Cuvinte care rimează cu împământenind; rime cu împământenind
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "împământenind":

Sus

Rime de gradul 1:

venind provenind omenind devenind revenind intervenind prevenind pomenind moștenind dojenind cuvenind ademenind menind înțepenind convenind stânjenind parvenind ostenind încremenind înzdrăvenind troienind survenind îngălbenind rumenind primenind
Sus

Rime de gradul 2:

unind sprijinind românind pornind întâlnind îndeplinind domnind stăpânind reunind hrănind definind bănind stârnind scormonind rănind mărginind împlinind bombănind trăncănind odihnind mâhnind izbucnind întrunind înlesnind gonind ciocnind țâșnind scornind plesnind jignind izgonind înnebunind încetinind cumpănind ciocănind zvâcnind zdrăngănind zăngănind trăsnind țigănind țicnind râvnind pocnind nebunind minciunind îndrăznind finind dușmănind ciobănind bodogănind trosnind țăcănind răcnind prigonind îmbătrânind căznind pironind foșnind clămpănind bufnind bălăbănind surghiunind ruginind părtinind jugănind înlemnind clănțănind cernind cătrănind bocănind urnind suplinind strunind
Sus

Rime de gradul 3:

vorbind urmărind turcind trebuind trăind tăind suferind studiind știind stabilind simțind servind scriind sărind repezind referind războind răspândind privind prind primind potrivind pățind oprind oferind ochind numind murind mirosind mințind micind mărind mâind lungind lovind lipsind liniind întind întărind însușind însoțind înscriind îndoind încheind împărțind ieșind găsind fugind folosind fiind dormind descriind descoperind deosebind denumind cuprind contribuind construind constituind chinuind celuind bolind auzind atribuind apropiind alcătuind acoperind zguduind zdrobind zăpăcind voind viind variind vădind uluind tind surprind supraveghind suind substituind strălucind străduind stăruind sporind speriind șovăind soind socotind slăbind sfârșind seriind școlind sărbătorind sâcâind roșind risipind reușind răsucind răscolind puind pretind prelungind pregătind potolind plătind pierind pescuind periind păzind părăsind obișnuind nimicind muncind muind mediind mâniind locuind lipind liniștind iubind întreprind întregind întemeind înmulțind înlocuind îngrijind îngăduind închipuind încălzind împrăștiind împodobind găurind gândind foind ferind extind dovedind dorind distribuind diferind dezvăluind desprind despărțind depind depășind cucerind conferind clădind citind cinstind cheltuind căsătorind căind cădind bucățind boierind biruind asociind înghițind ascuțind aprind apreciind amintind absorbind zorind zgâriind zgâlțâind zbârnâind vopsind vestind urechind trezind topind tipărind tânguind sosind sorbind slobozind silind sforăind sfințind săvârșind rotind rostind restituind reconstituind răsărind prostind preoțind prăpădind povestind plutind plictisind pipăind pedepsind păcălind noroind netezind nenorocind murdărind mulțumind mormăind mistuind mariind maniind lămurind izbind ivind învelind învăluind întocmind întârziind instruind instituind inițiind îngrămădind înghesuind înflorind încovoind înapoind înăbușind împletind greșind grăbind gătind fotografiind fericind dobândind dezlănțuind destăinuind deprind dăruind dăinuind cotrobăind copiind consimțind cântărind călugărind călătorind boind bizuind azvârlind amețind amăgind albind adormind adăpostind adâncind aburind zvârlind zornăind zgârcind zbenguind vrăjind veghind umilind uimind turtind transcriind țârâind sucind subliniind stropind strivind smiorcăind smintind sfătuind scobind rostogolind roind restabilind reînviind rătăcind răcind râcâind pricinuind prevestind prețuind prescriind prăjind prăbușind poruncind popind poftind plescăind păstorind orbind oficiind ocrotind obștind obosind nimerind neliniștind necăjind năruind moțăind molfăind mocăind mărunțind mărturisind mângâind lărgind jeluind jefuind învoind învârtind întretăind însuflețind înrudind înlănțuind înfuriind încrețind îmbunătățind îmbolnăvind îmbogățind grijind grațiind ghicind gâtuind flecărind felurind evidențiind duduind domolind diferențiind dibuind destituind destind desăvârșind datorind crucind copleșind chibzuind căptușind calomniind biciuind beneficiind bâzâind alungind zuruind zugrăvind zgâmboind zbârlind zbânțuind zărind viciind uneltind tropăind țopăind țiuind tămăduind tăbăcind surind statornicind șoptind snopind slujind sleind slăvind sfâșiind sfârâind scutind scotocind scârțâind sărăcind refugiind răzvrătind răpind putrezind puțind pustiind pufăind presimțind preamărind prăvălind pocind plăsmuind pârâind pălăvrăgind orânduind ocolind nevoind nemulțumind negustorind necinstind năvălind năucind născocind năpădind miorlăind mijlocind mârâind mânjind lustruind lingușind limpezind jupuind izbutind istovind isprăvind învinuind înviind învechind întovărășind însănătoșind înroșind înmuind îngrădind înfăptuind îndrăgostind încuind împuternicind împrejmuind împotrivind împărtășind hoțind hoinărind gunoind grohăind gospodărind golind ghemuind dichisind dezmințind deviind deslușind descind deochind cojind clocind clefăind ciupind cioplind chiuind cherchelind cârâind belind batjocorind bârfind bănuind bântuind bâjbâind bâiguind băind aurind asuprind așchiind alipind aliind abreviind zidind zbârcind zăbovind veștejind urzind umezind țuguind trudind tocmind tocind țintind târguind târâind tăinuind șușuind subțiind stingherind stâlcind șlefuind sclipind schimonosind scânteind salariind rotunjind retribuind răzuind răpăind ramolind radiografiind proscriind proptind propovăduind pripind ponegrind poleind plănuind pitind pipernicind pășind pârlind pălind otrăvind ofilind nutrind nesocotind negrind năpustind momind moleșind miruind mânuind mântuind lucind lipăind lenevind jumătățind jelind iuțind iscodind irosind învrăjbind invidiind înveselind intermediind înjosind îngrozind asmuțind îndreptățind îndeletnicind încolăcind închiriind împerechind îmboldind horcăind găzduind feciorind fâțâind fâșâind fălind expediind dezdoind despuind despăgubind croind cotind cosind copilărind convertind colind clocotind clevetind clătind cicălind cerșind călăuzind călărind bulgărind buimăcind buhăind bubuind bocind behăind bâlbâind băiețind atrofiind ațipind argăsind arcuind anemiind amănunțind altoind agonisind afurisind adiind adeverind acrind acompaniind zvârcolind zgâind zâmbind zădărnicind viețuind vâjâind ursind trântind târșâind tămâind tăgăduind supraviețuind subscriind șterpelind stăvilind stârpind sporovăind sfrijind scrântind schilodind sâsâind rodind robind regăsind răzbind răstind rărind rânduind radiind proslăvind prorocind prăznuind prășind pleoscăind pisicind pilind pescărind pervertind pângărind pândind ostășind ogoind oglindind nemțind negociind mugurind moșind molipsind meșteșugărind medaliind mândrind măgulind machiind lățind jumulind ispitind ispășind învestind înșiruind înnoind înnegrind încolțind împuțind huiduind hodorogind hârșâind hârâind haiducind gâfâind fudulind franțuzind făurind fâsâind făgăduind elogiind economisind duruind drăcuind disprețuind dăscălind dârdâind concediind compătimind chircind cârpind cariind cărămizind calicind călind bolborosind bătătorind bărbierind bârâind avariind asprind asfințind asediind amorțind aliniind albăstrind zdrențuind zbicind zămislind vuind voinicind văruind urgisind umbrind turuind travestind trândăvind țocăind tivind ticăind târnuind țărmurind tâmpind tălmăcind tâlhărind tâlcuind șușotind striind spovedind spoind șmecherind sluțind schingiuind scârbind sădind ronțăind resimțind reconstruind răzlețind răsplătind rarefiind răcorind povățuind poposind piuind pecetluind pătimind oștind osândind ortografiind opărind neîngrijind mușuroind mototolind monodiind mocoșind mituind mijind măcelărind lecuind jinduind iscusind iscălind investind întipărind întețind înrăutățind înjunghiind îndulcind îndârjind încercuind incendiind încâlcind împietrind îmblânzind îmbiind huruind hărțuind hărăzind grozăvind grămădind glumind gâlgâind fornăind forfotind fonfăind fârnâind fandosind dospind dosind dogorind disociind dezvinovățind dezvelind dezlipind dezamăgind deservind depreciind cotropind convorbind conviețuind contopind clipind ciugulind ciufulind ciripind circumscriind ciocoind cinematografiind căciulind burdușind bâțâind bălăcind ațintind asfixiind anesteziind albiind absolvind mișuind zvăpăind zumzăind zdrelind vâslind tresărind ticsind terfelind tencuind telegrafiind tăvălind supranumind suduind stupind stropșind șoșoind sortind smucind smerind sfiind sfârcâind scrobind scorojind scâncind revizuind reînnoind râgâind pustnicind pungind pungășind puhoind pripășind priboind prăsind potopind potcovind ponosind podind pliind pirotind peticind pețind păruind parodiind păgubind oropsind orbecăind nedumerind nedreptățind năzuind năzărind năpăstuind muierind mlădiind migălind meșterind licărind lăfăind julind jintuind jertfind izbăvind învinovățind intuind întrezărind înmărmurind înfoind înfofolind încleind înăcrind îmbulzind holteind hirotonisind hârcâind halind grăind fugărind fățuind fâlfâind domesticind deferind dărăcind dactilografiind cuibărind corcind contrariind consfințind codind clipocind chitind cârmuind căpătuind brâncind boțind boscorodind bleojdind bălmăjind aricind aerisind prizărind zdupăind zbughind zborșind vlăguind vătuind văicărind unduind tușind tulind triind țintuind ticluind teșind tescuind țârlâind subapreciind străjuind știrbind spilcuind spicuind spetind spălăcind slugărind
Sus

