Cuvinte care rimează cu întredeschizătură; rime cu întredeschizătură
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "întredeschizătură": (vezi și întredeschizătura)

Sus

Rime de gradul 1:

trăsătură țesătură străbătură stătură legătură bătură alătură abătură învățătură înlătură încurcătură deschizătură combătură umflătură picătură pătură încrengătură încărcătură cusătură zbătură semnătură ridicătură mătură dezbătură crestătură crăpătură bătătură apucătură semănătură sătură săpătură înțepătură armătură strigătură secătură răzbătură împunsătură amestecătură alergătură vărsătură surpătură spălătură întorsătură cumpărătură arătură lepădătură căzătură sfărâmătură scuturătură murătură curătură cuminecătură aruncătură tremurătură strâmbătură scurtătură pieptănătură mușcătură înjurătură îmbucătură despicătură adunătură uscătură subîncrengătură rosătură zdruncinătură vătămătură împușcătură căutătură zburătură șuierătură sărătură pișcătură hurducătură furătură lucrătură dărâmătură călcătură umblătură ștersătură detunătură despătură văitătură udătură fundătură uitătură pupătură alesătură zbierătură tocătură scufundătură răsătură mâncătură bălțătură săgetătură împinsătură frecătură alintătură rumegătură furnicătură destrămătură curmătură scuipătură săltătură răzătură pânzătură lătrătură făcătură cufundătură căscătură afundătură retezătură măcinătură ferecătură dărăpănătură clătinătură cărătură afumătură zicătură pușcătură însăilătură bulbucătură zăcătură urătură spintecătură scărmănătură fărâmătură degerătură zdrumicătură strămătură sângerătură rebătură prospătură căputătură numărătură zburdătură vânturătură pestrițătură lăsătură înfundătură împestrițătură iezătură brăzdătură tărcătură sugrumătură leșinătură înălțătură arsătură usturătură secerătură scheunătură refecătură obrăznicătură împroșcătură alunecătură guițătură descărcătură tușinătură scurmătură măturătură începătură cercătură scălâmbătură delătură alinătură prefăcătură înnodătură fulgerătură șchiopătură scărpinătură oftătură nechezătură încordătură depănătură bucătură brezătură slăbătură răsuflătură răsfățătură închegătură grăpătură gâdilătură descântătură spulberătură înfășurătură îmbălătură forfecătură legănătură intrătură verzătură strânsătură sterpătură puricătură încruntătură frunzătură râmătură mânătură încăierătură crucișătură coptătură contrasemnătură urzicătură presărătură pipărătură jimbătură nesărătură
Sus

Rime de gradul 2:

temperatură structură putură pictură natură lovitură literatură cultură băutură tură sculptură flutură arhitectură scutură scobitură săritură prăjitură postură latură împletitură garnitură factură agricultură adâncitură viticultură vântură tortură tăietură statură ruptură pomicultură partitură denatură cotitură claviatură centură aventură tipăritură sutură satură miniatură matură lectură îngrăditură încheietură despărțitură contură umplutură textură spărtură scriitură întăritură încrețitură friptură fractură editură aparatură scriptură îndoitură filatură făptură cuvertură zbârcitură prematură izbitură caricatură albitură untură topitură obtură nomenclatură manufactură dictatură corectură codobatură butură vechitură uvertură ustură silvicultură înghițitură conjunctură zgârietură iscălitură înfloritură creatură coloratură captură apicultură zguduitură prefectură piscicultură osatură musculatură magistratură impostură ieșitură fiertură custură chiuitură legumicultură zvântură scornitură răritură răcitură progenitură pocnitură pocitură plesnitură montură frântură bubuitură tevatură strictură stârpitură schimonositură restructură mixtură infrastructură incultură dantură corcitură candidatură avicultură acupunctură zvâcnitură zgâlțâitură zăngănitură suprastructură scrântitură cimilitură zornăitură zbârnâitură tivitură titulatură sericicultură praftură dezinvoltură conjectură apogiatură zvârlitură țiuitură tabulatură stucatură învârtitură îmbrâncitură coptură ciutură ciocănitură armatură vâjâitură trosnitură stropitură sperietură răsucitură pârlitură lipitură huruitură floricultură ciupitură apretură viitură microstructură încâlcitură horticultură firimitură bufnitură vilegiatură tropăitură tinctură teșitură șerpuitură moțăitură julitură învestitură imatură contractură ciocnitură avocatură agentură zbânțuitură sforăitură piuitură păcălitură născocitură ligatură întortochetură cioplitură chiorăitură chestură bocănitură bâzâitură azvârlitură apertură zdrelitură zdrăngănitură zăpăitură tritură sucitură subprefectură pârâitură miorlăitură macrostructură înjunghietură duduitură acritură tastatură sluțitură măcăitură zupăitură velatură țăcănitură strujitură stropșitură pălitură înnăditură hârșâitură hămăitură furnitură fâsâitură boțitură borâtură arboricultură zgârcitură suptură știrbitură smucitură prăbușitură păstură păcănitură năruitură maculatură junghietură capîntortură behăitură zdrobitură zâmbitură zălezitură trăsnitură signatură mormăitură hăulitură contextură azotură zvârcolitură țâșnitură substructură sfâșietură pitură nervatură jupuitură horcăitură ghiorăitură cositură chelălăitură tubulatură stupitură scrijelitură prosectură prășitură pilitură boltitură arcatură acvacultură electroacupunctură târâtură șfichiuitură procuratură ostreicultură mâzgălitură încovoietură horitură grohăitură gâtuitură gâgâitură fioritură durăitură deochetură chircitură cârnitură țârâitură sfârâitură scârțâitură răpăitură presupunctură pieritură paraliteratură maricultură încolăcitură foșnitură fluștură destructură coșcovitură cârpitură bâjbâitură arcuitură sepultură receptură râcâitură plivitură plescăitură junctură hurduitură fâlfâitură cvadratură curbatură contralovitură colectură ciuntitură zbârâitură țiitură relectură pornitură mârâitură liniatură legislatură fâșâitură capelatură bușitură paginatură trântitură târșâitură suduitură ruginitură răscroitură presgarnitură pleoscăitură opritură ochitură obrintitură nunțiatură găunoșitură dăltuitură clănțănitură cătrănitură spălăcitură pârâtură turuitură țuguitură tresăritură sclipitură scâncitură săditură rânjitură răbufnitură pufăitură modenatură măgulitură lingușitură lăutură iscoditură huiduitură hârâitură francatură croncănitură tușitură sâsâitură registratură putrezitură precorectură pipăitură năzăritură mustuitură încuietură horăitură clămpănitură ciprinicultură aspirantură pocănitură migălitură duruitură țopăitură stagiatură rotitură repezitură pungălitură primogenitură poditură pâlpâitură opăritură molfăitură mâlitură înfurcitură încadratură icnitură dupăitură curiepunctură vuvuitură vergetură sfințitură scofâlcitură scâlcietură pufnitură pretură oceanicultură gâlgâitură comandatură antiliteratură râgâitură monocultură întâlnitură viscolitură țistuitură tăvălitură tândălitură sfredelitură răzuitură răpitură prujitură paraditură încondeietură hidrocultură doctorantură cuniculicultură stuficultură pseudocultură prelatură părăsitură nituitură desenatură carpicultură palmatură motocultură etnocultură vrăjitură ultrastructură țârlâitură rizicultură îmbietură contratură șușuitură protură perietură orbălțitură îngurzitură fojgăitură dăscălitură canicultură pseudoliteratură fotosculptură presopunctură urocultură subliteratură stâlcitură puericultură acipensericultură dermopunctură mânjitură ignipunctură hemocultură deșuchetură coprocultură cerealicultură
Sus

