Cuvinte care rimează cu ștempluii; rime cu ștempluii
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "ștempluii":

Sus

Rime de gradul 2:

celuii dezvăluii uluii învăluii jeluii pecetluii ticluii burzuluii siluii sălășluii îngurluii rindeluii făcăluii măsluii miluii geluii semăluii despecetluii probăluii urluii șoseluii șpăcluii muștruluii cetluii rășluii trebăluii răzăluii mărșăluii rășpăluii prețăluii drămăluii bruftuluii rifluii perdeluii afluii tăbluii chefăluii mangăluii ștoluii tălpăluii cisluii sineluii măngăluii triluii
Sus

Rime de gradul 3:

construii contribuii atribuii chinuii alcătuii puii constituii pescuii străduii substituii suii stăruii locuii cheltuii distribuii obișnuii îngăduii biruii închipuii înlocuii zguduii instituii tânguii destăinuii dezlănțuii statuii dăinuii înghesuii bizuii restituii mistuii instruii dăruii reconstituii jefuii destituii duduii năruii dibuii înlănțuii sfătuii gâtuii chibzuii pricinuii biciuii prețuii zbenguii împrejmuii jupuii învinuii lustruii înfăptuii ghemuii bâiguii tămăduii plăsmuii țiuii orânduii bănuii chiuii bântuii zbânțuii pistruii zuruii șlefuii răzuii arcuii retribuii găzduii plănuii târguii șușuii propovăduii miruii mânuii tăinuii mântuii viețuii prăznuii rânduii făgăduii duruii înșiruii tăgăduii drăcuii supraviețuii huiduii disprețuii tehuii văruii vătuii mituii tâlcuii hărțuii reconstruii târnuii zdrențuii schingiuii jinduii turuii încercuii povățuii conviețuii lecuii gutuii jintuii năzuii păruii intuii fățuii mișuii cârmuii secuii revizuii tencuii năpăstuii căpătuii suduii nădăjduii pietruii pălmuii primejduii redistribuii păsuii țintuii șerpuii secătuii asemuii unduii tescuii spicuii străjuii vlăguii spilcuii prăfuii ferchezuii ghiftuii smălțuii deznădăjduii pizmuii zimțuii aghesmuii zeciuii zăgăzuii chefuii prilejuii terciuii muruii hăituii ciuruii tutuii dijmuii zețuii mițuii păcătuii nituii viermuii oblăduii ceruii cercuii spârcuii diriguii fălțuii șfichiuii îndrituii consfătuii îndiguii lăcuii șprițuii bruftuii făptuii împăciuii huii glăsuii tăifăsuii dezobișnuii murmuii plumbuii dănțuii vuvuii încartiruii rostuii zincuii tălpuii chenăruii iuii stivuii căpuii văcsuii cartiruii vămuii benchetuii șuguii vărzuii șinuii sclipuii legiuii ocârmuii cărăruii hârbuii juruii răfuii dezvinuii șănțuii drișcuii drămuii ferestruii cățuii zavistuii auii sfănțuii buii hăcuii ștemuii șnuruii pilduii argintuii găbuii vălțuii chituii obijduii dăltuii reatribuii șeruii sfârcuii călăfătuii mustuii părăduii furniruii ghintuii șpăltuii brăcuii stihuii melestuii cetățuii zburătuii abțiguii chezășuii smreduii frigăruii burjuii hrentuii brăduii arestuii pomăduii răbuii lepuii zvecuii ziduii țistuii șicuii flecuii șeveruii bărduii băciuii rihtuii lărmuii zviduii vârtejuii șindruii brăzduii slimuii conlocuii aprețuii lehămetuii autoinstruii măscuii cămășuii gărduii vârfuii versuii leșuii zblenduii prunduii proteguii grunduii plutuii lăcătuii hălăduii țuicuii picuii dezlocuii pudruii ștrecuii rițuii honuii hămuii băițuii năpruii țărmuii desfătuii brănuii șpraițuii fereduii încăpuii cinătuii osârduii știftuii șperțuii ștănțuii frăsuii răcăduii țărcuii cămăruii sârguii pleșcuii viersuii hățuii șurubuii spânzuii mărșuii pliciuii fituii ceaprăzuii discuii vrăfuii șițuii hurduii desprejmuii sărăduii hrepcuii conglăsuii cănățuii nutuii humuii șerfuii încârduii clăcuii perdăfuii desprăfuii țevuii blănuii reșlefuii lutuii plenuii ștuțuii drumuii fuguii ușuii flăcăruii obrăzuii jăruii îndreptuii înghemuii lădățuii reorânduii șfăruii vecuii tăuii mătăhuii grămăjuii huciuii pistuii înțărcuii ștupuii
Sus

Rime de gradul 4:

oamenii fii tinerii banii ții construcții perii locuitorii ochii munții morții sării societății specii florii ii copii rușii știi unii relații proporții albii dinții servicii peștii întregii membrii grecii mii expresii apropii oii părții tradiții latinii călătorii puștii țiganii memorii fâșii dării comiții ferii sperii călării serii mingii părinții bacterii bănii sălii împrăștii roșii universalii țăranii merii lupii primejdii băieții picii zgârii ambii informații definiții bijuterii gătii grații boii unghii brazii reînvii capricii aliații populații felii criterii precipitații măciucii înfurii mirii sfâșii învii pustii mirodenii bronhii belii adii furii țigănii refugii pârlii haiducii implicații crapii danii stinghii călii aberații lichenii rusalii grozăvii îmbii mlădii gratii rigii branhii sfii piftii izomerii omagii biții colindătorii călcii mistrii preliminarii harpii ținerii mătănii prii târșii ștevii infuzorii parentalii zavistii orătănii sicii stridii lealității iții plăvii pirostrii motivații autotrofii zapcii armării mitralii pârtii donații anomalii preliminării capitulării leșii cirii armoarii alcalii pandalii hidroameliorații spahii țărănii hârsii coccidii pecii alexii funeralii erinii contrainformații înmii darii beșlii odăjdii midii dezmânii hârșii nitrobacterii amiralității osmanlii represalii cirenaicii pazvangii bestiarii gonidii paremii mischii nectarii pălirii dodii silvoameliorații urobacterii cârjalii echingii comitagii scârții rofii antimemorii năvârlii acătării mâțanii capitularii
Sus

Definiții din DEX:

ȘTEMPLUÍ, ștempluiesc, vb. IV. Tranz. (Reg.) A pecetlui, a ștampila. – Din germ. stempeln.

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

ŞTEMPLUÍ vb. v. pecetlui, ştampila.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.033s