Definiții din DEX:

ÎMPĂMÂNTENÍ, împământenesc, vb. IV. 1. Tranz. (În evul mediu, în țările românești) A acorda cuiva (printr-un act domnesc) calitatea și drepturile de pământean. V. naturaliza. 2. Refl. A se stabili într-un loc, a se integra în viața localnicilor. 3. Tranz. și refl. Fig. (Despre obiceiuri, idei etc.) A face să prindă sau a prinde rădăcini; a (se) introduce, a (se) generaliza. – În + pământean.

A ÎMPĂMÂNTEN//Í ~ésc tranz. 1) A face să se împământenească. 2) A confirma (printr-un act) în calitate de pământean cu drepturi corespunzătoare. /în + pământean

A SE ÎMPĂMÂNTEN//Í mă ~ésc intranz. 1) A se stabili, integrându-se în viaţa localnicilor; a prinde rădăcini. 2) fig. (despre obiceiuri, idei etc.) A intra adânc în uz; a deveni obişnuit; a se înrădăcina; a se statornici; a se încetăţeni. /în + pământean

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

ÎMPĂMÂNTENÍ vb. 1. v. naturaliza. 2. a adapta, a transplanta. (~ o instituţie, un obicei.)

ÎMPĂMÂNTENÍ vb. v. statornici.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.010s