Rime de gradul 3:

zbură vrură vândură văzură ură umplură trecură ținură țesură temură susținură știură singură recunoscură ramură plăcură pierdură petrecură părură obținură născură menținură măsură jură începură gură gaură figură fură făcură dură desfăcură dădură cunoscură crescură crezură conținură cerură căldură căzură bucură băură avură asigură aparținură apărură tulbură tăcură sură sigură șezură scândură scăzură reținură refăcură pură pricepură prevăzură prefăcură percepură păscură întreținură întrecură înconjură încăpură hidrocarbură durură dispărură deținură desfășură cusură aținură ușură tremură trăsură sulfură satisfăcură obscură murmură marmură înfășură îndură încrezură împrejură decăzură cutremură concepură așternură procedură nesigură nervură lingură gravură cură clorură cernură bură batjocură zăcură uzură strecură papură înfumură gemură fisură arsură abținură zgură volbură spânzură renăscură procură picură negură inaugură descrescură curbură armură turnură sudură revăzură purpură prescură mură mulură însură instaură înjură discernură descusură contrafăcură concură compărură carbură broșură borură bordură susură scorbură restaură maură întrevăzură împresură glazură desfigură chiabură canelură învolbură fleandură conjură șură saramură pleură păcură mălură măgură epură displăcură chiciură cezură bravură zmeură reîncepură pănură pajură configură coafură anvergură transfigură răsură cenzură aiură țintaură presură prefigură hașură harababură cianură bandură aură voalură supură strânsură scremură reapărură mahmură învălură înnegură ambușură scursură savură iodură învăscură geamandură frizură flamură concrescură complăcură abjură tambură întrețesură fluorură anafură roură molură luxură însingură îngândură împurpură ghințură dresură bromură străvăzură riflură reinstaură nitrură manichiură ghindură comisură azură alură ajură revândură recăzură paceaură fotogravură desulfură campadură sperjură policlorură dublură arseniură sinecură reasigură cucură canură pirogravură lamură hidrură heliogravură debavură bavură pedichiură îmbucură gudură deșternură decarbură dantelură calcavură agrimensură xilogravură întorsură huhură despresură zincogravură transpărură tonsură ștergură carură suflură autocunoscură ancablură renură mulsură ambrazură subramură scizură recarbură răzdădură halogenură tunsură tubulură tetraclorură încură criblură anură provăzură postcură ordură înroură ștersură râură flexură protoclorură ferocianură extradură caciură semiobscură rotogravură protocarbură metalogravură fosfură telemăsură similigravură răsștiură preștiură indură fericianură acetilură rotoheliogravură redispărură parură linogravură gelivură cupură cizelură ciocofleandură cambrură triclorură oxiclorură incizură încastelură brazură altogravură reumplură reconfigură dințură amidură acupresură tapură siliciură lunură contramăsură rulură retasură furură furbură brizură rabarbură protoiodură protobromură incastelură bursuflură reînfășură protosulfură polisulfură mânăștergură anluminură electrocăldură căciură
Sus

Definiții din DEX:

ÎNTREDESCHIZĂTÚRĂ, întredeschizături, s. f. (Rar) Întredeschidere. – Între1- + deschizătură.

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

ÎNTREDESCHIZĂTÚRĂ s. crăpătură, întredeschi-dere. (Prin ~ uşii.)

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.011s