineanul bildungsromanul badianul ulanul țicleanul semanticianul ramazanul prostanul practicianul ostroveanul ocheanul mojdreanul minteanul mărgeanul irakianul grivanul gaoleanul estonianul erotomanul
Sus

Rime de gradul 3:

vinul unul termenul terenul străinul semnul românul plinul pinul ordinul linul lemnul internul inul genul galbenul finul fenomenul externul domnul desenul creștinul conul bunul avionul vagonul tutunul trenul tonul stăpânul sprijinul somnul scaunul prietenul oxigenul nebunul magazinul latinul ionul intestinul hidrogenul guvernul examenul electronul cristalinul cornul cartonul carbonul bizantinul betonul bazinul bătrânul vecinul turnul tunul tronul telefonul spinul semitonul plămânul pantalonul milionul lexiconul imnul hormonul fonul fânul etimonul colonul chinul canonul subordinul submarinul seninul săpunul sânul pumnul patronul indigenul îndemnul germenul etalonul embrionul destinul demonul creionul cordonul căminul bastonul balonul amidonul abdomenul zvonul vaginul vaccinul stânjenul salonul rumenul prunul poligonul polenul pintenul pavilionul păgânul napoleonul martinul magnetofonul leagănul infernul ganglionul declinul crinul cinul campionul veninul tendonul sezonul saxonul șablonul refrenul raionul pistonul paltonul păianjenul nul hornul elenul diaconul clavecinul camionul baronul balconul autocamionul ajunul tenul șopronul sifonul planctonul plafonul palatinul neutronul mesteacănul măslinul lichenul însemnul hidroavionul gudronul filonul fasonul caninul calvinul buletinul bufonul bonul balerinul asasinul alunul untdelemnul surghiunul sonul slavonul seamănul protonul pelinul păunul neuronul leșinul frasinul florentinul electrofonul casetofonul butonul blazonul benedictinul baritonul aromânul tritonul suspinul subalternul sturionul sternul spionul slovenul senul sabinul pietonul oblonul newtonul microfonul foiletonul florinul faraonul egumenul duodenul dragonul delfinul cotiledonul cantonul bostonul benzenul arsenul unisonul rabinul pleistocenul piroxenul ozonul odgonul neogenul molibdenul jargonul halogenul ghinionul gărgăunul flaconul fanfaronul diapazonul coconul caolinul bretonul bărzăunul antigenul acordeonul vișinul tifonul tăunul taninul tamponul străbunul stadionul semenul scorpionul saturnul priponul pogonul plutonul pliocenul paleogenul moșmonul micronul manșonul mamelonul jneapănul iacobinul gorunul dejunul cotlonul ciuinul citadinul ciclonul chimionul chimenul ceaunul castronul carpenul batalionul bastionul arinul antifonul anasonul afinul aborigenul zorzonul specimenul rubinul ricinul renul regnul rechinul pontonul ploconul pironul pilonul pensionul morunul maratonul lumenul greabănul ginul galonul eșantionul eocenul cretinul clinul cationul carminul călinul cabotinul bitumenul bidonul bernardinul edenul corindonul trombonul teutonul smochinul satinul portavionul pionul nunul miocenul manechinul glutenul furtunul frisonul eșalonul concubinul comisionul chesonul cearcănul batonul baldachinul zăbunul sarazinul poștalionul pelerinul paltinul oligocenul mezonul medalionul mandarinul marochinul lăstunul ladinul jalonul gazonul frontonul fotonul escadronul epigonul dafinul clovnul ciulinul cerumenul cameleonul avortonul zeppelinul zătonul westernul vestonul tainul șovinul simpozionul scrinul poltronul peregrinul peonul noatenul niponul mălinul mahonul isonul fligornul farmazonul dornul dictonul curpenul ciclotronul cătunul căpșunul cancerigenul bușonul biberonul asinul celestinul zirconul xilofonul tronsonul tribunul talonul relonul rapănul pozitronul plastronul organonul mormonul mezinul juponul jobenul jetonul ileonul galionul festonul fanonul catrenul capucinul capișonul canionul călțunul bulonul breabănul axionul anionul alaunul abandonul albumenul turkmenul tungstenul toluenul târnul taifunul supinul stolonul somonul slinul rododendronul pentagonul hunul holocenul harponul fanionul cuponul concernul bulionul bulinul barbișonul arlechinul yenul teflonul scrutinul rumânul pomponul poansonul pitonul nasicornul meglenoromânul letonul hegemonul harpagonul godinul flegmonul faunul colagenul centurionul catehumenul căpcăunul bubonul bruionul blondinul bilionul benjaminul barbunul baconul autovaccinul argonul androginul amvonul afonul tretinul talionul supermagazinul serpentinul saxofonul pinguinul pardonul octogonul neolatinul magiunul jupânul jambonul himenul heliconul guldenul grabenul franklinul francmasonul festinul felonul cuconul creponul cramponul combinezonul centironul beduinul aeroionul videofonul valonul toronul sultaninul subtonul orchestrionul nucleonul melonul masonul macedoromânul lornionul leptonul interferonul furgonul freonul faetonul drenul divizionul consemnul axonul amfitrionul alergenul alburnul plenul zdrahonul videotelefonul trinitrotoluenul tirbușonul superfinul seimenul rozmarinul polistirenul pinionul patefonul paleocenul nesomnul misoginul levantinul lampionul grefonul gramofonul fazotronul eleronul colțunul claponul bizonul antielectronul anticiclonul alevinul xilenul trigonul tetragonul pulmonul progesteronul peronul orogenul megafonul mediastinul mandrinul lupinul huronul histrionul glicogenul giravionul fulmicotonul filistinul famenul decagonul craidonul cotonul clonul cianogenul chitonul chichionul biatlonul bazonul moronul zooplanctonul yoghinul șoșonul saxhornul rezonul revelionul radonul radiotelefonul neonul musonul microsionul microclinul jejunul ischionul hematogenul gruzinul grăsunul ghidonul gabionul eonul ebenul carotenul bombardonul autofonul arhidiaconul zdruncinul vibrionul tabunul răzbunul prochimenul plantonul perlonul orticonul odeonul nailonul morionul kelvinul istroromânul girondinul gibonul ghinul francofonul fiorinul extrafinul estonul epiplonul dominionul
Sus

Definiții din DEX:

ȚIGÁN, -Ă, țigani, -e, s. m., adj. I. S. m. 1. Persoană ce face parte dintr-o populație originară din India și răspândită în mai toate țările Europei, trăind în unele părți încă în stare seminomadă. ◊ Expr. A arunca moartea în țigani = a arunca vina pe altul. A se muta ca țiganul cu cortul = a se muta foarte des; a fi nestatornic. A se îneca ca țiganul la mal = a nu reuși, a eșua într-o acțiune tocmai când era pe punctul de a o duce la bun sfârșit. Tot țiganul își laudă ciocanul, se spune despre cei care se laudă cu ceea ce le aparține. E învățat ca țiganul cu ciocanul (sau cu scânteia), se spune despre cei deprinși cu nevoile. 2. Epitet dat unei persoane brunete. 3. Epitet dat unei persoane cu apucături rele. II. Adj. (Rar) Țigănesc. – Din sl. ciganinŭ. Cf. rus. țâgan.

ŢIGÁN ~i m. 1) Persoană care face parte dintr-un grup etnic originar din India, răspândit aproape în toată lumea, ducând (în unele zone) o viaţă seminomadă; rom. ♢ A se muta ca ~ul cu şatra (sau cu cortul) a se muta foarte des; a nu avea un loc stabil de trai. A se deprinde ca ~ul cu scânteia (sau cu ciocanul) a se deprinde cu greutăţile, cu nevoile. A se îneca ca ~ul la mal a suferi o nereuşită tocmai la sfârşitul unei acţiuni. Tot ~ul îşi laudă ciocanul se spune despre o persoană care se laudă (fără motiv) cu ce are. Calea ~ului Calea Lactee. 2) pop. iron. Persoană brunetă. 3) peior. Persoană cu apucături urâte. /<bulg. ţiganin

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

ŢIGÁN adj. v. ţigănesc.

ŢIGÁN s. 1. rom, (pop.) arapină, (fam. depr.) cioară, cioroi. (E ~ de origine.) 2. ţigan nomad = corturar, şătrar, (rar) şătraş.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.042s